Beyin Kanaması - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Tanım ve Önemi

 

Beyin kanamaları, beyin dokusunda veya onun çevresinde gerçekleşen, hayatı tehdit eden ciddi sağlık sorunlarıdır. Bu tür kanamalar, beyin içindeki damarların zayıflaması, anormal genişlemesi veya doğrudan yırtılması sonucu meydana gelir. Beyin kanaması, damarın yapısındaki bozulma veya yaralanma gibi faktörlere bağlı olarak, birdenbire veya zamanla gelişebilir.

 

Kanamanın Mekanizması ve Etkileri

 

Beyin kanaması durumunda, kan beyin dokusuna veya kafatası içindeki boşluklara sızarak, beyin hücrelerine ve sinir sistemine zarar verebilir. Bu, beyin dokusunun normal fonksiyonlarının bozulmasına neden olur ve motor, duyu, konuşma gibi temel işlevleri etkileyebilir. Kanama ayrıca beyin içindeki basıncı artırarak, beyin dokusunun hasar görmesini ve hayati fonksiyonların bozulmasını hızlandırabilir.

Beyin Kanaması Türleri

1. İntraserebral Kanama

 • Tanım ve Nedenler: İntraserebral kanama, beyin dokusu içinde meydana gelen kanamadır. Bu durum genellikle beyin dokusundaki damarların yırtılmasıyla oluşur. Yüksek tansiyon, travma, damar anomalileri, kan hastalıkları ve bazı durumlarda tümörler gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir.
 • Etkileri ve Semptomlar: İntraserebral kanama, beyin dokusunun işleyişini bozar ve motor yetenekler, konuşma, görme veya duyu algısı gibi fonksiyonlarda anormal değişikliklere yol açabilir. Hastalar genellikle ani baş ağrısı, bilinç kaybı, uyuşukluk veya felç benzeri semptomlar yaşar.
 • Tedavi ve Müdahale: Tedavi, kanamanın nedenine ve konumuna bağlıdır. Cerrahi müdahale, kanın boşaltılmasını ve hasarlı damarların onarılmasını içerebilir. Medikal tedavi, kan basıncının kontrolünü ve beyin ödeminin azaltılmasını hedefler.

2. Subaraknoid Kanama

 • Tanım ve Nedenler: Subaraknoid kanama, beyin ve kafatası arasındaki subaraknoid boşlukta meydana gelir. Genellikle beyin anevrizmalarının yırtılması sonucu oluşur. Ayrıca travma, arteriovenöz malformasyonlar ve nadir durumlarda tümörler de subaraknoid kanamalara neden olabilir.
 • Etkileri ve Semptomlar: Subaraknoid kanamanın tipik belirtisi, ani ve şiddetli baş ağrısıdır. Diğer semptomlar arasında bulantı, kusma, boyun sertliği, ışığa duyarlılık, bilinç değişiklikleri ve nöbetler bulunur.
 • Tedavi ve Müdahale: Subaraknoid kanamanın tedavisi, kanamanın kaynağının onarılmasını ve beyin içi basıncın kontrol altına alınmasını içerir. Cerrahi müdahaleler, anevrizmanın klipslenmesi veya endovasküler embolizasyonu içerebilir. Medikal tedavi, beyin ödemi ve vazospazmı önlemeye odaklanır.

Her iki beyin kanaması türü de ciddi tıbbi durumlardır ve acil müdahale gerektirir. Bu kanamaların etkin tedavisi, hastanın hayatta kalma şansını artırır ve kalıcı hasarı en aza indirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tür beyin kanamalarını etkili bir şekilde yönetmek için kapsamlı ve özelleştirilmiş tedavi yaklaşımları sunar, böylece hastaların en iyi bakımı almasını ve sağlıklarının iyileştirilmesini hedefler.

