Parkinson Hastalığı Cerrahisi - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin yavaş yavaş zarar gördüğü, dopamin adı verilen bir nörotransmitterin eksikliğine bağlı olarak motor becerilerin ve hareket kontrolünün etkilendiği nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalığı tedavisinde çoğunlukla ilaçlar kullanılır, ancak ilerleyen durumlarda ilaçlar yeterli olmayabilir ya da yan etkiler rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu koşulda cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında derin beyin stimülasyonu (DBS) ve lezyon cerrahisi yer alır.

 

Derin beyin stimülasyonu (DBS), beyin içine ince elektrotların yerleştirilmesi ve bu elektrotlardan beyne elektriksel uyarıların gönderilmesiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. DBS tedavisi, Parkinson hastalığının semptomlarını azaltmaya ya da kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Elektrotlar, beyin bölgelerine hassas bir şekilde yerleştirilir ve pil benzeri bir cihaz (pulse jeneratörü) aracılığıyla gereken bölgelere elektriksel uyarılar gönderilir.

Lezyon cerrahisi, Parkinson hastalığı semptomlarını kontrol altına almak için kullanılan bir diğer cerrahi yöntemdir ve beyin bölgelerinde kontrollü lezyonların oluşturulması esasına dayanır. Bu cerrahi işlemde, hedeflenen bölgelerdeki beyin dokusu seçici olarak tahrip edilir. Lezyon cerrahisi, semptomların şiddetini azaltmaya ya da kontrol altına almaya yardımcı olabilir, ancak geri dönüşü olmayan bir beyin hasarına neden olabileceği durumlar da söz konusudur.

 

Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi, her hastanın durumuna ve semptomlarının özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirilir. Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde hastanın genel sağlık durumu, semptomların şiddeti, ilaç tedavisine verdiği yanıt ve aydınlatılmış olan hastanın tercihleri dikkate alınır.

Parkinson Hastalığı Cerrahisi: Parkinson Belirtileri ve Tanı Süreci

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin zarar görmesi sonucu dopamin eksikliği ile ilişkili bir nörolojik rahatsızlıktır. Bu hastalığın belirtileri genellikle yavaş yavaş ortaya çıkar ve zamanla şiddetlenir:

 

 1. Motor Belirtiler:

  • Titreme: Genellikle bir el veya bacakta başlar ve istirahatte daha belirgindir.
  • Kas Sertliği: Vücutta sertlik ve hareketlerde zorlanma.
  • Bradikinezi: Hareketlerde yavaşlama ve günlük aktivitelerde zorluk.
  • Postüral İnstabilite: Denge bozuklukları ve yürüme zorlukları.
 2. Non-Motor Belirtiler:

  • Uyku Bozuklukları: Uykusuzluk veya aşırı uykululuk.
  • Ruhsal Değişiklikler: Depresyon, anksiyete ve duygusal dalgalanmalar.
  • Bilişsel Sorunlar: Hafıza zayıflığı ve karar verme zorlukları.
  • Otonomik Disfonksiyon: Tansiyon düşüklüğü, terleme ve sindirim sorunları.

Tanı Süreci

Parkinson hastalığının tanısı, klinik muayene ve tıbbi geçmişin incelenmesi ile konur. Kesin bir test olmamasına rağmen, aşağıdaki yöntemler tanıyı destekleyebilir:

 1. Nörolojik Muayene:

  • Motor ve non-motor semptomların değerlendirilmesi.
  • Kas sertliği, titreme ve hareket yeteneğinin incelenmesi.
 2. Tıbbi Geçmiş:

  • Hastanın semptomlarının başlangıcı ve ilerleyişi.
  • Ailede Parkinson hastalığı öyküsü.
 3. Görüntüleme Testleri:

  • Beyin MR’ı ve diğer nörolojik görüntüleme yöntemleri, diğer nörolojik rahatsızlıkları dışlamak için kullanılabilir.
 4. Levodopa Yanıtı:

  • Bazı durumlarda, Parkinson hastalığına özgü ilaçlara (örneğin Levodopa) verilen yanıt, tanının doğrulanmasına yardımcı olur.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Parkinson hastalığının tanı ve tedavi süreçlerinde multidisipliner bir yaklaşım benimser. Hastaların detaylı klinik değerlendirmeleri yapılır ve en uygun tedavi stratejileri belirlenir. Bu süreçte, hastaların yaşam tarzları, semptomlarının şiddeti ve diğer sağlık durumları dikkate alınarak, her hastaya özel bir tedavi planı geliştirilir. Tedavi planlamasında, hastaların yaşam kalitelerini iyileştirmek ve hastalığın etkilerini en aza indirmek amaçlanır.

Parkinson Hastalığı Tedavisine Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS), ileri Parkinson hastalığı tedavisinde etkili bir yöntemdir. Bu prosedür, beyindeki belirli bölgelere ince elektrotlar yerleştirilerek semptomları kontrol altına almayı amaçlar.

