Beyin Tümörleri - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Beyin Tümörleri Nedir?

Beyin tümörleri, beyin dokusunda ortaya çıkan ve kontrolsüz hücre büyümesiyle karakterize edilen kitlelerdir. Bu tümörler, beyin dokusunun çeşitli bölümlerinde gelişebilir ve hem iyi huylu (benign) hem de kötü huylu (malign) olabilir. İyi huylu tümörler genellikle daha yavaş büyür ve genellikle çevre dokulara yayılmazlar, ancak beyin gibi sınırlı bir alanda yer aldıklarında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirler. Kötü huylu tümörler ise daha agresif büyüme eğilimi gösterir ve çevre dokulara yayılma (metastaz) riski taşır. Bu tümörlerin hızlı tanı ve tedavisi, hastaların sağlık durumları ve yaşam kaliteleri üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.

Beyin Tümörlerinin Önemi

Beyin, insan vücudunun en kritik organlarından biridir ve beyin tümörleri, bu hayati organın işlevselliğini ciddi şekilde etkileyebilir. Tümörlerin büyümesi, beyin dokusuna baskı yaparak nörolojik fonksiyonlarda bozulmalara yol açabilir. Bu durum, baş ağrıları, görme problemleri, motor becerilerde zayıflama, hafıza kaybı ve hatta kişilik değişiklikleri gibi belirtilere neden olabilir. Bu nedenle, beyin tümörlerinin erken tanısı ve tedavisi, hastaların sağlık durumlarını korumak ve potansiyel olarak hayat kurtarıcı olabilir.

Beyin Tümörlerinin Türleri

Beyin tümörleri, beyin dokusunda ortaya çıkan kitlelerdir ve genellikle iyi huylu (benign) ve kötü huylu (malign) olarak sınıflandırılır. Her iki tür de beyin fonksiyonları üzerinde farklı etkilere sahip olabilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

 

1. Benign Beyin Tümörleri

 • Özellikleri: Benign beyin tümörleri genellikle yavaş büyüyen kitlelerdir ve çevre dokulara yayılmazlar. Çoğu zaman belirli bir kapsülle sınırlıdır ve sınırlı bir etki alanına sahiptir.
 • Etkileri: Beyin gibi sınırlı bir alanda yer aldıklarında, büyüyen tümörler çevre dokulara baskı yapabilir ve beyin fonksiyonlarını bozabilir. Bu, baş ağrısı, görme sorunları, denge ve koordinasyon kaybı gibi çeşitli semptomlara neden olabilir.
 • Örnekler: Menenjiomalar ve hipofiz adenomları benign tümörlerin örnekleridir.

2. Malign Beyin Tümörleri

 • Özellikleri: Malign beyin tümörleri, agresif bir büyüme eğilimi gösterir ve çevre beyin dokularına yayılma (invazif) eğilimindedir. Bu tümörler, hızla büyüyebilir ve tedaviye dirençli olabilir.
 • Etkileri: Malign tümörler, beyin fonksiyonlarını hızlı bir şekilde bozabilir ve hayatı tehdit edici olabilir. Semptomlar, tümörün büyüme hızı ve yerleşim yerine bağlı olarak değişir. Nörolojik defisitler, kişilik değişiklikleri ve kognitif bozulmalar meydana gelebilir.
 • Örnekler: Glioblastoma multiforme ve anaplastik astrositoma, malign beyin tümörlerinin örnekleridir.

3. Tedaviye Yaklaşım

 • Benign Tümörler: Cerrahi müdahale ile tümörün tamamen çıkarılması genellikle mümkündür ve genellikle iyi bir prognoza sahiptir.
 • Malign Tümörler: Tedavi, cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapiyi içerebilir. Tedavi yaklaşımı, tümörün tipine, büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişir.

Beyin tümörlerinin doğru tanımlanması ve tedavisi, hastanın yaşam kalitesi ve sağ kalım süresi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Her tür tümör, farklı tedavi stratejileri gerektirebilir, ve bu nedenle her hasta için bireyselleştirilmiş bir yaklaşım esastır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her tür beyin tümörünü kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi ve hastalara uygun tedavi seçeneklerinin sunulabilmesi için tıbbi rehberlik hizmeti sunarlar.

