RF Termokoagülasyon - Ağrı Tedavisi - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

rf termokoagülasyon - dr özgür akşan - izmir

RF Termokoagülasyon (Radyofrekans Termokoagülasyon), özellikle kronik ağrı yönetiminde kullanılan gelişmiş bir tıbbi prosedürdür. Bu yöntem, yüksek frekanslı radyo dalgalarını kullanarak belirli sinir dokularını hedef alır ve ısıtma yoluyla sinir aktivitesini etkiler. Bu işlem, sinir köklerine veya sinir liflerine uygulanabilir ve bu bölgelerdeki ağrı sinyali iletimini azaltmayı veya durdurmayı amaçlar.

 

RF Termokoagülasyon (Radyofrekans Termokoagülasyon) prosedürü, genellikle bel fıtığı, omurga stenozu, spinal kireçlenme, siyatik ağrı gibi durumlar ve sinir kökü sıkışması gibi rahatsızlıkların tedavisinde tercih edilir. Tedavinin temel amacı, ağrıyı hafifletmek ve hasta konforunu artırmaktır. Bu yöntem, ağrı kesici ilaçların yetersiz kaldığı veya yan etkilerinin ağır olduğu durumlarda alternatif bir çözüm sunar.

 

RF Termokoagülasyon (Radyofrekans Termokoagülasyon) işlemi, lokal anestezi altında, ağrı kliniğinde gerçekleştirilir. Tedavi sırasında hastalar genellikle hafif bir rahatsızlık hissi veya sıcaklık hissi yaşayabilir, ancak işlem genellikle ağrısızdır ve hızlı bir şekilde tamamlanır. Tedavinin etkinliği bireysel olarak değişebilir ve bazı hastalar için tek bir tedavi seansı yeterli olabilirken, diğerleri düzenli aralıklarla tekrarlanan tedaviye ihtiyaç duyabilir.

RF Termokoagülasyon (Radyofrekans Termokoagülasyon), her hasta için kişiselleştirilmiş bir tedavi planı gerektirir ve uzman bir sağlık ekibi tarafından uygulanmalıdır. İşlemin potansiyel riskleri ve yan etkileri genellikle minimaldir, ancak nadiren enfeksiyon, kanama, sinir hasarı veya geçici uyuşukluk gibi komplikasyonlar görülebilir. Bu tedavi yöntemi, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir ve günlük aktivitelerini daha rahat sürdürmelerine yardımcı olabilir.

RF Termokoagülasyon Uygulanacak Durumlar

RF Termokoagülasyon, çeşitli kronik ağrı durumlarında ve sinir kökü irritasyonu ile ilişkili durumlarda etkili bir tedavi yöntemi olarak kullanılır. Bu prosedür, aşağıdaki sağlık durumlarında ve koşullarda sıklıkla tercih edilir:

 

 1. Bel Fıtığı: Bel bölgesindeki disklerin zedelenmesi sonucu oluşan ağrıda, sinir köklerinin sıkışması ve irritasyonuna bağlı semptomları hafifletmek için uygulanabilir.

 2. Omurga Stenozu: Omurga kanalının daralması sonucu sinir köklerinin sıkıştığı durumlarda, sinir kökü ağrısını ve diğer semptomları hafifletmek amacıyla kullanılır.

 3. Spinal Kireçlenme: Omurga eklemlerindeki kireçlenme nedeniyle oluşan ağrı ve sertlikte, ağrıyı azaltmak ve hareket kabiliyetini artırmak için tercih edilir.

 4. Siyatik Ağrı: Siyatik sinirin sıkışması sonucu oluşan bacak ağrısında, sinir köklerine doğrudan etki ederek ağrıyı hafifletir.

 5. Intervertebral Disk Bozuklukları: Omurga disklerinin dejeneratif hastalıklarında veya hasarlarında, disklerden kaynaklanan ağrıyı azaltmak için kullanılır.

 6. Sinir Kökü Sıkışması: Sinir köklerinin sıkıştığı ve ağrı, uyuşukluk veya hareket kısıtlılığı gibi semptomların yaşandığı durumlarda uygulanır.

RF Termokoagülasyon, özellikle belirtilen sağlık durumlarında ve koşullarda etkili bir ağrı yönetimi çözümü sunar. Bu tedavi yöntemi, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre özelleştirilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, RF Termokoagülasyon tedavisini, hastaların semptomlarını hafifletmek ve yaşam kalitelerini iyileştirmek amacıyla titizlikle uygular. Bu tedavi süreci, hastaların ağrılarının etkin bir şekilde kontrol altına alınmasını sağlayarak, onlara daha rahat bir günlük yaşam imkanı sunar. 

