Pediyatrik Hidrosefali - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Pediyatrik hidrosefali, çocukluk çağında karşılaşılan önemli bir nörolojik durumdur. Bu, beyin omurilik sıvısının (BOS) normalden fazla birikmesi sonucu oluşur ve beyin yapıları üzerinde baskı yaparak çeşitli semptomlara ve gelişimsel sorunlara neden olabilir. Hidrosefali, çocukların beyin ve bedensel gelişimlerini olumsuz etkileyebilen bir durumdur ve zamanında ve etkin bir müdahale gerektirir.

 

Hidrosefali Nedenleri ve Çeşitleri

 • Obstrüktif Hidrosefali: BOS dolaşım yollarının tıkanıklığı nedeniyle oluşur ve bu tıkanıklık genellikle doğumsal anormallikler veya enfeksiyonlar gibi faktörlerden kaynaklanabilir.
 • Komünike Hidrosefali: BOS’un emiliminin azalması veya dolaşım bozuklukları nedeniyle oluşur. Bu durum, beyin kanamaları veya menenjit gibi nedenlere bağlı olabilir.

Pediyatrik Hidrosefali: Erken Teşhisin Önemi

Pediyatrik hidrosefali, özellikle erken teşhis ve tedavi gerektiren bir durumdur. Erken teşhis, çocuğun beyin gelişimi ve yaşam kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.

 

1. Erken Teşhisin Etkisi

 • Beyin Hasarının Önlenmesi: Erken teşhis, beyin üzerindeki basıncın hızla azaltılmasını sağlayarak, potansiyel olarak kalıcı olan beyin hasarını önlemeye yardımcı olur.
 • Gelişimsel Gecikmelerin Azaltılması: Erken müdahale ile motor ve bilişsel gelişimdeki gecikmeler minimize edilebilir veya tamamen önlenebilir.
 • Daha İyi Tedavi Sonuçları: Erken dönemde müdahale edilen vakalarda, tedavi sonuçlarının genellikle daha olumlu olduğu gözlemlenir.

2. Semptomların Erken Tanınması

 • Baş Ağrısı ve Kusma: Sık görülen ilk belirtilerden olup, bu semptomlar dikkatle değerlendirilmelidir.
 • Başın Anormal Büyümesi: Bebeklerde ve küçük çocuklarda, baş çevresinin hızlı artışı önemli bir göstergedir.
 • Göz Problemleri: Göz hareketlerindeki anormallikler veya görme bozuklukları, hidrosefaliye işaret edebilir.
 • Gelişimsel Gerilikler: Motor becerilerdeki ve bilişsel işlevlerdeki gecikmeler, erken teşhis için önemlidir.

3. Değerlendirme ve Tanı Süreci

 • Pediyatrik Değerlendirme: Çocuğun genel sağlık durumunun ve gelişim öyküsünün dikkatli bir şekilde incelenmesi.
 • Nörolojik Muayene: Beyin fonksiyonları ve nörolojik reflekslerin değerlendirilmesi.
 • Görüntüleme Testleri: Beyin MR veya CT taramaları gibi görüntüleme yöntemleri, hidrosefalinin tanısında kritik rol oynar.

Erken teşhis, pediyatrik hidrosefali tedavisinin başarısında kilit bir faktördür. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, çocukların sağlık durumlarını yakından takip eder ve potansiyel hidrosefali belirtilerini erken dönemde tespit etmek için gerekli tetkikleri yapar. Bu yaklaşım, çocuğun gelişimini ve yaşam kalitesini korumak ve iyileştirmek adına büyük önem taşır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Pediyatrik Hidrosefali: Gelişimsel Etkiler ve İzleme

Pediyatrik hidrosefali, çocukların gelişimine önemli etkiler yapabilir. Bu etkiler, motor ve bilişsel yetenekler üzerinde uzun vadeli sonuçlara yol açabilir ve bu nedenle, çocukların düzenli izlenmesi ve değerlendirilmesi gereklidir.

