Kötü Huylu (Malign) Beyin Tümörleri - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

drozguraksan.com - Dr Özgür Akşan - 0164 - Kötü Huylu Beyin Tümörleri

Malign beyin tümörleri, beyin dokusunda kötü huylu hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıyla oluşur. Bu tür tümörler, agresif büyüme eğilimleri ve beyin dokusuna zarar verme kapasiteleri nedeniyle ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Malign beyin tümörlerinin en belirgin özellikleri, hızlı büyümeleri ve çevre dokulara invazif bir şekilde yayılma potansiyelleridir.

 

Kanserli Doğa ve Agresif Büyüme

 

Malign beyin tümörleri, kanserli hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde bölünmesiyle karakterize edilir. Bu hücreler, sağlıklı beyin dokusuna zarar verebilir, beyin fonksiyonlarını bozabilir ve yaşamsal öneme sahip beyin alanlarını sıkıştırabilir. Tümörün büyümesi, beyindeki normal işleyişi ciddi şekilde bozabilir ve çeşitli nörolojik semptomlara neden olabilir.

Yayılma Potansiyeli

 

Beyin tümörlerinin malign versiyonları, çevre dokulara ve beyin omurilik sıvısına yayılma eğiliminde olabilir. Bu invaziv özellik, malign beyin tümörlerini özellikle tehlikeli kılar ve tedaviyi zorlaştırabilir. Metastaz, yani tümörün beyin dışındaki diğer organlara yayılması nadir görülse de, beyin içindeki yayılım ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kötü Huylu (Malign) Beyin Tümörlerinin Çeşitleri: Bir Genel Bakış

Malign beyin tümörleri, köken aldıkları hücre tiplerine, konumlarına ve etkiledikleri yaş gruplarına göre çeşitlilik gösterir. Bu tümörler, agresif büyüme eğilimleri ve tedaviye yanıtlarıyla farklılık gösterirler.

 

Glioblastomlar (GBM)

 • Kökeni: Glioblastomlar, beyindeki destekleyici hücreler olan glial hücrelerden gelişir. Bu tümörler, astrositler adı verilen bir glial hücre türünden kaynaklanır ve en agresif beyin tümörü türü olarak bilinir.
 • Konumu ve Özellikleri: Genellikle beyinin serebral korteksinde bulunurlar ve hızlı büyüme eğilimi gösterirler. Glioblastomlar, heterojen yapısı ve yüksek derecede invazif olması nedeniyle tedaviye dirençlidir.
 • Etkilediği Yaş Grupları: Çoğunlukla yetişkinlerde görülür, özellikle 50-70 yaş arası bireylerde daha yaygındır.

Medulloblastomlar

 • Kökeni: Medulloblastomlar, primer olarak beyincikten (serebellum) kaynaklanan ve merkezi sinir sisteminin arka kısmında bulunan yüksek derecede malign tümörlerdir.
 • Konumu ve Özellikleri: Beyincikte bulunurlar ve sıklıkla beyin omurilik sıvısına yayılarak meninksleri etkileyebilirler. Bu tümörler hızlı büyür ve genellikle çevre beyin dokularına agresif bir şekilde yayılır.
 • Etkilediği Yaş Grupları: Medulloblastomlar, çocukluk çağı beyin tümörlerinin en yaygın ikinci türüdür ve genellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde görülür.

Oligodendrogliomlar

 • Kökeni: Oligodendrogliomlar, oligodendrositler adı verilen bir tür glial hücreden gelişir. Bu hücreler, beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini izole eden miyelin kılıfını üretir.
 • Konumu ve Özellikleri: Çoğunlukla serebral kortekste bulunurlar ve genellikle yavaş büyürler, ancak zamanla daha agresif hale gelebilirler. Oligodendrogliomlar, genellikle iyi sınırlı ve tedaviye nispeten duyarlıdır.
 • Etkilediği Yaş Grupları: En sık 35-50 yaş arası yetişkinlerde görülür.

