Araknoid Kistler - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

drozguraksan.com - Dr Özgür Akşan - 0141 - Araknoid Kistler - Dr Özgür Akşan - İzmir

Araknoid Kistlerin Tanımı ve Yerleşimi: Araknoid kistler, merkezi sinir sisteminin önemli koruyucu katmanlarından biri olan araknoid membran üzerinde gelişen, özel bir sıvı içeren keseciklerdir. Bu sıvı, beyin ve omuriliği çevreleyen ve koruyan serebrospinal sıvı (SSS) olarak bilinir. Araknoid membran, beyin ve omuriliğin etrafını saran üç zar tabakasından orta olanıdır ve bu kistler genellikle bu tabakanın içinde veya altında yer alır.

 

Yaygın Görülme Alanları ve Oluşum Süreci: Araknoid kistler, en sık baş ve omurga sütununda bulunur. Bu yapılar, merkezi sinir sisteminin kritik bölümleri olduğundan, kistlerin oluşumu ve büyümesi dikkatle izlenmelidir. Çoğu araknoid kist, kişinin doğuştan sahip olduğu yapısal özellikler sonucu oluşur. Ancak, bazı durumlarda, bu kistler yaşamın ilerleyen dönemlerinde de gelişebilir. Bunun nedenleri arasında travma, enfeksiyonlar veya cerrahi müdahaleler sayılabilir.

 

Kistlerin Yapısı ve İçeriği: Araknoid kistler, genellikle ince bir zar ile kaplıdır ve içlerinde berrak, renksiz serebrospinal sıvı bulunur. Bu sıvı, beyin ve omuriliği destekleyen, besleyen ve koruyan bir işlev görür. Kistlerin boyutu, küçük ve zararsız yapıdan, semptomlara neden olabilecek büyüklükteki oluşumlara kadar değişebilir.

Araknoid Kistlerin Etyolojisi: Kökenleri ve Oluşum Nedenleri

Araknoid Kistlerin Risk Faktörleri: Araknoid kistlerin oluşumu, bir dizi risk faktörüne bağlı olabilir. Bu risk faktörlerinin anlaşılması, potansiyel kist gelişimini önlemeye veya erken teşhise katkıda bulunabilir.

 

 1. Genetik Yatkınlık: Bazı vakalarda, araknoid kistlerin gelişimi genetik faktörlere bağlı olabilir. Ailede araknoid kist öyküsü olan kişilerde, bu kistlerin oluşma ihtimali daha yüksek olabilir.

 2. Gelişimsel Anormallikler: Fetal gelişim sırasında meydana gelen anormallikler, özellikle beyin ve omurilikteki yapısal bozukluklar, araknoid kistlerin oluşum riskini artırabilir.

 3. Travma ve Enfeksiyonlar: Baş travmaları veya beyin ve omurilik enfeksiyonları, araknoid membranın hasar görmesine ve kist oluşumuna neden olabilir.

Araknoid Kistleri Önleme Yolları: Araknoid kistlerin önlenmesi, genellikle doğrudan mümkün olmamakla birlikte, risk faktörlerinin yönetimi önemlidir.

 1. Düzenli Tıbbi Kontroller: Beyin ve sinir sistemi sağlığını korumak için düzenli tıbbi kontroller önemlidir. Özellikle risk altında olan bireyler için erken teşhis, olası komplikasyonları önleyebilir.

 2. Baş Yaralanmalarını Önlemek: Baş yaralanmaları riskini azaltmak, özellikle spor ve fiziksel aktiviteler sırasında uygun koruyucu ekipman kullanımı, önemlidir.

 3. Enfeksiyonlara Karşı Koruma: Beyin ve omurilik enfeksiyonları riskini azaltmak için sağlıklı yaşam tarzı uygulamaları ve hijyen alışkanlıkları geliştirmek faydalıdır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, araknoid kist risk faktörlerini ve önleme stratejilerini hastalarla detaylıca tartışarak, her bir bireyin sağlık ihtiyaçlarına uygun tavsiyelerde bulunmak için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu yaklaşımla, kistlerin oluşum riskini en aza indirgemek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amaçlanır.

