Anevrizma - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Anevrizma Tanımı ve Genel Özellikleri

Tanım ve Klinik Önemi

 

Anevrizma, damar duvarlarının zayıflaması ve anormal şekilde genişlemesi sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu genişlemeler, damar duvarının balon gibi şişmesine ve potansiyel olarak yırtılmasına yol açabilir. Anevrizmalar genellikle sessizdir ve herhangi bir belirti göstermezler, ancak yırtıldıklarında ciddi ve hayatı tehdit eden iç kanamalara neden olabilirler.

 

Yaygınlık ve Yerleşim Alanları

 

Anevrizmalar en sık beyin arterlerinde (serebral anevrizma) ve karın aortunda (abdominal aort anevrizması) görülür. Ancak, vücudun herhangi bir yerindeki damarlarda gelişebilirler. Beyin anevrizmaları, özellikle yırtıldıklarında inme, beyin hasarı ve hatta ölüme neden olabilir. Karın aortundaki anevrizmalar da, yırtıldıklarında ciddi iç kanamalarla sonuçlanabilir.

Anevrizma: Belirtisiz Gelişim ve Riskler

Anevrizmalar genellikle gizli bir tehdit oluşturur; çünkü çoğu zaman herhangi bir belirti göstermeden gelişirler. Bu, anevrizmaların erken teşhisini zorlaştırır ve genellikle rutin sağlık kontrolleri veya başka sağlık sorunları için yapılan tetkikler sırasında keşfedilirler.

 

1. Belirtisiz Gelişim

 • Asimptomatik Gelişim: Çoğu anevrizma, büyüklüğü kritik bir noktaya ulaşıncaya kadar herhangi bir belirtiye neden olmaz. Bu durum, anevrizmanın varlığının fark edilmeden uzun süre devam etmesine yol açabilir.
 • Tesadüfi Tespit: Anevrizmalar, genellikle başka bir tıbbi durumla ilgili olarak yapılan beyin taramaları gibi tetkikler sırasında tesadüfen keşfedilir.

2. Yırtılma Riski ve Belirtileri

 • Yırtılma Tehlikesi: Anevrizma yırtıldığında, durum acil bir tıbbi müdahale gerektirir. Yırtılma, genellikle damarın zayıf bir noktasında meydana gelir ve ciddi iç kanamalara neden olabilir.
 • Ani ve Şiddetli Belirtiler: Yırtılmanın en yaygın belirtisi, ani ve şiddetli baş ağrısıdır. Bu genellikle “hayatımdaki en kötü baş ağrısı” olarak tanımlanır. Diğer belirtiler arasında bulantı, kusma, boyun sertliği, bilinç kaybı, felç, görme sorunları ve konuşma güçlükleri yer alabilir.

3. Risk Faktörleri

 • Yüksek Tansiyon ve Sigara: Yüksek tansiyon ve sigara kullanımı, anevrizma gelişimi ve yırtılma riskini artırabilir.
 • Genetik Yatkınlık ve Aile Öyküsü: Ailede anevrizma öyküsü olan bireylerde risk daha yüksektir.
 • Yaş ve Cinsiyet: Yaş ilerledikçe ve özellikle kadınlarda anevrizma riski artabilir.

4. Takip ve Yönetim

 • Düzenli Takip: Tanı alan hastalar, anevrizmanın büyümesini ve olası yırtılma riskini izlemek için düzenli tıbbi takibe alınır.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sigara bırakma, tansiyon kontrolü ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, anevrizma riskini azaltabilir.

Anevrizmanın belirtisiz gelişimi ve yırtılma riski, bu durumun ciddiyetini artırır. Erken tespit ve uygun yönetim, potansiyel yırtılma riskini azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini koruyabilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, anevrizma tanısı ve yönetimi konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimseyerek, hastaların sağlık durumlarını iyileştirmeye ve riskleri en aza indirmeye odaklanır. Bu süreç, hastanın bireysel sağlık durumu ve anevrizmanın özelliklerine göre dikkatlice tasarlanmıştır.

