Hidrosefali

Hidrosefali, beyin omurilik sıvısının (BOS) kafatası içerisinde normalden fazla birikmesi durumudur. Bu durum, BOS’un beyinde ve omurilikte normal dolaşımının engellendiği veya emiliminin azaldığı durumlarda ortaya çıkabilir. Hidrosefali, genellikle  bebeklerin kafatası henüz tam olarak oluşmadan önce başlar, ancak nadiren de olsa yetişkinlerde görülebilir.

 

Hidrosefalinin nedeni, BOS dolaşımını etkileyen çeşitli faktörler olabilir. Söz gelimi, beyin tümörleri, kistler, enfeksiyonlar, kanama, konjenital anomali ya da BOS dolaşımındaki anormallikler hidrosefaliye yol açabilir.

 

Hidrosefali cerrahisi, beyin omurilik sıvısının biriktiği alanı drenaj etmek ya da normal dolaşımını yeniden sağlamak amacıyla gerçekleştirilen cerrahi müdahaleleri içerir. BOS’u boşaltmak için bir şant sistemi ya da endoskopik üçüncü ventrikülostomi gibi yöntemler tercih edilebilir.

Şant sistemi, beyin omurilik sıvısını fazla biriktiren bölgeden başka bir yere yönlendirir. Bu sistem, genellikle karın boşluğuna yerleştirilen bir kateter ve bir valf yapısını içerir. Valf, BOS’un kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlayarak birikmesini önler. 

 

Endoskopik üçüncü ventrikülostomi ise bir endoskop yardımıyla beyin ventriküllerinden bir açıklık oluşturmayı amaçlar. Bu açıklık, BOS’un normal bir şekilde dolaşımını sağlamak için kullanılır.

 

Hidrosefali tedavisi, hastanın durumuna ve hidrosefalinin nedenine bağlı olarak uyarlanır. Cerrahi sonrası, hasta takibi ve gerekli düzenlemelerin yapılması için oluşturulan kontroller önemlidir.