Araknoid Kist Risk Faktörleri ve Önleme Yöntemleri: Etkileyici Faktörlerin Anlaşılması

Araknoid Kistlerin Kökeni ve Çeşitleri: Araknoid kistler, çeşitli etkenlere bağlı olarak gelişebilen karmaşık yapılardır. Bu kistlerin oluşum nedenleri tam olarak aydınlatılamamış olmakla birlikte, iki ana kategoriye ayrılırlar: birincil ve ikincil araknoid kistler.

 

 1. Birincil Araknoid Kistler:

  • Fetal Gelişim Süreci: Birincil araknoid kistler genellikle, fetusun beyin ve omurilik yapısının oluştuğu fetal gelişim sırasında ortaya çıkar.
  • Genetik Etkileşimler: Genetik faktörler, bu kistlerin oluşumunda önemli bir rol oynayabilir. Araştırmalar, bazı genetik varyasyonların veya mutasyonların, araknoid kistlerin oluşum riskini artırabileceğini göstermektedir.
  • Gelişimsel Anormallikler: Beyin ve omuriliğin normal gelişim sürecinde meydana gelen anormallikler, kist oluşumuna zemin hazırlayabilir.
 2. İkincil Araknoid Kistler:

  • Travma ve Yaralanmalar: Başa alınan darbeler veya travmalar, araknoid membranın hasar görmesine ve sonuç olarak ikincil kist oluşumuna yol açabilir.
  • Enfeksiyonlar: Beyin ve omurilik enfeksiyonları (örneğin menenjit), araknoid kistlerin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu enfeksiyonlar, araknoid membranda iltihaplanmaya ve sıvı toplanmasına sebep olabilir.
  • Cerrahi Müdahaleler: Beyin veya omurilik üzerinde yapılan cerrahi işlemler, bazen istenmeyen yan etki olarak araknoid kistlerin oluşumuna neden olabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, konjenital beyin anomalisi tanısı konulan hastalarda, bu etkenleri detaylıca değerlendirerek, her bir hastanın özel ihtiyaçlarına uygun bireysel tedavi ve bakım planları geliştirilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu yaklaşımla, araknoid kistler gibi karmaşık durumların yönetiminde hastalara uygun, bireysel ve kapsamlı çözümler sunulması amaçlanır.

Araknoid Kistlerin Komplikasyonları ve Uzun Vadeli Etkileri: Sağlık Üzerindeki Etkilerin Değerlendirilmesi

Araknoid Kistlerin Potansiyel Komplikasyonları: Araknoid kistler bazen ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir, özellikle de büyüdüklerinde veya stratejik konumlarda yer aldıklarında. Bu komplikasyonlar, kistin yerleşimine ve etkilediği beyin veya omurilik bölgelerine bağlı olarak değişiklik gösterir.

 

 1. Baskı ve Sıkışma: Kistler, büyüdüklerinde çevreleyen beyin dokularına veya sinir yollarına baskı yapabilir, bu da baş ağrısı, nörolojik işlev bozuklukları ve hatta motor ve duyu kaybına neden olabilir.

 2. Nöbetler: Beyin üzerindeki baskı, nöbetlere yol açabilir, özellikle de kist beyin kabuğu yakınında bulunuyorsa.

 3. Hidrosefali: Kistin serebrospinal sıvının dolaşımını engellemesi sonucu hidrosefali (beyin içinde sıvı birikmesi) gelişebilir.

Uzun Vadeli Sağlık Etkileri: Araknoid kistlerin uzun vadeli sağlık üzerindeki etkileri, kistin boyutu ve yerleşimine bağlı olarak değişir. Büyük ve tedavi edilmeyen kistler, sürekli sağlık sorunlarına yol açabilir.

 

 1. Kronik Baş Ağrısı ve Nörolojik Sorunlar: Sürekli baş ağrısı, hafıza problemleri ve konsantrasyon güçlükleri gibi kronik sorunlar, tedavi edilmeyen kistlerin yaygın uzun vadeli etkileri arasındadır.

 2. Gelişimsel Sorunlar: Çocuklarda ve gençlerde büyüyen kistler, gelişimsel gecikmelere veya öğrenme güçlüklerine neden olabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, araknoid kistlerin komplikasyonları ve uzun vadeli etkilerini hastalarla detaylıca tartışarak, bu komplikasyonların erken teşhisi ve yönetimi için kapsamlı tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu yaklaşımla, hastaların araknoid kistlerin olası etkilerini anlamaları ve bu durumlarla başa çıkabilmeleri için gerekli destek sağlanır.

