Normal Basınçlı Hidrosefali - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

drozguraksan.com - Dr Özgür Akşan - 0129 - Normal Basınçlı Hidrosefali - Dr özgür Akşan - izmir

Normal basınçlı hidrosefali (NPH), özellikle yaşlı bireylerde görülen ve beyin omurilik sıvısının (BOS) anormal bir şekilde birikmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu birikim, beyin ventriküllerinde genişlemeye ve basınçta artışa neden olur, bu da çeşitli nörolojik semptomlara yol açabilir. NPH’nin ayırt edici özelliği, beyin içindeki sıvı basıncının nispeten normal seviyelerde kalmasına rağmen, ventriküllerdeki sıvı birikiminin beyin dokusuna baskı yaparak çeşitli problemlere yol açmasıdır.

 

NPH’nin semptomları yavaşça ilerleyebilir ve tipik olarak “Hakim Üçlü” olarak bilinen üç temel belirti grubu ile karakterizedir: yürüme bozuklukları, idrar inkontinansı ve bilişsel işlev bozuklukları. Bu semptomlar, hastanın günlük yaşamını önemli ölçüde etkileyebilir ve tanı konulmasını zorlaştırabilir.

 

NPH’nin kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Ancak beyin dolaşımındaki değişiklikler, BOS emilimindeki bozukluklar ve yaşlanma faktörleri arasında bağlantılar olduğu düşünülmektedir. BOS birikimi, beyin ventriküllerinde ve basınçta artışa neden olurken, bu durumun bazen beyin travması, enfeksiyonlar, beyin kanamaları veya beyin tümörleri gibi diğer tıbbi durumların bir sonucu olarak da gelişebileceği bilinmektedir.

Tanı, semptomların varlığı, nörolojik muayeneler ve beyin görüntüleme teknikleriyle konulabilir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale ile gerçekleştirilir ve en yaygın yöntem beyin omurilik sıvısının ventriküllerden başka bir vücut bölgesine yönlendirilmesini sağlayan bir şant sistemi kullanılmasıdır. Bu cerrahi yaklaşım, BOS akışını düzenlemeyi ve basıncı azaltmayı hedefler, böylece semptomları hafifletir. Cerrahi sonrası rehabilitasyon ve düzenli takip, tedavinin önemli bir parçasıdır.

 

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, bu durumun tedavisinde geniş deneyime sahip olup, her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştirir. Hastaların semptomlarına, yaşına, sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak bireyselleştirilen tedavi seçenekleri, hastaların yaşam kalitesini artırmayı hedefler.

Normal Basınçlı Hidrosefalinin Farkı

Hidrosefali, genel olarak beyin omurilik sıvısının (BOS) anormal birikimi ile karakterize edilen bir durumdur. Ancak, normal basınçlı hidrosefali (NBH) bu genel tanımın ötesinde bazı özel özelliklere sahiptir ve diğer hidrosefali türlerinden farklılık gösterir.

 

Normal Basınçlı Hidrosefali’nin Özellikleri

NBH, genellikle yaşlı bireylerde görülen ve beyin ventriküllerinde BOS birikimi ile karakterize edilen bir durumdur. NBH’nin temel özelliği, beyin ventriküllerinde BOS birikmesine rağmen intrakraniyal basıncın normal seviyelerde kalmasıdır. Bu durum, NBH’nin diğer hidrosefali türlerinden en belirgin farkıdır.

 

NBH ve Diğer Hidrosefali Türleri Arasındaki Farklar

 1. BOS Basıncı: Diğer hidrosefali türlerinde, genellikle BOS basıncında artış görülürken, NBH’de basınç normal seviyelerde kalır. Bu, NBH’nin tanısını zorlaştırabilir ve genellikle ileri görüntüleme teknikleri gerektirir.

 2. Semptomlar ve İlerleme: NBH genellikle yavaş ilerleyen ve üç temel belirti (yürüme bozukluğu, idrar inkontinansı, bilişsel işlev bozuklukları) ile karakterize edilir. Diğer hidrosefali türlerinde ise semptomlar daha hızlı ilerleyebilir ve genellikle baş ağrısı, kusma ve görme sorunları gibi belirtilerle başlar.

 3. Yaş Grubu: NBH tipik olarak yaşlı bireylerde görülürken, diğer hidrosefali türleri yaşın herhangi bir döneminde ortaya çıkabilir. Çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülen hidrosefali, genellikle doğuştan gelen veya travmatik bir olay sonucu ortaya çıkar.

