Vasküler Lezyonlar - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Vasküler lezyonlar, beyin ve vücuttaki kan damarlarında meydana gelen anormal yapılar veya değişikliklerdir. Bu lezyonlar, genellikle genetik faktörler veya damar gelişimi sırasındaki hücresel anormallikler nedeniyle oluşabilir.

Vasküler Lezyon Türleri

Vasküler lezyonlar farklı tiplerde olabilir. En yaygın görülen türleri şunlardır:

 

 • Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM): Kan damarlarının anormal bağlantıları sonucu oluşan lezyonlardır ve kan akışında düzensizliklere yol açabilir.
 • Kavernöz Malformasyonlar: Kan damarlarının küçük, anormal kavernler şeklinde geliştiği durumlardır.
 • Anevrizmalar: Kan damarlarının zayıf noktalarında balon gibi genişlemelerdir ve yırtılma riski taşır.
 • Dural Arteriovenöz Fistüller (DAVF): Beyin zarlarındaki arterler ve venler arasında anormal bağlantılardır.

Lezyonların Etkileri: Vasküler Lezyonların Çeşitliliği ve Potansiyel Tehlikeleri

asküler lezyonlar, beyin ve vücudun farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir ve geniş bir etki yelpazesine sahiptir. Bu lezyonların etkileri, türüne ve konumuna bağlı olarak büyük farklılıklar gösterebilir.

 

Lezyon Türlerine Göre Etkiler

 • Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM): AVM’ler, beyindeki arter ve venlerin anormal bağlantılarıdır. Bu durum, kanın beyin dokusuna düzensiz akışına ve artan kanama riskine yol açabilir. AVM’ler genellikle semptomsuzdur ancak kanarsa, ani ve ciddi baş ağrısı, nöbetler veya felç gibi nörolojik semptomlar ortaya çıkabilir.
 • Kavernöz Malformasyonlar: Bu malformasyonlar genellikle beyinde küçük, düzensiz kan damarlarından oluşur ve sık sık kanamaya neden olmazlar. Ancak, kanarsa baş ağrısı, nöbetler veya diğer nörolojik semptomlar meydana gelebilir.
 • Anevrizmalar: Beyin damarlarının zayıf noktalarında balonlaşma şeklinde gelişen anevrizmalar, yırtılma ve beyin kanaması riski taşır. Anevrizma yırtılması, ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç kaybı ve hatta ölüme yol açabilir.
 • Dural Arteriovenöz Fistüller (DAVF): DAVF’ler beyin zarlarındaki arter ve venler arasında anormal bağlantılardır ve genellikle nöbetler, baş ağrısı veya görsel bozukluklara neden olur.

Lezyon Büyüklüğü ve Konumunun Etkileri

Lezyonun büyüklüğü ve beyindeki konumu, etkilerinin şiddetini belirleyebilir. Büyük lezyonlar genellikle daha fazla semptom ve risk oluştururken, küçük lezyonlar genellikle semptomsuz kalabilir. Ancak, lezyonun hassas beyin bölgelerinde bulunması durumunda, küçük bir lezyon bile ciddi etkilere neden olabilir.

 

Vasküler lezyonlar, tedavi edilmezse ciddi ve hatta hayatı tehdit eden durumlara yol açabilir. Bu nedenle, erken tanı ve uygun tedavi yöntemlerinin seçilmesi hayati önem taşır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, vasküler lezyonların tanı ve tedavisinde multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek hastaların bireysel ihtiyaçlarına odaklanır ve etkili sonuçlar elde etmek için kapsamlı tedavi seçenekleri sunar.

Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM): Anormal Damar Bağlantılarının Neden Olduğu Rahatsızlık

Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM), beyindeki arterler ve venler arasındaki doğal olmayan bağlantılar nedeniyle meydana gelen nadir bir vasküler durumdur. Bu anormal bağlantılar, kan akışının doğal yollarını atlayarak direkt damarlar arasında geçiş yapmasına neden olur.