Malign beyin tümörlerinin bu çeşitleri, köken aldıkları hücre tipleri, beyindeki konumları ve etkiledikleri yaş grupları açısından büyük farklılıklar gösterir. Her bir tümör tipi, özgün tedavi yaklaşımlarını ve yönetim stratejilerini gerektirir. Glioblastomlar, agresif doğalarıyla tanınırlar; medulloblastomlar, çocukluk çağı tümörleri arasında özel bir yere sahiptir; oligodendrogliomlar ise nispeten daha yavaş ilerleyen ve tedaviye yanıt veren tümörlerdir. Malign beyin tümörlerinin tanı ve tedavisinde erken teşhis ve ileri tedavi seçenekleri, hastaların sonuçlarını iyileştirmede kritik öneme sahiptir.

Kötü Huylu (Malign) Beyin Tümörlerinin Belirtileri: Kapsamlı Bir İnceleme

Malign beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün konumu, boyutu, büyüme hızı ve çevre dokulara olan etkileri gibi faktörlere bağlı olarak büyük çeşitlilik gösterir. Bu belirtiler, tümörün beyindeki spesifik fonksiyonel alanlara baskı yapması veya bunlara zarar vermesiyle ortaya çıkar.

 

Baş Ağrıları

 

Baş ağrıları, malign beyin tümörlerinin en yaygın belirtilerinden biridir. Tümörün neden olduğu intrakraniyal basınç artışı, özellikle sabahları şiddetli baş ağrılarına yol açabilir. Baş ağrılarının karakteri, tümörün yerleşim yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir.

 

Nöbetler

 

Beyin tümörleri, beyindeki elektriksel aktiviteyi bozarak nöbetlere neden olabilir. Nöbetler, tümörün bulunduğu bölgeye bağlı olarak farklı formlarda ortaya çıkabilir ve bazen tümörün ilk belirtisi olabilir.

 

Bilişsel ve Kişilik Değişiklikleri

 

Malign beyin tümörleri, bilişsel fonksiyonlarda bozulmalara ve kişilik değişikliklerine yol açabilir. Hafıza kaybı, konsantrasyon güçlüğü, karar verme yeteneğinde azalma ve davranış değişiklikleri, tümörün beyin dokusuna olan etkilerini yansıtır.

 

Duyusal ve Motor Bozukluklar

 

Tümörün konumuna bağlı olarak, hastalar duyusal kayıplar ve motor fonksiyon bozuklukları yaşayabilir. Görme veya işitme kaybı, konuşma güçlüğü, koordinasyon bozukluğu ve tek taraflı güçsüzlük veya felç, tümörün beyin üzerindeki baskısının sonuçları olabilir.

 

Değişken Belirtiler

 

Malign beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün büyümesiyle zaman içinde değişebilir. Tümör büyüdükçe, yeni semptomlar ortaya çıkabilir veya mevcut belirtiler şiddetlenebilir. Ayrıca, tümörün yayılması, beyinde yeni alanların etkilenmesine ve dolayısıyla yeni semptomların gelişmesine neden olabilir.

 

Malign beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün beyindeki konumu ve büyüme özelliklerine göre değişir. Baş ağrıları, nöbetler, bilişsel değişiklikler ve duyusal bozukluklar gibi semptomlar, tümörün varlığının ve ilerlemesinin işaretleri olabilir. Bu belirtilerin herhangi birinin ortaya çıkması, derhal tıbbi değerlendirme gerektirir. Erken teşhis ve müdahale, tedavi sonuçlarını iyileştirme ve hastaların yaşam kalitesini koruma açısından kritik öneme sahiptir.

Kötü Huylu (Malign) Beyin Tümörlerinin Tanı ve Derecelendirme Süreci

Malign beyin tümörlerinin tanısı, genellikle kapsamlı bir klinik değerlendirme ve ileri görüntüleme tekniklerinin kullanımını gerektirir. Bu süreç, tümörün varlığını, tipini, büyüklüğünü ve beyindeki yerleşimini belirlemek için tasarlanmıştır.

