Kifoz (Kamburluk) - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Kifoz (Kamburluk) - Dr Özgür Akşan - İzmir

Kifoz, omurganın üst sırt bölgesinde, özellikle torasik bölgede, normalden daha fazla bir eğrilik oluşturması durumudur. Bu durum, yaygın olarak ‘kamburluk’ olarak tanımlanır ve omurganın doğal eğiminden daha fazla bir kamburluk oluşturmasını ifade eder. Kifozun özellikleri ve derecesi, aşağıdaki gibi detaylandırılabilir:

 

Eğrilik Derecesi ve Özellikleri

 • Eğrilik Derecesi: Kifoz, omurganın doğal eğiminden daha belirgin bir kamburluk oluşturur. Bu eğrilik, hafif bir eğimden ciddi bir kambura kadar değişebilir. Eğrilik derecesi, omurganın normal eğiminden ne kadar sapma gösterdiğine bağlı olarak değerlendirilir.

 • Görünüm ve Etkileri: Kifozun hafif formu genellikle sadece estetik bir endişe yaratırken, daha şiddetli vakalar sırt ağrısı, yorgunluk ve hatta solunum zorlukları gibi fiziksel semptomlara neden olabilir. Ayrıca, şiddetli kifoz durumları, omurganın diğer bölgelerine ekstra yük bindirerek komplikasyonlara yol açabilir.

 • Görülme Yeri ve Sıklığı: Kifoz en sık omurganın torasik (göğüs) bölgesinde görülür. Bu bölge, omurganın doğal olarak hafifçe dışa doğru eğimli olduğu bölgedir. Kifoz, bu doğal eğimin aşırı derecede artması durumunda ortaya çıkar. Servikal (boyun) veya lomber (bel) bölgelerde kifoz daha az yaygındır ve bu bölgelerde meydana geldiğinde genellikle belirgin sağlık sorunlarına işaret eder.

 • Yaş ve Demografik Özellikler: Kifoz her yaştan insanı etkileyebilir, ancak bazı türleri belirli yaş gruplarında daha yaygındır. Örneğin, postüral kifoz genellikle gençlerde ve ergenlerde görülürken, yaşlılık kifozu yaşlanma süreci ile ilişkilidir.

Kifozun anlaşılması, tanı ve tedavi sürecinin doğru yönetilmesi için hayati öneme sahiptir. Bu durumun doğru tanımlanması, erken müdahale ve uygun tedavi stratejilerinin geliştirilmesine yardımcı olur. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kifoz tanısı ve tedavisi konusunda uzmanlık sağlayarak, hastaların semptomlarını hafifletmelerine ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır.

Kifozun Çeşitleri ve Özellikleri

Kifoz, farklı nedenler ve özellikler gösteren birkaç çeşidi ile karakterize edilen bir durumdur. Bu çeşitler, hastalığın seyrini ve tedavi yaklaşımlarını etkileyebilir. İşte kifozun en yaygın türleri:

 

Postüral Kifoz

 • Tanımı: Postüral kifoz, genellikle duruş bozukluklarına bağlı olarak gelişir ve sıklıkla gençlerde görülür.
 • Sebepleri: Uzun süreli kötü duruş ve güçsüz sırt kasları bu tür kifoza neden olabilir.
 • Belirtileri: Genellikle hafif ve sıklıkla estetik bir endişe kaynağıdır. Ağrı ve rahatsızlık nadiren görülür.
 • Tedavi Yaklaşımı: Fizik tedavi ve duruşu düzeltmeye yönelik egzersizler, bu tür kifozun tedavisinde etkilidir.