 

AVM’nin Özellikleri ve Etkileri

 • Kan Akışında Düzensizlik: AVM’ler, arterlerin yüksek basınçlı kanını doğrudan venlere aktarır. Bu durum, venler üzerinde aşırı basınca neden olur ve kanama riskini artırır.
 • Kanamalar ve Nörolojik Sorunlar: AVM’lerin en büyük riski, kan damarlarının yırtılması ve beyin içine veya çevresine kanama yapmasıdır. Bu kanamalar ciddi nörolojik sorunlara ve hatta ölüme yol açabilir.
 • Nöbetler ve Diğer Semptomlar: AVM’ler, baş ağrısı, nöbetler ve diğer nörolojik belirtilere neden olabilir. Semptomların şiddeti ve türü, AVM’nin büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişir.

AVM Tanı ve Tedavisi

 • Görüntüleme Testleri: AVM’lerin tanısı için MR, CT ve özellikle anjiyografi gibi detaylı görüntüleme yöntemleri kullanılır.
 • Tedavi Seçenekleri: Tedavi seçenekleri arasında cerrahi müdahale, endovasküler embolizasyon ve radyocerrahi bulunur. Tedavi, AVM’nin yerleşimi, büyüklüğü ve semptomların şiddetine bağlı olarak belirlenir.

Kavernöz Malformasyonlar: Küçük ve Anormal Damar Gelişimleri

Kavernöz malformasyonlar, beyin ve omurilikte meydana gelen ve genellikle küçük, anormal damar kümelerinin oluşumuyla karakterize edilen nadir bir vasküler rahatsızlıktır. Bu damar kümeleri, genellikle küçük ve düzensiz yapıda olup, kanın yavaş hareket ettiği “kavernler” şeklinde gelişir.

 

Kavernöz Malformasyonların Özellikleri

 • Yavaş Kan Akışı ve Düşük Basınç: Kavernöz malformasyonlarda kan akışı yavaşlar ve bu bölgelerdeki basınç düşük olur. Bu durum, kanamaya neden olabilecek ani basınç değişikliklerini azaltır.
 • Kanamalar ve Semptomlar: Kavernöz malformasyonlar genellikle semptomsuzdur, ancak bazı durumlarda kanamalara ve nörolojik problemlere yol açabilir. Bunlar arasında nöbetler, baş ağrısı ve motor fonksiyon bozuklukları bulunur.
 • Rahatsızlığın Yerleşimi: Kavernöz malformasyonların yerleşimi semptomların türünü ve şiddetini belirler. Örneğin, beyin sapında yer alan bir malformasyon daha ciddi semptomlara neden olabilir.

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

 • Görüntüleme Testleri: MR ve anjiyografi, kavernöz malformasyonların tanı ve değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılır.
 • Tedavi Seçenekleri: Tedavi, genellikle malformasyonun yerleşimi, büyüklüğü ve kanama riskine bağlıdır. Bazı durumlarda cerrahi müdahale veya radyocerrahi önerilebilir.

Anevrizmalar: Beyin Damarlarında Riskli Balonlaşmalar

Anevrizmalar, beyin damarlarının zayıf noktalarında oluşan balon benzeri genişlemelerdir. Bu zayıf noktaların yırtılması ciddi sağlık sorunlarına, özellikle beyin kanamasına neden olabilir.

 

Anevrizmaların Özellikleri ve Riskleri

 • Beyin Damarlarının Zayıflığı: Anevrizmalar genellikle beyin damarlarının zayıf noktalarında gelişir. Bu zayıf noktalar, yüksek tansiyon veya damar duvarındaki yapısal problemler gibi çeşitli faktörler nedeniyle oluşabilir.
 • Yırtılma ve Beyin Kanaması Riski: Anevrizma yırtıldığında, ani ve şiddetli baş ağrısı, bulantı, kusma ve bilinç kaybı gibi ciddi semptomlar ortaya çıkar. Bu durum, acil tıbbi müdahale gerektiren bir beyin kanamasına yol açabilir.