Beyin Tümörlerinde Tanı Süreci

Beyin tümörlerinin tanısı, kapsamlı ve dikkatli bir değerlendirme sürecini gerektirir. Bu süreç, tümörün türünü, yerini ve etkilerini anlamak için çeşitli tanı yöntemlerini içerir.

 

1. Görüntüleme Testleri

 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin dokusunun ayrıntılı görüntülerini sağlar. MRI, tümörün boyutunu, yerini ve çevre beyin dokularıyla ilişkisini belirlemek için idealdir. Ayrıca, tümörün beyin dokusu içindeki yayılımını ve etkilediği alanları da gösterir.
 • CT (Bilgisayarlı Tomografi) Taraması: Beyin yapısının detaylı kesit görüntülerini sunar. Özellikle, kafatası kemikleri ve beyin dokusunda meydana gelen değişiklikleri değerlendirmek için kullanılır.

2. Biyopsi

 • Tanım ve Önemi: Biyopsi, tümör dokusundan küçük bir örnek alınarak, mikroskop altında incelenmesidir. Bu işlem, tümörün türünü (benign ya da malign), derecesini ve hücresel yapısını belirlemek için kritik öneme sahiptir.
 • Uygulama: Stereotaktik biyopsi gibi minimal invaziv yöntemler, tümörün yerine bağlı olarak tercih edilebilir. Bu yöntemler, hastanın genel durumuna minimal etki yaparak tümör dokusuna erişim sağlar.

         2.1 Stereotaktik Biyopsi: Beyin Tümörleri Tanısında Özel Bir Yöntem

Tanımı ve Amacı Stereotaktik biyopsi, beyin tümörlerinin tanısında kullanılan özel ve minimal invaziv bir prosedürdür. Bu yöntem, yüksek hassasiyetle tümör dokusundan örnek almayı amaçlar. Prosedür, tümörün yerini ve boyutunu dikkate alarak, hastaya mümkün olan en az rahatsızlıkla tümör dokusuna ulaşmayı sağlar.

Teknik ve Uygulama

 • Görüntüleme Rehberliği: MRI veya CT taramaları kullanılarak tümörün kesin konumu belirlenir. Bu görüntüleme teknikleri, cerrahın tümör dokusuna doğru yolu bulmasına yardımcı olur.
 • Minimal İnvaziv Yaklaşım: Kafa derisinde çok küçük bir kesik yapılır ve ince bir iğne, rehberlik sistemi yardımıyla tümörün bulunduğu alana doğru yönlendirilir.
 • Doku Örneği Alınması: İğne tümör dokusuna ulaştığında, tümörden küçük bir doku örneği alınır. Bu örnek, daha sonra mikroskop altında incelenir.

Avantajları

 • Daha Az Risk: Geleneksel açık beyin cerrahisine kıyasla daha az risk taşır ve hastanın iyileşme süresini kısaltır.
 • Daha Az İnvaziv: Küçük bir kesikle yapılması, hastanın kafa derisi ve beyin dokusuna daha az zarar verir.
 • Yüksek Hassasiyet: Görüntüleme teknolojileri sayesinde, tümörün kesin konumu ve yapısı daha doğru bir şekilde belirlenebilir.

Kullanım Durumları

 • Stereotaktik biyopsi, özellikle tümörün yerleşimi nedeniyle açık cerrahiye uygun olmayan veya yüksek risk taşıyan durumlarda tercih edilir.
 • Tümörün türünü ve derecesini belirlemek için kritik öneme sahiptir, özellikle malignite şüphesi taşıyan durumlarda.

3. Nörolojik Testler

 • Motor Fonksiyonlar: Kas gücü, hareket kabiliyeti ve koordinasyon gibi motor fonksiyonların değerlendirilmesi.
 • Duyu Algıları: Dokunma, ağrı, sıcaklık ve basınç algısı gibi duyu fonksiyonlarının test edilmesi.
 • Bilişsel İşlevler: Hafıza, dikkat, problem çözme becerileri ve konuşma gibi bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi. Bu testler, tümörün beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini anlamak için önemlidir.

4. Ek Tanı Testleri

 • Laboratuvar Testleri: Kanser belirteçlerini ve genel sağlık durumunu değerlendirmek için kan testleri.
 • Genetik Testler: Bazı beyin tümörlerinde genetik mutasyonların varlığını araştırmak için kullanılır.