 4. Tedavi Yaklaşımları: NBH tedavisinde genellikle şant sistemi kullanılırken, diğer hidrosefali türlerinde farklı cerrahi müdahaleler gerekebilir. NBH tedavisi, semptomların hafifletilmesine ve işlevsel kapasitenin artırılmasına odaklanır.

Normal basınçlı hidrosefali, diğer hidrosefali türlerinden ayırt edici özelliklere sahip, özellikle yaşlılarda görülen bir durumdur. NBH’nin doğru tanısı ve tedavisi, hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NBH ve diğer hidrosefali türlerinin tanı ve tedavisinde hastalara tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar.

Normal Basınçlı Hidrosefali Belirtileri Nelerdir?

Normal basınçlı hidrosefali (NBH), genellikle yaşlı bireylerde görülen ve belirli klinik semptomlarla karakterize edilen bir beyin bozukluğudur. Bu durum, beyin omurilik sıvısının (BOS) dolaşımındaki bir dengesizlikten kaynaklanır ve tipik olarak üç temel belirti ile kendini gösterir.

 

Ana Belirtiler

NBH’nin en yaygın belirtileri arasında yürüme bozuklukları, idrar inkontinansı ve bilişsel işlevlerde gerileme bulunur. Bu belirtiler genellikle birlikte görülür ve “Hakim Üçlü” olarak adlandırılır:

 

 1. Yürüme Bozuklukları: Hastalar genellikle yürürken dengesizlik ve ayağını sürükleme gibi sorunlar yaşar. Yürüme bozuklukları, NBH’nin ilk belirtilerinden biri olabilir ve sıklıkla yaşlılıkta görülen genel dengesizlikle karıştırılabilir.

 2. İdrar İnkontinansı: Bu semptom genellikle hastalığın ilerleyen evrelerinde ortaya çıkar ve hastalar, idrarlarını tutmakta güçlük çekerler. İdrar kaçırma, NBH’nin diğer belirtileriyle birlikte değerlendirildiğinde tanısal bir işaret olabilir.

 3. Bilişsel İşlevlerde Gerileme: NBH hastaları, dikkat eksikliği, unutkanlık ve genel zihinsel işlevlerde düşüş gibi belirtiler gösterebilir. Bu bilişsel değişiklikler, Alzheimer hastalığı gibi diğer demans türleriyle karıştırılabilir.

Diğer Belirtiler

NBH’nin diğer olası belirtileri arasında baş ağrısı, yorgunluk ve genel halsizlik bulunabilir. Bazen hastalar, kişilik değişiklikleri ve sosyal etkileşimlerde zorluklar yaşayabilirler.

 

NBH’nin belirtileri, özellikle yaşlılarda sıkça görülen diğer sağlık sorunlarıyla karışabilir. Bu nedenle, NBH tanısı koymak zor olabilir ve kapsamlı bir değerlendirme gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların belirtilerini detaylı bir şekilde değerlendirerek doğru tanı ve tedavi planı oluşturulması için tıbbi danışmanlık hizmeti sağlarlar. Bu yaklaşım, hastaların yaşam kalitesinin iyileştirilmesine ve semptomların etkin bir şekilde yönetilmesine katkıda bulunur.

Normal Basınçlı Hidrosefalide Tanı Süreci

Normal basınçlı hidrosefali (NBH) tanısının konulması, çeşitli klinik ve görüntüleme testleriyle gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme sürecini gerektirir. Bu durum, belirgin semptomları olması nedeniyle diğer nörolojik rahatsızlıklardan ayırt edilmesi gereken karmaşık bir durumdur.

 

Tanı için Adımlar

 1. Hasta Anamnezi ve Fizik Muayene: NBH tanı süreci, hastanın tıbbi geçmişinin incelenmesi ve fiziksel muayene ile başlar. Doktor, hastanın yürüme bozuklukları, idrar inkontinansı ve bilişsel işlevlerdeki değişiklikler gibi belirtilerini değerlendirir.

 2. Nörolojik Testler: Hastanın nörolojik işlevleri detaylı bir şekilde incelenir. Bu testler, bilişsel işlevler, motor beceriler ve reflekslerin değerlendirilmesini içerir.