Anevrizma: Nedenleri ve Türleri

Anevrizmalar, damar duvarlarında meydana gelen zayıflama ve genişleme durumlarıdır. Çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bu durum, farklı türlerde anevrizmaları içerir ve her bir tür, kendine özgü riskler ve tedavi yöntemleri gerektirir.

 

A. Anevrizmanın Nedenleri

 • Damar Duvarının Zayıflaması: Damar duvarlarının yapısının bozulması, anevrizmanın en yaygın nedenidir. Bu, yüksek tansiyon, arterioskleroz (damar sertliği) ve genetik faktörler gibi çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir.
 • Yüksek Tansiyonun Etkisi: Yüksek tansiyon, damar duvarlarına sürekli yüksek basınç uygular, bu da zamanla duvarların zayıflamasına ve anevrizma oluşumuna yol açabilir.
 • Arteriosklerozun Rolü: Damar sertliği, damar duvarlarının esnekliğini azaltır ve anevrizma oluşum riskini artırır.
 • Genetik ve Ailevi Yatkınlık: Bazı genetik durumlar ve aile öyküsü, anevrizma gelişim riskini artırabilir.

B. Anevrizma Türleri

 • Serebral Anevrizma: Beyin arterlerinde meydana gelen anevrizmalar. Beyin anevrizmaları yırtıldığında, ciddi ve hayatı tehdit eden beyin kanamalarına yol açabilir.
 • Abdominal Aort Anevrizması: Karın bölgesindeki ana arterde (aorta) oluşan anevrizmalar. Bu tür anevrizmalar, genellikle büyük ve yırtılmaya eğilimlidirler.
 • Diğer Türler: Anevrizmalar, vücudun diğer bölgelerinde de meydana gelebilir, ancak bu türler daha nadirdir.

Anevrizmaların nedenleri ve türleri, tedavi yaklaşımlarının belirlenmesinde ve risk yönetiminde önemli bir rol oynar. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların bireysel durumlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları geliştirerek, bu ciddi durumu etkili bir şekilde yönetilmesi için hastalara tıbbi danışmanlık sağlarlar. Bu süreç, anevrizmanın türüne, büyüklüğüne ve konumuna göre dikkatlice planlanmış ve hastanın sağlık durumunu iyileştirmeye odaklanmıştır.

Anevrizma: Risk Faktörleri ve Genetik Yatkınlık

Anevrizmanın oluşumu, bir dizi risk faktörü ve genetik etkenlerle ilişkilendirilebilir. Bu faktörlerin anlaşılması, anevrizma riskini azaltmada ve erken teşhis konusunda önemlidir.

 

A. Risk Faktörleri

 • Yüksek Tansiyon: Yüksek tansiyon, damar duvarlarına sürekli yüksek basınç uygulayarak anevrizma oluşum riskini artırabilir.
 • Sigara Kullanımı: Sigara içmek, damar sertliğine ve duvarlarının zayıflamasına katkıda bulunur, bu da anevrizma riskini artırır.
 • Ateroskleroz: Arterlerin sertleşmesi ve daralması, anevrizma gelişimine zemin hazırlayabilir.
 • Alkol Kullanımı: Aşırı alkol tüketimi, damar sağlığını etkileyerek anevrizma riskini artırabilir.
 • Obezite: Fazla kilo, kalp-damar sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratarak anevrizma oluşum riskini artırabilir.

B. Genetik Yatkınlık ve Aile Öyküsü

 • Genetik Faktörler: Bazı genetik hastalıklar, özellikle bağ dokusu bozuklukları, anevrizma riskini artırabilir.
 • Aile Öyküsü: Ailede anevrizma öyküsü olan bireylerde, anevrizma gelişme riski daha yüksektir.
 • Genetik Danışmanlık: Ailede anevrizma öyküsü olan bireyler, genetik danışmanlık yoluyla risk değerlendirmesi yapabilir ve erken tarama programlarından yararlanabilirler.

