Kaudal Blokaj - Ağrı Tedavisi - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal Blokaj

Kaudal blokaj, özellikle kronik pelvik ve perineal ağrıların yanı sıra alt ekstremite ağrılarının tedavisinde kullanılan bir ağrı yönetimi yöntemidir. Bu prosedür, koksiks (kuyruk sokumu) bölgesine lokal anestezik ilaçların enjekte edilmesi esasına dayanır.

 

Kaudal blokaj, sakral omurganın 5. ve bazen 4. omurlarının laminalarının birleşmemesi sonucu oluşan bir açıklık olan kaudal alana lokal anestezik ilaçların uygulanması işlemidir. Bu yöntem, sinir uyarılarını bloke ederek ağrı sinyallerinin iletimini durdurmayı hedefler. Kaudal blokaj, genellikle invaziv olmayan bir yöntem olarak kabul edilir ve cerrahi bir müdahaleye kıyasla daha az risk taşır.

Kaudal blokajın temel amacı, kronik ağrıları yönetmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmaktır. Bu yöntem, özellikle konservatif tedavilere yanıt vermeyen veya semptomların günlük yaşamlarını ciddi şekilde etkileyen hastalar için düşünülür. Kaudal blokaj, ağrının geçici olarak kesilmesini veya hafifletilmesini sağlayabilir, bu da hastaların ağrı yönetimi ve genel refahında önemli bir iyileşme sunar.

Kaudal blokaj, ağrı yönetiminde etkili bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntemin uygulanmasından önce, hastanın medikal geçmişi, mevcut sağlık durumu ve özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak detaylı bir değerlendirme yapılması esastır. Prosedür, klinik ortamda deneyimli sağlık profesyonelleri tarafından gerçekleştirilmelidir. Kaudal blokaj, hastalar için alternatif ağrı yönetimi seçenekleri arasında değerlendirilebilir ve özellikle geleneksel tedavi yöntemlerinden yeterli fayda görmeyen hastalar için faydalı olabilir.

Kaudal Blokaj: Uygulama Yöntemi

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, belirli ağrı tedavilerinde kullanılan, minimal invaziv bir prosedürdür. Bu işlem, ağrı sinyallerinin iletimini bloke ederek ağrıyı hafifletmeyi veya durdurmayı amaçlar.

Uygulama Yöntemi: Kaudal blokaj sırasında, hasta genellikle yüzükoyun veya yan pozisyona yerleştirilir. Bu pozisyon, kaudal bölgeye kolay erişim sağlar. Kaudal bölge, sakral omurların alt kısmında, koksiks yakınında bulunur ve bu alana uygulama yapmak için uygun bir noktadır.

 1. Lokal Anestezi Uygulaması: Prosedürün ilk adımı, kaudal bölgeye lokal anestezik uygulamaktır. Bu, hasta için rahat bir deneyim sağlamak ve iğne uygulamasının ağrısını azaltmak için yapılır.

 2. İğne Enjeksiyonu: Lokal anestezi uygulandıktan sonra, ince bir iğne kaudal bölgeye dikkatlice yerleştirilir. Bu iğne aracılığıyla, lokal anestezik ilaç doğru noktaya enjekte edilir.

 3. İlaç Enjeksiyonu: İğne yerleştirildikten sonra, lokal anestezik ilaç enjekte edilir. Bu ilaç, sinir uçlarını bloke ederek ağrı sinyallerinin beyne iletilmesini önler.

 4. İzleme ve Değerlendirme: İlaç enjekte edildikten sonra, hastanın reaksiyonları ve ağrı düzeyindeki değişiklikler dikkatlice izlenir. İşlem genellikle hızlı ve ağrısızdır, ancak hastanın rahatlığı ve güvenliği her zaman önceliklidir.