 

Görüntüleme Testleri

 

 • MRI (Magnetik Rezonans Görüntüleme): MRI, beyin dokusunun ayrıntılı görüntülerini sağlar ve tümörün konumu, boyutu ve çevre dokularla ilişkisi hakkında değerli bilgiler sunar. Tümörün sınırları, iç yapısı ve kan akışı gibi özellikler MRI ile incelenebilir.
 • CT (Bilgisayarlı Tomografi) Taraması: CT taraması, özellikle tümörün kafatası kemikleri üzerindeki etkilerini değerlendirmede yararlıdır. Hızlı ve geniş erişilebilir olması nedeniyle acil durumlarda tercih edilen bir yöntemdir.

 

Biyopsi ve Patolojik İnceleme

 

Kesin tanı genellikle biyopsi ile yapılır. Bu işlem sırasında, tümörden küçük bir doku örneği alınır ve mikroskop altında incelenir. Biyopsi, tümörün tipini, derecesini ve potansiyel tedaviye yanıtını belirlemede kritik öneme sahiptir.

 

WHO Derecelendirme Sistemi

 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından belirlenen beyin tümörleri derecelendirme sistemi, tümörlerin agresiflik derecesini ifade eder. Bu sistem, tümörlerin histolojik özelliklerine, malignite potansiyeline ve beklenen klinik davranışlarına göre Derece I’den Derece IV’e kadar sınıflandırılmasını içerir.

 

 • Derece I: En az agresif tümörler. Genellikle iyi huylu kabul edilir ve cerrahi ile tamamen çıkarılabildiklerinde iyi bir prognoza sahiptirler.
 • Derece II: Yavaş büyüyen ancak zamanla daha agresif hale gelebilecek tümörler. Rekürrens ve malign transformasyon riski taşırlar.
 • Derece III: Açıkça malign tümörler. Hızlı büyürler ve çevre dokulara invazifdirler.
 • Derece IV: En agresif ve en hızlı büyüyen tümörler. Çok kötü bir prognoza sahiptir ve genellikle hızlı bir şekilde tedaviye direnç geliştirirler.

 

Malign beyin tümörlerinin tanı ve derecelendirme süreci, tümörün doğasını anlamak ve uygun tedavi stratejilerini belirlemek için kritik öneme sahiptir. İleri görüntüleme teknikleri ve biyopsi, tanı sürecinin temelini oluştururken, WHO’nun derecelendirme sistemi, tümörün agresifliği hakkında değerli bilgiler sağlar ve tedavi planlamasında yol gösterici olur.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Kötü Huylu (Malign) Beyin Tümörleri için Çeşitli Tedavi Seçenekleri

Malign beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün tipine, boyutuna, konumuna ve hasta genel sağlık durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterir. Tedavi, tümörün kontrol altına alınmasını, semptomların hafifletilmesini ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesini amaçlar.

 

Cerrahi Müdahale

 

Cerrahi, malign beyin tümörlerinin tedavisinde sıklıkla başvurulan birincil yöntemdir. Amacı, tümörün mümkün olduğunca çok kısmını güvenli bir şekilde çıkarmak ve intrakraniyal basıncı azaltmaktır. Cerrahi ayrıca tanı ve tedavi planlaması için biyopsi materyali sağlar.

 

Radyasyon Terapisi

 

Radyasyon terapisi, tümör hücrelerini öldürmek ve tümörün büyümesini yavaşlatmak için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Gelişmiş teknikler, radyasyonun doğrudan tümöre odaklanmasını sağlayarak çevre sağlıklı dokuya zarar verme riskini azaltır.

 

Kemoterapi

 

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldüren veya büyümelerini engelleyen ilaçların kullanımını içerir. Kemoterapi, sistemik bir tedavi olduğu için tüm vücudu etkileyebilir ve yan etkilere neden olabilir.

 

Hedefe Yönelik Tedavi

 

Hedefe yönelik tedavi, kanser hücrelerinin özgün moleküler yapılarını hedef alır ve bu hücrelerin büyümesini, bölünmesini veya yayılmasını engellemeyi amaçlar. Bu yaklaşım, genellikle spesifik genetik mutasyonları veya proteinleri hedef alır ve daha az yan etkiye sahip olabilir.