 

1. Gelişimsel Etkiler

 • Motor Beceriler: Hidrosefali, çocukların motor gelişimini olumsuz etkileyebilir. Yürüme, koordinasyon ve el-göz koordinasyonu gibi temel motor becerilerde gecikmeler veya bozulmalar görülebilir.
 • Bilişsel Gelişim: Beyin basıncının artması ve beyin dokusuna olan etkisi, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve bilişsel işlevlerde gerileme gibi sorunlara neden olabilir.

2. Yaşam Boyu İzleme

 • Düzenli Sağlık Kontrolleri: Çocuğun fiziksel ve nörolojik sağlığının düzenli olarak değerlendirilmesi, potansiyel sorunların erken tespiti için önemlidir.
 • Eğitim ve Sosyal Gelişim: Çocuğun eğitim süreci ve sosyal etkileşim becerilerinin izlenmesi, onların topluma uyum sürecini destekler.

3. Gelişimsel Değerlendirme

 • Bilişsel ve Motor Değerlendirme: Çocuğun yaşına uygun testlerle bilişsel ve motor yeteneklerinin değerlendirilmesi, gelişimsel gecikmelerin ve ihtiyaçların belirlenmesinde önemlidir.
 • Eğitim ve Davranışsal Değerlendirme: Öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve davranışsal sorunlar gibi konularda özel değerlendirme ve gerektiğinde destek sağlanmalıdır.

4. Tedavi Sonrası Takip

 • Rehabilitasyon ve Terapiler: Fizik tedavi, konuşma terapisi ve mesleki terapi gibi destek hizmetler, çocuğun gelişimini desteklemek için gereklidir.
 • Aile Eğitimi ve Destek: Aileler, çocuklarının gelişim ihtiyaçlarını anlamak ve uygun destek sağlamak için eğitilmiş olmalıdır.

Pediyatrik hidrosefali, çocukların gelişimini çeşitli yönlerden etkileyebilir ve bu nedenle, çocuğun yaşam boyu izlenmesi ve gelişimsel değerlendirmeler yapılması önemlidir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını dikkatle değerlendirir ve onlara bireyselleştirilmiş tedavi ve destek sunar. Bu süreç, çocuğun sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için kritik öneme sahiptir.

Pediyatrik Hidrosefali: Gelişimsel Etkiler ve İzleme

Pediyatrik hidrosefali, çocuklarda beyin omurilik sıvısının (BOS) anormal birikimi sonucu ortaya çıkar ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Cerrahi müdahale, bu durumu tedavi etmenin en etkili yoludur. Tedavinin temel amacı, beyin üzerindeki basıncı azaltmak, BOS dolaşımını normale döndürmek ve çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamaktır.

 

1. Tedavinin Amacı

 • Beyin Basıncının Azaltılması: Cerrahi müdahale ile beyin üzerindeki basıncın azaltılması, beyin dokusuna olan zararın önlenmesini amaçlar.
 • BOS Dolaşımının Düzeltilmesi: BOS’un normal dolaşımını sağlamak, hidrosefali nedeniyle oluşan semptomların ve komplikasyonların azaltılmasını hedefler.
 • Sağlıklı Gelişimin Desteklenmesi: Çocuğun motor ve bilişsel gelişiminin normal seyrini sürdürebilmesi için gerekli ortamın sağlanması.

2. Şant Sistemi

 • Fonksiyonu: Şant sistemi, fazla BOS’u beyinden alarak vücudun başka bir bölgesine, genellikle karın boşluğuna, taşır.
 • Yapısı: Şant, genellikle bir kateter ve valf mekanizması içerir. Valf, BOS’un akış hızını kontrol ederek beyin basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Revizyon ve Bakım: Şant sistemleri zamanla tıkanabilir veya fonksiyonlarını kaybedebilir, bu nedenle düzenli takip ve gerekirse revizyon gerekebilir.

3. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

 • Yöntem: Bu minimal invaziv cerrahi prosedür, endoskop kullanılarak beyin ventriküllerinde bir açıklık oluşturmayı içerir. Bu açıklık, BOS’un beyin içindeki dolaşımını düzenler.
 • Uygulama Alanları: Bu yöntem, özellikle obstrüktif hidrosefali vakalarında tercih edilen bir tedavi seçeneğidir.
 • Avantajları ve Riskleri: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, şant sistemine kıyasla daha az invaziv bir işlem olup, enfeksiyon riskini azaltır; ancak her vakada uygulanabilir olmayabilir.

Pediyatrik hidrosefali tedavisinde cerrahi müdahale, çocuğun sağlıklı gelişimini sağlamak ve hidrosefali nedeniyle oluşabilecek komplikasyonları önlemek için hayati önem taşır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her bir vakanın özelliğine göre en uygun cerrahi yöntemi seçilmesi ve çocuğun bireysel ihtiyaçlarına uygun tedavi planı hazırlanması için tıbbi danışmanlık sağlar. Bu süreçte, çocuğun uzun vadeli sağlığı ve gelişimi önceliklidir.

Pediyatrik Hidrosefali: Cerrahiden Beklentiler

Pediyatrik hidrosefali cerrahisi, çocuk hastalar ve aileleri için önemli bir tedavi adımıdır. Bu müdahalenin başlıca amacı, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve sağlıklı gelişimi desteklemektir.

 

1. Semptomların Azalması

 • Baş Ağrısı ve Kusma: Cerrahi müdahale sonrasında, beyin basıncının azalmasıyla birlikte baş ağrısı ve kusma gibi belirtilerin önemli ölçüde azalması veya tamamen ortadan kalkması beklenir.
 • Göz Hareketlerindeki Bozukluklar: Göz hareketlerinde düzelme, BOS dolaşımının normale dönmesiyle birlikte beklenen bir sonuçtur. Göz çapaklanması, çift görme veya gözlerde kayma gibi problemlerin giderilmesi amaçlanır.

2. Gelişimsel İlerleme

 • Motor ve Bilişsel Fonksiyonlar: Cerrahi müdahale, çocuğun motor ve bilişsel fonksiyonlarının gelişimini destekler. Yürüme, koordinasyon ve öğrenme yeteneklerinde iyileşme gözlenebilir.
 • Beyin Gelişimi: Normal beyin gelişimi için kritik olan BOS dolaşımının düzeltilmesi, çocuğun genel gelişiminde önemli bir rol oynar.

3. Uzun Vadeli Beklentiler

 • Sağlıklı Büyüme ve Gelişme: Cerrahi müdahale, çocuğun sağlıklı büyümesini ve gelişimini desteklemek için yapılır. Bu, çocuğun eğitim ve sosyal etkileşim becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
 • Yaşam Kalitesinin Artırılması: Tedavi sonrasında, çocuğun genel sağlık durumunun iyileşmesi ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.

Hastaların ve ailelerin cerrahi müdahaleden beklentileri, semptomların hafiflemesi ve çocuğun sağlıklı gelişimi üzerinedir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her bir çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir tedavi planı sunar ve cerrahi sonrası iyileşme sürecini yakından takip eder. Bu süreçte, ailelerin ve hastaların doğru bilgilendirilmesi ve desteklenmesi, başarılı bir tedavi ve iyileşme sürecinin anahtarıdır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Pediyatrik beyin cerrahisinde tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Pediyatrik Hidrosefalide Cerrahinin Riskleri

Pediyatrik hidrosefali cerrahisi, etkili bir tedavi yöntemi olmakla birlikte, her cerrahi müdahalede olduğu gibi bazı riskler içerir. Bu risklerin bilincinde olmak ve uygun önlemlerin alınması, cerrahi sonuçların iyileştirilmesine katkı sağlar.

 

1. Enfeksiyon Riski

 • Genel Risk: Cerrahi müdahaleler sırasında enfeksiyon riski her zaman mevcuttur. Bu risk, cerrahi alanın sterilizasyonu ve post-operatif bakım ile minimize edilebilir.
 • Önlemler ve Tedavi: Enfeksiyon belirtileri ortaya çıkarsa, hızlı tanı ve antibiyotik tedavisi gereklidir.