Kaudal blokaj, genellikle hızlı ve etkili bir ağrı yönetimi yöntemidir ve çoğu hasta için konforlu bir tedavi seçeneğidir. Prosedürün başarısı, doğru uygulama teknikleri ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak yapılan değerlendirmelere bağlıdır. Kaudal blokaj, özellikle konservatif tedavilere yanıt vermeyen veya ilaç tedavisinin yan etkilerinden muzdarip olan hastalar için faydalı olabilir. Her vakada, tedavi öncesi ve sonrası düzgün bir değerlendirme ve izleme süreci esastır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu süreçte hastaların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak, her hasta için uygun tedavi planının belirlenmesi ve uygulanarak hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla tıbbi danışmanlık hizmeti sağlarlar..

Kimlere Uygulanabilir: Kaudal Blokajın Uygunluk Kriterleri

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, özellikle belirli ağrı durumlarında etkili bir ağrı yönetimi yöntemi olarak kullanılır. Bu tedavi, genellikle aşağıda belirtilen durumlar ve hastalar için uygun olarak değerlendirilir:

 

 1. Kronik Pelvik Ağrı: Kronik pelvik ağrı yaşayan hastalarda, kaudal blokaj ağrıyı hafifletmek için etkili bir yöntem olabilir.

 2. Perineal Ağrı: Perine bölgesindeki ağrılar için kaudal blokaj, ağrı sinyallerini keserek semptomları azaltabilir.

 3. Alt Ekstremite Ağrısı: Bacaklarda kronik ağrı yaşayan hastalar, kaudal blokajdan fayda görebilir.

 4. Postoperatif Ağrı Yönetimi: Bazı cerrahi müdahaleler sonrası, özellikle pelvik veya alt ekstremite bölgesinde gerçekleştirilen operasyonlardan sonra, kaudal blokaj ağrı yönetimi için tercih edilebilir.

 5. Bel ve Sırt Ağrıları: Bel ve sırt bölgesindeki kronik ağrılar için, kaudal blokaj alternatif bir tedavi yöntemi olarak düşünülebilir.

Kaudal Blokajın Uygulanmadığı Durumlar:

 1. Lokal Enfeksiyon: Enjeksiyon bölgesinde mevcut bir enfeksiyon varsa, kaudal blokaj uygulanmaz.

 2. Kanama Bozuklukları: Kan sulandırıcı ilaç kullanan veya kanama bozukluğu olan hastalar, kaudal blokaj için uygun adaylar değildir.

 3. Anatomik Bozukluklar: Kaudal bölgede belirgin anatomik bozukluğu olan hastalarda kaudal blokaj uygulanabilirliği kısıtlanabilir.

Hastaların Seçimi ve Değerlendirme:

Kaudal blokaj uygulanacak hastaların seçimi, ayrıntılı bir tıbbi değerlendirme ve muayene sürecini gerektirir. Doktor, hastanın ağrı şikayetlerini, tıbbi geçmişini ve mevcut sağlık durumunu dikkatle değerlendirerek, bu tedavi yönteminin uygun olup olmadığına karar verir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalarının bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, her hasta için uygun tedavi planının belirlenmesi ve uygulanması konusunda tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar.

Kimlere Kaudal Blokaj Uygulanmaz?

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, belirli durumlarda veya bazı hastalarda uygulanmayabilir. Bu durumlar, aşağıda sıralanmıştır:

 

 1. Lokal Enfeksiyon Durumları:

  • Kaudal blokaj bölgesinde mevcut olan herhangi bir enfeksiyon durumu, bu işlemin uygulanmasını engeller. Enfeksiyon, tedavi sürecini komplike edebilir ve riskleri artırabilir.
 2. Kanama Bozuklukları veya Antikoagülan Kullanımı:

  • Kanama bozukluğu olan hastalar veya kan sulandırıcı ilaçlar (antikoagülanlar) kullanan hastalarda kaudal blokaj riskli olabilir. Bu ilaçlar, işlem sırasında kanama riskini artırabilir.
 3. Anatomik Bozukluklar:

