Bağlı Omurilik Sendromu - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

drozguraksan.com - Dr Özgür Akşan - 0144 - Bağlı Omurilik Sendromu - Dr Özgür Akşan - İzmir

Bağlı Omurilik Sendromunun Temel Tanımı: Bağlı Omurilik Sendromu, omurilik hareketinin kısıtlandığı ve bu kısıtlamanın omuriliğin anormal gerilmesine neden olduğu bir nörolojik bozukluktur. Bu durum, omurilik ve çevresindeki dokular arasındaki bağlantıların anormal olması sonucu meydana gelir ve omuriliğin normal fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

 

Nedenler ve Gelişim Süreci: Bağlı Omurilik Sendromu, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Bu durum, genellikle spina bifida gibi doğumsal durumlarla ilişkilendirilir ancak omurilik yaralanmaları, tümörler veya cerrahi müdahaleler sonucunda da gelişebilir. Bağlı omurilik, normalde serbestçe hareket etmesi gereken omuriliğin, bu bağlantılar nedeniyle sınırlanmasını ve gerilmesini içerir.

 

Etkiler ve Semptomlar: Bağlı Omurilik Sendromunun en belirgin etkisi, omuriliğin gerilmesidir. Bu gerilme, çeşitli nörolojik semptomlara yol açabilir, özellikle vücudun alt kısmında hissizlik, zayıflık ve işlev bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca, idrar ve bağırsak kontrolü gibi otonom fonksiyonlarda sorunlar da görülebilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromunun tanımı ve etkilerini kapsamlı bir şekilde ele alır. Dr. Akşan, hastalığın nedenleri, semptomları ve olası tedavi yöntemleri konusunda hasta ve ailelere detaylı bilgi ve danışmanlık sunar. Ayrıca, her hastanın durumuna özgü tedavi planları geliştirerek, onlara bireysel ve etkili çözümler sağlar.

Bağlı Omurilik Sendromunun Nedenleri: Anatomik ve Patolojik Faktörler

Bağlı Omurilik Sendromunun Ana Nedenleri: Bağlı Omurilik Sendromu, genellikle fetal gelişim aşamasında meydana gelen nöral tüpün uygun olmayan gelişimiyle ilişkilendirilir. Bu durum, omuriliğin normalden daha aşağıda veya atipik bir konumda olması ve omurga kanalına anormal bir şekilde bağlanması ile karakterize edilir.

 

Fetal Gelişimde Nöral Tüpün Rolü: Nöral tüp, merkezi sinir sisteminin önemli bir bileşeni olarak, fetal gelişimin erken dönemlerinde oluşur. Bu tüpün düzgün gelişmemesi, omuriliğin omurga içinde anormal bir şekilde bağlanmasına yol açabilir, bu da omuriliğin hareketini sınırlar ve gerilmesine neden olur.

 

Ek Patolojik Faktörler: Bağlı Omurilik Sendromuna katkıda bulunan diğer durumlar şunlardır:

 1. Lipomalar: Omurilik yakınında bulunan yağlı kitleler, omuriliğin hareketini sınırlayabilir.

 2. Kalınlaşmış Filum Terminale: Omuriliğin alt ucunu omurga kanalına bağlayan bu doku, anormal derecede kalınlaşabilir ve omuriliği gererek hareketini sınırlayabilir.

 3. Diyastematomyeli: Omuriliğin iki ayrı parçaya ayrıldığı bir durum, omuriliğin hareket kabiliyetini etkileyebilir.

 4. Dermal Sinus Yolları: Bu anormal yollar, omurilik ile cilt arasında bağlantı kurarak, omuriliğin anormal bağlanmasına yol açabilir.

Yaralanmalar ve Cerrahi Müdahaleler: Omurilik yaralanmaları, cerrahi müdahaleler veya omurilik tümörleri sonucunda da Bağlı Omurilik Sendromu gelişebilir. Bu durumlar, omuriliğin yapısında değişikliklere veya omurga içindeki pozisyonunda anormalliklere neden olabilir.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromunun nedenlerini ve bu durumun nasıl oluştuğunu detaylı bir şekilde ele alır. Dr. Akşan, hastaları ve aileleri, bu durumun tanısı ve tedavisinde bilgilendirir ve her bireyin özgün durumuna uygun tedavi seçenekleri sunar.

