Hidrosefali - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Hidrosefali ve Temel Bilgiler

Hidrosefali, beyin omurilik sıvısının (BOS) kafatası içinde normalden fazla birikmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu anormal birikme, beyin ve omurilikteki BOS’un normal dolaşımının engellenmesi veya emiliminin azalması sonucu meydana gelir. Hidrosefali, yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir, ancak sıklıkla bebeklik döneminde veya yaşlılıkta görülür. Bu durum, kafa içi basıncının artmasına ve çeşitli nörolojik sorunlara yol açabilir.

Hidrosefalinin Çeşitleri ve Etkileri

Hidrosefali, iki ana türe ayrılır: Kommünikasyonel (açık) hidrosefali ve non-kommünikasyonel (kapalı) hidrosefali. Kommünikasyonel hidrosefali, BOS’un emilimindeki bozukluklardan kaynaklanırken, non-kommünikasyonel hidrosefali, BOS yollarının bir engelleme sonucu tıkanmasıyla oluşur.

Ayrıca, yetişkinlerde görülen normal basınçlı hidrosefali (NPH), BOS’un yavaş bir şekilde artması ve yürüme güçlüğü, idrar inkontinansı ve bilişsel bozukluklar gibi belirtilerle kendini gösterir.

Hidrosefalinin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Hidrosefali, çeşitli nedenlere ve risk faktörlerine bağlı olarak gelişebilen bir durumdur. Bu faktörler, hidrosefalinin tipine ve hastanın yaşı gibi özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.

 

1. Beyin Tümörleri ve Kistler

 • Etkisi: Beyin tümörleri ve kistler, beyin omurilik sıvısının (BOS) normal akışını engelleyerek hidrosefaliye neden olabilir. Tümörler, BOS yollarını mekanik olarak tıkayarak veya BOS üretimini artırarak hidrosefaliye yol açabilir.
 • Örnekler: Menenjiomalar, gliomalar ve araknoid kistler, hidrosefaliye neden olabilen beyin tümörü ve kist türlerindendir.

2. Enfeksiyonlar

 • Etkisi: Beyin ve omurilik enfeksiyonları (menenjit gibi) BOS yollarında iltihaplanmaya ve bu yolların tıkanmasına yol açabilir.
 • Örnekler: Bakteriyel menenjit ve viral encefalit, hidrosefaliye neden olabilen enfeksiyonlardır.

3. Travmatik Beyin Hasarı ve İntrakraniyal Kanamalar

 • Etkisi: Travmatik beyin hasarı ve intrakraniyal kanamalar, BOS dolaşımını ve emilimini bozabilir. Özellikle subaraknoid kanama, BOS yollarında tıkanıklığa ve hidrosefaliye neden olabilir.
 • Örnekler: Trafik kazaları, düşmeler ve spor yaralanmaları, travmatik beyin hasarına ve dolayısıyla hidrosefaliye yol açabilir.

4. Doğumsal Anomaliler

 • Etkisi: Bazı bebekler, beyin ve omurilik yapılarının gelişimindeki anormallikler nedeniyle doğumsal hidrosefaliyle doğarlar. Bu anormallikler, BOS yollarını etkileyebilir ve hidrosefaliye neden olabilir.
 • Örnekler: Spina bifida ve Arnold-Chiari malformasyonu, doğumsal hidrosefaliye neden olan durumlardır.

5. Genetik ve Çevresel Faktörler

 • Etkisi: Genetik faktörler ve hamilelik sırasında maruz kalınan çevresel etkiler (örneğin, belirli ilaçlar veya toksinler) hidrosefali riskini artırabilir.
 • Örnekler: Aile öyküsü ve genetik sendromlar, hidrosefalinin gelişiminde rol oynayabilir.

6. Yaş ve Diğer Risk Faktörleri

 • Etkisi: İleri yaş, özellikle normal basınçlı hidrosefali (NPH) için bir risk faktörü olabilir. Ayrıca, diğer nörolojik rahatsızlıklar da hidrosefali riskini artırabilir.
 • Örnekler: Alzheimer hastalığı veya diğer demans türleri, hidrosefali gelişimine katkıda bulunabilir.

