Transforaminal Enjeksiyon - Ağrı Tedavisi - Dr Özgür Akşan

İçindekiler

Transforaminal enjeksiyon, özellikle omurga ağrıları ve sinir kökü irritasyonuna bağlı ağrıların tedavisinde kullanılan bir ağrı yönetimi prosedürüdür. Bu tedavi yöntemi, omurga deliklerine (foramen) lokal anestezik ve anti-enflamatuar ilaçların enjekte edilmesini içerir. Bu prosedürün temel amacı, sinir köklerini doğrudan hedef alarak inflamasyonu azaltmak ve ağrıyı hafifletmektir.

 

Bu işlemde, lokal anestezi uygulanan bölgeye ince bir iğne ile ilaçlar enjekte edilir. Bu ilaçlar, ağrı sinyallerinin iletimini bloke ederek, inflamasyonu azaltmak ve sinir köklerinin etrafındaki dokuların rahatlamasını sağlamak amacıyla kullanılır. Transforaminal enjeksiyon, çeşitli omurga ağrıları için etkili bir tedavi yöntemi olabilir. Bel fıtığı, omurga stenozu, spinal kireçlenme, siyatik ağrı, intervertebral disk bozuklukları ve sinir kökü sıkışması gibi durumlar bu tedaviye uygun olabilir.

Transforaminal enjeksiyon, genellikle ilaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan veya cerrahi müdahale gerektirmeyen, ancak kronik ağrıdan muzdarip hastalarda uygulanır. Prosedür, ağrının kaynağına doğrudan müdahale edebilme avantajına sahiptir ve etkili ağrı kontrolü sağlamada önemli bir rol oynar. Dr. Özgür Akşan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen transforaminal enjeksiyon işlemleri, hastaların ağrılarını etkili bir şekilde yönetmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla dikkatli bir şekilde planlanır ve uygulanır.

Uygulanacak Durumlar: Transforaminal Enjeksiyonun Kullanıldığı Koşullar

Transforaminal enjeksiyon, bir dizi özgün sağlık durumunda ve koşullarda uygulanır. Bu prosedür, özellikle omurga ve sinir kökü ile ilgili ağrıların tedavisinde etkilidir. Uygulanacak durumlar şunları içerir:

 

 1. Bel Fıtığı (Lomber Disk Hernisi): Bel fıtığı, sinir köklerine baskı yaparak ağrıya neden olur. Transforaminal enjeksiyon, bu baskıyı azaltarak ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

 2. Omurga Stenozu: Daralan spinal kanalların sinir köklerini sıkıştırması sonucu oluşan ağrılar için transforaminal enjeksiyon etkili bir yöntemdir.

 3. Spinal Kireçlenme (Spondiloz): Omurga eklem ve yapısının aşınması sonucu oluşan ağrıların hafifletilmesinde transforaminal enjeksiyon kullanılabilir.

 4. Siyatik Ağrı: Siyatik sinirin sıkışması veya tahrişi nedeniyle oluşan ağrı, transforaminal enjeksiyon ile tedavi edilebilir.

 5. Intervertebral Disk Bozuklukları: Disk dejenerasyonu ve diğer disk problemleri nedeniyle oluşan ağrılar için transforaminal enjeksiyon önerilebilir.

 6. Sinir Kökü Sıkışması (Radikülopati): Sinir köklerinin sıkışması sonucu oluşan ağrı ve rahatsızlıkların giderilmesinde bu yöntem tercih edilir.

 7. Kronik Pelvik ve Perineal Ağrılar: Pelvik ve perineal bölgede kronik ağrı yaşayan hastalar için transforaminal enjeksiyon uygulanabilir.

Bu tedavi, genellikle diğer tedavi yöntemlerine (ilaç tedavisi, fizik tedavi vb.) yanıt vermeyen veya cerrahi müdahaleye uygun olmayan hastalar için düşünülür. Her hasta için, transforaminal enjeksiyon tedavisine karar verilmeden önce detaylı bir değerlendirme yapılır ve hastanın özgül durumuna göre tedavi planlanır. Bu prosedür, ağrıyı hafifletmek ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için etkili bir seçenektir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların bireysel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak bu tedaviyi uygularlar, bu sayede hastaların ağrılarını hafifletmekte ve yaşam kalitelerini artırmaktadırlar.