Scheuermann Kifozu

 • Tanımı: Bu tür, genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar ve omurganın kemik yapısındaki değişikliklerle karakterizedir.
 • Sebepleri: Genetik faktörler ve hızlı büyüme dönemlerindeki kemik gelişimi bu tür kifoza katkıda bulunabilir.
 • Belirtileri: Orta dereceden şiddetli sırt ağrısı ve belirgin eğrilikler tipiktir.
 • Tedavi Yaklaşımı: Fizik tedavi, sırtlık kullanımı ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Konjenital Kifoz

 • Tanımı: Bu tür, doğuştan gelen omurga anormallikleri nedeniyle meydana gelir.
 • Sebepleri: Konjenital kifoz, omurganın fetal gelişim sırasındaki anormalliklerden kaynaklanır.
 • Belirtileri ve Tedavisi: Belirtiler ve tedavi seçenekleri, anormalliğin türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Bazı vakalar, erken yaşlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

Yaşlılık Kifozu

 • Tanımı: Yaşla birlikte omurganın diskları ve kemiklerinin zayıflaması sonucunda gelişen kifozdur.
 • Sebepleri: Osteoporoz ve yaşlanma süreci ile ilişkili dejeneratif değişiklikler bu tür kifoza yol açabilir.
 • Belirtileri: Sırt ağrısı ve postürde belirgin değişiklikler görülebilir.
 • Tedavi Yaklaşımı: Osteoporoz tedavisi, ağrı yönetimi ve destekleyici fizik tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Her bir kifoz türü, farklı belirtiler ve tedavi gereksinimleri gösterir. Kifozun doğru tanımlanması ve sınıflandırılması, etkili bir tedavi planı oluşturmak için kritik öneme sahiptir. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, çeşitli kifoz türlerinin tanısı ve tedavisi konusunda hastalara kapsamlı ve özelleştirilmiş hizmetler sunmaktadır.

Kifozun Günlük Hayata Etkileri

Kifoz, omurganın aşırı eğriliği, sadece fiziksel bir durum olmanın ötesinde, günlük yaşamın birçok yönünü etkileyebilir. Bu durumun iş ve eğitim yaşamı, spor aktiviteleri ve genel yaşam kalitesi üzerindeki etkilerini aşağıda inceleyeceğiz:

Günlük Aktiviteler ve İş Yaşamı

 • Fiziksel Zorluklar: Şiddetli kifoz, sırt ağrısı ve rahatsızlık hissi yaratarak günlük aktiviteleri zorlaştırabilir. Uzun süre ayakta durmak veya oturmak, bu kişiler için daha zor olabilir.
 • İş Performansı: Kifoz, özellikle fiziksel işlerde veya uzun süre masa başında çalışılması gereken durumlarda iş performansını etkileyebilir. Ağrı ve rahatsızlık, konsantrasyonu azaltabilir ve verimliliği düşürebilir.

Eğitim ve Sosyal Etkileşimler

 • Okul ve Eğitim: Özellikle gençlerde ve çocuklarda kifoz, okulda rahatsızlık ve özgüven eksikliği gibi sorunlara neden olabilir.
 • Sosyal Etkileşimler: Kifozun görünümü, bazı bireylerde sosyal çekingenliğe ve özgüven kaybına yol açabilir.

Spor ve Fiziksel Aktiviteler

 • Spor Aktiviteleri: Kifoz, belirli spor ve egzersizleri yapmayı zorlaştırabilir. Yüksek etkili sporlar veya omurgaya baskı uygulayan aktiviteler, bu bireyler için uygun olmayabilir.
 • Egzersiz Programı: Uygun egzersiz programları ve fiziksel aktiviteler, kifoz semptomlarını yönetmeye yardımcı olabilir. Özellikle duruşu iyileştiren ve omurgayı destekleyen egzersizler faydalıdır.

Genel Yaşam Kalitesi

 • Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkiler: Kifoz, yaşam kalitesini etkileyebilir. Kronik ağrı, hareket kısıtlılığı ve estetik endişeler, bireyin genel mutluluğunu ve yaşamdan aldığı memnuniyeti azaltabilir.

Kifozun günlük hayata etkileri, erken teşhis ve uygun tedavi ile azaltılabilir. Fizik tedavi, düzenli egzersiz, ağrı yönetimi ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleler, hastaların semptomlarını hafifletmelerine ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerine yardımcı olabilir. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kifoz hastalarına bireyselleştirilmiş tedavi planları ve yaşam kalitelerini artırmak için gerekli destekleri sunmaktadır.