Hidrosefalinin anlaşılması ve yönetimi, altta yatan nedenlerin ve risk faktörlerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini gerektirir. Bu değerlendirme, her hastanın özel durumuna göre uygun tedavi ve takip stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynar. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları sunarak, hidrosefaliyi etkili bir şekilde yönetmeyi ve hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmeyi hedefler.

Hidrosefalinin Nörogelişimsel Etkileri

Hidrosefali, özellikle çocuklarda nörogelişimsel süreçleri önemli ölçüde etkileyebilir. Bu durum, beyin fonksiyonları ve çocuğun genel gelişimi üzerinde uzun vadeli etkilere neden olabilir.

 

1. Nörogelişimsel Etkilerin Kapsamı

 • Bilişsel Gelişim: Hidrosefali, çocukların bilişsel gelişimini etkileyebilir. Bu, öğrenme güçlükleri, dikkat eksikliği ve hafıza problemleri şeklinde kendini gösterebilir.
 • Motor Beceriler: Motor becerilerin gelişiminde gecikmeler veya koordinasyon bozuklukları görülebilir.
 • Dil ve Konuşma: Konuşma ve dil becerilerinde gecikme veya bozukluklar meydana gelebilir.
 • Sosyal ve Duygusal Gelişim: Sosyal etkileşimlerde zorluklar ve duygusal düzenleme problemleri hidrosefali olan çocuklarda yaygındır.

2. Erken Müdahale ve Tedavi

 • Erken Tanı ve Müdahale: Hidrosefalinin erken tanısı ve tedavisi, nörogelişimsel etkileri minimize etmeye yardımcı olabilir. Bu, cerrahi müdahaleler ve düzenli nörolojik izlemeyi içerir.
 • Rehabilitasyon Hizmetleri: Fizik terapi, konuşma ve dil terapisi, ve iş terapisi gibi rehabilitasyon hizmetleri, çocukların gelişimindeki gecikmeleri ele almak için önemlidir.

3. Eğitim ve Okul Başarısı

 • Özel Eğitim İhtiyaçları: Bazı çocuklar, okul ortamında özel eğitim veya destek hizmetlerine ihtiyaç duyabilir.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (IEP): Öğrenme güçlükleri yaşayan çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim planları geliştirilebilir.

4. Aile Destek ve Danışmanlık

 • Ailelere Eğitim ve Destek: Ailelere, çocuklarının durumu ve ihtiyaçları hakkında bilgi verilmesi ve onlara destek sağlanması önemlidir.
 • Psikolojik Danışmanlık: Aileler için psikolojik danışmanlık ve destek grupları, duygusal yükü hafifletmeye ve başa çıkma stratejileri geliştirmeye yardımcı olabilir.

5. Uzun Dönem İzleme ve Değerlendirme

 • Düzenli Sağlık Kontrolleri: Hidrosefali olan çocukların düzenli sağlık kontrolleri ve nörolojik değerlendirmeleri, gelişimsel ilerlemelerini izlemek ve gerektiğinde müdahalede bulunmak için önemlidir.

Hidrosefalinin nörogelişimsel etkileri, erken müdahale ve kapsamlı destek ile yönetilebilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hidrosefali tanısı konmuş çocukların gelişimlerini desteklemek ve ailelerine rehberlik etmek için bütüncül bir yaklaşım benimser. Bu süreç, çocuğun en iyi gelişimini ve genel yaşam kalitesini hedefler.

Hidrosefali Belirtileri

Hidrosefalinin belirtileri, yaşa bağlı olarak değişiklik gösterir ve erken tanı, hastalığın yönetimi ve tedavisi için kritik öneme sahiptir. Hidrosefali, hem bebeklerde hem de yetişkinlerde farklı semptomlarla kendini gösterebilir.

 

1. Bebeklerde Hidrosefali Belirtileri

 • Genişleyen Kafa Çapı: Bebeklerde kafa çapının hızla büyümesi, hidrosefalinin en belirgin belirtilerinden biridir.
 • Fontanelde (Yumuşak Noktada) Şişkinlik: Fontanelin (bebeklerin kafasının üstündeki yumuşak nokta) gergin veya şişkin olması.
 • Gözlerde Değişiklikler: Gözlerin aşağı doğru bakma eğilimi, yani “gün batımı” fenomeni.
 • Huzursuzluk ve Ağlama: Anormal derecede huzursuzluk ve ağlama.
 • Beslenme Güçlükleri ve Gelişimde Gerilik: Emmede zorluk ve gelişimsel gerilikler.