2. Şant Komplikasyonları

 • Tıkanma ve Enfeksiyon: Şant sistemleri, tıkanabilir veya enfekte olabilir. Bu durum, şantın fonksiyonunu etkileyebilir ve revizyon gerektirebilir.
 • Yönetim ve Müdahale: Şant tıkanması veya enfeksiyonu durumunda, cerrahi revizyon veya şantın değiştirilmesi gerekli olabilir.

3. Endoskopik Müdahalenin Riskleri

 • Nadir Komplikasyonlar: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi gibi prosedürlerde nadir de olsa kanama, enfeksiyon ve beyin dokusuna zarar gibi riskler bulunur.
 • Risk Azaltma: Deneyimli cerrahlar ve ileri teknoloji kullanımı, bu tür riskleri azaltmaya yardımcı olur.

4. Nörolojik Riskler

 • Sinir Hasarı: Cerrahi müdahale sırasında sinirlerin hasar görmesi mümkündür, bu da motor veya duyu kaybına neden olabilir.
 • Risk Yönetimi: Cerrahi planlama ve navigasyon teknolojilerinin kullanımı, sinir hasarı riskini azaltmaya yardımcı olur.

Pediyatrik hidrosefali cerrahisinin riskleri, tedavi planlamasının önemli bir parçasıdır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu riskleri minimize etmek için gelişmiş cerrahi teknikler ve kapsamlı hasta bakımı uygular. Hastaların ve ailelerin bu riskler hakkında bilgilendirilmesi, cerrahi karar sürecinde önemli bir rol oynar ve hastaların tedaviye olan güvenini artırır. Cerrahi müdahale öncesi ve sonrası dönemde alınan önlemler, komplikasyon riskini azaltır ve hastaların güvenli bir iyileşme süreci geçirmelerini sağlar.

Pediyatrik Hidrosefali: Komplikasyonların Yönetimi

Pediyatrik hidrosefali cerrahisi sonrası komplikasyonların yönetimi, tedavinin başarısını büyük ölçüde etkiler. Etkin bir komplikasyon yönetimi, erken tanı, düzenli takip ve acil durum planlarını içerir.

 

1. Erken Tanı ve Müdahale

 • Belirtilerin İzlenmesi: Hasta ve aileler, cerrahi sonrası olası komplikasyon belirtilerini tanımak ve hızlıca raporlamak için eğitilir.
 • Etkin Müdahale: Komplikasyonlar erken teşhis edildiğinde, enfeksiyonlar gibi durumlar antibiyotik tedavisi ve diğer medikal müdahalelerle etkili bir şekilde yönetilebilir.

2. Düzenli Takip

 • Şant Sistemi ve Cerrahi Alan Kontrolleri: Şant sistemlerinin ve cerrahi alanın düzenli olarak kontrol edilmesi, olası tıkanıklık veya enfeksiyon belirtilerinin erken saptanmasını sağlar.
 • Planlı Kontroller: Hastalar, düzenli takip randevularına katılarak, cerrahi sonrası gelişim ve sağlık durumlarını değerlendirmelidir.

3. Acil Durum Planları

 • Hastane Protokolleri: Dr. Özgür Akşan ve ekibi, acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale için önceden hazırlanmış protokollere sahiptir.
 • Ailelere Eğitim: Aileler, acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgilendirilir ve gerektiğinde hızlı müdahale edebilmek için yönlendirilir.

Pediyatrik hidrosefali tedavisinde komplikasyonların yönetimi, hastanın uzun vadeli sağlığı ve iyileşme süreci için kritik öneme sahiptir. Erken tanı, düzenli takip ve hazırlıklı olma, olası komplikasyonların etkin bir şekilde yönetilmesinde önemli rol oynar. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu yönetim sürecinde hastalar ve ailelerle yakın işbirliği içinde çalışır ve her adımda destek sağlar, böylece hastaların ve ailelerin güvenli ve sağlıklı bir iyileşme süreci geçirmeleri sağlanır.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.