Risk Faktörleri ve Önleyici Öneriler

A. Risk Faktörleri Beyin kanamaları için risk faktörleri, bireysel sağlık durumları ve yaşam tarzı seçimleriyle yakından ilişkilidir. Bazı önemli risk faktörleri şunlardır:

 

 1. Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon): En yaygın risk faktörlerinden biridir. Sürekli yüksek tansiyon, damar duvarlarını zayıflatabilir ve kanama riskini artırabilir.
 2. Sigara Kullanımı: Sigara içmek, damar sertliğine yol açar ve beyin kanamaları riskini artırır.
 3. Alkol Tüketimi: Aşırı alkol kullanımı, hem yüksek tansiyon riskini artırır hem de doğrudan damar sağlığına zarar verebilir.
 4. Obezite: Fazla kilo, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon riskini artırarak beyin kanaması olasılığını yükseltir.
 5. Ailede Beyin Kanaması Öyküsü: Ailede beyin kanaması öyküsü bulunması, genetik faktörlerin rol oynayabileceğine işaret eder.
 6. Yaş ve Cinsiyet: İleri yaş ve erkek cinsiyet, beyin kanaması riskini artırabilir.

B. Önleyici Öneriler Beyin kanaması riskini azaltmak için alınabilecek bazı önleyici önlemler şunlardır:

 1. Tansiyon Kontrolü: Düzenli tansiyon kontrolleri ve gerekirse tansiyon düşürücü ilaçlar kullanmak.
 2. Sağlıklı Beslenme: Tuz alımını azaltmak, meyve ve sebze ağırlıklı bir diyet uygulamak.
 3. Düzenli Egzersiz: Düzenli fiziksel aktivite, genel damar sağlığını iyileştirir ve tansiyonu kontrol altında tutar.
 4. Sigara ve Alkol Tüketimini Azaltma: Sigara içmeyi bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak.
 5. Sağlık Kontrolleri: Düzenli sağlık kontrolleri, özellikle yüksek risk taşıyan bireyler için önemlidir.
 6. Stres Yönetimi: Stres, yüksek tansiyonun bir nedeni olabilir. Meditasyon, yoga ve diğer rahatlama teknikleri stresi yönetmeye yardımcı olabilir.

Beyin kanamalarının riskini azaltmak, bireysel sağlık alışkanlıkları ve düzenli sağlık kontrolleriyle mümkündür. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, risk faktörlerinin yönetimi ve sağlıklı yaşam tarzı değişiklikleri konusunda hastalarını bilinçlendirir ve rehberlik eder, bu sayede beyin kanamalarının önlenmesine katkıda bulunur.

Beyin Kanaması Belirtileri

1. Ani Baş Ağrısı ve Baş Dönmesi

 • Şiddet ve Ani Gelişim: Beyin kanamalarının en karakteristik belirtisi, genellikle dayanılmaz ve beklenmedik bir şekilde başlayan şiddetli baş ağrısıdır. Bu ağrı, genellikle hastalar tarafından “hayatımda hissettiğim en kötü ağrı” olarak tanımlanır.
 • Eşlik Eden Baş Dönmesi: Baş ağrısına sıklıkla baş dönmesi veya denge kaybı gibi semptomlar eşlik edebilir, bu da beyin fonksiyonlarının etkilendiğinin bir işaretidir.

2. Nörolojik Bozukluklar

 • Bilinç Durumu Değişiklikleri: Hastalar bilinç bulanıklığı, uyanıklıkta azalma veya tamamen bilinç kaybı yaşayabilirler.
 • Görme Problemleri: Görme bulanıklığı, çift görme veya kısmi görme kaybı gibi görme sorunları ortaya çıkabilir.
 • Konuşma ve Dil Bozuklukları: Hastalar konuşmada güçlük çekebilir, kelimeleri bulmakta zorlanabilir veya konuşmaları anlaşılmaz hale gelebilir.
 • Motor Fonksiyon ve Koordinasyon Kaybı: Kas güçsüzlüğü, bir veya daha fazla uzvun hareketinde zorluk, hatta felç gibi motor fonksiyon bozuklukları görülebilir.

3. Hızlı Semptom Kötüleşmesi

 • Aciliyet: Beyin kanamasında semptomların hızla kötüleşmesi, durumun aciliyetini gösterir. Kanamanın şiddeti arttıkça, beyin içi basınç artar ve beyin dokusu daha fazla zarar görür.
 • İlave Semptomlar: Bulantı, kusma, boyun sertliği, nöbetler veya şiddetli baş dönmesi gibi ek semptomlar da gelişebilir.