2. Yetişkinlerde Hidrosefali Belirtileri

 • Baş Ağrısı ve Bulantı: Sık baş ağrıları ve bulantı/kusma.
 • Görme Problemleri: Görme bozuklukları ve odaklanma güçlükleri.
 • Yürüme Zorlukları: Denge sorunları ve yürüme zorlukları.
 • Bilişsel ve Davranışsal Değişiklikler: Hafıza sorunları, konsantrasyon güçlükleri ve davranışsal değişiklikler.

3. Erken Tanının Önemi

 • Komplikasyonların Önlenmesi: Erken tanı, hidrosefaliye bağlı komplikasyonların ve kalıcı hasarın önlenmesine yardımcı olur.
 • Etkili Tedavi Planı: Erken teşhis, daha etkili bir tedavi planının oluşturulmasını sağlar ve hastanın genel sağlık durumunu iyileştirir.

4. Erken Tanı için Yapılması Gerekenler

 • Düzenli Sağlık Kontrolleri: Bebeklerde ve risk altındaki yetişkinlerde düzenli nörolojik muayeneler.
 • Aileler ve Bakıcılar için Farkındalık: Ailelerin ve bakıcıların, potansiyel belirtiler konusunda bilinçlendirilmesi ve semptomların fark edilmesi durumunda hızlı hareket etmeleri.

Hidrosefali belirtilerinin erken fark edilmesi ve hızlı bir şekilde tıbbi değerlendirme yapılması, hastalığın başarılı bir şekilde yönetilmesinde hayati öneme sahiptir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların ve ailelerinin hidrosefali belirtileri konusunda bilinçlenmesine ve erken tanı için gerekli adımların atılmasına yardımcı olmaktadır. Bu yaklaşım, hastaların sağlığının korunması ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için temel bir unsurdur.

Hidrosefalide Tanı Süreci

Hidrosefali tanısı, genellikle hastanın klinik semptomlarının dikkatli bir değerlendirilmesi ve ileri düzey beyin görüntüleme tekniklerinin kullanılmasıyla konulur. Bu süreç, hidrosefalinin doğru bir şekilde tanımlanmasını ve etkili bir tedavi planının oluşturulmasını sağlar.

 

1. Klinik Semptomların Değerlendirilmesi

 • Bebekler ve Çocuklarda Semptomlar: Genişleyen kafa çapı, fontanelde şişkinlik, irritabilite, yemek yeme zorlukları ve gelişimde gerilik.
 • Yetişkinlerde Semptomlar: Baş ağrısı, bulantı, kusma, görme bozuklukları, yürüme zorlukları, zihinsel fonksiyonlarda değişiklikler ve idrar inkontinansı.
 • Özgül Testler: Nörolojik muayene, motor ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi, görme ve denge testleri.

2. Beyin Görüntüleme Yöntemleri

 • MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme): Beyin dokusunun detaylı görüntülerini sağlar. MRI, BOS’un biriktiği alanları, beyin yapılarını ve olası altta yatan nedenleri (örneğin, tümörler veya kistler) detaylı bir şekilde gösterir.
 • CT (Bilgisayarlı Tomografi) Taraması: Hızlı ve etkili bir şekilde beyin yapısını görüntüler. BOS birikiminin yerini ve kafatası içindeki basıncın etkilerini belirlemekte kullanılır.

3. Ek Tanı Testleri

 • Lomber Ponksiyon: Bazen BOS basıncını ölçmek ve enfeksiyon gibi diğer durumları ekarte etmek için kullanılır. Ancak bu test, bazı hidrosefali türlerinde riskli olabilir ve doktorun önerisine göre yapılır.
 • Ultrason: Özellikle bebeklerde fontanelin açık olması sebebiyle hidrosefalinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

4. Altta Yatan Nedenlerin Araştırılması

 • Tümörler, Kistler ve Enfeksiyonlar: Altta yatan nedenleri belirlemek için ek testler yapılabilir. Örneğin, tümörler için biyopsi veya enfeksiyonlar için kan testleri.

5. Multidisipliner Yaklaşım

 • Ekip Çalışması: Nörologlar, radyologlar, pediatristler ve nörocerrahlar arasında koordinasyon, doğru tanı ve tedavi planlaması için önemlidir.