RF Termokoagülasyon Tedavisinin Uygun Olduğu Hastalar ve Uygulanamayacağı Durumlar

RF Termokoagülasyon tedavisi, çeşitli kronik ağrı durumlarında etkili bir yöntem olarak kabul edilir. Uygulanabilir durumlar ve hastalar şunları içerir:

 

 1. Uygulanabilir Durumlar:

  • Kronik bel ve boyun ağrıları
  • Sinir kökü irritasyonları ve siyatik ağrıları
  • Bel fıtığı ve omurga stenozu gibi omurga rahatsızlıkları
  • Sinir liflerinin zarar gördüğü durumlar
  • İlaç tedavisine yeterli yanıt vermeyen kronik ağrı vakaları
 2. Uygulanamayacak Durumlar:

  • Aktif enfeksiyon bulunan hastalar
  • Kanama bozuklukları olan veya antikoagülan (kan sulandırıcı) ilaçlar kullanan hastalar
  • Alerjik reaksiyonlar veya lokal anesteziklere karşı aşırı duyarlılık durumları
  • Hamile veya emziren kadınlar
  • Sinir dokusunda ciddi hasar veya bozulma durumları olan hastalar
  • Tedavi bölgesinde ciddi anatomik bozukluklar olan hastalar

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde, RF Termokoagülasyon tedavisini uygulayacak hastaları titizlikle değerlendirir. Her hastanın sağlık durumu, tedaviye uygunluk ve potansiyel riskler detaylıca incelenerek, bireysel ihtiyaçlara en uygun tedavi planı hazırlanır. Bu süreçte, hastaların güvenliği ve tedavi başarısı en yüksek önceliklerdir. Tedavi öncesinde ve sonrasında hastaların durumları yakından takip edilir, böylece en iyi sonuçların elde edilmesi hedeflenir.

RF Termokoagülasyon İşlemi Öncesi Hazırlık

RF Termokoagülasyon işlemi, özenli bir hazırlık süreci gerektirir. Bu süreç, hem hastaların hem de sağlık ekibinin katılımını içerir ve aşağıdaki adımları kapsar:

 

 1. Hasta Değerlendirmesi:

  • Hastanın genel sağlık durumu, ağrının karakteri ve nedeni değerlendirilir.
  • Hastanın tıbbi geçmişi, kullanılan ilaçlar ve alerjiler detaylıca incelenir.
  • Tedaviye uygunluk ve potansiyel risklerin belirlenmesi için kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılır.
 2. Hazırlık Süreci:

  • Hastaların işlem öncesi alması gereken ilaçlar ve bu ilaçların kesilme zamanları belirlenir.
  • Kanama riskini artırabilecek antikoagülan (kan sulandırıcı) ilaçların kullanımı işlemden önce doktorun tavsiyesiyle durdurulabilir.
  • Hastaların işlemden önceki son 6-8 saatte aç kalmaları ve sıvı alımını sınırlamaları genellikle önerilir.
 3. İşlem Günü Önlemleri:

  • Hasta, işlem gününde rahat kıyafetler giymelidir.
  • İşlem sırasında kullanılacak lokal anestezi ve prosedür hakkında hastaya bilgi verilir.
  • Hastanın rahatlaması ve işlem sürecinin sorunsuz geçmesi için gerekli ortam sağlanır.
 4. Sağlık Ekibinin Hazırlıkları:

  • Uzman sağlık ekibi, prosedür öncesinde gerekli tüm ekipmanları ve ilaçları hazırlar.
  • Prosedür alanının sterilizasyonu ve enfeksiyon riskini minimize etmek için gerekli önlemler alınır.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde, RF Termokoagülasyon işlemini gerçekleştirmeden önce tüm bu adımları titizlikle yerine getirir. Hasta güvenliği ve tedavi başarısı için bu hazırlık süreci büyük önem taşır. Her hastaya özel bir yaklaşım benimsenir ve işlem süreci, hastanın ihtiyaçlarına uygun şekilde planlanır.