Beyin tümörlerinin tanısı, çok yönlü bir yaklaşım gerektirir ve hastanın tedavi planlamasında kritik bir rol oynar. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her bir tanı yöntemini, hastanın durumuna uygun olan tedavi ve takip stratejilerinin belirlenmesinde ve hastaya bu alanda rehberlik edilmesinde kullanırlar. Bu kapsamlı tanı süreci, hastalara en iyi tedavi sonuçlarını ve iyileşme şansını sunmak için tasarlanmıştır.

Beyin Tümörlerinde Tedavi Yöntemleri

Beyin tümörlerinin tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne, yerine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterir. En yaygın kullanılan tedavi yöntemleri cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapidir.

 

1. Cerrahi Müdahale

 • Mikrocerrahi Teknikler: Tümörün çıkarılmasında, çevreleyen sağlıklı beyin dokusuna mümkün olduğunca az zarar vermek için mikrocerrahi teknikler kullanılır. Bu yaklaşım, tümörün tamamen veya mümkün olduğunca büyük bir kısmının güvenli bir şekilde çıkarılmasını sağlar.
 • Hedef ve Yöntemler: Amacımız, tümörü çıkarırken hastanın nörolojik fonksiyonlarını korumak ve olası komplikasyonları en aza indirmektir. Cerrahi navigasyon sistemleri ve intraoperatif görüntüleme, cerrahın tümörü daha hassas bir şekilde çıkarmasına yardımcı olur.

2. Radyoterapi

 • Tanım ve Amaç: Radyoterapi, tümörün büyümesini kontrol altına almak ve kanser hücrelerini yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanır. Özellikle cerrahi ile tamamen çıkarılamayan veya metastaz yapmış tümörlerde kullanılır.
 • Uygulama Yöntemleri: Harici ışın radyoterapisi ve brakiterapi gibi çeşitli radyoterapi türleri mevcuttur. Tedavi, tümörün tipine ve hastanın durumuna göre özelleştirilir.

3. Kemoterapi

 • Tanım ve Amaç: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini yavaşlatmak için ilaçlar kullanır. Bu ilaçlar, kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda yayılarak tümör hücrelerine ulaşır.
 • Uygulama Şekilleri: Kemoterapi, ağız yoluyla alınan haplar veya damar yoluyla verilen ilaçlar şeklinde uygulanabilir. Tedavi süresi ve dozajı, tümörün türüne ve tedaviye verilen yanıta göre belirlenir.

4. Multidisipliner Yaklaşım

 • Ekip Çalışması: Beyin tümörlerinin tedavisi genellikle birden fazla disiplinin işbirliğini gerektirir. Bu ekip, beyin cerrahları, onkologlar, radyasyon onkologları, nörologlar ve diğer sağlık profesyonellerinden oluşur.
 • Bütüncül Bakış Açısı: Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumu, yaşam tarzı ve tercihleri göz önünde bulundurularak bütüncül bir bakış açısıyla hazırlanır.

Beyin tümörlerinin tedavisi, her hastaya özel olarak tasarlanır ve en etkili sonuçları elde etmek için çeşitli tedavi yöntemleri bir arada kullanılır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalarına uygun tedavi seçeneklerini sunmak, tümörün kontrol altına alınmasını ve hastaların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi amacıyla tıbbi danışmanlık hizmeti sunar. Bu süreç, hastaların ihtiyaçlarına ve durumlarına göre özelleştirilir ve her adım titizlikle planlanır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Beyin tümörlerinde tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Cerrahi Tedavi Süreci ve Teknikleri

Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisinde, mikrocerrahi yaklaşımlar ve cerrahi navigasyon sistemleri gibi ileri teknikler kullanılır. Bu teknikler, tümörün güvenli ve etkili bir şekilde çıkarılmasını sağlayarak, hasta için en iyi sonuçların elde edilmesine katkıda bulunur.

 

1. Mikrocerrahi Yaklaşımlar

 • Tanım ve Amacı: Mikrocerrahi, beyin tümörlerinin çıkarılmasında kullanılan hassas bir cerrahi tekniktir. Amacı, tümörü mümkün olduğunca tamamen çıkarırken, çevreleyen sağlıklı beyin dokusuna en az zararı vermek ve nörolojik fonksiyonları korumaktır.
 • Uygulama ve Araçlar: Mikrocerrahi, özel mikroskoplar, ince cerrahi aletler ve mikro cerrahi teknikler kullanılarak yapılır. Bu aletler, cerrahın tümörü ve çevre dokuları büyük bir netlikle görmesine ve çok hassas hareketler yapmasına olanak tanır.
 • Önemi ve Avantajları: Mikrocerrahi, özellikle zor ulaşılan veya hassas beyin bölgelerindeki tümörlerin çıkarılmasında etkilidir. Bu yaklaşım, hastanın nörolojik fonksiyonlarının korunmasına yardımcı olur ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.

