Chiari Malformasyonu - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Chiari Malformasyonu, beyincik tonsillerinin omurilik kanalına doğru anormal bir şekilde çıkıntı yapması sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu durum, beyin sapı ve sinir sistemi üzerinde baskı oluşturarak çeşitli semptomlara ve komplikasyonlara yol açabilir. Chiari malformasyonunun tedavisinde uygulanan yöntemler, hastanın semptomlarının şiddetine ve malformasyonun tipine göre değişiklik gösterir. Özellikle, serebrospinal sıvının akışını engelleyen durumlar ve beyin sapını aşağı iten sıvı birikimleri dikkate alınarak tedavi planlaması yapılır. Tedavi sürecinde, sıklıkla cerrahi müdahalelere başvurulur. Cerrahi işlemler, herniye olan beyin sapının alanını genişleterek omurilik sıvısının akışını rahatlatmayı ve beyin sapına uygulanan basıncı hafifletmeyi amaçlar.

 

Bu durum, sıvının doğru şekilde dolaşıma girmesini sağlayarak, beyin sapının baskı altında kalmamasını ve daha serbest hareket etmesini mümkün kılar. Bu tedavi yöntemleri, hastanın semptomlarını hafifletmeye ve yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır. Chiari malformasyonunun tedavisi, her hastanın bireysel durumuna göre özelleştirilir ve detaylı bir değerlendirme gerektirir.

Chiari Malformasyonunun Nedenleri ve Risk Faktörleri

Chiari Malformasyonu, beyin ve omurilik arasındaki yapısal anormalliklerle ilişkilidir. Ancak, bu durumun kesin nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır. Çeşitli faktörlerin Chiari Malformasyonunun oluşumunda rol oynayabileceği düşünülmektedir:

 

Genetik Yatkınlık

 • Ailede Chiari Malformasyonu öyküsü, hastalığın oluşumunda bir risk faktörü olabilir.
 • Genetik araştırmalar, bazı ailelerde bu durumun daha yaygın olduğunu göstermektedir.

Gelişimsel Faktörler

 • Beyin ve omurilik yapılarının fetal gelişim sırasında anormal şekilde oluşması.
 • Kafatası ve omurilik kanalı arasındaki yapısal uyumsuzluklar.

Diğer Potansiyel Faktörler

 • Birtakım çevresel faktörlerin ve yaşam tarzı seçimlerinin etkileri üzerine araştırmalar devam etmektedir.
 • Bazı tıbbi durumlar veya yaralanmalar da Chiari Malformasyonunun oluşumuna katkıda bulunabilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki kliniklerinde, Chiari Malformasyonunun nedenleri ve risk faktörleri konusunda kapsamlı tıbbi danışmanlık sunarlar. Bu bilgiler, her hastanın bireysel durumunu daha iyi anlamak ve en uygun tedavi planını belirlemek için kullanılır.

Chiari Malformasyonu ve İlgili Komplikasyonlar

Siringomiyeli

 • Tanım ve Riskler: Chiari Malformasyonu ile ilişkili en yaygın komplikasyonlardan biri olan siringomiyeli, omurilik içinde sıvı dolu kistlerin oluşumudur.
 • Belirtiler: Bu durum, el ve kolların zayıflamasına, ağrıya ve duyusal kayıplara yol açabilir.
 • Tedavi Yaklaşımları: Genellikle cerrahi müdahale gerektirir, bu da sıvının drenajını ve basıncın azaltılmasını içerir.

Spinal Sıvı Akışındaki Anormallikler

 • Tanım ve Etkiler: Chiari Malformasyonu, serebrospinal sıvının akışını engelleyebilir, bu da baş ağrısı ve nörolojik sorunlara neden olabilir.
 • Tedavi Yöntemleri: Bu sorun, genellikle dekompresyon cerrahisi ile düzeltilir.

Nörolojik Sorunlar

 • Genel Bakış: Chiari Malformasyonu, çeşitli nörolojik sorunlara yol açabilir, bunlar arasında denge ve koordinasyon bozuklukları, yutma güçlüğü ve konuşma problemleri bulunur.
 • Yönetim ve Tedavi: Bireysel semptomlara göre özelleştirilmiş tedavi programları, fizyoterapi ve gerektiğinde cerrahi müdahale içerebilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu komplikasyonların tanı ve tedavisinde bireysel ve kapsamlı bir yaklaşım benimser. Her hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları geliştirilerek, hastaların yaşam kalitesinin artırılması ve semptomların hafifletilmesi hedeflenir.