RF Termokoagülasyon Uygulama Yöntemi ve Teknikleri

RF Termokoagülasyon işlemi, ağrı yönetiminde önemli bir role sahiptir ve aşağıdaki adımlar ve tekniklerle gerçekleştirilir:

 

 1. Pozisyonlama ve Lokal Anestezi:

  • Hastanın rahat ve güvenli bir pozisyonda olması sağlanır; genellikle bu, yüzükoyun veya yan pozisyon olabilir.
  • İşlem bölgesi lokal anestezi ile uyuşturulur, bu sayede hastanın konforu artırılır ve herhangi bir ağrı veya rahatsızlık hissi azaltılır.
 2. İnce İğne Yerleştirme:

  • RF Termokoagülasyon, sinirlerin hassas bölgelerine ince bir iğne yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir.
  • İğnenin doğru konuma yerleştirilmesi için floroskopi veya ultrason gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.
 3. Radyofrekans Akımı Uygulaması:

  • İğne yerleştirildikten sonra, radyofrekans jeneratörü vasıtasıyla yüksek frekanslı elektrik akımı verilir.
  • Bu akım, sinir dokusunu hedefleyerek ısıtma etkisi yaratır, böylece sinirlerin çalışması etkilenir ve ağrı sinyallerinin iletimi engellenir.
 4. İzleme ve Ayarlama:

  • İşlem sırasında hasta ve sinirlerin tepkisi sürekli izlenir.
  • Gerekli durumlarda, akımın şiddeti, frekansı ve süresi hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanabilir.
 5. Tedavi Sonrası Gözlem:

  • İşlem tamamlandıktan sonra, hastanın durumu yakından takip edilir.
  • Hasta, genellikle bir süre dinlenme odasında istirahat ettirilir ve herhangi bir yan etki veya komplikasyon olup olmadığı kontrol edilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, RF Termokoagülasyon işlemini gerçekleştirirken bu teknik ve adımları titizlikle uygular. Her hasta için bireyselleştirilmiş bir yaklaşım benimsenir ve tedavi, hastanın özel ihtiyaçları ve sağlık durumu göz önünde bulundurularak planlanır. Bu kapsamlı ve dikkatli yaklaşım, hastaların tedaviden iyi bir şekilde yararlanmalarını ve olası risklerin minimize edilmesini sağlar.

RF Termokoagülasyon Tedavisinin Etkinliği ve Süresi

RF Termokoagülasyon, kronik ağrı durumlarında önemli bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir ve aşağıdaki unsurlar tedavinin etkinliği ve süresini belirler:

 

 1. Anında Ağrı Hafiflemesi:

  • RF Thermocoagulation işlemi, genellikle hemen ağrı hafiflemesi sağlar.
  • Hastalar, işlemden hemen sonra ağrıda azalma ve rahatlama hissedebilir.
 2. Uzun Süreli Etki:

  • Tedavinin ağrı üzerindeki etkisi genellikle uzun sürelidir.
  • Hastalar, tek bir işlemle aylar hatta yıllar boyunca ağrısız bir dönem geçirebilir.
 3. Kişisel Değişkenlik:

  • Tedavinin etkinliği ve süresi, bireysel faktörlere göre değişebilir.
  • Hastanın sağlık durumu, ağrının şiddeti ve tedaviye yanıtı gibi faktörler etkinlik süresini etkileyebilir.
 4. Tekrarlayan Tedaviler:

  • Bazı durumlarda, hastaların tekrarlayan tedavilere ihtiyacı olabilir.
  • Ağrının yeniden başlaması durumunda, tedavi tekrarlanabilir ve uzun süreli rahatlama sağlanabilir.
 5. Kapsamlı Tedavi Planı:

  • RF Thermocoagulation, genellikle kapsamlı bir ağrı yönetimi planının parçası olarak kullanılır.
  • Diğer tedavi yöntemleri ile birleştirildiğinde, daha etkili ve uzun süreli sonuçlar elde edilebilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın özel ihtiyaçlarını ve sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, RF Termokoagülasyon tedavisini bireyselleştirilmiş bir şekilde planlar. Bu tedavi, hastaların ağrı kontrolünde önemli bir iyileşme yaşamalarını sağlar ve yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunur. Tedavi sonrasında düzenli takip ve değerlendirmeler, tedavinin uzun vadeli etkinliğinin korunmasına yardımcı olur.