2. Cerrahi Navigasyon Sistemleri

 • Tanım ve Kullanımı: Cerrahi navigasyon sistemleri, cerrahın tümörün yerini ve boyutunu gerçek zamanlı olarak görmesini sağlayan ileri teknolojik sistemlerdir. Bu sistemler, cerrahın beyin içindeki tümörün konumunu hassas bir şekilde belirlemesine yardımcı olur.
 • Teknoloji ve Avantajları: MRI ve CT görüntülerinden elde edilen verilerle çalışan bu sistemler, cerrahi sırasında tümörün ve çevreleyen kritik yapıların üç boyutlu görüntülerini sunar. Bu teknoloji, cerrahın tümörü daha güvenli ve etkili bir şekilde çıkarabilmesine imkan tanır ve yan etkileri en aza indirger.
 • Uygulama Alanları: Cerrahi navigasyon sistemleri, özellikle beyin dokusunda derin yerleşimli veya kritik alanlarda bulunan tümörlerin çıkarılmasında kullanılır.

Beyin tümörlerinin cerrahi tedavisinde mikrocerrahi yaklaşımlar ve cerrahi navigasyon sistemleri, hasta için en iyi cerrahi sonuçların elde edilmesini sağlayan önemli teknolojilerdir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğin Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu ileri teknikleri kullanarak, hastaların tedavi sürecinde yüksek başarı oranlarına ulaşması ve hastaların nörolojik fonksiyonlarının koruması için tıbbi danışmanlık hizmeti sağlar. Bu yaklaşımlar, beyin tümörü cerrahisindeki gelişmelerin ve yeniliklerin bir yansımasıdır ve hastaların sağlık ve iyilik hali için büyük önem taşır.

 

Tedavi Yöntemlerinin Yan Etkileri ve Yönetimi

Beyin tümörlerinin tedavisinde kullanılan cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi yöntemleri, etkili sonuçlar sunarken, bazı yan etkilere de neden olabilir. Bu yan etkilerin etkin bir şekilde yönetilmesi, hastaların tedavi sürecindeki konforunu ve genel iyilik halini artırır.

 

1. Cerrahi Tedavi Yan Etkileri ve Yönetimi

 • Yan Etkiler: Cerrahi müdahale, enfeksiyon, kanama, beyin dokusuna zarar ve nörolojik defisitler gibi riskler taşır. Ayrıca, operasyon sonrası ağrı ve baş dönmesi de yaygındır.
 • Yönetimi: Enfeksiyon riskini azaltmak için steril cerrahi teknikler ve profilaktik antibiyotikler kullanılır. Postoperatif ağrı, uygun ağrı yönetimi stratejileri ile kontrol altına alınır. Nörolojik izleme, olası komplikasyonların erken teşhisi için kritik öneme sahiptir.

2. Kemoterapi Yan Etkileri ve Yönetimi

 • Yan Etkiler: Kemoterapi, bulantı, kusma, saç dökülmesi, yorgunluk, iştah kaybı ve kan hücreleri sayısında düşüş gibi yan etkilere neden olabilir.
 • Yönetimi: Bulantı ve kusmaya karşı antiemetik ilaçlar, yorgunluğa karşı dinlenme ve hafif egzersiz, kan hücreleri sayısındaki düşüşe karşı destekleyici tedaviler uygulanır. Hastaların beslenme durumlarına özel dikkat gösterilir.

3. Radyoterapi Yan Etkileri ve Yönetimi

 • Yan Etkiler: Radyoterapi, ciltte kızarıklık ve tahriş, yorgunluk, saç dökülmesi ve nadiren kognitif fonksiyonlarda geçici değişikliklere neden olabilir.
 • Yönetimi: Cilt bakımı için özel kremler ve losyonlar, yorgunlukla başa çıkmak için düzenli dinlenme ve hafif egzersiz önerilir. Kognitif değişiklikler, nöropsikolojik değerlendirme ve destekleyici tedavilerle yönetilir.