Chiari Malformasyonunun Belirtileri

Chiari Malformasyonu, beyin ve omurilik arasındaki sıvı akışını etkileyerek çeşitli belirtilere yol açabilir. İşte bu durumun en yaygın belirtileri:

 

Baş ve Boyun Ağrısı

 • Hastalar genellikle ani ve şiddetli baş ağrıları yaşarlar, özellikle öksürme, hapşırma veya eğilme sırasında.
 • Boyun ağrısı, başın hareketleriyle şiddetlenebilir.

Motor ve Duyusal Semptomlar

 • Kas güçsüzlüğü, özellikle kollarda ve bacaklarda.
 • Uyuşukluk ve vücutta karıncalanma hissi.

Diğer Belirtiler

 • Denge problemleri ve koordinasyon bozukluğu.
 • Yutma güçlüğü ve konuşma bozuklukları.
 • İşitme kaybı ve kulak çınlaması.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki özel kliniklerinde Chiari Malformasyonu ve diğer nörolojik durumların tanı ve tedavisi konusunda hastalara tıbbi danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Her hasta için bireysel yaklaşımlar ve detaylı değerlendirmeler ile hastaların ihtiyaçlarına göre tedavi planları oluşturulur. Bu süreçte, tıbbi danışmanlık ve hastanın durumuna özel tedavi seçeneklerine odaklanılır.

Chiari Malformasyonunun Türleri

Chiari Malformasyonu, beyincik tonsillerinin konumu ve ilişkili yapısal değişiklikler temelinde farklı tiplere ayrılır. Her tip, özgül özellikleri ve tedavi yaklaşımlarıyla tanımlanır.

 

Tip I Chiari Malformasyonu

 • En yaygın görülen tip.
 • Genellikle beyincik tonsillerinin omurilik kanalına hafif çıkıntısı ile karakterize edilir.
 • Semptomları hafif veya belirgin olabilir ve genellikle ergenlik dönemi veya erişkinlikte teşhis edilir.

Tip II Chiari Malformasyonu

 • Beyincik ve beyin sapının daha belirgin protrüzyonunu içerir.
 • Genellikle omurilik bifida veya diğer nöral tüp defektleri ile birlikte görülür.
 • Daha ciddi nörolojik semptomlara neden olabilir.

Tip III Chiari Malformasyonu

 • En nadir ve en şiddetli form.
 • Bebeklerde görülür ve genellikle ciddi nörolojik etkilere sahiptir.

Yeni Tanımlanan Tip 0 Chiari Malformasyonu

 • Beyincikte yapısal bir değişiklik olmaksızın Chiari belirtileri gösterir.
 • Teşhis ve tedavi yaklaşımları hala araştırma konusudur.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki kliniklerinde, bu çeşitli Chiari Malformasyon tiplerinin tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır. Her hasta için özgün tedavi planları geliştirerek, bu karmaşık durumları yönetmede yardımcı olurlar.

Tip I Chiari Malformasyonu

Genel Tanım

Tip I Chiari Malformasyonu, Chiari Malformasyonlarının en sık görülen formudur. Bu durum, beyincik tonsillerinin omurilik kanalına doğru hafif bir çıkıntı yapması ile karakterizedir.

 

Semptomlar ve Teşhis

 • Semptomlar kişiden kişiye değişiklik gösterir ve hafiften şiddetliye kadar değişebilir.
 • Baş ağrısı, boyun ağrısı, dengesizlik, koordinasyon problemleri ve uyuşma veya kuvvet kaybı gibi belirtiler görülebilir.
 • Teşhis genellikle MRI gibi nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri ile konur.

Tedavi Yaklaşımları

 • Tedavi, hastanın yaşadığı semptomların şiddetine ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisine göre belirlenir.
 • Bazı durumlarda konservatif tedavi yöntemleri yeterli olabilirken, şiddetli vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki özel kliniklerinde Tip I Chiari Malformasyonu tanısı konulan hastalara kişiselleştirilmiş tedavi planları sunmaktadır. Her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre uygun tedavi seçenekleri değerlendirilir, böylece hastaların yaşam kalitesini artırmak ve semptomları hafifletmek için en etkili yaklaşımlar belirlenir.

Tip II Chiari Malformasyonu

Tanım ve Özellikler

Tip II Chiari Malformasyonu, beyincik ve beyin sapının daha belirgin bir şekilde omurilik kanalına protrüzyonunu içerir. Bu, Tip I’e göre daha ciddi bir yapısal değişikliktir.