RF Termokoagülasyon Tedavisinin Uzun Vadeli Sonuçları ve Takip

RF Termokoagülasyon, kronik ağrı yönetiminde etkili bir yöntem olsa da, uzun vadeli sonuçları ve takibi şu şekilde değerlendirilmelidir:

 

 1. Nüks Riski:

  • Tedavinin etkisi zamanla azalabilir ve bazı hastalarda ağrının tekrar ortaya çıkma (nüks) riski vardır.
  • Nüks durumunda, ek tedaviler veya işlemler gerekebilir.
 2. Düzenli İzleme:

  • Hastaların tedavi sonrası düzenli olarak takip edilmesi önemlidir.
  • Takip sırasında ağrı seviyesi, fonksiyonel iyileşme ve herhangi bir yan etki değerlendirilir.
 3. Hastanın Yaşam Tarzı ve Tedaviye Uyum:

  • Hastaların yaşam tarzı değişiklikleri ve tedaviye uyumu, tedavinin uzun vadeli başarısını etkileyebilir.
  • Fiziksel aktivite, ağrı yönetimi teknikleri ve stres azaltma stratejileri, tedavi sonuçlarını destekleyebilir.
 4. İhtiyaç Duyulursa Tekrar Tedavi:

  • Bazı durumlarda, ağrının tekrarlaması veya artması durumunda tedavi tekrarlanabilir.
  • Tekrar tedaviler, hastanın şikayetlerine ve ihtiyaçlarına göre planlanır.
 5. Multidisipliner Yaklaşım:

  • Uzun vadeli başarı, sadece RF Thermocoagulation’a değil, aynı zamanda hastanın genel sağlık durumuna ve diğer tedavi yöntemlerine de bağlıdır.
  • Fizik tedavi, ilaç tedavisi ve psikolojik destek gibi diğer tedavi yöntemleri, RF Termokoagülasyonile birlikte kullanılabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, RF Termokoagülasyon tedavisinin uzun vadeli sonuçlarını optimize etmek için hastaları düzenli olarak takip eder. Hastaların bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak, tedavi sürecini ve takip programlarını kişiselleştirirler. Bu yaklaşım, hastaların ağrı yönetiminde sürekli iyileşme yaşamalarını sağlar ve yaşam kalitelerinin artmasına katkıda bulunur.

RF Termokoagülasyon Tedavisine Alternatif Tedavi Seçenekleri

RF Termokoagülasyon tedavisinin alternatifleri, hastaların çeşitli kronik ağrı durumları için başka tedavi yöntemlerini keşfetmelerine olanak tanır. Bu alternatif tedavi seçenekleri şunlardır:

 

 1. İlaç Tedavisi:

  • Oral ağrı kesiciler, anti-enflamatuar ilaçlar ve nöropatik ağrı için özel ilaçlar, ağrıyı yönetmek için kullanılabilir.
  • İlaç tedavisi, özellikle hafif veya orta şiddetteki ağrılarda etkili olabilir.
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon:

  • Fiziksel egzersizler, manuel terapi ve diğer rehabilitasyon teknikleri, ağrıyı hafifletmeye ve fonksiyonel kapasiteyi artırmaya yardımcı olur.
  • Fizik tedavi, özellikle hareketle ilişkili ağrılar için uygundur.
 3. Nöral Blokajlar:

  • Sinir blokajları, lokal anesteziklerin sinir yollarına enjekte edilmesiyle gerçekleştirilir.
  • Bu yöntem, ağrı sinyallerini geçici olarak bloke ederek ağrıyı hafifletir.
 4. Epidural Steroid Enjeksiyonları:

  • Steroidlerin epidural alana enjekte edilmesi, inflamasyonu azaltarak ağrıyı hafifletebilir.
  • Bu enjeksiyonlar, bel ve boyun ağrıları için özellikle yararlı olabilir.
 5. Akupunktur ve Alternatif Terapiler:

  • Akupunktur, vücudun belirli noktalarına ince iğneler yerleştirilerek yapılan bir alternatif tedavi yöntemidir.
  • Diğer alternatif terapiler arasında masaj terapisi, refleksoloji ve biofeedback bulunabilir.
 6. Psikolojik Destek ve Davranışsal Terapi:

  • Ağrı yönetiminde psikolojik faktörler önemli bir rol oynar.
  • Bilişsel davranışsal terapi ve diğer psikolojik yaklaşımlar, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalara RF Termokoagülasyon dışında çeşitli alternatif tedavi seçenekleri hakkında da bilgi verir. Her hastanın durumuna göre en uygun tedavi yöntemini belirleyerek, hastaların ağrı yönetiminde en iyi sonuçları elde etmelerine yardımcı olurlar. Bu kapsamlı yaklaşım, hastaların yaşam kalitesini artırma ve ağrılarını etkili bir şekilde yönetme konusunda önemli bir rol oynar.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.