4. Multidisipliner Yaklaşım

 • Psikososyal Destek: Tedavi sürecindeki psikolojik ve duygusal zorluklar, psikolojik danışmanlık ve destek grupları ile ele alınır.
 • Bireyselleştirilmiş Bakım: Her hastanın yan etkileri ve bunların yönetimi, kişisel sağlık durumları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bireyselleştirilir.

Beyin tümörlerinin tedavi yöntemlerinin yan etkilerinin etkin yönetimi, hastaların tedavi sürecini daha rahat ve verimli hale getirir ve genel sağlık ve iyilik halini iyileştirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, yan etkileri proaktif bir şekilde yönetilmesi, hastaların tedavi sürecinini sağlıklı idare edilmesi amacıyla tıbbi danışmanlık sağlarlar. Bu süreç, hastaların her aşamada en yüksek konfor ve güvenlik düzeyine ulaşmalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Uzun Dönem Bakım

Beyin tümörü tedavisinden sonra, hastaların yaşam tarzında bazı değişiklikler yapılması ve uzun dönem bakım ihtiyaçları olabilir. Bu değişiklikler, hastaların iyileşme sürecini desteklemek, nüksetme riskini azaltmak ve genel yaşam kalitesini artırmak için önemlidir.

 

1. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

 • Önemi: Fiziksel aktivite, genel sağlık ve iyilik halini iyileştirmek için kritik öneme sahiptir. Hastaların, doktorlarının tavsiyeleri doğrultusunda, uygun egzersizlerle fiziksel kondisyonlarını korumaları ve geliştirmeleri önerilir.
 • Uygulama: Hafif egzersizler, yürüyüş, yoga ve meditasyon, stresi azaltmaya ve vücut fonksiyonlarını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

2. Beslenme ve Diyet

 • Önemi: Dengeli ve sağlıklı bir beslenme, iyileşme sürecini hızlandırabilir ve vücudu güçlendirebilir.
 • Uygulama: Hastaların, yüksek besin değerine sahip gıdaları tüketmeleri ve yeterli sıvı alımına dikkat etmeleri önerilir. Alkol ve işlenmiş gıdalardan kaçınmak da önemlidir.

3. Psikolojik Destek

 • Önemi: Beyin tümörü tanısı ve tedavisi, psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Duygusal destek ve danışmanlık, hastaların bu zorlu süreci yönetmelerine yardımcı olur.
 • Uygulama: Psikolojik danışmanlık, destek grupları ve gerektiğinde ilaç tedavileri, hastaların duygusal iyiliğini desteklemek için kullanılır.

4. Uyku ve Dinlenme

 • Önemi: İyi bir uyku düzeni ve yeterli dinlenme, iyileşme sürecinde ve genel sağlıkta önemli bir rol oynar.
 • Uygulama: Düzenli uyku rutinleri ve rahatlatıcı aktiviteler, kaliteli bir uyku sağlamaya yardımcı olabilir.

5. Sosyal Etkileşim ve Hobi Faaliyetleri

 • Önemi: Sosyal etkileşim ve hobi faaliyetleri, yaşam kalitesini artırabilir ve izolasyon hissini azaltabilir.
 • Uygulama: Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek, grup aktivitelerine katılmak ve ilgi alanlarına yönelmek önerilir.

6. Düzenli Tıbbi Takip

 • Önemi: Düzenli tıbbi kontroller, tedavinin uzun vadeli etkinliğini izlemek ve olası nüksetmeleri erken tespit etmek için önemlidir.
 • Uygulama: Hastaların, belirlenen takvimlere uyarak düzenli tıbbi kontrollerini yaptırmaları gerekir.

Beyin tümörü tedavisinden sonra yapılan yaşam tarzı değişiklikleri ve uzun dönem bakım, hastaların sağlık durumlarını ve genel yaşam kalitelerini iyileştirmekte önemli rol oynar. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun öneriler ve rehberlik sunarak, hastaların bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bu bütüncül yaklaşım, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyileşmelerini ve yaşam tarzlarını olumlu yönde değiştirmelerini hedefler.

Video: Baş Ağrıları ve Gizli Tehlikeler: Beyin Tümörleri, Beyin Anevrizması ve Hidrosefali

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.