Kimlere Uygulanmaz: Transforaminal Enjeksiyonun Uygulanamayacağı Durumlar

Transforaminal enjeksiyon, bazı hastalarda veya durumlarda uygulanmayabilir. Bu prosedür için uygun olmayan durumları anlamak, hem hasta güvenliği hem de tedavinin etkinliği açısından önemlidir. Aşağıda, transforaminal enjeksiyonun genellikle uygulanmadığı durumlar sıralanmıştır:

 

 1. Lokal Enfeksiyon Varlığı: Enjeksiyon bölgesindeki cilt veya yumuşak dokularda aktif bir enfeksiyon varsa, prosedür enfeksiyonun yayılma riskini artırabilir.

 2. Kanama Bozuklukları veya Antikoagülan Kullanımı: Kanama bozuklukları olan hastalarda veya kan sulandırıcı ilaçlar kullanan hastalarda, kanama riski arttığı için transforaminal enjeksiyon önerilmez.

 3. Alerjik Reaksiyonlar: Lokal anesteziklere veya prosedürde kullanılan diğer ilaçlara karşı bilinen bir alerji varsa, transforaminal enjeksiyon yapılmamalıdır.

 4. Anatomik Bozukluklar: Omurga yapısında ciddi bozukluklar veya deformiteler bulunan hastalarda, transforaminal enjeksiyonun doğru ve güvenli bir şekilde uygulanması zor olabilir.

 5. Hamilelik: Gebelik sırasında transforaminal enjeksiyonun güvenliği ve etkileri tam olarak bilinmediğinden, bu dönemde prosedür genellikle önerilmez.

 6. Sistemik Enfeksiyonlar: Vücut genelinde aktif bir enfeksiyon (örneğin, grip veya sinüzit) varlığında, prosedür enfeksiyonun yayılma riskini artırabilir.

 7. Kontrol Edilemeyen Tıbbi Durumlar: Kontrol altına alınamayan diyabet, hipertansiyon gibi tıbbi durumlar varsa, transforaminal enjeksiyon riskleri artabilir.

Hastalar, transforaminal enjeksiyon öncesinde tıbbi geçmişlerini ve mevcut sağlık durumlarını doktorlarıyla detaylı bir şekilde paylaşmalıdır. Bu bilgiler, tedavinin uygunluğunu değerlendirmede önemlidir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların sağlık durumunu dikkatle değerlendirerek, transforaminal enjeksiyonun güvenli ve etkili bir şekilde uygulanıp uygulanamayacağına karar verirler. Bu süreçte, her hastanın bireysel ihtiyaçlarını ve sağlık durumunu göz önünde bulundurarak, en uygun tedavi seçeneklerini sunarlar.

Transforaminal Enjeksiyon İşlemi Sırasında Anestezi Uygulamaları ve Ağrı Kontrolü Yöntemleri

Transforaminal enjeksiyon işlemi sırasında kullanılan anestezik ajanlar ve ağrı kontrol yöntemleri, hastanın konforunu artırırken, işlemin etkinliğini de maksimize etmeye yardımcı olur. Aşağıda, bu prosedür sırasında uygulanan anestezi ve ağrı kontrolüne dair temel bilgiler verilmiştir:

 

 1. Lokal Anestezi Uygulaması: Transforaminal enjeksiyon sırasında, enjeksiyon yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Bu, genellikle lidokain veya bupivakain gibi lokal anestezik ajanlar kullanılarak gerçekleştirilir. Lokal anestezi, enjeksiyon bölgesindeki ağrı ve rahatsızlığı azaltır ve hastanın işlem sırasında rahat hissetmesini sağlar.