  • Kaudal bölgede yapısal veya anatomik bozukluklar olan hastalarda, kaudal blokajın uygulanması zor veya riskli olabilir.
 4. Alerjik Reaksiyonlar:

  • Lokal anesteziye veya kullanılacak diğer ilaçlara karşı bilinen alerjik reaksiyonları olan hastalarda, kaudal blokaj uygulanmaz.
 5. Yüksek Ateş veya Sistemik Enfeksiyon Durumları:

  • Hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak, yüksek ateş veya sistemik enfeksiyon belirtileri olan hastalarda bu işlem ertelenebilir.
 6. Hasta Onayının Olmaması:

  • Hasta veya yasal vasisi tarafından işleme onay verilmemesi durumunda kaudal blokaj yapılmaz.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde, her hasta için kaudal blokajın uygulanabilirliğini detaylı bir değerlendirme ile belirler. Hasta güvenliği ve sağlığı her zaman öncelikli olduğu için, bu işlem sırasında olası riskler ve hastanın bireysel durumu dikkate alınarak, en uygun tedavi yaklaşımı belirlenir. Bu süreçte, hastaların ve ailelerinin endişeleri ve soruları dikkatlice ele alınır ve en güvenli tedavi seçenekleri sunulur.

Kaudal Blok Öncesi Hazırlık: Hastalar ve Sağlık Ekibi İçin Önemli Adımlar

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj öncesi hazırlık, hem hastanın hem de sağlık ekibinin başarılı ve güvenli bir prosedür için dikkat etmesi gereken önemli adımları içerir. Bu hazırlık süreci, tedavinin etkinliğini artırmak ve olası riskleri azaltmak için kritik öneme sahiptir.

 

 1. Hasta Değerlendirme ve Bilgilendirme:

  • Hastalar, kaudal blokaj öncesinde doktorları tarafından detaylı bir şekilde değerlendirilir.
  • Tıbbi geçmiş, mevcut sağlık durumu ve ilaç kullanımı hakkında bilgi alınır.
  • Hastalara prosedür, potansiyel faydaları ve olası riskleri hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
 2. Özel Sağlık Durumları ve Enfeksiyon Kontrolü:

  • Eğer hasta grip, sinüzit gibi enfeksiyonlar ya da yüksek ateş gibi belirtiler gösteriyorsa, bu durumlar doktora bildirilmelidir.
  • Lokal enfeksiyon varlığı durumunda, prosedürün ertelenmesi gerekebilir.
 3. İlaç Kullanımı ve Düzenlemeleri:

  • Bazı ilaçların, özellikle kan sulandırıcıların ve anti-inflamatuarların, prosedür öncesinde belirli bir süreyle kesilmesi gerekebilir.
  • Kalp, şeker veya tansiyon ilaçları gibi zorunlu ilaçlar, doktor tavsiyesiyle alınmalıdır.
 4. Girişim Öncesi Açlık Durumu:

  • Hastaların, prosedürden en az 4 saat önce tamamen aç ve susuz kalmaları gerekmektedir. Bu, anestezi uygulaması sırasında olası komplikasyonları önlemek için önemlidir.
 5. Girişim Günü Hazırlıkları:

  • Hasta, prosedüre uygun giysilerle gelmelidir.
  • İhtiyaç duyulacaksa, refakatçi eşliğinde klinik ziyareti planlanmalıdır.
 6. Sağlık Ekibi İçin Hazırlık:

  • Sağlık ekibi, hastanın durumuna göre gerekli ekipman ve ilaçları hazırlar.
  • Sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolü için gerekli önlemler alınır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalarını kaudal blokaj öncesinde her yönüyle hazırlayarak, prosedürün başarıyla ve güvenle gerçekleşmesi için tıbbi danışmanlık sağlarlar. Hastaların rahatlığı ve güvenliği, her zaman öncelikli hedefleridir.