Kifozun Tanısı

Kifozun tanısı, omurga eğriliğinin derecesini ve altta yatan nedenleri anlamak için bir dizi adımı içerir. Bu tanı süreci, doğru tedavi yaklaşımlarının belirlenmesi için kritik öneme sahiptir. İşte kifozun tanısında kullanılan ana yöntemler:

 

Fiziksel Muayene

 • Duruş Değerlendirmesi: Doktor, hastanın duruşunu inceler ve omurga eğriliğinin görsel belirtilerini değerlendirir.
 • Eğrilik Derecesi: Eğrilik derecesinin ve omurganın genel durumunun belirlenmesi için doktor, hastanın sırtını ve omurga hizasını kontrol eder.
 • Hareket Kısıtlılığı ve Ağrı: Hareket esnasında herhangi bir kısıtlılık veya ağrı olup olmadığını kontrol etmek için doktor, hastadan belirli hareketler yapmasını isteyebilir.

Röntgen

 • Omurga Yapısının Değerlendirilmesi: Röntgen, omurganın eğrilik derecesini ve genel yapısal özelliklerini değerlendirmek için kullanılır.
 • Eğrilik Açısının Ölçümü: Kifozun şiddetini belirlemek için, röntgen görüntüleri üzerinde eğrilik açısı ölçülür.

MRI veya CT Taramaları

 • Yumuşak Dokuların Görüntülenmesi: MRI veya CT taramaları, omurga ve çevresindeki yumuşak dokuların daha detaylı görüntülerini sağlar. Bu, özellikle kifozun nedeni belirsiz olduğunda veya altta yatan başka sorunların varlığını belirlemek için önemlidir.
 • Detaylı Tanısal Bilgi: Bu görüntüleme yöntemleri, omurga eğriliğinin yanı sıra diskler, bağlar ve sinirler gibi komşu yapıların durumunu değerlendirmek için kullanılır.

Kifozun tanısı, bireysel duruma ve semptomlara göre özelleştirilen tedavi yaklaşımlarının belirlenmesinde önemli bir adımdır. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kifoz tanısında kapsamlı ve ileri teknoloji yöntemler kullanarak, her hastaya uygun tedavi planları geliştirmektedir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

 

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

 

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

 

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Konservatif Tedavi Seçenekleri

Kifoz tedavisinde, cerrahi dışı seçenekler genellikle ilk tercih edilen yöntemlerdir. Bu yöntemler, kifozun şiddetine, hastanın yaşı ve genel sağlık durumuna göre özelleştirilir. İşte kifoz tedavisinde kullanılan başlıca cerrahi olmayan seçenekler:

 

Fizik Tedavi ve Egzersiz

 • Amacı: Fizik tedavi ve egzersiz, duruşu iyileştirmek, esnekliği artırmak ve kas gücünü geliştirmek için kullanılır.
 • Yöntemler: Duruşu düzeltmeye yardımcı olan özel egzersizler, sırt ve karın kaslarını güçlendirme hareketleri, ve esnekliği artıran egzersizler içerir.
 • Faydaları: Bu tedavi, kifozun yol açtığı ağrıyı azaltabilir ve omurganın daha sağlıklı bir pozisyonda kalmasını sağlayabilir.

İlaç Tedavisi

 • Kullanımı: Ağrıyı yönetmek ve osteoporoz gibi kifozun altında yatan durumları tedavi etmek için ilaçlar kullanılabilir.
 • Örnekler: Anti-inflamatuar ilaçlar, ağrı kesiciler ve osteoporoz ilaçları.
 • Etkileri: Bu ilaçlar, ağrı ve inflamasyonu hafifletmeye ve kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Sırtlık Kullanımı

 • Kullanım Amacı: Özellikle genç hastalarda ve kifoz ilerlerken, sırtlık omurgayı desteklemek ve daha fazla eğrilmeyi önlemek için önerilebilir.
 • Nasıl Çalışır: Sırtlık, omurgayı düz bir pozisyonda tutarak, eğriliğin ilerlemesini engellemeye yardımcı olur.
 • Özellikler: Genellikle özel olarak hastaya göre ayarlanır ve belirli bir süre giyilmesi önerilir.