 2. Hafif Sedasyon: Bazı durumlarda, hastaların endişe ve gerginliklerini azaltmak için hafif sedasyon uygulanabilir. Bu, hastayı rahatlatır ve işlem sırasında hareket etmemesini sağlar, böylece enjeksiyonun doğru yerde yapılmasına yardımcı olur.

 3. Ağrı Kontrolü: Enjeksiyon sonrası ağrı kontrolü, genellikle lokal anestezi ve anti-enflamatuar ilaçların birleşimi ile sağlanır. Bu ilaçlar, sinir köklerini etkileyerek ağrı sinyallerinin azaltılmasına ve inflamasyonun hafifletilmesine yardımcı olur.

 4. Uzun Süreli Ağrı Kontrolü: Transforaminal enjeksiyon sonrası, bazı hastalar daha uzun süreli ağrı kontrolü için ek tedaviye ihtiyaç duyabilirler. Bu durumda, oral ağrı kesiciler veya uzun süreli etkili anestezikler kullanılabilir.

 5. Hasta İzleme ve Değerlendirme: İşlem sonrasında, hastaların ağrı seviyeleri ve herhangi bir yan etki açısından dikkatle izlenmesi gerekir. Bu, işlemin başarısını değerlendirmek ve gerektiğinde ek tedavi veya müdahalelerin planlanması için önemlidir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde, transforaminal enjeksiyon işlemi sırasında ve sonrasında hastaların ağrı kontrolünü etkin bir şekilde yönetmeye özen gösterirler. Her hastanın bireysel ihtiyaçlarını dikkate alarak, en uygun anestezi ve ağrı kontrol yöntemlerini belirler ve uygularlar. Bu yaklaşım, hastaların konforunu artırırken, aynı zamanda tedavinin genel etkinliğini de destekler.

Transforaminal Enjeksiyon İşlemine Hazırlık Süreci

Transforaminal enjeksiyon prosedürü öncesi, hem hastaların hem de sağlık ekibinin dikkat etmesi gereken bazı önemli hazırlık adımları bulunmaktadır. Bu süreç, işlemin başarılı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için kritik öneme sahiptir.

 

 1. Hastanın Tıbbi Geçmişinin İncelenmesi: Hasta, işlem öncesi kapsamlı bir tıbbi değerlendirmeden geçirilir. Bu, önceden var olan sağlık durumları, geçmişteki cerrahi işlemler, alerjiler ve kullanılan ilaçlar hakkında bilgi içerir.

 2. Görüntüleme Testleri: Transforaminal enjeksiyon öncesi, MR veya CT taramaları gibi görüntüleme testleri yapılabilir. Bu testler, enjeksiyonun yapılacağı spesifik alanın belirlenmesine ve herhangi bir potansiyel riskin önceden tespit edilmesine yardımcı olur.

 3. İlaç Kullanımı ve Kesilmesi: Bazı ilaçların, özellikle kan sulandırıcıların, prosedürden birkaç gün önce kesilmesi gerekebilir. Bu, işlem sırasında kanama riskini azaltmaya yardımcı olur.

 4. Açlık ve Susuzluk Durumu: Hastalar genellikle işlemden birkaç saat önce aç ve susuz bırakılır. Bu, anestezi uygulaması sırasında herhangi bir komplikasyon riskini azaltır.

 5. Hasta Bilgilendirmesi ve Onayı: Hastalara, işlemin nasıl yapılacağı, potansiyel riskler ve beklentiler hakkında detaylı bilgi verilir ve onların yazılı onayı alınır.

 6. Fiziksel Hazırlık: İşlem günü, hastanın enjeksiyon bölgesi temizlenir ve sterilize edilir. Hasta, işlem için uygun bir pozisyonda yerleştirilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde, transforaminal enjeksiyon işlemi öncesinde hastaları titizlikle hazırlar. Bu hazırlık, işlem sırasında ve sonrasında en iyi sonuçların elde edilmesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Her hasta için bireysel bir yaklaşım benimseyerek, onların konfor ve güvenliğini en üst düzeyde tutmayı hedeflerler.