Tedavi Etkinliği ve Süresi: Kaudal Blokajın Ağrı Kontrolündeki Rolü

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, özellikle kronik pelvik ve alt ekstremite ağrıları gibi durumlarda kullanılan etkili bir ağrı yönetimi yöntemidir. Bu tedavinin etkinliği ve süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

 

 1. Ağrı Kontrolündeki Etkinlik:

  • Kaudal blokaj, sinir uçlarındaki ağrı iletimini etkili bir şekilde engelleyerek hızlı ağrı hafiflemesi sağlayabilir.
  • Tedavi, hastaların günlük aktivitelerini daha rahat gerçekleştirmelerine ve genel yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olur.
 2. Tedavi Süresi ve Etkilerin Kalıcılığı:

  • Kaudal blokajın ağrı kontrolündeki etkileri genellikle geçicidir ve süre, bireyden bireye değişiklik gösterebilir.
  • Bazı hastalar, tek bir blokaj sonrasında uzun süreli rahatlama yaşayabilirken, diğerleri düzenli aralıklarla tekrarlanan tedavilere ihtiyaç duyabilir.
 3. Tekrar Tedavi İhtiyacı:

  • Ağrının yeniden başlaması durumunda, prosedür belirli aralıklarla tekrarlanabilir.
  • Tedavinin sıklığı, hastanın ihtiyaçlarına ve ağrının şiddetine göre belirlenir.
 4. Hastanın Bireysel Yanıtı:

  • Hastaların tedaviye yanıtı, ağrının kaynağına, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.
  • Bazı durumlarda, kaudal blokaj diğer tedavi yöntemleriyle birlikte uygulanabilir.
 5. Uzun Vadeli Planlama:

  • Kaudal blokajın etkinliği ve süresi değerlendirildikten sonra, hastanın uzun vadeli ağrı yönetimi planı güncellenir.
  • Tedavinin etkinliğinin izlenmesi ve gerekirse ek tedavi yöntemlerinin uygulanması önemlidir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların ağrı yönetiminde kaudal blokajın etkinliğini ve süresini bireysel olarak değerlendirir. Her hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi planlarıyla, hastaların ağrılarını etkili bir şekilde kontrol altına almayı ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedeflerler.

Potansiyel Riskler ve Yan Etkiler

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, genellikle güvenli bir ağrı yönetimi yöntemi olarak kabul edilse de, bazı potansiyel riskler ve yan etkiler barındırabilir. Bu risklerin farkında olmak ve uygun önlemlerin alınması, hastalar için en iyi sonuçların elde edilmesine katkı sağlar.

 

 1. Enjeksiyon Bölgesinde Rahatsızlık:

  • Kaudal blokaj uygulanan bölgede, hafif rahatsızlık veya ağrı hissedilebilir. Bu, genellikle geçicidir ve ağrı kesicilerle kontrol altına alınabilir.
 2. Geçici Uyuşma veya Zayıflık:

  • İşlemin etkisi olarak, uygulama bölgesinde geçici uyuşma veya kas zayıflığı yaşanabilir. Bu durum, genellikle birkaç saat içinde kendiliğinden geçer.
 3. Enfeksiyon Riski:

  • Her türlü enjeksiyon işleminde olduğu gibi, kaudal blokajda da enfeksiyon riski bulunur. Bu risk, steril koşulların sağlanması ve işlem sonrası uygun bakım ile minimize edilebilir.
 4. Sinir Hasarı:

  • Çok nadir de olsa, iğnenin sinirlere zarar verme ihtimali vardır. Bu durum, kalıcı sorunlara yol açabilir ve dikkatli bir uygulama gerektirir.
 5. Anestezik Ajanın Aşırı Yayılması:

  • Lokal anestezik ajanın beklenenden daha geniş bir alana yayılması, istenmeyen etkilere neden olabilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kaudal blokaj işleminin titizlikle ve yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaları yaparlar. Hastaların riskleri en aza indirmek ve herhangi bir yan etkiye karşı etkin bir şekilde müdahale edebilmek için detaylı önlemler alınır. Bu süreçte, hastaların güvenliği ve konforu her zaman önceliklidir, ve her aşamada hastaların sağlık durumu yakından izlenir.