Cerrahi olmayan tedavi yöntemleri, kifozun hafif ila orta dereceli vakalarında etkili olabilir. Bu tedaviler, kifozun ilerlemesini önleyebilir ve hastaların semptomlarını hafifletmelerine yardımcı olabilir. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kifoz hastalarına bireyselleştirilmiş tedavi planları ve yaşam kalitelerini artırmak için gerekli destekleri sunmaktadır.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Kifoz tedavisinde cerrahi yöntemler, diğer tedavi seçeneklerinin yetersiz kaldığı veya kifozun ciddi olduğu durumlarda tercih edilir. Cerrahi tedavi, hastanın durumuna ve kifozun şiddetine bağlı olarak farklı teknikler kullanılarak gerçekleştirilebilir. İşte kifoz tedavisinde kullanılan cerrahi seçenekler ve amaçları:

 

Ameliyatın Hedefleri

 • Omurga Düzeltme: Ameliyat, omurganın eğriliğini düzeltmeyi ve doğal bir postüre yakın bir hizalama sağlamayı hedefler.
 • Ağrı Azaltma: Eğrilik düzeltilerek, ağrı ve diğer semptomlar azaltılır.
 • Fonksiyonel İyileşme: Omurganın düzeltilmesi, hareket kabiliyetini artırabilir ve günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlamaları azaltabilir.

Cerrahi Yöntemler

 • Metal Çubuklar ve Vidalar: Cerrahi işlemde genellikle metal çubuklar ve vidalar kullanılır. Bu materyaller, omurgayı düzeltilmiş pozisyonda sabitlemek ve yeniden hizalamak için tasarlanmıştır.
 • Füzyon Tekniği: Omurga düzeltilirken, çeşitli tekniklerle omurga kemiklerinin birbirine kaynaştırılması (füzyon) sağlanabilir. Bu, uzun vadeli stabiliteyi artırmak için yapılır.

Cerrahi Süreç

 • Hastane Süresi ve İyileşme: Cerrahi işlem genellikle genel anestezi altında yapılır ve hastanın hastanede birkaç gün kalması gerekebilir. İyileşme süresi, ameliyatın kapsamına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.
 • Rehabilitasyon ve Takip: Ameliyat sonrası dönem, düzenli takip ve uygun rehabilitasyon gerektirir. Bu süreç, hastanın ameliyatın etkilerini en iyi şekilde atlatmasına ve fonksiyonel iyileşmeyi maksimize etmesine yardımcı olur.

Cerrahi tedavi, kifozun ciddi vakalarında önemli bir seçenektir ve hastanın genel sağlık durumu ve yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kifoz için cerrahi tedavi planlaması ve uygulamasında hastalarına kapsamlı hizmet sunmaktadır.

Kifoz (Kamburluk) Cerrahisinin Riskleri

Her cerrahi işlemde olduğu gibi, kifoz cerrahisi de bazı riskler ve potansiyel komplikasyonlar içerir. Hastaların bu risklerin farkında olması ve cerrahi kararlarını bilinçli bir şekilde alması önemlidir. İşte kifoz cerrahisinin başlıca riskleri:

 

Enfeksiyon

 • Risk: Cerrahi bölgede enfeksiyon gelişme riski her zaman vardır.
 • Önlemler ve Tedavi: Enfeksiyon riskini azaltmak için cerrahi sırasında steril teknikler kullanılır ve gerekirse post-operatif dönemde antibiyotikler verilir.