Araknoid Kistler ve Çocuklarda Görülme Sıklığı: Özel Tedavi Yaklaşımları

Araknoid Kistlerin Çocuklarda Görülme Oranı: Araknoid kistler, çocuklarda göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Bu kistler, çocukluk döneminde fark edilebilir ve bazen doğuştan var olan yapısal farklılıklar nedeniyle ortaya çıkar. Çocuklarda araknoid kistlerin sıklığı, genel popülasyona göre farklılık gösterebilir, ancak doğumdan itibaren veya erken yaşlarda teşhis edilen vakalar nadir değildir.

 

Çocuklarda Araknoid Kist Belirtileri: Çocuklarda araknoid kistler, baş ağrısı, nörolojik işlev bozuklukları veya motor becerilerde değişiklik gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Ayrıca, bazı çocuklar kistler büyüdükçe nöbet geçirme veya öğrenme güçlükleri yaşayabilir.

 

Teşhis ve İzlem Yöntemleri: Erken teşhis, çocuklarda araknoid kistlerin yönetiminde hayati önem taşır. Beyin MRI ve BT taramaları, kistlerin varlığını, boyutunu ve yerleşimini belirlemek için kullanılır. Düzenli takip ve izleme, kistin büyüme hızını ve potansiyel etkilerini anlamada önemlidir.

 

Çocuklarda Tedavi Yaklaşımları: Tedavi, kistin boyutu, konumu ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Semptomatik olmayan küçük kistler, genellikle düzenli izlem gerektirirken, büyüyen veya semptomlara neden olan kistler cerrahi müdahaleyi gerektirebilir. Çocuklarda cerrahi müdahale, özellikle kistin yerleşimine ve etkilediği beyin veya omurilik alanlarına dikkat edilerek planlanır.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, çocuklarda araknoid kist tanısı konulan hastalarda bu etkenleri detaylıca değerlendirerek, her bir çocuğun özel ihtiyaçlarına uygun bireysel tedavi ve bakım planları geliştirilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu yaklaşımla, çocuk hastaların araknoid kistler gibi karmaşık durumların yönetiminde kapsamlı ve özelleştirilmiş çözümler alması amaçlanır.

Araknoid Kistlerin Belirtileri ve Semptomları: Tanıma ve Anlama

Araknoid Kistlerin Genel Belirtileri: Araknoid kistler, çeşitli belirtiler ve semptomlarla kendini gösterebilir. Bu belirtiler, kistin büyüklüğüne, konumuna ve çevre dokular üzerindeki etkisine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle, semptomatik kistler belirgin sağlık sorunlarına yol açabilirken, küçük ve semptomsuz kistler genellikle tedavi gerektirmez.

 

 1. Baş Ağrısı: En yaygın semptomlardan biri baş ağrısıdır. Kistin büyümesiyle artan basınç, özellikle kafatası içinde yer alan kistlerde şiddetli baş ağrılarına yol açabilir.

 2. Nörolojik İşlev Bozuklukları: Kistin beyin veya omurilik üzerindeki basıncı, nörolojik işlevlerde bozulmalara neden olabilir. Bu, hareket koordinasyonu sorunları, duyu kaybı veya güç kaybı gibi çeşitli semptomlar şeklinde ortaya çıkabilir.

 3. Diğer Olası Etkiler:

  • Nöbetler: Bazı durumlarda, araknoid kistler nöbetlere neden olabilir.
  • Zihinsel Değişiklikler: Özellikle büyük kistler, hafıza sorunları, konsantrasyon güçlükleri veya kişilik değişiklikleri gibi zihinsel etkilere yol açabilir.
  • Görme Sorunları: Göz sinirlerine bası yapan kistler, görme bozukluklarına neden olabilir.

Tanı ve İzleme Süreci: Araknoid kistlerin belirtileri genellikle başka sağlık sorunları ile karışabilir, bu yüzden doğru tanı için detaylı tıbbi değerlendirme gereklidir. Beyin görüntüleme teknikleri, bu kistlerin teşhisinde kritik önem taşır.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, araknoid kist tanısı konulan hastalarda, belirtileri ve semptomları detaylıca değerlendirerek, her bir hastanın özel ihtiyaçlarına uygun bireysel tedavi ve bakım planları geliştirilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu yaklaşımla, hastaların araknoid kistlerin yol açabileceği çeşitli belirtiler ve semptomlar konusunda bilinçlendirilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanır.