 

DBS’nin Uygulanışı

 1. Elektrot Yerleştirme:

  • Hassas cerrahi işlemlerle beyne ince elektrotlar yerleştirilir.
  • Elektrotlar, hareket bozukluklarını kontrol eden beyin bölgelerine odaklanır.
 2. Pulse Jeneratörü:

  • Elektrotlara bağlı pil benzeri bir cihaz, cilt altına yerleştirilir.
  • Cihaz, programlanabilir özelliklere sahiptir ve düzenli elektriksel uyarılar gönderir.
 3. DBS’nin Amacı:

  • Parkinson hastalığının motor semptomlarını azaltmak veya kontrol altına almak.
  • Anormal sinir iletimlerini modüle ederek beyin aktivitesini düzenler.

Tedavi Süreci

 1. Hastanın Değerlendirilmesi:

  • DBS tedavisine uygunluk için kapsamlı nörolojik ve psikolojik değerlendirme yapılır.
  • Hastanın genel sağlık durumu, semptomların şiddeti ve ilaç tedavisine yanıtı değerlendirilir.
 2. Cerrahi İşlem:

  • İki aşamalı bir cerrahi işlem: Elektrotların beyne yerleştirilmesi ve pulse jeneratörünün cilt altına monte edilmesi.
  • Cerrahi işlem, deneyimli bir beyin cerrahı tarafından yapılır.
 3. DBS Ayarlamaları:

  • Pulse jeneratörünün frekansı, şiddeti ve süresi, hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlanır.
  • Hastanın tedaviye yanıtı, düzenli takip randevularında değerlendirilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS tedavisini Parkinson hastalarının özel ihtiyaçlarına göre uygular. Her hasta için bireysel bir tedavi planı geliştirirler ve cerrahi süreç boyunca hastalarına rehberlik ederler. DBS tedavisinin başarısı, hastaların yaşam kalitesinde önemli iyileşmeler sağlayabilir. Bu tedavi, hastaların motor semptomlarını önemli ölçüde azaltabilir ve günlük yaşamlarını iyileştirebilir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Parkinson Hastalığı Cerrahisi: Parkinson Hastalığının Evreleri ve Cerrahi Tedaviye Uygunluk

Parkinson hastalığı, genellikle beş aşamada ilerler ve her evrede hastanın semptomları ve yaşam kalitesi üzerinde farklı etkileri vardır.

 1. Başlangıç Evresi: Hafif semptomlar görülür, genellikle sadece vücudun bir tarafını etkiler. Bu evrede hastalar günlük aktivitelerini büyük ölçüde bağımsız olarak sürdürebilirler.
 2. Hafif İlerleme: Semptomlar iki tarafa da yayılır ancak hala yönetilebilir. Hareketlerde hafif yavaşlama ve kas sertliği görülebilir.
 3. Orta Evre: Denge sorunları ve hareketlerde daha belirgin yavaşlama görülür. Günlük yaşam aktiviteleri daha zor hale gelir.
 4. İleri Evre: Ciddi motor bozukluklar ve hareket kısıtlılıkları yaşanır. Yürüme ve denge sorunları daha belirgin olur ve bağımsız yaşam zorlaşır.
 5. Çok İleri Evre: Hastalar genellikle tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelir. Yardımsız yaşam neredeyse imkansızdır ve yoğun bakım gerekebilir.

Cerrahi Tedaviye Uygunluk

Parkinson hastalığının cerrahi tedaviye uygunluğu, çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilir:

 • Hastalığın Evresi: Genellikle ileri evre Parkinson hastaları, ilaç tedavisine yanıt vermediğinde veya yan etkileri yönetilemez hale geldiğinde DBS gibi cerrahi yöntemler için uygun adaylar olabilir.
 • Semptomların Karakteri: Özellikle titreme, kas sertliği ve hareket yavaşlaması gibi semptomlar cerrahi tedaviye iyi yanıt verebilir.
 • Genel Sağlık Durumu: Cerrahi müdahale için hastanın genel sağlık durumu ve başka sağlık sorunları önemlidir.
 • Yaş ve Diğer Faktörler: Yaş, yaşam tarzı ve hastanın cerrahiye olan beklentileri de tedaviye uygunluk açısından dikkate alınır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Parkinson hastalığının her evresinde hastaların durumlarını detaylı bir şekilde değerlendirir ve cerrahi tedaviye uygunlukları konusunda kapsamlı bir yol haritası sunar. Bu süreçte, hastaların tedaviye olan beklentileri ve yaşam kaliteleri göz önünde bulundurularak, en uygun tedavi seçenekleri belirlenir. Her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına özel yaklaşımlar geliştirilir, böylece tedavi sonuçları maksimize edilir ve hastaların yaşam kalitesi artırılır.