 3. Görüntüleme Testleri: Beyin MR ve CT taramaları, beyin ventriküllerinin genişlemesi gibi NBH’nin tipik bulgularını tespit etmek için kullanılır. Bu görüntüleme yöntemleri, ventriküllerin boyutunu ve BOS’un dağılımını detaylı olarak gösterir.

 4. BOS Basıncı Ölçümü ve Testleri: NBH tanısında, lomber ponksiyon yoluyla BOS basıncı ölçülebilir. BOS basıncının normal aralıkta olması ve semptomların BOS çekildikten sonra geçici olarak iyileşmesi, NBH’nin bir göstergesi olabilir.

 5. Diferansiyel Tanı: NBH, Alzheimer hastalığı ve diğer demans türleri gibi diğer nörolojik bozukluklarla karıştırılabilir. Bu nedenle, hastalığın doğru bir şekilde teşhis edilmesi için kapsamlı bir diferansiyel tanı süreci gereklidir.

Normal basınçlı hidrosefali tanısı, hastanın semptomlarının detaylı bir şekilde değerlendirilmesi ve uygun görüntüleme testleri ile konulur. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NBH tanı ve tedavisinde uzman bir yaklaşım sunar, her hastanın durumuna uygun bireysel tedavi planları oluşturur. Bu süreç, hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek ve semptomları etkin bir şekilde yönetmek için kritik öneme sahiptir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Normal Basınçlı Hidrosefalide Tedavi Seçenekleri

Hidrosefali, çeşitli tedavi yöntemleriyle yönetilir. Bu tedaviler, beyin omurilik sıvısının (BOS) birikmesini düzeltmeyi ve bu sıvının normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.

1. Şant Sistemi

 • Fonksiyonu: Şant sistemi, fazla BOS’un beyinden alınarak vücudun başka bir bölgesine, genellikle karın boşluğuna, yönlendirilmesini sağlar.
 • Yapı ve Mekanizma: Şant sistemi, bir kateter ve bir valf yapısından oluşur. Valfin temel işlevi, BOS’un kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlamak ve aşırı birikimi önlemektir.
 • Uygulama: Şant sistemi, özellikle kronik hidrosefali durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi müdahale ile beyin ventrikülüne yerleştirilen kateter, BOS’un akışını yönlendirir.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

 • Amacı: Bu cerrahi yöntem, beyin ventriküllerinden birinde açıklık oluşturarak BOS’un normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.
 • Uygulama Alanları: Özellikle BOS yollarının belirli bölgelerinde blokaj olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu prosedür, minimal invaziv bir yaklaşım olup, genellikle daha az komplikasyon riski taşır.
 • Teknik Detaylar: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, bir endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu sayede cerrahi işlem daha az invaziv olur. Prosedür sırasında, beyin ventriküllerinden birine küçük bir açıklık yapılır, bu sayede BOS’un engellenmeden dolaşımı sağlanır.

Hidrosefali tedavisinde şant sistemi ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi, en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Bu tedaviler, beyin omurilik sıvısının (BOS) birikmesini düzeltmeyi ve bu sıvının normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.

1. Şant Sistemi

 • Fonksiyonu: Şant sistemi, fazla BOS’un beyinden alınarak vücudun başka bir bölgesine, genellikle karın boşluğuna, yönlendirilmesini sağlar.
 • Yapı ve Mekanizma: Şant sistemi, bir kateter ve bir valf yapısından oluşur. Valfin temel işlevi, BOS’un kontrollü bir şekilde boşaltılmasını sağlamak ve aşırı birikimi önlemektir.
 • Uygulama: Şant sistemi, özellikle kronik hidrosefali durumlarında tercih edilen bir yöntemdir. Cerrahi müdahale ile beyin ventrikülüne yerleştirilen kateter, BOS’un akışını yönlendirir.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi

 • Amacı: Bu cerrahi yöntem, beyin ventriküllerinden birinde açıklık oluşturarak BOS’un normal dolaşımını sağlamayı amaçlar.
 • Uygulama Alanları: Özellikle BOS yollarının belirli bölgelerinde blokaj olduğu durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Bu prosedür, minimal invaziv bir yaklaşım olup, genellikle daha az komplikasyon riski taşır.
 • Teknik Detaylar: Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, bir endoskop aracılığıyla gerçekleştirilir ve bu sayede cerrahi işlem daha az invaziv olur. Prosedür sırasında, beyin ventriküllerinden birine küçük bir açıklık yapılır, bu sayede BOS’un engellenmeden dolaşımı sağlanır.