Beyin kanamalarının belirtileri ve semptomları, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi durumlar olduğunu gösterir. Bu belirtiler fark edildiğinde, derhal tıbbi yardım alınmalıdır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, beyin kanaması semptomlarının hızlı tanınması ve etkili acil müdahale sağlanması konusunda eğitim ve rehberlik sunarak, bu tür durumların etkili bir şekilde yönetilmesini hedefler. Bu yaklaşım, hastaların hayatta kalma şansını artırır ve kalıcı hasar riskini azaltır.

Beyin Kanamasında Tanı Yöntemleri

Beyin kanamalarının doğru ve hızlı bir şekilde teşhis edilmesi, etkili bir tedavi planının belirlenmesi için kritik öneme sahiptir. Bu tanı süreçleri, modern tıbbi teknoloji ve detaylı klinik değerlendirme kullanılarak gerçekleştirilir.

 

A. Klinik Değerlendirme

 • Hastanın Tıbbi Öyküsü: Hasta ve ailesinin tıbbi geçmişi, risk faktörleri ve semptomların başlangıcı hakkında bilgi toplanır.
 • Fiziksel ve Nörolojik Muayene: Nörolojik fonksiyonlar incelenir, motor ve duyu yetenekleri, bilinç durumu ve refleksler değerlendirilir.

B. Görüntüleme Testleri

 • Bilgisayarlı Tomografi (CT) Taraması: Beyin kanamalarının hızlı tanısı için sıklıkla kullanılır. Beyin içindeki kan birikimini ve beyin dokusunda meydana gelen hasarı gösterir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Beyin dokusunun daha detaylı görüntülerini sağlar ve bazı durumlarda kanamanın altında yatan nedenleri belirlemeye yardımcı olur.

C. Diğer Tanısal Testler

 • Lomber Ponksiyon: Subaraknoid kanama şüphesi varsa, beyin omurilik sıvısının incelenmesi için kullanılır.
 • Anjiyografi: Beyin damarlarının detaylı görüntüsünü sağlar ve kanama kaynağını belirlemeye yardımcı olur.

D. İleri Tanısal Değerlendirmeler

 • Kan ve Laboratuvar Testleri: Kanama bozuklukları, enfeksiyonlar veya diğer ilgili sağlık sorunlarını belirlemek için yapılır.
 • Fonksiyonel Beyin Görüntüleme: Beyin aktivitesinin ve kanamanın etkilediği bölgelerin değerlendirilmesine yardımcı olur.

Beyin kanamalarının tanısı, kapsamlı klinik değerlendirme ve ileri görüntüleme tekniklerinin bir kombinasyonunu gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın durumuna uygun ve doğru tanıyı koymak için bu teknikleri etkin bir şekilde kullanır. Bu yaklaşım, hastaların tedavi sürecinin başarısını artırır ve olası uzun vadeli komplikasyonları en aza indirir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Tedavi Yaklaşımları

1. Cerrahi Müdahale

 • Ameliyatın Amaçları: Cerrahi müdahalenin temel amacı, kanamanın kaynağını onarmak ve beyin içinde biriken kanı boşaltmaktır. Bu işlem, beyin dokusunun daha fazla hasar görmesini önlemek ve beyin içi basıncını azaltmak için kritik öneme sahiptir.
 • Cerrahi Teknikler: Cerrahi müdahaleler arasında kraniyotomi (kafatasının bir bölümünün çıkarılması) ve endoskopik yöntemler bulunur. Eğer kanama bir anevrizmadan kaynaklanıyorsa, anevrizmanın klipslenmesi veya endovasküler embolizasyon teknikleri uygulanabilir.
 • Cerrahi Karar Süreci: Cerrahi müdahalenin gerekliliği, kanamanın şiddeti, yeri ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değerlendirilir.