Uygulama Yöntemi ve Teknikleri: Transforaminal Enjeksiyon İşlemi

Transforaminal enjeksiyon, belirli ağrı durumlarının tedavisinde kullanılan özel bir prosedürdür. Bu işlemin uygulama yöntemi ve teknikleri, ağrının azaltılması ve hasta konforunun artırılması amacıyla dikkatlice planlanmıştır.

 

 1. Hasta Pozisyonlandırma: İşlem, hasta yüzükoyun ya da yan yatarken gerçekleştirilir. Hastanın rahatlığı ve erişilebilirlik için en uygun pozisyon belirlenir.

 2. Lokal Anestezi Uygulaması: İşlemin yapılacağı bölge öncelikle lokal anestezik ile uyuşturulur. Bu, iğnenin yerleştirilmesi sırasında oluşabilecek rahatsızlığı en aza indirir.

 3. İnce İğne Kullanımı: Lokal anestezik uygulandıktan sonra, ince bir iğne kullanılarak sinir köklerine doğru yönlendirilir. İğnenin doğru konumlandırılması, floroskopi veya ultrason gibi görüntüleme teknikleri ile desteklenir.

 4. Lokal Anestezik ve Anti-Enflamatuar İlaç Enjeksiyonu: İğne doğru yere yerleştirildikten sonra, lokal anestezik ve anti-enflamatuar ilaçlar enjekte edilir. Bu ilaçlar, sinir uçlarını bloke ederek ağrı sinyallerinin beyine iletilmesini engeller.

 5. Hızlı ve Ağrısız Bir İşlem: Transforaminal enjeksiyon genellikle hızlı bir işlemdir ve doğru uygulandığında hasta açısından ağrısızdır.

 6. Son Kontrol ve Gözlem: İşlem tamamlandıktan sonra, hastanın kısa bir süre gözlem altında tutulması ve herhangi bir yan etki veya komplikasyon belirtisi olup olmadığının kontrol edilmesi önemlidir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde transforaminal enjeksiyon işlemini gerçekleştirirken, yüksek hassasiyet ve dikkat gösterirler. Uygulanan her adım, hastanın ağrılarının hafifletilmesi ve genel yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacına hizmet eder. Tedavinin her aşamasında, hasta güvenliği ve konforu en yüksek önceliktir.

Tedavinin Etkinliği ve Süresi: Transforaminal Enjeksiyonun Etkileri

Transforaminal enjeksiyon, belirli omurga ve sinir kökü kaynaklı ağrı durumlarında etkili bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir. Tedavinin etkinliği ve süresi, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

 

 1. Anında Ağrı Hafiflemesi: Çoğu hasta için, transforaminal enjeksiyon sonrasında hemen ağrıda azalma hissedilir. Lokal anesteziklerin etkisiyle, sinir uçları geçici olarak uyuşur ve ağrı sinyallerinin beyine iletimi engellenir.

 2. Anti-Enflamatuar Etki: Enjekte edilen anti-enflamatuar ilaçlar, inflamasyonu azaltarak uzun süreli ağrı hafiflemesi sağlayabilir. Bu etki, genellikle birkaç gün içinde başlar ve haftalar veya aylar boyunca devam edebilir.

 3. Bireysel Farklılıklar: Tedavinin süresi ve etkinliği, hastanın genel sağlık durumu, ağrının nedeni ve şiddeti gibi bireysel faktörlere bağlıdır. Bazı hastalar için tek bir enjeksiyon yeterli olabilirken, diğerleri düzenli aralıklarla tekrarlanan tedavilere ihtiyaç duyabilir.

 4. Etkinliğin Değerlendirilmesi: Tedavinin etkinliği, hastanın ağrı düzeylerindeki değişiklik, fonksiyonel iyileşme ve genel yaşam kalitesindeki artış ile değerlendirilir.