 

İlişkili Durumlar

 • Bu tip, genellikle omurilik bifida veya diğer nöral tüp defektleri ile birlikte görülür.
 • Bu eşlik eden durumlar, Tip II Chiari Malformasyonunun tanı ve tedavisini karmaşıklaştırabilir.

Semptomlar ve Tedavi

 • Tip II, daha ciddi nörolojik semptomlara neden olabilir, bu da hastaların günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir.
 • Semptomların yönetimi ve tedavisi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki kliniklerinde Tip II Chiari Malformasyonu tanısı konulan hastalara kapsamlı ve özelleştirilmiş tedavi seçenekleri sunar. Bu karmaşık durumların yönetilmesinde, hastanın genel sağlık durumu ve ilişkili komplikasyonlar dikkate alınarak bireysel tedavi planları oluşturulur.

 

Tip III Chiari Malformasyonu

Tanım ve Özellikler

Tip III Chiari Malformasyonu, Chiari Malformasyonlarının en nadir ve en şiddetli formudur. Bu tür, özellikle bebeklerde görülür ve genellikle ciddi nörolojik etkilere sahiptir.

 

Semptomlar ve Etkiler

 • Bu malformasyon türü, beyincik ve bazen beyin sapının büyük bir bölümünün omurilik kanalına protrüzyon yapması ile karakterize edilir.
 • Semptomlar genellikle çok şiddetli olup, bebeğin gelişimini ve nörolojik fonksiyonlarını etkileyebilir.

Tedavi ve Yönetim

 • Tip III Chiari Malformasyonu, genellikle acil ve yoğun tıbbi müdahale gerektirir.
 • Cerrahi müdahale, genellikle bu malformasyonun tedavisinde tercih edilen yöntemdir, ancak erken teşhis ve müdahalenin önemi büyüktür.
 • Tedavi süreci, genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve uzun süreli takip ve destek önemlidir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki kliniklerinde, Tip III Chiari Malformasyonu tanısı konan bebeklere ve ailelerine, bu zorlu ve karmaşık durumu yönetmede kapsamlı destek ve tedavi seçenekleri sunmaktadır. Bu durumun tedavisinde, erken tanı ve tedaviye hızlı başlama, hastanın yaşam kalitesini ve sağlık sonuçlarını önemli ölçüde iyileştirebilir.

Chiari Malformasyonunda Tanı Süreci

Klinik Değerlendirme

 • Hasta öyküsü ve semptomların detaylı analizi, tanı sürecinin ilk adımıdır.
 • Nörolojik muayene, olası semptomların varlığını ve şiddetini belirlemek için gerçekleştirilir.

Görüntüleme Testleri

 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Chiari Malformasyonunun tanısında altın standarttır. Beyincik tonsillerinin yerleşimini ve serebrospinal sıvının akışını değerlendirir.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Bazı durumlarda, beyin yapısını daha detaylı incelemek için kullanılabilir.

Ek Testler

 • Elektrofizyolojik testler, sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılabilir.
 • Serebrospinal sıvı analizi, bazı durumlarda gerekebilir.

Dr. Özgür Akşan ve ekibi, İzmir Alsancak’taki kliniklerinde, Chiari Malformasyonunun tanısı için bu kapsamlı test ve değerlendirmeleri kullanarak, her hastaya özel tedavi planları geliştirmektedir. Bu süreç, hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve doğrutedavi yönteminin belirlenmesi sağlanır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Çocuklarda Chiari Malformasyonu: Tanı ve Tedavi

Çocuklarda Chiari Malformasyonu, beyin ve omuriliği etkileyen yapısal bir durumdur ve pediatrik hastalarda özel bir yaklaşım gerektirir. Tedavi, konservatif önlemlerle cerrahi müdahale ihtiyacının dengelenmesini içerir.

 

Tanı:

 1. Başlangıç Değerlendirmesi: Baş ağrısı, boyun ağrısı, denge sorunları veya gelişimsel gecikmeler gibi semptomlarla ortaya çıkabilir. Pediyatrik bir nörolog tarafından detaylı klinik değerlendirme kritiktir.
 2. Görüntüleme Teknikleri: Chiari Malformasyonunun tanısında ana araç MRI’dır. Beyin ve omurilik yapısını net bir şekilde gösterir ve tonsiller herniasyonunun derecesini ortaya çıkarır.
 3. Nörolojik Değerlendirme: Motor beceriler, refleksler ve duyusal fonksiyonların değerlendirilmesi için detaylı bir nörolojik muayene yapılır. Bazı durumlarda, ilişkili uyku apnesini dışlamak için uyku çalışmaları yürütülür.

