Parkinson Hastalığı Cerrahisi

Parkinson hastalığı, beyin hücrelerinin yavaş yavaş zarar gördüğü, dopamin adı verilen bir nörotransmitterin eksikliğine bağlı olarak motor becerilerin ve hareket kontrolünün etkilendiği nörolojik bir hastalıktır. Parkinson hastalığı tedavisinde çoğunlukla ilaçlar kullanılır, ancak ilerleyen durumlarda ilaçlar yeterli olmayabilir ya da yan etkiler rahatsız edici boyutlara ulaşabilir. Bu koşulda cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi tedavi seçenekleri arasında derin beyin stimülasyonu (DBS) ve lezyon cerrahisi yer alır.

 

Derin beyin stimülasyonu (DBS), beyin içine ince elektrotların yerleştirilmesi ve bu elektrotlardan beyne elektriksel uyarıların gönderilmesiyle uygulanan bir tedavi yöntemidir. DBS tedavisi, Parkinson hastalığının semptomlarını azaltmaya ya da kontrol altına almaya yardımcı olabilir. Elektrotlar, beyin bölgelerine hassas bir şekilde yerleştirilir ve pil benzeri bir cihaz (pulse jeneratörü) aracılığıyla gereken bölgelere elektriksel uyarılar gönderilir.

Lezyon cerrahisi, Parkinson hastalığı semptomlarını kontrol altına almak için kullanılan bir diğer cerrahi yöntemdir ve beyin bölgelerinde kontrollü lezyonların oluşturulması esasına dayanır. Bu cerrahi işlemde, hedeflenen bölgelerdeki beyin dokusu seçici olarak tahrip edilir. Lezyon cerrahisi, semptomların şiddetini azaltmaya ya da kontrol altına almaya yardımcı olabilir, ancak geri dönüşü olmayan bir beyin hasarına neden olabileceği durumlar da söz konusudur.

 

Parkinson hastalığının cerrahi tedavisi, her hastanın durumuna ve semptomlarının özelliklerine göre bireysel olarak değerlendirilir. Tedavi seçeneğinin belirlenmesinde hastanın genel sağlık durumu, semptomların şiddeti, ilaç tedavisine verdiği yanıt ve aydınlatılmış olan hastanın tercihleri dikkate alınır.