 5. Düzenli İzleme ve Değerlendirme: Tedavinin devam eden etkinliğini değerlendirmek için düzenli izleme ve değerlendirme gereklidir. Hastanın semptomlarındaki değişimler, tedavi planının ayarlanmasına yardımcı olabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, tedavinin her aşamasında hastaların ihtiyaçlarını ve tedaviye yanıtlarını dikkatle değerlendirir. Her hastanın tedavi süreci, onların özgün durumları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir

Tedaviden Beklentiler

Transforaminal enjeksiyon tedavisi, bel ve boyun ağrıları gibi sinir kökü ile ilgili durumlar için umut verici sonuçlar sunabilir. Bu tedavinin sunduğu olumlu sonuçlar ve hastaların beklentileri aşağıda sıralanmıştır:

 

 1. Anında Ağrı Hafiflemesi: Enjeksiyon sonrası, hastalar genellikle hemen ağrıda belirgin bir azalma hissederler. Bu hızlı rahatlama, özellikle şiddetli ağrı çeken hastalar için önemli bir konfordur.

 2. Uzun Süreli Ağrı Kontrolü: Anti-enflamatuar ilaçların etkisiyle, ağrının kaynağı olan bölgedeki inflamasyon azalır. Bu, uzun süreli ağrı kontrolüne katkıda bulunabilir.

 3. Fonksiyonel İyileşme: Ağrı azalmasıyla birlikte, hastaların günlük aktivitelerde daha rahat hareket etmeleri, işlevselliklerinin artması ve genel yaşam kalitelerinin iyileşmesi beklenir.

 4. Düşük Risk Profili: Transforaminal enjeksiyon, cerrahi müdahalelere kıyasla daha düşük riskler ve yan etkiler sunar. Bu, özellikle cerrahiye uygun olmayan veya daha az invaziv tedavi tercih eden hastalar için önemli bir avantajdır.

 5. İlaç Kullanımında Azalma: Etkili ağrı kontrolü, bazı hastaların ağrı kesici ilaçlara olan ihtiyacını azaltabilir veya ilaç dozlarını düşürebilir.

 6. Hızlı İyileşme Süreci: Transforaminal enjeksiyon sonrası, hastaların çoğu kısa sürede normal aktivitelerine dönebilir. Uzun iyileşme süreçleri veya ciddi postoperatif komplikasyonlar genellikle yoktur.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniklerinde transforaminal enjeksiyon tedavisi sunarken, hastaların bireysel ihtiyaçlarına ve semptomlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları oluşturur. Tedavi sürecinde, hastaların olumlu sonuçlar elde etmesini ve yaşam kalitelerinin artmasını hedeflerler. Her tedavi süreci, hastaların özgün durumları ve beklentileri göz önünde bulundurularak dikkatlice planlanır ve uygulanır.

Riskler ve Yan Etkiler: Transforaminal Enjeksiyonun Potansiyel Riskleri

Transforaminal enjeksiyon, genellikle güvenli bir prosedür olarak kabul edilse de, her tıbbi işlemde olduğu gibi belirli riskler ve yan etkiler barındırabilir. Bu riskler ve yan etkilerin bilincinde olmak, hastaların tedaviye yönelik beklentilerini gerçekçi bir şekilde ayarlamalarına yardımcı olur. Aşağıda, transforaminal enjeksiyonla ilişkili potansiyel riskler ve yan etkiler sıralanmıştır:

 

 1. Enjeksiyon Yerinde Ağrı ve Rahatsızlık: İşlem sırasında ve sonrasında enjeksiyon bölgesinde hafif ağrı ve rahatsızlık hissedilebilir. Bu genellikle geçicidir ve birkaç gün içinde azalır.

 2. Enfeksiyon Riski: Her tıbbi prosedürde olduğu gibi, enjeksiyon yerinde enfeksiyon gelişme riski vardır. Bu risk, steril koşullar ve uygun tedavi ile minimize edilir.

 3. Geçici Uyuşma veya Zayıflık: Yerel anestezik ilaçların etkisi nedeniyle, enjeksiyon sonrasında geçici uyuşma veya kas zayıflığı yaşanabilir.