Bağlı Omurilik Sendromunun Semptomları ve Belirtileri: Erken Tanı İçin Kritik İşaretler

Bağlı Omurilik Sendromunun Genel Belirtileri: Bağlı Omurilik Sendromu, çeşitli belirtilerle kendini gösterebilir ve bu belirtiler, hastanın yaşına ve durumun şiddetine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Erken tanı ve tedavi, kalıcı hasarın önlenmesinde hayati önem taşır.

 

Fiziksel Belirtiler:

 1. Alt Sırtta Anormallikler: Kıllı yamalar, çukurlar veya yağlı kitleler gibi deri değişiklikleri, alt sırtta görülebilir.
 2. Ayak ve Bacaklarda Zayıflık veya Hissizlik: Hasta, ayak ve bacaklarında güç kaybı veya hissizlik yaşayabilir.
 3. Yürüme Güçlüğü: Özellikle çocuklarda, yürüme zorluğu veya anormal yürüyüş biçimleri gözlenebilir.

Nörolojik Semptomlar:

 1. İdrar ve Bağırsak Kontrolünde Sorunlar: İdrar kaçırma veya bağırsak kontrolüyle ilgili zorluklar, bu sendromun yaygın belirtilerindendir.
 2. Ağrı: Sırt, bacak veya bel bölgesinde kronik ağrı, özellikle büyüme dönemlerinde artabilir.

Teşhis İçin Kritik Faktörler: Bu belirtiler, genellikle fiziksel muayene ve hasta geçmişi ile birlikte değerlendirilir. Bağlı Omurilik Sendromunun erken tanısı için MRI gibi detaylı görüntüleme testleri önemlidir.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromunun semptomları ve belirtileri konusunda derinlemesine bilgi sağlar. Dr. Akşan, hastaların ve ailelerin bu semptomları erken dönemde tanımasına yardımcı olmak ve uygun tıbbi müdahaleler için rehberlik etmek amacıyla kapsamlı danışmanlık sunar.

Bağlı Omurilik Sendromu Risk Faktörleri ve Önleme Stratejileri: Koruyucu Yaklaşımlar

Risk Faktörlerinin Tanımı: Bağlı Omurilik Sendromunun gelişiminde etkili olabilecek bazı risk faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörlerin tanınması, riskin azaltılmasına ve durumun erken tespitine yardımcı olabilir.

 

 1. Genetik Yatkınlık: Ailede spina bifida veya diğer nöral tüp defektleri öyküsü bulunması, Bağlı Omurilik Sendromu riskini artırabilir.
 2. Gebelikteki Faktörler: Gebelik sırasında yetersiz beslenme, özellikle folik asit eksikliği, Bağlı Omurilik Sendromu riskini artırabilir. Ayrıca, hamilelik sırasında maruz kalınan bazı ilaçlar veya toksinler de riski etkileyebilir.
 3. Doğumsal Anormallikler: Spina bifida gibi doğumsal omurga anormallikleri Bağlı Omurilik Sendromuna yol açabilir.

Önleme Stratejileri: Bağlı Omurilik Sendromunun önlenmesi tamamen mümkün olmasa da, bazı stratejiler riski azaltmaya yardımcı olabilir.

 1. Folik Asit Takviyesi: Hamilelik öncesi ve hamileliğin erken dönemlerinde folik asit takviyesi, nöral tüp defektlerinin önlenmesinde etkili olabilir.
 2. Sağlıklı Yaşam Tarzı ve Beslenme: Hamilelik sırasında dengeli ve sağlıklı beslenme, potansiyel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.
 3. Düzenli Tıbbi Kontroller: Hamilelik sırasında düzenli tıbbi takip, potansiyel problemlerin erken tespitine olanak tanır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromu risk faktörlerini ve önleme stratejilerini detaylı bir şekilde ele alır. Dr. Akşan, hastaları ve aileleri, bu risk faktörlerini azaltacak yaşam tarzı değişiklikleri ve önleyici tedbirler konusunda bilgilendirir ve rehberlik eder.