Postoperatif Süreç: Kaudal Blokaj Sonrası Takip ve İyileşme

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj sonrası postoperatif süreç, hastaların iyileşme ve konforunun sağlanması açısından önemlidir. Bu süreç, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 

 1. Dinlenme ve Gözlem:

  • İşlem sonrasında hastalar genellikle 1-3 saat dinlenme odasında gözetim altında tutulur.
  • Bu süre zarfında, vital bulgular, ağrı seviyesi ve herhangi bir komplikasyon belirtisi yakından izlenir.
 2. Ağrı Yönetimi:

  • İşlem sonrası hafif ağrı veya rahatsızlık hissedilebilir. Gerektiğinde ağrı kesiciler verilebilir.
  • Hastaların ağrı seviyeleri ve ağrı kesici ihtiyaçları düzenli olarak değerlendirilir.
 3. Hasta Eğitimi ve Talimatlar:

  • Hastalar ve bakım verenler, işlem sonrası bakım, aktivite kısıtlamaları ve evde dikkat etmeleri gerekenler hakkında bilgilendirilir.
  • İşlem bölgesinde enfeksiyon belirtileri, aşırı ağrı veya başka herhangi bir endişe verici semptomların olması durumunda doktora başvurmaları önerilir.
 4. Aktivite ve Dinlenme Dengesi:

  • Hastaların, aşırı yorgunluk hissetmeden kısa yürüyüşler yapmaları ve normal aktivitelerine dikkatlice geri dönmeleri teşvik edilir.
  • Aynı zamanda, yeterli dinlenme ve rahatlama da iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır.
 5. Takip Randevuları ve İzlem:

  • Hastalar, kaudal blokajın etkinliğini ve herhangi bir uzun vadeli etkiyi değerlendirmek için düzenli takip randevularına davet edilir.
  • Bu randevularda, tedavi planının gerektiği şekilde ayarlanması veya alternatif tedavi yöntemlerinin değerlendirilmesi mümkündür.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde kaudal blokaj sonrası hastaların her yönüyle bakımını üstlenirler. Hastaların postoperatif sürecini rahat ve güvenli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bakım planları ve takip protokolleri sunarlar. Bu yaklaşım, hastaların hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmelerine ve ağrılarının başarılı bir şekilde yönetilmesine yardımcı olur.

Alternatif Tedavi Seçenekleri: Kronik Pelvik ve Perineal Ağrılar için Seçenekler

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, kronik pelvik ve perineal ağrıların yönetiminde etkili bir seçenek olmakla birlikte, çeşitli alternatif tedavi yöntemleri de mevcuttur. Bu alternatifler, hastanın durumuna ve spesifik ihtiyaçlarına göre değerlendirilir.

 

 1. İlaç Tedavisi:

  • Ağrı kesiciler, anti-inflamatuar ilaçlar ve bazı durumlarda antidepresanlar veya antikonvülsanlar, ağrıyı hafifletmek ve yönetmek için kullanılabilir.
  • İlaç tedavisinin amacı, ağrıyı azaltmak ve hastanın günlük yaşamını daha konforlu hale getirmektir.
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:

  • Kas gevşetici egzersizler, pelvik taban terapisi ve diğer fizik tedavi yöntemleri, ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir.
  • Fizik tedavi, ağrının altında yatan kas-iskelet sorunlarını ele almak ve vücudun genel işlevselliğini iyileştirmek için kullanılır.
 3. Nöral Blokajlar ve Enjeksiyon Tedavileri:

