Epilepsi (Sara) Hastalığı Cerrahi Tedavisi

Halk arasında sara hastalığı olarak bilinen epilepsinin cerrahi tedavisi ilaç tedavisiyle kontrol altına alınamayan veya ilaçların yan etkilerinden rahatsız olan epilepsi hastaları için düşünülebilecek bir tedavi seçeneğidir. Epilepsi cerrahisi, epilepsi nöbetlerini azaltmaya veya kontrol altına almaya yardımcı olabilir.


Epilepsi cerrahisi, beyindeki epilepsi nöbetlerinin kaynaklandığı veya yayıldığı beyin bölgelerinin belirlenmesini ve bu bölgelerin cerrahi olarak çıkarılmasını ya da etkisiz hale getirilmesini içerir. Bu tedavi yöntemi, öncelikle farmakoresistans olarak adlandırılan ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar için uygun olabilir.


Epilepsi cerrahisi için uygun adaylar, dikkatli bir değerlendirme sürecinden geçmelidir. Bu süreçte, hastanın nöbetlerinin türü, sıklığı, şiddeti, beyin görüntüleme sonuçları, elektroensefalogram (EEG) bulguları ve diğer klinik veriler dikkate alınır. Beyin haritalama yöntemleri, hastanın epilepsi nöbetlerinin kaynağının ve yayılma paterninin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Epilepsi cerrahisi farklı teknikler ve prosedürler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunlar arasında fokus rezeksiyonu (epilepsi nöbetlerinin kaynağının çıkarılması), korpus kollozum kesimi (beyin yarımküreleri arasındaki bağlantının kesilmesi), multiple subpial transeksiyon (beyindeki epileptik aktivitenin yayılmasını engellemek için yapılan kesiler) gibi yöntemler yer alabilir.

 

Epilepsi cerrahisi, başarılı olabilen bir tedavi seçeneği olmakla birlikte, cerrahi işlem sırasında beyin hasarı, enfeksiyon, kanama ve nörolojik komplikasyonlar gibi riskler bulunmaktadır. Her hasta için tedavi planı, hastanın durumuna ve epilepsi nöbetlerinin özelliklerine göre bireysel olarak belirlenir. Epilepsi cerrahisi sonrası, hastaların düzenli takip ve rehabilitasyon süreçlerine devam etmeleri önemlidir. İlaç tedavisine devam etmek veya düşük dozda ilaç kullanmak, nöbetlerin kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Hekimizden cerrahi müdahale risklerini ve müdahale sonrasında yapılacakları detaylı bir şekilde açıklamasını istemeyi ihmal etmeyiniz.