Hidrosefalinin tanı süreçleri, hastanın semptomlarına, yaşına ve potansiyel altta yatan nedenlere göre titizlikle uygulanmalıdır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın durumuna uygun tanı yöntemlerinin seçilmesi ve etkili bir tedavi planının oluşturulması için tıbbi danışanlık sağlar. Bu kapsamlı ve dikkatli yaklaşım, hastaların en iyi bakımı almasını ve hidrosefalinin etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Konservatif Tedavi Yöntemleri

Hidrosefali tedavisinde, cerrahi müdahaleler yaygın olarak kullanılsa da, bazı durumlarda cerrahi olmayan tedavi yöntemleri de etkili olabilir. Bu yöntemler, özellikle cerrahiye uygun olmayan hastalar için veya cerrahi müdahalenin riskli olduğu durumlarda tercih edilir.

 

1. İlaç Tedavisi

 • Diüretikler: BOS üretimini azaltmak ve kafa içi basıncını düşürmek için diüretik ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, vücuttan sıvı atımını hızlandırarak BOS birikimini azaltmaya yardımcı olur.
 • Kortikosteroidler: Beyin iltihabını ve şişmesini azaltmak için bazen kortikosteroidler kullanılır. Bu, özellikle tümör veya enfeksiyon kaynaklı hidrosefali durumlarında etkilidir.

2. Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Destekleyici Tedaviler

 • Baş Pozisyonunun Ayarlanması: Yatakta başın yüksek pozisyonda tutulması, BOS drenajını kolaylaştırabilir ve semptomları hafifletebilir.
 • Sıvı Alımının Düzenlenmesi: Aşırı sıvı alımının kısıtlanması, bazı durumlarda BOS birikimini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Dengeli Beslenme: Sağlıklı ve dengeli bir diyet, genel sağlık durumunu iyileştirebilir ve hidrosefali semptomlarını hafifletebilir.

3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

 • Motor Fonksiyonlarının İyileştirilmesi: Motor becerileri ve koordinasyonu geliştirmek için fizik tedavi uygulanabilir.
 • Kognitif Rehabilitasyon: Özellikle çocuklarda, bilişsel gelişimi desteklemek ve öğrenme becerilerini geliştirmek için kognitif rehabilite edici tedaviler önem taşır.

4. Alternatif ve Tamamlayıcı Tedaviler

 • Akupunktur ve Masaj Terapisi: Bu tür tedaviler, baş ağrısı ve kas gerginliğini azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Yoga ve Meditasyon: Stres yönetimi ve genel iyilik hali için yoga ve meditasyon önerilebilir.

5. Düzenli Tıbbi Takip ve İzleme

 • Nörolojik Değerlendirme: Hidrosefalinin ilerlemesini izlemek ve mümkün olan en iyi yönetimi sağlamak için düzenli nörolojik değerlendirmeler yapılır.

Hidrosefali tedavisinde cerrahi olmayan yöntemler, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre uygulanabilir.  İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastaya özelleştirilmiş bir tedavi planı sunarak, hastaların sağlık durumlarını iyileştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Bu süreç, hastanın genel sağlığını göz önünde bulundurarak, en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesini içerir.

Hidrosefali Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Hidrosefali, çeşitli tedavi yöntemleriyle yönetilir. Bu tedaviler, beyin omurilik sıvısının (BOS) birikmesini düzeltmeyi ve bu sıvının normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.

1. Şant Sistemi

 • Fonksiyonu: Şant sistemi, fazla BOS’un beyinden alınarak vücudun başka bir bölgesine, genellikle karın boşluğuna, yönlendirilmesini sağlar.
 • Yapı ve Mekanizma: Şant sistemi, bir kateter ve bir valf yapısından oluşur. Valfin temel işlevi, BOS’un kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlamak ve aşırı birikimi önlemektir.
 • Uygulama: Şant sistemi, özellikle kronik hidrosefali durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi müdahale ile beyin ventrikülüne yerleştirilen kateter, BOS’un akışını yönlendirir.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

 • Amacı: Bu cerrahi yöntem, beyin ventriküllerinden birinde açıklık oluşturarak BOS’un normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.
 • Uygulama Alanları: Özellikle BOS yollarının belirli bölgelerinde blokaj olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu prosedür, minimal invaziv bir yaklaşım olup, genellikle daha az komplikasyon riski taşır.
 • Teknik Detaylar: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, bir endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu sayede cerrahi işlem daha az invaziv olur. Prosedür sırasında, beyin ventriküllerinden birine küçük bir açıklık yapılır, bu sayede BOS’un engellenmeden dolaşımı sağlanır.