Sinir Hasarı

 • Risk: Cerrahi sırasında omurilik veya çevresindeki sinirler zarar görebilir, bu da geçici veya kalıcı sinir hasarına yol açabilir.
 • Önlemler: Cerrahlar, sinir hasarı riskini minimize etmek için dikkatli teknikler ve gelişmiş cerrahi ekipmanlar kullanır.

Kanama ve Kan Pıhtıları

 • Risk: Cerrahi işlem sırasında ve sonrasında aşırı kanama ve kan pıhtıları oluşabilir.
 • Yönetim: Kanamayı kontrol altında tutmak için cerrahi teknikler ve gerektiğinde kan pıhtılarını önlemek için ilaçlar kullanılır.

Ağrı ve Yara İyileşme Sorunları

 • Risk: Ameliyat sonrası ağrı ve yara iyileşme sürecinde zorluklar yaşanabilir.
 • Yönetim: Ağrı yönetimi için ilaçlar ve yara bakımı için uygun tedavi protokolleri uygulanır.

Anestezi Riskleri

 • Risk: Genel anestezi, belirli riskler taşır ve bu riskler hastanın genel sağlık durumuna ve anesteziye olan kişisel reaksiyonuna bağlıdır.
 • Önlemler: Anestezi öncesi kapsamlı bir değerlendirme yapılır ve hastanın tıbbi geçmişi dikkate alınır.

Donanım Komplikasyonları

 • Risk: Cerrahide kullanılan metal çubuklar, vidalar veya plakalar yerinden oynayabilir veya kırılabilir.
 • Yönetim: Bu tür komplikasyonların önlenmesi için cerrahi sırasında yüksek kaliteli malzemeler ve dikkatli teknikler kullanılır.

Kifoz cerrahisi sonrası potansiyel risklerin farkında olmak, hastaların tedavi sürecini daha iyi anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kifoz cerrahisi yapılacak hastalara bu riskler hakkında detaylı bilgi verir ve her adımda en yüksek hasta güvenliği standartlarını uygular.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Kifozda tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Kifoz Cerrahisinden Beklentiler

Kifoz cerrahisi, omurganın şeklini düzeltmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Cerrahi sonrası süreç, hastaların beklentileri ve gerçekçi sonuçlar arasında dengeli bir anlayış gerektirir. İşte hastaların kifoz cerrahisinden beklemesi gerekenler:

 

Cerrahi Sonrası Değişimler

 • Ağrı Azalması: Cerrahi sonrasında, hastalar genellikle ağrıda önemli bir azalma yaşarlar. Bu, omurganın düzeltilmesi ve sinirler üzerindeki baskının azaltılması ile ilgilidir.
 • Omurganın Görünümünde İyileşme: Ameliyat, omurganın görünümünü iyileştirebilir ve daha düzgün bir postür sağlayabilir.

İyileşme Süreci

 • Süreç: Tam iyileşme genellikle 6 ila 12 ay arasında değişir ve bu süreç boyunca düzenli takip ve değerlendirmeler gereklidir.
 • Fizik Tedavi Gereksinimi: Cerrahi sonrası dönemde, iyileşmeyi hızlandırmak ve fonksiyonel kapasiteyi artırmak için fizik tedavi önemlidir.

Gerçekçi Beklentiler

 • Beklentilerin Yönetimi: Hastaların cerrahi sonuçları hakkında gerçekçi beklentilere sahip olması önemlidir. Cerrahi, belirgin bir iyileşme sağlasa da, bazı durumlarda “mükemmel” sonuçlar beklemek gerçekçi olmayabilir.
 • Uzun Vadeli Yönetim: Hastaların, cerrahi sonrası yaşam tarzı değişiklikleri ve düzenli sağlık kontrolleri ile omurga sağlığını korumaları gerekebilir.

Kifoz cerrahisi, ciddi kifoz vakalarında önemli faydalar sağlayabilir, ancak her cerrahi işlem gibi bu da belirli riskler ve iyileşme süreci gerektirir. İzmir, Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalarına cerrahi süreç ve sonrasındaki beklentiler hakkında detaylı bilgi verir ve her adımda destek sağlar.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.