Parkinson Hastalığında İlaç Tedavisi ve Cerrahiye Geçiş Süreci

Parkinson hastalığının tedavisinde ilaçlar temel rol oynar. Bu ilaçlar, dopamin eksikliğini telafi etmeyi ve motor semptomları kontrol altına almayı hedefler:

 

 1. Levodopa: En etkili Parkinson ilacıdır. Beyinde dopamina dönüşerek semptomları hafifletir.
 2. Dopamin Agonistleri: Dopamin reseptörlerini uyararak benzer etkiler gösterirler.
 3. MAO-B İnhibitörleri: Beyinde dopaminin yıkımını yavaşlatır.
 4. Antikolinerjikler: Titremeyi azaltmaya yardımcı olur.

Bu ilaçların etkinliği, hastalığın evresine ve bireysel yanıta göre değişebilir. Zamanla, hastalar ilaç tedavisine daha az yanıt verebilir veya yan etkiler (örneğin, motor fluktuasyonlar ve diskinezi) ağırlaşabilir.

 

Cerrahiye Geçiş Süreci

İlaç tedavisinin etkinliğinin azaldığı veya yan etkilerin tolere edilemez hale geldiği durumlarda, cerrahi tedavi seçenekleri değerlendirilir. Bu süreç şöyle işler:

 1. Kapsamlı Değerlendirme:

  • Motor ve non-motor semptomların detaylı değerlendirilmesi.
  • İlaç tedavisine yanıt ve yan etkilerin analizi.
 2. Uygunluk Kriterleri:

  • Cerrahi tedaviye aday olabilecek hastaların belirlenmesi.
  • Hasta sağlık durumu, semptomların şiddeti ve yaşam kalitesi değerlendirilir.
 3. Tedavi Alternatifleri:

  • Derin beyin stimülasyonu (DBS) veya lezyon cerrahisi gibi seçenekler tartışılır.
  • Her tedavi yönteminin avantajları, riskleri ve beklentileri gözden geçirilir.
 4. Hasta ve Aile ile Danışma:

  • Cerrahi tedavi kararı, hastanın ve ailesinin katılımıyla alınır.
  • Tedavi seçenekleri, riskler ve beklentiler ayrıntılı olarak tartışılır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Parkinson hastalığında ilaç tedavisinden cerrahiye geçiş sürecinde hastalarına rehberlik eder. Her hasta için detaylı bir değerlendirme yaparak, en uygun tedavi yolunu belirlerler. Bu süreçte, hastaların bireysel ihtiyaçları ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi önceliklidir. İlaç tedavisi ve cerrahi seçenekler arasındaki geçiş, multidisipliner bir yaklaşımla, hasta merkezli bir karar verme süreci ile yönetilir.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Parkinson hastalığında tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Postoperatif Bakım ve Rehabilitasyon: Parkinson Hastalığı Cerrahisi

Parkinson hastalığı cerrahisi sonrası, hastaların iyileşme ve adaptasyon süreci kritik önem taşır. Bu süreç, cerrahi sonrası bakım, izlem ve rehabilitasyon programlarını içerir.

 

Postoperatif Bakım

 1. Hastanede Kalış ve Gözlem:

  • Cerrahi sonrası hastalar, belirli bir süre hastanede kalır.
  • Vital fonksiyonlar, cerrahi alan ve genel sağlık durumu yakından izlenir.
 2. Ağrı Yönetimi ve İlaçlar:

  • Ameliyat sonrası ağrı kontrolü için uygun analjezikler verilir.
  • Parkinson ilaçları ve diğer tedaviler, doktor tarafından düzenlenir.

Rehabilitasyon Programları

 1. Fiziksel Terapi:

  • Hareketlilik ve kas gücünü artırmak için özel egzersiz programları uygulanır.
  • Denge ve koordinasyon becerilerini geliştirmeye yönelik terapiler.
 2. Nörolojik Rehabilitasyon:

  • Motor becerilerdeki iyileşmeyi desteklemek için bireyselleştirilmiş tedavi planları.
  • Kognitif fonksiyonlar ve günlük yaşam aktiviteleri üzerine odaklanan terapiler.

İzleme ve Adaptasyon

 1. Düzenli Kontroller:

  • Hastalar, cerrahi sonrası düzenli olarak doktorları tarafından değerlendirilir.
  • DBS cihaz ayarlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve ayarlanması.
 2. Yaşam Tarzı Değişiklikleri:

  • Sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi önerilir.
  • Hastalar ve aileleri için destek ve danışmanlık hizmetleri.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Parkinson hastalığı cerrahisi sonrası hastaların her aşamasında destek ve rehberlik sağlar. Onlar, hastaların postoperatif bakımını ve rehabilitasyon sürecini bireysel ihtiyaçlarına göre planlar ve yönetir. Bu yaklaşım, hastaların cerrahi sonrası iyileşme süreçlerinde en iyi sonuçları elde etmelerini sağlamayı amaçlar. Cerrahi sonrası bakım ve rehabilitasyon, hastaların yaşam kalitesini artırma ve günlük aktivitelerine başarılı bir şekilde dönmelerini sağlama süreçleridir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.