Hidrosefali tedavisinde şant sistemi ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi, en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bu tedaviler, beyin omurilik sıvısının (BOS) birikmesini düzeltmeyi ve bu sıvının normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.

1. Şant Sistemi

 • Fonksiyonu: Şant sistemi, fazla BOS’un beyinden alınarak vücudun başka bir bölgesine, genellikle karın boşluğuna, yönlendirilmesini sağlar.
 • Yapı ve Mekanizma: Şant sistemi, bir kateter ve bir valf yapısından oluşur. Valfin temel işlevi, BOS’un kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlamak ve aşırı birikimi önlemektir.
 • Uygulama: Şant sistemi, özellikle kronik hidrosefali durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi müdahale ile beyin ventrikülüne yerleştirilen kateter, BOS’un akışını yönlendirir.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

 • Amacı: Bu cerrahi yöntem, beyin ventriküllerinden birinde açıklık oluşturarak BOS’un normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.
 • Uygulama Alanları: Özellikle BOS yollarının belirli bölgelerinde blokaj olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu prosedür, minimal invaziv bir yaklaşım olup, genellikle daha az komplikasyon riski taşır.
 • Teknik Detaylar: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, bir endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu sayede cerrahi işlem daha az invaziv olur. Prosedür sırasında, beyin ventriküllerinden birine küçük bir açıklık yapılır, bu sayede BOS’un engellenmeden dolaşımı sağlanır.

Hidrosefali tedavisinde şant sistemi ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi, en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Her iki yöntemin seçimi, hastanın özel durumuna, hidrosefalinin tipine ve şiddetine bağlı olarak doktor tarafından yapılır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tedavilerin her birini, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre özelleştirilmiş şekilde uygular. Tedavinin amacı, BOS’un normal dolaşımını sağlamak, beyin basıncını azaltmak ve hastanın sağlıklı gelişimini desteklemektir. Tedavi sonrası, düzenli takip ve değerlendirme, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve potansiyel komplikasyonların yönetilmesi için kritik öneme sahiptir.

Hidrosefali Cerrahisinin Riskleri ve Potansiyel Komplikasyonları

Hidrosefali tedavisinde yaygın olarak kullanılan cerrahi müdahaleler, şant sistemi yerleştirilmesi ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi gibi yöntemler, etkili tedavi seçenekleri olmakla birlikte bazı riskler ve komplikasyonlar taşıyabilir. Bu risklerin farkında olmak ve uygun önlemleri almak, tedavinin güvenliğini artırır ve hasta sonuçlarını iyileştirir.

 

1. Şant Sistemi Riskleri ve Komplikasyonları

 • Enfeksiyon: Şant yerleştirilmesi sırasında veya sonrasında enfeksiyon gelişme riski vardır. Enfeksiyonlar, şantın çıkarılmasını ve antibiyotik tedavisini gerektirebilir.
 • Tıkanma veya Arıza: Şant tıkanabilir veya arızalanabilir, bu da BOS birikimine ve hidrosefali semptomlarının tekrarlanmasına neden olabilir.
 • Aşırı Drenaj: Şantın aşırı drenaj yapması, kafa içi basıncının düşmesine ve komplikasyonlara yol açabilir.
 • Cerrahi Komplikasyonlar: Herhangi bir cerrahi müdahalede olduğu gibi, kanama ve anesteziye bağlı riskler mevcuttur.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Riskleri ve Komplikasyonları

 • Beyin Zarar Görebilir: Endoskopik girişim sırasında beyin dokusunun zarar görmesi riski vardır.
 • Kanama: Cerrahi bölgede kanama oluşabilir, bu da ek müdahaleleri gerektirebilir.
 • Enfeksiyon Riski: Her cerrahi prosedürde olduğu gibi, enfeksiyon gelişme riski bulunmaktadır.
 • Yöntemin Başarısızlığı: Bazı durumlarda, endoskopik ventrikülostomi yeterli BOS drenajı sağlayamayabilir, bu da ek tedavi ihtiyacına neden olabilir.