Tedavi Yaklaşımları:

 1. Konservatif Yönetim: Konservatif yönetim, özellikle semptomları hafif olan çocuklarda tercih edilir. Bu yaklaşım, düzenli tıbbi takip ve semptomların dikkatli bir şekilde yönetilmesini içerir. Özellikle baş ağrısı ve boyun ağrısı gibi belirtiler, uygun ilaçlar ve yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol altına alınabilir. Fizyoterapi ve ergoterapi gibi rehabilitasyon yöntemleri, motor becerilerin ve koordinasyonun geliştirilmesinde etkili olabilir. Konservatif tedavi, çocuğun gelişimini ve genel sağlık durumunu düzenli olarak değerlendirerek, gerekirse tedavi planının revize edilmesini sağlar.
 2. Cerrahi Müdahale: Şiddetli semptomlar veya durumun kötüleşmesi durumunda cerrahi müdahale gerekli olabilir. En yaygın cerrahi yöntem posterior fossa dekompresyonudur. Bu işlem, kafatasının arka kısmından küçük bir bölümün çıkarılmasını ve gerektiğinde omurilik zarının genişletilmesini içerir. Amacı, beyin sapına ve omuriliğe baskıyı azaltmak ve serebrospinal sıvının normal akışını sağlamaktır. Cerrahi sonrası, hastaların iyileşme süreci dikkatle izlenir ve fiziksel rehabilitasyon programlarına dahil edilirler. Cerrahi müdahale, özellikle belirtilerin yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkileri olduğunda veya nörolojik hasar riski taşıdığında önerilir.
 3. Ameliyat Sonrası Bakım: Ameliyat sonrası, çocuklar CSF sızıntısı veya enfeksiyon gibi komplikasyonlar için dikkatli bir şekilde izlenmelidir. İyileşmeyi desteklemek ve motor fonksiyonları geliştirmek için fizyoterapi genellikle önerilir.

Rehabilitasyon ve Takip: Chiari Malformasyonu ameliyatı geçiren çocuklar için uzun vadeli takip şarttır. Düzenli kontroller, MRI taramaları ve nörolojik değerlendirmeler, iyileşme ilerlemesini takip etmeye ve olası sorunları tespit etmeye yardımcı olur.

 

Aile Eğitimi ve Destek: Ailelerin durum, semptomlar ve rutin takibin gerekliliği hakkında bilgilendirilmesi hayati önem taşır. Ailelerin Chiari Malformasyonlu bir çocukla başa çıkma zorluklarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için destek grupları ve danışmanlık da faydalı olabilir.

 

Sonuç olarak, çocuklarda Chiari Malformasyonunun yönetimi, detaylı tanı, dikkatlice düşünülmüş tedavi seçenekleri ve uzun vadeli takip gerektiren çok yönlü bir süreçtir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi  hastaların doğru bir tanı ve tedavi süreci geçirebilmeleri için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar.

Chiari Malformasyonunda Cerrahi Tedavi Seçenekleri

Chiari Malformasyonu için cerrahi tedavi seçenekleri, durumun tipine ve hastanın semptomlarının şiddetine göre değişiklik gösterir.

 

 1. Posterior Fossa Dekompresyonu: En yaygın cerrahi tedavi yöntemidir. Bu işlem, beyin sapına ve serebelluma baskı yapan kemik yapıların çıkarılmasını içerir. Ameliyat, serebrospinal sıvının akışını iyileştirmeyi ve semptomları hafifletmeyi amaçlar.

 2. Duraplasti: Bazı durumlarda, omurilik zarının (dura mater) genişletilmesi gerekebilir. Bu, ekstra alan yaratmak ve sıvının daha rahat akmasını sağlamak için yapılır.

 3. Spinal Kord Dekompresyonu: Özellikle siringomiyeli (omurilikte sıvı dolu kistler) ile ilişkili vakalarda tercih edilen bir yöntemdir.

 4. Ventriküler Şant: Nadiren, serebrospinal sıvının basıncını azaltmak için beyin ventriküllerine şant yerleştirilmesi gerekebilir.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Chiari malformasyonu cerrahisinde tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.