Hidrosefali tedavisinde şant sistemi ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi, en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Her iki yöntemin seçimi, hastanın özel durumuna, hidrosefalinin tipine ve şiddetine bağlı olarak doktor tarafından yapılır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tedavilerin her birini, hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre özelleştirilmiş şekilde uygular. Tedavinin amacı, BOS’un normal dolaşımını sağlamak, beyin basıncını azaltmak ve hastanın sağlıklı gelişimini desteklemektir. Tedavi sonrası, düzenli takip ve değerlendirme, tedavi sonuçlarının iyileştirilmesi ve potansiyel komplikasyonların yönetilmesi için kritik öneme sahiptir.

Hidrosefali Cerrahisinin Riskleri ve Potansiyel Komplikasyonları

Normal Basınçlı Hidrosefali tedavisinde yaygın olarak kullanılan cerrahi müdahaleler, şant sistemi yerleştirilmesi ve endoskopik üçüncü ventrikülostomi gibi yöntemler, etkili tedavi seçenekleri olmakla birlikte bazı riskler ve komplikasyonlar taşıyabilir. Bu risklerin farkında olmak ve uygun önlemleri almak, tedavinin güvenliğini artırır ve hasta sonuçlarını iyileştirir.

1. Şant Sistemi Riskleri ve Komplikasyonları

 • Enfeksiyon: Şant yerleştirilmesi sırasında veya sonrasında enfeksiyon gelişme riski vardır. Enfeksiyonlar, şantın çıkarılmasını ve antibiyotik tedavisini gerektirebilir.
 • Tıkanma veya Arıza: Şant tıkanabilir veya arızalanabilir, bu da BOS birikimine ve hidrosefali semptomlarının tekrarlanmasına neden olabilir.
 • Aşırı Drenaj: Şantın aşırı drenaj yapması, kafa içi basıncının düşmesine ve komplikasyonlara yol açabilir.
 • Cerrahi Komplikasyonlar: Herhangi bir cerrahi müdahalede olduğu gibi, kanama ve anesteziye bağlı riskler mevcuttur.

2. Endoskopik Üçüncü Ventrikülostomi Riskleri ve Komplikasyonları

 • Beyin Zarar Görebilir: Endoskopik girişim sırasında beyin dokusunun zarar görmesi riski vardır.
 • Kanama: Cerrahi bölgede kanama oluşabilir, bu da ek müdahaleleri gerektirebilir.
 • Enfeksiyon Riski: Her cerrahi prosedürde olduğu gibi, enfeksiyon gelişme riski bulunmaktadır.
 • Yöntemin Başarısızlığı: Bazı durumlarda, endoskopik ventrikülostomi yeterli BOS drenajı sağlayamayabilir, bu da ek tedavi ihtiyacına neden olabilir.

3. Uzun Dönem Komplikasyonlar

 • Nörolojik Sorunlar: Uzun dönemde, özellikle şant sistemlerinde, nörolojik sorunlar veya fonksiyon bozuklukları gelişebilir.
 • Revizyon Cerrahileri: Şant veya endoskopik işlemlerle ilgili komplikasyonlar, ek cerrahi müdahalelere ihtiyaç duyulmasına neden olabilir.

4. Risk Yönetimi ve Hastaların Bilgilendirilmesi

 • Riskleri Azaltma Stratejileri: Cerrahi müdahalelerden önce ve sonra enfeksiyon kontrolü, cerrahi tekniklerin dikkatli uygulanması ve düzenli takip, riskleri azaltabilir.
 • Hasta ve Aile Eğitimi: Hasta ve aileler, potansiyel riskler ve komplikasyonlar konusunda bilgilendirilmeli ve olası belirtiler konusunda uyarılmalıdır.

Hidrosefali cerrahisinin potansiyel riskleri ve komplikasyonları, hastaların ve sağlık profesyonellerinin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi ve yönetilmesi gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın durumunu titizlikle değerlendirerek, cerrahi müdahalelerin risklerini azaltmayı ve hastaların güvenliğini sağlamayı hedefler. Bu süreç, hastaların en iyi bakımı almasını ve tedavi sonuçlarının optimizasyonunu sağlamak için tasarlanmıştır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Normal Basınçlı Hidrosefali hastalarında tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Video: Baş Ağrıları ve Gizli Tehlikeler: Beyin Tümörleri, Beyin Anevrizması ve Hidrosefali

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.