C. Diğer Risk Faktörleri

 • Yaş ve Cinsiyet: İleri yaş ve kadın cinsiyet, bazı türlerdeki anevrizma riskini artırabilir.
 • Kronik Enfeksiyonlar ve İnflamasyon: Vücuttaki kronik inflamatuar süreçler ve enfeksiyonlar, damar duvarlarının zayıflamasına neden olabilir.

Anevrizma risk faktörlerinin ve genetik yatkınlığın farkında olmak, erken önleme ve müdahalede hayati önem taşır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, risk değerlendirmesi ve erken tarama programları sunarak hastaları anevrizma konusunda bilinçlendirir ve risklerini azaltmaya yönelik stratejiler geliştirir. Bu yaklaşım, hastaların anevrizma riskini proaktif olarak yönetmelerine yardımcı olur ve sağlık durumlarını iyileştirmeye odaklanır.

Anevrizma Yırtılması ve Acil Durumlar

Anevrizma yırtılması, acil tıbbi müdahale gerektiren kritik bir durumdur. Yırtılma, ani ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, bu nedenle belirtilerin hızlı tanınması ve etkili ilk yardım uygulamaları hayat kurtarıcı olabilir.

 

A. Anevrizma Yırtılmasının Belirtileri

 • Ani ve Şiddetli Baş Ağrısı: Anevrizma yırtılmasının en yaygın belirtisi, ani başlayan, şiddetli ve dayanılmaz baş ağrısıdır.
 • Nörolojik Semptomlar: Görme bozuklukları, konuşma güçlüğü, yüzde uyuşma veya felç, bilinç kaybı, nöbetler gibi nörolojik semptomlar görülebilir.
 • Boyun Sertliği ve Bulantı/Kusma: Anevrizma yırtılması sonucu beyin kanaması meydana gelirse, boyun sertliği ve bulantı/kusma gibi semptomlar da ortaya çıkabilir.

B. Acil Durumda İlk Müdahale

 • Hemen Acil Servis Çağrılayın: Yukarıdaki belirtilerden herhangi biri görüldüğünde derhal acil servis numarası aranmalıdır.
 • Hasta Güvenliği: Hastanın daha fazla zarar görmemesi için güvenli bir ortam sağlayın ve rahat bir pozisyona yerleştirin.
 • Bilinç ve Solunumu İzleyin: Hastanın bilinç durumunu ve solunumunu sürekli izleyin. Bilinç kaybı veya solunum güçlüğü durumunda, CPR (Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon) uygulayın.

C. Acil Tıbbi Müdahale ve Tedavi

 • Acil Tıbbi Müdahale: Hastanın en yakın acil servise hızlı bir şekilde ulaştırılması hayati önem taşır.
 • Hastanede Değerlendirme ve Tedavi: Hastanede, hastanın durumuna göre hızlı bir şekilde değerlendirme yapılır ve uygun tıbbi müdahale gerçekleştirilir. Bu, cerrahi müdahale, ilaç tedavisi veya diğer acil tedavileri içerebilir.

Anevrizma yırtılması, acil tıbbi durumlar arasında en ciddi olanlardan biridir. Hızlı tanı ve müdahale, hastanın hayatta kalma şansını artırır ve kalıcı hasarı en aza indirir.  İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, anevrizma yırtılması durumunda acil müdahale konusunda eğitim ve rehberlik sağlayarak, bu tür acil durumların etkili bir şekilde yönetilmesini hedefler. Bu yaklaşım, hastaların ve ilk yardım sağlayıcıların anevrizma yırtılmasını tanıma ve doğru müdahalede bulunma becerilerini geliştirir.

Anevrizma: Belirtiler ve Teşhis

Anevrizmalar genellikle sessizdir ve belirgin semptomlar göstermeden gelişirler. Bu, teşhisin zor olabileceği anlamına gelir. Ancak, yırtılma durumunda ciddi ve acil tıbbi müdahale gerektiren belirtiler ortaya çıkabilir.