Bağlı Omurilik Sendromu Teşhis Süreci: Kapsamlı Değerlendirme Yöntemleri

Bağlı Omurilik Sendromunun Teşhisi İçin Kritik Adımlar: Bağlı Omurilik Sendromunun teşhisi, detaylı bir fiziksel muayene, hasta geçmişinin incelenmesi ve ileri görüntüleme tekniklerinin bir kombinasyonunu gerektirir. Bu süreç, hastanın semptomlarını doğru bir şekilde anlamak ve uygun tedavi planını oluşturmak için kritik öneme sahiptir.

 

Fiziksel Muayene ve Gözlem:

 • Deri Değişiklikleri: Alt sırtta kıllı yamalar, çukurlar veya yağlı kitleler gibi deri üzerindeki belirgin değişiklikler, Bağlı Omurilik Sendromunun fiziksel belirtileri arasında yer alır.
 • Nörolojik İnceleme: Hasta, ayak ve bacaklarda hissizlik, zayıflık veya diğer nörolojik semptomlar gösteriyor olabilir. Bu semptomlar, doktorun fiziksel muayenesinde değerlendirilir.

Görüntüleme Testleri: Bağlı Omurilik Sendromunun teşhisinde görüntüleme testleri, omuriliğin ve çevresindeki yapıların detaylı bir şekilde incelenmesini sağlar:

 1. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI):

  • MRI, omuriliğin, sinir köklerinin ve çevre dokuların detaylı görüntülerini sağlar. Bu test, omurilikteki bağlantıların yerini ve etkisini göstermede özellikle yararlıdır.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taramaları:

  • BT taramaları, omurga yapısını ve kemik anomalilerini daha ayrıntılı olarak görselleştirmek için kullanılabilir. Bu, teşhis sürecinde önemli bilgiler sunar.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromunun teşhisi için gerekli olan kapsamlı değerlendirme yöntemlerini sunar. Dr. Akşan, hastaların ve ailelerin bu karmaşık teşhis sürecini anlamalarına yardımcı olur ve her bir adımın önemini vurgular. Ayrıca, ileri görüntüleme tekniklerinin kullanımı ve bu tekniklerin hastalığın tanısında nasıl kritik bir rol oynadığı konusunda bilgilendirir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Bağlı Omurilik Sendromunda Erken Tespit ve Müdahalenin Önemi: Uzun Vadeli Sonuçlar

Erken Tespitin Hayati Rolü: Bağlı Omurilik Sendromu, kalıcı nörolojik hasarın önlenmesi için erken tanı ve müdahalenin kritik olduğu bir durumdur. Erken evrede teşhis edildiğinde, uygun tedavi yöntemleri ile hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir ve uzun vadeli komplikasyonlar azaltılabilir.

 

Erken Müdahalenin Etkileri: Erken müdahale, omuriliğin gereksiz gerilmesini ve ilgili nörolojik hasarı önlemeye yardımcı olur. Bu, hastaların motor becerileri, idrar ve bağırsak kontrolü gibi temel işlevlerini korumalarını sağlar. Erken dönemde yapılan müdahaleler, gelecekteki cerrahi ihtiyacını azaltabilir veya daha basit müdahalelere olanak tanıyabilir.

 

Görüntüleme ve Cerrahi Tekniklerdeki İlerlemeler: Tanısal görüntüleme (MRI, BT taraması gibi) ve cerrahi tekniklerdeki sürekli ilerlemeler, Bağlı Omurilik Sendromu tedavisinde umut vaat eden gelişmeler sunmaktadır. Bu ilerlemeler, daha doğru teşhisler ve daha etkili tedavi yöntemleri sağlar.

 

Uzun Vadeli Perspektif: Uygun tedavi planları ve sürekli tıbbi takip ile, Bağlı Omurilik Sendromu olan bireyler verimli ve sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler. Erken müdahalenin sağladığı faydalar, hastaların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını korumalarına yardımcı olur.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromu tedavisinde erken tespit ve müdahalenin önemini vurgular. Dr. Akşan, hastalığın erken evrelerinde müdahale stratejilerini ve bu müdahalelerin uzun vadeli sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alır. Bu yaklaşım, hastaların ve ailelerinin bu durumla başa çıkmalarına ve gelecekte daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine olanak tanır.