 4. Nadir Görülen Sinir Hasarı: Çok nadiren, enjeksiyon işlemi sırasında sinir hasarı meydana gelebilir. Bu, genellikle yanlış iğne yerleşimi nedeniyle olur.

 5. Alerjik Reaksiyonlar: Enjekte edilen ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, nadir de olsa görülebilir.

 6. Baş Dönmesi ve Bulantı: Bazı hastalar, prosedür sonrasında geçici baş dönmesi veya bulantı deneyimleyebilir.

 7. Kanama Riski: Enjeksiyon bölgesinde minimal kanama meydana gelebilir, ancak bu durum genellikle ciddi bir endişe kaynağı değildir.

 8. Dural Ponksiyon: Çok nadir durumlarda, spinal sıvının sızıntısına yol açan dural zarın yanlışlıkla delinmesi mümkündür.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, transforaminal enjeksiyon tedavisini İzmir / Alsancak’taki özel kliniklerinde sunarken, tüm potansiyel riskler ve yan etkileri dikkate alır ve hastaları tedavi sürecine dair tam olarak bilgilendirir. Her prosedür, hasta güvenliği ve konforu öncelikli olacak şekilde dikkatle gerçekleştirilir. Tedavi süreci boyunca hastaların ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına uygun bireysel yaklaşımlar benimsenir, böylece her hastaya en iyi tedavi ve bakım sunulur.

Alternatif Tedavi Seçenekleri: Transforaminal Enjeksiyonun Alternatifleri

Transforaminal enjeksiyon, omurga ağrılarının tedavisinde etkili bir yöntem olmakla birlikte, bazı hastalar için farklı tedavi alternatiflerinin araştırılması gerekebilir. Bu alternatif tedavi seçenekleri, hastanın sağlık durumuna, ağrının şiddetine ve altta yatan sebebine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, transforaminal enjeksiyonun alternatifleri olarak değerlendirilebilecek bazı tedavi yöntemleri sıralanmıştır:

 

 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Fizik tedavi, omurga ağrılarının azaltılmasında ve hareket kabiliyetinin artırılmasında önemli bir rol oynar. Kişiselleştirilmiş egzersiz programları, duruş düzeltme ve manuel terapiler, ağrıyı azaltmaya ve fonksiyonları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

 2. İlaç Tedavisi: Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), kas gevşeticiler ve bazı durumlarda opioid analjezikler gibi ilaçlar, ağrıyı hafifletmekte ve inflamasyonu azaltmada kullanılabilir.

 3. Akupunktur ve Alternatif Tedaviler: Akupunktur, ağrıyı yönetmede ve genel iyileşmeyi desteklemede kullanılabilir. Ayrıca, chiropraktik bakım, osteopati ve diğer bütünsel tedavi yöntemleri de bazı hastalar için faydalı olabilir.

 4. Nöral Terapi: Lokal anesteziklerin belirli noktalara enjekte edilmesiyle sinir iletimini modüle etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir.

 5. Radyofrekans Ablasyonu: Sinir köklerinin işlevini geçici olarak durdurmak için yüksek frekanslı radyo dalgalarının kullanıldığı bir tedavi yöntemidir.

 6. Psikolojik Destek ve Davranışsal Tedaviler: Kronik ağrı yönetiminde psikolojik destek ve davranışsal terapiler, ağrının psikolojik etkilerini azaltmaya ve hastaların ağrıyla başa çıkmalarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

 7. Epidural Steroid Enjeksiyonu: Omurganın epidural alanına steroid ve lokal anestezik ilaçların enjekte edilmesi, ağrıyı azaltmak ve inflamasyonu düşürmek için kullanılabilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir / Alsancak’taki özel kliniklerinde hastalarına transforaminal enjeksiyonun yanı sıra hastaların değerlendirebileceği alternatif tedavi seçenekleri hakkında da bilgi sunmaktadır. Hastaların bireysel durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, her bir hastaya en uygun tedavi yöntemi önerilir ve uygulanır. Tedavi sürecinde, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve ağrıyı etkili bir şekilde yönetmek için kapsamlı bir yaklaşım benimsenir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.