Araknoid Kistlerin Tanı Yöntemleri: Etkili Görüntüleme Testleri

Araknoid Kistlerin Sessiz Doğası ve Tanı Süreci: Araknoid kistler, genellikle semptomsuz olduklarından, birçok vakada tesadüfen keşfedilir. Bu durum, kistlerin tanı sürecinin özellikle dikkatli ve ayrıntılı görüntüleme testlerini gerektirdiğini gösterir. Erken teşhis, özellikle büyüme potansiyeli olan veya semptomlara neden olabilecek kistler için önemlidir.

 

MRI ve BT Taramalarının Önemi: MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve BT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları, araknoid kistlerin konumunu, boyutunu ve çevre dokular üzerindeki etkilerini belirlemede en etkili yöntemlerdir.

 1. MRI Taraması: Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayan MRI, kistlerin yapısını ve çevre dokularla olan ilişkisini detaylı bir şekilde gösterir. MRI, özellikle kistin içeriğini ve duvar yapısını ayırt etmede üstündür.

 2. BT Taraması: Hızlı ve etkili olan BT taramaları, özellikle acil durumlarda veya MRI’a uygun olmayan hastalarda kullanılır. BT, kistin yerleşimini ve beyin yapısına olan etkilerini net bir şekilde ortaya koyar.

Ek Görüntüleme Yöntemleri: Bazı durumlarda, daha detaylı bilgi elde etmek için ek görüntüleme testleri gerekebilir. Bu testler arasında fonksiyonel MRI ve beyin anjiyografisi gibi yöntemler bulunur.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, araknoid kist tanısı konulan hastalarda, ileri görüntüleme tekniklerini kullanarak detaylı bir değerlendirme yapar ve her bir hastanın özel ihtiyaçlarına uygun tedavi planları geliştirilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu yaklaşımla, kistlerin doğru ve zamanında teşhisi ile etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi amaçlanır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Araknoid Kistlerin Tedavi Yaklaşımları: Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Seçenekler

Araknoid Kistlerin Tedavi Stratejileri: Araknoid kistlerin tedavisi, kistin özelliklerine ve hastanın semptomlarına göre belirlenir. Tedavi planı, kistin boyutu, yeri ve olası etkileri göz önünde bulundurularak kişiye özel olarak tasarlanır.

 

Cerrahi Olmayan Tedavi Yöntemleri: Bazı durumlarda, özellikle semptom göstermeyen kistler için, aktif izleme ve düzenli beyin görüntülemeleri yeterlidir. Hafif semptomlar için ise şu tedavi yöntemleri tercih edilebilir:

 1. Ağrı Yönetimi: Hafif baş ağrıları için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir.
 2. Fizik Tedavi: Motor fonksiyonları etkileyen kistlerde, fizik tedavi hareket kabiliyetini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 3. İlaç Tedavisi: Nöbetler veya diğer nörolojik semptomlar için belirli ilaçlar reçete edilebilir.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri: Semptomatik kistlerde veya kistin büyümesi nedeniyle risk oluşturduğu durumlarda cerrahi müdahale gerekebilir:

 1. Kist Çıkarılması: Kistin tamamen çıkarılması, en etkili tedavi yöntemidir, ancak çevre dokulara zarar verme riski dikkatle değerlendirilir.
 2. Fenestrasyon: Kistte bir delik açarak SSS’nin akışını sağlamak için endoskopik yöntemler veya kraniyotomi kullanılabilir.
 3. Şantlama: Şant uygulaması, SSS’yi kistten vücudun diğer kısımlarına yönlendirmek için kullanılır, böylece kistin baskısını azaltır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, araknoid kist tanısı konulan hastalarda, semptomların ve kistin karakteristik özelliklerinin detaylı değerlendirmesini yapar ve her bir hastanın özel ihtiyaçlarına uygun, kapsamlı tedavi planları geliştirilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu süreçte, hasta ve ailesine durum hakkında detaylı bilgi verilir ve en uygun tedavi seçenekleri tartışılır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Araknoid kist cerrahisinde tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.