 

A. Belirtilerin Azlığı ve Sessiz Gelişim

 • Asimptomatik Gelişim: Çoğu anevrizma, belirti göstermeden gelişir ve bu durum, rutin sağlık kontrolleri veya başka bir sağlık sorunu için yapılan tıbbi tetkikler sırasında keşfedilir.
 • Gizli Tehlike: Anevrizmaların belirti vermemesi, onları özellikle tehlikeli yapar, çünkü bireyler genellikle sağlık sorunlarının farkında olmazlar.

B. Yırtılma Durumunda Belirtiler

 • Ani ve Şiddetli Baş Ağrısı: Yırtılma durumunda, kişi genellikle şiddetli ve ani başlayan bir baş ağrısı yaşar. Bu, “hayatımın en kötü baş ağrısı” olarak tanımlanabilir.
 • Nörolojik Belirtiler: Görme problemleri, konuşma zorluğu, yüz felci, denge ve koordinasyon kaybı gibi nörolojik belirtiler yırtılma durumunda yaygındır.
 • Acil Durum: Anevrizma yırtılması, acil tıbbi müdahale gerektiren bir durumdur ve hızlı tedavi hayat kurtarıcı olabilir.

C. Teşhis Yöntemleri

 • Görüntüleme Testleri: Beyin MR, CT taraması ve anjiyografi, anevrizmaların varlığını, boyutunu ve konumunu belirlemek için kullanılan yaygın teşhis yöntemleridir.
 • Anjiyografi: Damarların detaylı görüntülerini sağlar ve anevrizmanın tam yerini ve boyutunu belirlemekte çok etkilidir.
 • Diğer Teşhis Araçları: Ultrason ve MRA (Manyetik Rezonans Anjiyografi) gibi diğer görüntüleme teknikleri de bazı durumlarda kullanılabilir.

Anevrizmanın belirtileri ve teşhisi, hastanın sağlık durumunun değerlendirilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulmasında kritik öneme sahiptir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, gerekli görüntüleme teknolojilerini kullanarak anevrizmaları teşhis eder ve hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulabilmesi için rehberlik hizmeti sağlar. Bu yaklaşım, hastaların sağlık durumlarını iyileştirmeye ve potansiyel komplikasyonları en aza indirmeye odaklanmıştır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Anevrizma: Tedavi Seçenekleri

Anevrizma tedavisi, anevrizmanın büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişir. Tedavi, anevrizmanın gözetimi ve düzenli takipten cerrahi müdahaleye kadar çeşitlilik gösterebilir.

 

A. Gözetim ve Takip

 • Küçük ve Stabil Anevrizmaların İzlenmesi: Küçük ve büyüme eğilimi göstermeyen anevrizmalar, genellikle düzenli tıbbi gözetim altında tutulur. Bu, anevrizmanın boyutunda ve şeklinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını izlemeyi içerir.
 • Düzenli Görüntüleme Testleri: MR veya CT taramaları gibi görüntüleme testleri, anevrizmanın durumunu izlemek için periyodik olarak yapılır.
 • Risk Değerlendirmesi: Gözetim sürecinde, anevrizmanın yırtılma riski düzenli olarak değerlendirilir ve tedavi planı buna göre ayarlanır.

B. Cerrahi Tedavi

 • Klipsleme: Bu yöntem, anevrizmanın tabanına cerrahi bir klips yerleştirerek kan akışını kesmeyi içerir. Bu, anevrizmanın yırtılma riskini azaltır.
 • Stent Yerleştirme ve Endovasküler Koil Embolizasyonu: Bu minimal invaziv prosedürler, anevrizmanın içini doldurmak ve damar duvarını güçlendirmek için kullanılır. Bu yöntemler, özellikle erişilmesi zor anevrizmalar için tercih edilir.
 • Cerrahi Yaklaşımın Seçimi: Anevrizmanın konumu, büyüklüğü ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak en uygun cerrahi yöntem seçilir.

C. Cerrahi Sonrası İyileşme ve Takip

 • Postoperatif Bakım: Cerrahi müdahaleden sonra hastalar, olası komplikasyonlar ve iyileşme süreci için yakından izlenir.
 • Rehabilitasyon: Bazı hastalar, cerrahi sonrası fiziksel veya konuşma terapisi gibi rehabilitasyon hizmetlerine ihtiyaç duyabilir.