2. Medikal Tedavi

 • Kan Basıncının Kontrolü: Yüksek tansiyon, beyin kanamalarının en yaygın nedenlerinden biridir. Kan basıncını kontrol altına almak, kanamanın kötüleşmesini önlemek ve tekrarlanmasını azaltmak için önemlidir.
 • Beyin Ödemi Yönetimi: Beyin ödemi, beyin kanamalarında sıkça görülen bir komplikasyondur. Steroidler ve osmotik diüretikler gibi ilaçlar, beyin ödeminin azaltılmasında kullanılabilir.
 • Destekleyici Bakım: Nörolojik izlem, sıvı ve elektrolit dengesi, beslenme ve enfeksiyon kontrolü gibi destekleyici bakım önlemleri de tedavinin önemli bir parçasıdır.

3. Rehabilitasyon

 • Fiziksel Terapi: Beyin kanaması sonrası motor fonksiyon kaybını azaltmak ve hareket kabiliyetini geliştirmek için fiziksel terapi programları uygulanır.
 • Konuşma ve Dil Terapisi: Konuşma ve dil bozuklukları için konuşma terapisi, hastaların iletişim becerilerini geri kazanmalarına yardımcı olur.
 • Mesleki Terapi: Günlük yaşam aktivitelerine uyum sağlamak ve bağımsızlık kazanmak için mesleki terapi uygulanabilir.

Beyin kanamalarının tedavisi, hastanın ihtiyaçlarına özgü bütüncül bir yaklaşım gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın özel durumunu dikkate alarak, cerrahi, medikal ve rehabilitasyon tedavilerini bütünleşik bir şekilde sunar. Bu tedavi yaklaşımları, hastanın en iyi sonuçları elde etmesini amaçlar ve uzun vadeli sağlık ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Beyin kanamasında tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Beyin Kanamalarının Komplikasyonları ve Uzun Vadeli Etkileri

Beyin kanamaları, hem akut dönemde hem de uzun vadede çeşitli komplikasyonlara yol açabilir. Bu durum, hastanın yaşam kalitesini ve sağlık durumunu ciddi şekilde etkileyebilir.

 

A. Akut Dönem Komplikasyonları

 • Beyin Ödemi: Kanamanın hemen sonrasında gelişebilen beyin ödemi, beyin içi basıncın artmasına ve beyin dokusunun hasar görmesine neden olabilir.
 • Vazospazm: Özellikle subaraknoid kanamalarda görülen vazospazm, beyin damarlarının daralması sonucu beyne yeterli kan akışının engellenmesine yol açabilir.
 • Hidrosefali: Kanın beyin omurilik sıvısı yollarını tıkaması sonucu gelişebilir ve beyin içi basıncın artmasına neden olabilir.

B. Uzun Vadeli Etkiler

 • Nörolojik Fonksiyon Kaybı: Motor yeteneklerde, konuşma ve dil becerilerinde, hafıza ve bilişsel işlevlerde kalıcı bozulmalar oluşabilir.
 • Rehabilitasyon Gereksinimi: Bazı hastalar, uzun süreli fiziksel, konuşma ve mesleki terapi ihtiyacı duyabilir.
 • Psikolojik Etkiler: Depresyon, anksiyete ve duygusal dalgalanmalar, beyin kanaması geçiren hastalarda yaygındır.
 • Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Hareket kabiliyeti, bağımsızlık ve günlük aktivitelerde değişiklikler gerekebilir.

C. Takip ve İzlem

 • Düzenli Tıbbi Kontroller: Beyin kanamasından sonra, düzenli nörolojik değerlendirmeler ve takip tedavileri önemlidir.
 • Sekonder Önleme Stratejileri: Yüksek tansiyon, sigara kullanımı ve diğer risk faktörlerinin yönetimi, tekrarlayan kanamaları önlemek için kritiktir.

Beyin kanamaları, hastalar için hem kısa hem de uzun vadeli önemli sağlık zorluklarına yol açabilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu komplikasyonları yönetmek ve hastaların uzun vadeli iyileşme sürecini desteklemek için kapsamlı bir yaklaşım sunar. Bu tedavi ve takip süreçleri, hastaların sağlığını iyileştirmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.