Tanı ve Tedavi Yöntemleri

 • Görüntüleme Testleri: Anevrizmaların tanısı için MR anjiyografi veya CT anjiyografi gibi görüntüleme testleri kullanılır.
 • Tedavi Seçenekleri: Tedavi, anevrizmanın büyüklüğüne, konumuna ve yırtılma riskine göre belirlenir. Anevrizmanın cerrahi olarak çıkarılması, endovasküler koil embolizasyonu veya stentleme gibi yöntemler tercih edilebilir.

Dural Arteriovenöz Fistüller (DAVF): Beyin Zarlarında Anormal Bağlantılar

Dural arteriovenöz fistüller (DAVF), beyin zarları arasında, arterler ile venler arasında oluşan anormal bağlantılardır. Bu durum, beyindeki kan akışını etkileyerek çeşitli semptomlara yol açabilir.

 

DAVF’lerin Özellikleri ve Semptomları

 • Anormal Kan Akışı: DAVF’lerde, arterlerden venlere doğrudan kan akışı olur, bu durum beyin zarlarında baskı ve hasara yol açabilir.
 • Nöbetler ve Baş Ağrısı: Anormal kan akışı nedeniyle, hastalarda nöbetler, sürekli veya şiddetli baş ağrıları gibi nörolojik problemler ortaya çıkabilir.
 • Görsel Bozukluklar: Bazı durumlarda, DAVF’ler gözle ilgili sorunlara, örneğin görme kaybına veya çift görme gibi görsel bozukluklara yol açabilir.

Tanı ve Tedavi Yaklaşımları

 • Görüntüleme Testleri: DAVF’lerin tanısı genellikle MR anjiyografi, CT anjiyografi veya dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) gibi detaylı görüntüleme testleri ile konur.
 • Tedavi Seçenekleri: Tedavi, DAVF’in yerine ve şiddetine bağlıdır. Endovasküler embolizasyon veya cerrahi müdahaleler gibi yöntemler tercih edilebilir.

Tanı ve Değerlendirme: Vasküler Lezyonların Detaylı Tanısı için Gerekli Yöntemler

Vasküler lezyonların doğru tanısı, etkili bir tedavi planı oluşturmak için hayati öneme sahiptir. Bu tanı süreci, çeşitli ileri görüntüleme teknolojilerini içerir ve lezyonun doğasını anlamak için kritik bilgiler sağlar.

Görüntüleme Testleri ve Önemi

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): MR, beyin dokusunun ve damar yapısının detaylı görüntülerini sağlar. AVM, kavernöz malformasyonlar ve anevrizmalar gibi lezyonların yerini, boyutunu ve komşu yapılarla ilişkisini belirlemek için kullanılır.
 • Bilgisayarlı Tomografi (CT) Taraması: CT taraması, özellikle beyin kanaması gibi acil durumlarda hızlı ve etkili bir tanı aracıdır. Ayrıca, anevrizma veya diğer lezyonların varlığını ve etkilerini belirlemeye yardımcı olur.
 • Anjiyografi: Bu yöntem, damarların ayrıntılı bir haritasını çıkarır. Kateterler ve kontrast madde kullanarak beyin damarlarının detaylı bir görüntüsünü sağlar ve lezyonların kan akışı üzerindeki etkisini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir.

Lezyonların Tanı Sürecindeki Rolü

Bu görüntüleme testleri, lezyonun türünü ve tedavi stratejisini belirlemede önemli bir rol oynar. Örneğin, anevrizma veya AVM’nin cerrahi veya endovasküler tedavisi için doğru planlama yapılabilmesi için detaylı görüntüleme gereklidir.

Vasküler lezyonların doğru tanısı, etkili ve güvenli bir tedavi planının temelidir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların durumlarını dikkatli bir şekilde değerlendirerek, hastaya uygun tanı ve tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi için tıbbi danışmanlık sağlarlar. Her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları, hastaların ihtiyaçlarına ve lezyonların özelliklerine göre hazırlanır, böylece hastalar için en iyi sonuçların elde edilmesi hedeflenir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.