Anevrizma: Cerrahi

Anevrizma cerrahisi, anevrizmanın yırtılmasını önlemek ve hayatı tehdit eden komplikasyonları azaltmak için uygulanır. Bu cerrahi işlemler, anevrizmanın büyüklüğüne, konumuna ve genel sağlık durumuna göre belirlenir ve çeşitli teknikler içerir.

 

A. Klipsleme (Cerrahi Kliplama)

 • Teknik Detaylar: Klipsleme işlemi, anevrizmanın tabanına bir metal klips yerleştirilerek kan akışını kesmeyi içerir. Bu, anevrizmanın yırtılma riskini azaltır.
 • Avantajları: Yırtılmamış anevrizmaların tedavisinde etkilidir ve anevrizmanın yeniden büyümesini önleyebilir.
 • Riskler: Ameliyat sırasında komplikasyon riski, özellikle anevrizmanın beyinde bulunduğu durumlarda vardır.

B. Endovasküler Koil Embolizasyonu

 • Teknik Detaylar: Bu yöntemde, anevrizmanın içine ince bir kateter aracılığıyla metalik koiller yerleştirilir. Koiller anevrizmanın içini doldurarak kan akışını durdurur.
 • Avantajları: Daha az invaziv bir işlemdir ve genellikle daha kısa iyileşme süresi gerektirir.
 • Riskler: Anevrizmanın yeniden açılma veya koillerin yerinden oynaması riski vardır.

C. Stent Yerleştirme ve Flow Diverter

 • Teknik Detaylar: Stentler ve flow diverterlar, anevrizmanın duvarını desteklemek ve kan akışını yeniden yönlendirmek için kullanılır.
 • Avantajları: Anevrizmanın yırtılma riskini azaltır ve damarın normal akışını sürdürmesine yardımcı olur.
 • Riskler: İşlem sırasında kanama ve enfeksiyon riski gibi komplikasyonlar olabilir.

D. Ameliyat Sonrası İyileşme ve Takip

 • İyileşme Süreci: Cerrahi sonrası iyileşme süreci, hastanın genel sağlık durumuna ve yapılan işlemin türüne bağlı olarak değişir.
 • Takip ve Kontroller: Hastalar, ameliyat sonrası düzenli kontroller ve takip için sağlık kuruluşlarına başvurmalıdır.

Anevrizma cerrahisi, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmelidir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hasta için uygun cerrahi yöntemin belirlenmesi ve anevrizma tedavisinde sağlıklı sonuçların alınabilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunar. Bu süreç, hastanın sağlık durumunu, anevrizmanın özelliklerini ve potansiyel riskleri dikkate alarak titizlikle planlanmıştır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Beyin anevrizmasında tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Cerrahi Sonrası İyileşme Süreci ve Rehabilitasyon

Anevrizma cerrahisinin ardından, hastaların iyileşme ve rehabilitasyon süreci, sağlıklarının kısa ve uzun vadeli iyileşmesi için hayati öneme sahiptir. Bu süreç, cerrahi türüne ve hastanın bireysel durumuna göre farklılık gösterir.

 

A. İyileşme Süreci

 • Hastane İzlemi: Cerrahi sonrası, hastalar genellikle birkaç gün hastanede izlenir. Bu süre zarfında vital bulgular, nörolojik durum ve komplikasyon belirtileri yakından takip edilir.
 • Ağrı Yönetimi: Cerrahi sonrası ağrı, uygun ağrı yönetimi stratejileriyle kontrol altına alınır.
 • Yara Bakımı ve İzleme: Ameliyat bölgesinin bakımı ve enfeksiyon belirtilerine karşı dikkatli olunması gereklidir.