 

Immünoterapi

 

Immünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sistemini kullanarak kanserle savaşmayı hedefler. Bağışıklık sisteminin tümör hücrelerini tanımasını ve yok etmesini sağlayan tedaviler, son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

 

Destekleyici ve Palyatif Bakım

 

Destekleyici ve palyatif bakım, hastanın semptomlarını hafifletmeye, yan etkileri yönetmeye ve yaşam kalitesini artırmaya odaklanır. Bu yaklaşım, aktif tedavi süreçlerinin yanı sıra hastanın ve ailesinin ihtiyaçlarını da destekler.

 

Malign beyin tümörlerinin tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve genellikle cerrahi, radyasyon terapisi ve kemoterapiyi içerir. Yenilikçi tedavi seçenekleri olan hedefe yönelik tedavi ve immünoterapi, tedavi sonuçlarını iyileştirmede umut vaat eden yaklaşımlardır. Her hastanın durumu benzersizdir ve tedavi planı, bireysel ihtiyaçlar ve tümörün özelliklerine göre özelleştirilmelidir.

Kötü Huylu (Malign) Beyin Tümörlerinin Risk Faktörleri

Beyin tümörlerinin nedenleri karmaşık ve çoğunlukla tam olarak anlaşılamamıştır. Bilim insanları, genetik mutasyonlar ve çevresel faktörler de dahil olmak üzere çeşitli potansiyel etkenleri incelerken, birçok vakada tümörlerin kesin nedenleri bilinmemektedir.

 

Genetik Mutasyonlar

 

 • Kalıtsal Sendromlar: Bazı genetik sendromlar, beyin tümörlerinin gelişim riskini artırabilir. Örneğin, nörofibromatozis, von Hippel-Lindau hastalığı, Li-Fraumeni sendromu ve Turcot sendromu gibi durumlar, beyin tümörlerine yatkınlıkla ilişkilidir.
 • Sporadik Mutasyonlar: Beyin tümörlerinin çoğu, kalıtsal olmayan sporadik mutasyonlar sonucu gelişir. Bu mutasyonlar, bir bireyin yaşamı boyunca hücrelerde rastgele meydana gelebilir ve hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünmesine yol açabilir.

Çevresel Faktörler

 

 • İyonlaştırıcı Radyasyon: İyonlaştırıcı radyasyona maruz kalma, özellikle çocukluk döneminde yapılan radyasyon tedavisi, beyin tümörü riskini artırabilir. Ancak, düşük dozlu radyasyon kaynakları (örn. cep telefonları ve güç hatları) ile beyin tümörleri arasında kesin bir bağlantı kanıtlanmamıştır.
 • Kimyasal Maruziyetler: Belirli endüstriyel kimyasallar ve toksinlerin uzun süreli maruziyeti, beyin tümörü riskini artırabilir, ancak bu ilişki her zaman net değildir ve daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Diğer Potansiyel Risk Faktörleri

 

 • Yaş: Beyin tümörlerinin bazı türleri belirli yaş gruplarında daha yaygındır, ancak beyin tümörleri her yaşta meydana gelebilir.
 • Cinsiyet: Bazı beyin tümörü türleri erkeklerde veya kadınlarda daha sık görülebilir, ancak nedenleri tam olarak anlaşılamamıştır.
 • Bağışıklık Sistemi Durumları: Zayıflamış bağışıklık sistemi, bazı beyin tümörlerinin gelişim riskini artırabilir.

 

Beyin tümörlerinin kesin nedenleri genellikle bilinmese de, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin potansiyel etkenler olduğu düşünülmektedir. Beyin tümörleri karmaşık hastalıklardır ve her bireyin risk faktörleri farklı olabilir. Beyin tümörlerinin nedenlerini ve risk faktörlerini daha iyi anlamak için devam eden araştırmalar önemlidir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.