3. Uzun Dönem Komplikasyonlar

 • Nörolojik Sorunlar: Uzun dönemde, özellikle şant sistemlerinde, nörolojik sorunlar veya fonksiyon bozuklukları gelişebilir.
 • Revizyon Cerrahileri: Şant veya endoskopik işlemlerle ilgili komplikasyonlar, ek cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

4. Risk Yönetimi ve Hastaların Bilgilendirilmesi

 • Riskleri Azaltma Stratejileri: Cerrahi müdahalelerden önce ve sonra enfeksiyon kontrolü, cerrahi tekniklerin dikkatli uygulanması ve düzenli takip, riskleri azaltabilir.
 • Hasta ve Aile Eğitimi: Hasta ve aileler, potansiyel riskler ve komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmeli ve olası belirtiler konusunda uyarılmalıdır.

Hidrosefali cerrahisinin potansiyel riskleri ve komplikasyonları, hastaların ve sağlık profesyonellerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın durumunu titizlikle değerlendirerek, cerrahi müdahalelerin risklerini azaltmayı ve hastaların güvenliğini sağlamayı hedefler. Bu süreç, hastaların en iyi bakımı almasını ve tedavi sonuçlarının optimizasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Hidrosefali hastalarında tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Uzun Dönem İzlem ve Bakım

Hidrosefali hastalarının uzun dönem takibi ve bakımı, tedavinin başarısını sürdürmek ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için hayati önem taşır. Özellikle şant sistemleri gibi cerrahi müdahaleler sonrasında, düzenli takip ve bakım gereklidir.

 

1. Şant Sistemlerinin Düzenli Kontrolü ve Bakımı

 • Şant Fonksiyonlarının İzlenmesi: Şant sisteminin düzgün çalıştığından emin olmak için düzenli muayeneler yapılması gerekir. Bu kontroller, şantın tıkanıp tıkanmadığını veya aşırı drenaj yapmadığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Potansiyel Sorunların Erken Teşhisi: Şant ile ilgili herhangi bir problem, baş ağrısı, bulantı, kusma veya bilinç değişiklikleri gibi semptomlarla kendini gösterebilir. Bu tür belirtiler fark edildiğinde hızlı hareket edilmesi önemlidir.

2. Uzun Dönem Nörolojik İzlem

 • Nörolojik Fonksiyonların Değerlendirilmesi: Hidrosefali hastaları, nörolojik fonksiyonlar açısından düzenli olarak değerlendirilmelidir. Bu, motor beceriler, bilişsel işlevler ve konuşma yeteneklerinin izlenmesini içerir.
 • Gelişimsel İlerlemelerin Takibi: Özellikle çocuk hastalar, gelişimsel aşamaların ve eğitim ihtiyaçlarının takibi açısından yakından izlenmelidir.

3. Radyolojik İzlem

 • Periyodik Görüntüleme Testleri: MRI veya CT taramaları gibi radyolojik testler, hidrosefalinin durumunu ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek için periyodik olarak yapılabilir.

4. Yaşam Tarzı ve Genel Sağlık Yönetimi

 • Sağlıklı Yaşam Tarzı: Dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve uygun dinlenme, hidrosefali hastalarının genel sağlığını desteklemek için önemlidir.
 • Psikososyal Destek: Hasta ve ailelerine psikolojik destek ve danışmanlık hizmetleri sunulması, duygusal iyilik hali ve sosyal uyumu artırabilir.

5. Eğitim ve Aile Destek Hizmetleri

 • Hasta ve Aile Eğitimi: Hasta ve ailelerin, hidrosefali ve onun yönetimi hakkında bilgilendirilmesi, uzun dönem bakımın etkinliğini artırır.
 • Destek Grupları ve Topluluk Kaynakları: Hasta ve aileler için destek grupları ve topluluk kaynaklarına erişim, ek destek ve bilgi alışverişi sağlar.

Hidrosefali hastalarının uzun dönem izlemi ve bakımı, multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların sağlığını sürekli izleyerek ve gerekli bakımı sağlayarak, onların yaşam kalitesini üst düzeye çıkarmayı hedefler. Bu süreç, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde tasarlanmıştır ve tedavinin uzun vadeli başarısını destekler.

Video: Normal Basınçlı Hidrosefali: Teşhis, Belirtiler ve Tedavi Yöntemleri

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.