B. Rehabilitasyon Programları

 • Fizik Terapi: Fiziksel fonksiyonların ve hareket kabiliyetinin iyileştirilmesi için özelleştirilmiş fizik terapi programları uygulanır.
 • Konuşma ve Yutma Terapisi: Beyin anevrizması olan bazı hastalar, konuşma veya yutma zorlukları yaşayabilir. Bu durumlarda konuşma terapisi önemlidir.
 • Nörolojik Rehabilitasyon: Nörolojik işlevlerin geri kazanılması için bilişsel terapi ve diğer rehabilitasyon teknikleri uygulanabilir.

C. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Destek

 • Beslenme ve Diyet: Sağlıklı beslenme, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve genel sağlığı iyileştirebilir.
 • Duygusal ve Psikolojik Destek: Cerrahi ve iyileşme süreci zihinsel sağlık üzerinde stres yaratabilir. Psikolojik danışmanlık ve destek grupları, duygusal iyileşmeyi destekleyebilir.
 • Uzun Dönem Takip: Uzun vadeli sağlık durumunu izlemek ve anevrizmanın yeniden oluşma riskini azaltmak için düzenli tıbbi kontroller önemlidir.

Anevrizma cerrahisi sonrası iyileşme ve rehabilitasyon, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların cerrahi sonrası ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir iyileşme planı oluşturulabilmesi için tıbbi danışmanlık sağlar. Bu plan, fiziksel iyileşmeyi, nörolojik fonksiyonların restorasyonunu ve duygusal refahı içerir, böylece hastaların yaşam kalitesi artırılır ve sağlıklı bir iyileşme süreci sağlanır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri

Anevrizma riskini azaltmak ve genel sağlığı iyileştirmek için yaşam tarzı değişiklikleri önemli bir rol oynar. Sağlıklı alışkanlıklar edinmek ve risk faktörlerini yönetmek, anevrizma oluşumunun önlenmesinde etkili olabilir.

 

A. Sağlıklı Beslenme

 • Dengeli Diyet: Kalp ve damar sağlığını destekleyen bir diyet, anevrizma riskini azaltmaya yardımcı olur. Meyve, sebze, tam tahıllar ve az yağlı protein kaynaklarına ağırlık vermek önemlidir.
 • Tuz Tüketimini Azaltma: Yüksek tuz alımı, yüksek tansiyona neden olabilir. Tuz alımını sınırlamak, damar sağlığını korumaya yardımcı olur.

B. Sigara ve Alkol Tüketimini Azaltma

 • Sigara Bırakma: Sigara, damar sertliği ve yüksek tansiyon riskini artırır. Sigarayı bırakmak, anevrizma riskini önemli ölçüde azaltır.
 • Alkol Tüketimini Sınırlama: Aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyon ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Alkol tüketimini sınırlamak genel sağlık için faydalıdır.

C. Düzenli Egzersiz

 • Fiziksel Aktivite: Düzenli egzersiz, kalp sağlığını iyileştirir ve tansiyonu düşürür. Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite önerilir.
 • Kilo Yönetimi: Fazla kilo, yüksek tansiyon ve kalp hastalığı riskini artırır. Sağlıklı bir kiloyu korumak, anevrizma riskini azaltabilir.

D. Stres Yönetimi

 • Stresi Azaltma Teknikleri: Yoga, meditasyon ve derin nefes alma egzersizleri gibi stres yönetimi teknikleri, tansiyon kontrolüne katkıda bulunur.

E. Düzenli Sağlık Kontrolleri

 • Tansiyon ve Kolesterol Kontrolleri: Düzenli sağlık kontrolleri, yüksek tansiyon ve kolesterol gibi risk faktörlerinin erken tespitine yardımcı olur.
 • Aile Öyküsünün Değerlendirilmesi: Ailede anevrizma öyküsü varsa, bu durumu doktorunuza bildirin ve gerekirse erken tarama yapılmasını sağlayın.

Anevrizma riskini azaltmak için yaşam tarzı değişiklikleri, önleyici bakım ve düzenli sağlık kontrolleri önemlidir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaları anevrizma önleme konusunda bilgilendirir ve sağlıklı yaşam tarzı seçimlerini destekler. Bu yaklaşım, anevrizma riskini azaltmaya ve hastaların genel sağlığını iyileştirmeye odaklanmıştır.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.