  • Sinir blokajları ve steroid enjeksiyonları, ağrıyı azaltmak için belirli sinir noktalarına uygulanabilir.
  • Bu yöntemler, özellikle belirgin bir sinir kaynaklı ağrı olduğunda tercih edilir.
 4. Psikolojik ve Davranışsal Yaklaşımlar:

  • Bilişsel-davranışçı terapi, ağrıyla başa çıkma stratejilerini öğretir ve hastaların ağrıyı algılama biçimlerini değiştirmelerine yardımcı olabilir.
  • Stres yönetimi teknikleri ve gevşeme terapileri de ağrının psikolojik yönleriyle başa çıkmada etkilidir.
 5. Komplementer ve Alternatif Tıp:

  • Akupunktur, refleksoloji ve masaj terapisi gibi alternatif tıp yöntemleri, bazı hastalar için ağrı kontrolünde yardımcı olabilir.
  • Bu yöntemler, genellikle konvansiyonel tıbbi tedavilere ek olarak kullanılır.
 6. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

  • Düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve uyku düzeninin iyileştirilmesi, kronik ağrıların yönetiminde önemli bir rol oynar.
  • Bu değişiklikler, hastanın genel sağlığını iyileştirmek ve ağrıya neden olan faktörleri azaltmak için teşvik edilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların kronik pelvik ve perineal ağrıları için uygun olan tedavi seçeneğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir değerlendirme yapar ve danışmanlık hizmeti sağlar. Hastaların bireysel durumlarını dikkate alarak, gerekirse kaudal blokajın yanı sıra alternatif tedavi yöntemlerini de önerirler. Bu çok yönlü yaklaşım, hastaların ağrılarını etkili bir şekilde kontrol altına almayı ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlar.

Uzun Vadeli Sonuçlar ve Takip

👈🏼”Bu bölümü soldaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

👆🏼”Bu bölümü yukarıdaki oynat tuşuna basarak dinleyebilirsiniz.”

Kaudal blokaj, kronik pelvik ve perineal ağrıların yönetiminde etkili bir yöntem olmasına rağmen, uzun vadeli sonuçlar ve nüks riski de dikkate alınmalıdır.

 1. Etkinlik Süresi:

  • Kaudal blokajın sağladığı ağrı kontrolü genellikle geçicidir. Ağrı hafifletme süresi, hastadan hastaya değişiklik gösterebilir. Bazı hastalar için tek bir blokaj yeterli olabilirken, diğerleri için düzenli tekrarlanan blokajlar gerekebilir.
 2. Nüks Riski:

  • Kaudal blokaj sonrası, ağrının tekrar ortaya çıkma (nüks) riski vardır. Bu risk, hastanın temel sağlık durumu ve tedaviye yanıtına bağlı olarak değişebilir.
 3. Uzun Vadeli Takip:

  • Kaudal blokaj tedavisi gören hastaların düzenli takibi önemlidir. Takip sürecinde ağrının yeniden değerlendirilmesi, tedavinin etkinliğinin izlenmesi ve gerekirse ek tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir.
 4. Alternatif Tedavi Seçenekleri:

  • Kaudal blokajın uzun vadeli etkinliği sınırlıysa veya hastalar nüks eden ağrılar yaşarsa, diğer tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir. Bu, ilaç tedavisi, fizik tedavi veya diğer girişimsel ağrı yönetimi yöntemlerini içerebilir.
 5. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

  • Hastaların ağrı yönetimi, ağrının nüksünü önlemeye yardımcı olabilecek yaşam tarzı değişikliklerini de içermelidir. Bu, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve stres yönetimi gibi faktörleri kapsayabilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde, kaudal blokaj tedavisi gören hastalar için bireysel takip ve yönetim planları hazırlar. Bu süreç, hastanın ağrı kontrolünün sürdürülmesine ve yaşam kalitesinin artırılmasına odaklanır. Hastaların uzun vadeli ihtiyaçları ve endişeleri dikkatle ele alınarak, en uygun tedavi ve takip stratejileri belirlenir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.