Bağlı Omurilik Sendromunda Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Tedavi Yaklaşımları

Cerrahi Olmayan Tedavi Yöntemleri: Hafif Bağlı Omurilik Sendromu vakalarında, tedavi genellikle semptomların yönetilmesine ve izlenmesine odaklanır. Bu yaklaşımlar, durumun ilerlemesini önlemek ve hastanın yaşam kalitesini korumak için hayati önem taşır.

 

 1. Nörolojik İzleme: Düzenli nörolojik muayeneler, semptomların ilerleyip ilerlemediğini belirlemek için önemlidir.
 2. Ürolojik Takip: İdrar ve bağırsak fonksiyonları, bu durumdan etkilenebilir; bu nedenle, düzenli ürolojik değerlendirmeler yapılır.
 3. Fizik Tedavi: Hasta hareketliliğini ve günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için fizik tedavi uygulanabilir.

Cerrahi Tedavi Seçenekleri: Daha ciddi vakalarda, cerrahi müdahale omuriliğin serbest bırakılmasını ve gerilimin azaltılmasını amaçlar:

 

 1. Doku Çıkarılması: Bağlanmaya neden olan doku (kalınlaşmış filum terminale veya lipoma gibi), cerrahi yolla çıkarılır. Bu işlem, omuriliğin normal hareketini ve fonksiyonunu geri kazandırmayı amaçlar.

 2. Cerrahinin Etkileri: Cerrahi genellikle semptomları hafifletir ve hastaların yaşam kalitesini artırır. Ancak, bazı durumlarda yeniden bağlanma riski olabilir, bu da ilave cerrahi müdahalelerin gerekli olabileceği anlamına gelir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromunun cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçeneklerini hastalarına sunar. Dr. Akşan, her bir tedavi yönteminin avantajlarını ve potansiyel risklerini ayrıntılı bir şekilde ele alarak, hastaların ve ailelerin en uygun tedavi planını seçmelerine yardımcı olur.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Bağlı omurilik sendromu için cerrahi tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Bağlı Omurilik Sendromunda Cerrahi Tedavi Sonrası İzlem ve Bakım: Rehabilitasyon ve Yaşam Kalitesi

Cerrahi Tedavi Sonrası Kritik İzlem: Bağlı Omurilik Sendromu için yapılan cerrahi müdahalelerin ardından, hastanın durumunun yakından izlenmesi ve etkili bir bakım planının uygulanması hayati önem taşır. Bu süreç, iyileşmeyi hızlandırmak ve potansiyel komplikasyonları önlemek için gereklidir.

 

Rehabilitasyon Süreçleri:

 1. Fizik Tedavi: Cerrahi sonrası rehabilitasyon, hastaların motor becerilerini ve günlük işlevlerini iyileştirmeyi hedefler. Fizik tedavi, güç ve esneklik kazanımına odaklanır.
 2. Nörolojik Değerlendirme: Düzenli nörolojik muayeneler, hastanın nörolojik işlevlerinin iyileşme sürecini izlemek için kritik öneme sahiptir.

Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesi:

 1. Psikolojik Destek: Cerrahi sonrası dönem, hastalar ve aileleri için zorlayıcı olabilir. Psikolojik destek ve danışmanlık, hastaların bu süreçle başa çıkmasına yardımcı olur.
 2. Eğitim ve Danışmanlık: Hastalar ve aileleri, bakım yöntemleri, günlük aktivitelerde uyum sağlama ve yaşam tarzı değişiklikleri konusunda bilgilendirilir.

Cerrahi Sonrası Takip ve Kontroller:

 1. Düzenli Kontroller: Cerrahi sonrası düzenli tıbbi kontroller, iyileşme sürecini izlemek ve olası yeniden bağlanma veya diğer komplikasyonları erken tespit etmek için gereklidir.
 2. Uzun Vadeli İzlem: Uzun vadeli izlem, hastanın genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini sürekli olarak değerlendirir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, Bağlı Omurilik Sendromu hastalarının cerrahi tedavi sonrası izlem ve bakım süreçlerine özel bir önem verir. Dr. Akşan, rehabilitasyon süreçlerini, psikolojik desteği ve uzun vadeli izlem stratejilerini bireysel ihtiyaçlara göre uyarlar, hastaların ve ailelerinin bu süreçte güçlü ve desteklenmiş hissetmelerini sağlar.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.