Konjenital Beyin Anomalileri - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Konjenital Beyin Anomalileri - Dr Özgür Akşan - İzmir

Konjenital beyin anomalileri, doğumda ortaya çıkan ve bebeğin beyin gelişiminde oluşan anormalliklerdir. Bu tür durumlar, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir ve bebeğin beyin yapısında veya işlevlerinde değişikliklere neden olabilir. Genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak gelişen bu anomaliler, çocuğun yaşamı boyunca etkili olabilir ve bazı durumlarda cerrahi müdahale gerektirebilir.

 

Bu anormalliklerin bazı örnekleri şunlardır:

 1. Hidrosefali: Beyin omurilik sıvısının aşırı birikimi, kafa içi basıncın artmasına ve beyin dokusuna zarar verebilir.
 2. Anensefali: Ciddi bir gelişimsel kusur olup, beyin ve kafatasının büyük bir bölümünün gelişmemesi ile karakterizedir.
 3. Ensefalosel: Beyin dokusunun kafatası dışına fıtıklaşması durumu; genellikle beyin ve omurilik zarlarının bir açıklık yoluyla dışarı çıkmasıyla meydana gelir.
 4. Dandy-Walker Sendromu: Beyincik ve dördüncü ventrikülün anormallikleri ile ilişkilidir ve hidrosefaliye neden olabilir.
 5. Araknoid Kistler: Beyin ve omurilik zarları arasında sıvı dolu kesecikler oluşur.

Konjenital Beyin Anomalilerinin Nedenleri ve Risk Faktörleri

Konjenital beyin anomalilerinin oluşumu, genetik ve çevresel faktörlerin karmaşık etkileşimleri sonucunda meydana gelir. Bu faktörler, bebeğin anne karnındaki gelişim sürecinde çeşitli riskler oluşturabilir ve beyin gelişimini etkileyebilir.

 

1. Genetik Faktörler

 • Kromozomal Anormallikler: Bazı konjenital beyin anomalileri, kromozom sayısında veya yapısında meydana gelen değişikliklerle ilişkilidir.
 • Genetik Mutasyonlar: Belirli genlerdeki mutasyonlar, beyin gelişimini etkileyebilir ve çeşitli anormalliklere yol açabilir.
 • Ailedeki Sağlık Geçmişi: Ailede konjenital beyin anomalisi öyküsü, riski artırabilir.

2. Çevresel Faktörler

 • Anne Sağlığı: Hamilelik sırasında annenin yaşadığı sağlık sorunları, özellikle enfeksiyonlar, diyabet ve hipertansiyon, fetusun beyin gelişimini etkileyebilir.
 • Maruziyetler: Hamilelik sırasında bazı ilaçlara, kimyasallara veya toksinlere maruz kalma, fetal beyin gelişiminde anormalliklere neden olabilir.
 • Beslenme Eksiklikleri: Hamilelik sırasında yetersiz beslenme, özellikle folik asit eksikliği, nöral tüp defektleri gibi bazı beyin anomalilerinin gelişim riskini artırabilir.

3. Gelişimsel Faktörler

 • Erken Hamilelik Dönemi: Beyin ve sinir sistemi, hamileliğin ilk haftalarında gelişmeye başlar. Bu dönemde yaşanan sorunlar, beyin gelişimini ciddi şekilde etkileyebilir.
 • Plasental Komplikasyonlar: Plasenta ile ilgili sorunlar, bebeğin oksijen ve besin alımını etkileyerek beyin gelişimini bozabilir.

Konjenital beyin anomalilerinin etiyolojisi, genetik predispozisyonların yanı sıra çevresel ve gelişimsel faktörlerin birleşimiyle anlaşılabilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, konjenital beyin anomalisi tanısı konulan hastalarda, bu etkenleri detaylıca değerlendirerek, her bir hastanın özel ihtiyaçlarına uygun bireysel tedavi ve bakım planları geliştirilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Bu kapsamlı yaklaşım, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemeyi ve yaşam kalitelerini iyileştirmeyi amaçlar.

Konjenital Beyin Anomalilerinde Tanı Süreçleri

Konjenital beyin anomalilerinin erken tanısı, çocuğun sağlıklı gelişimi ve uygun tedavi planlaması için kritik öneme sahiptir. Tanı süreci, bir dizi gelişmiş tanısal aracı ve yöntemi içerir.

 

1. Ultrason

 • Kullanımı: Ultrason, hamileliğin erken dönemlerinde bebeğin beyin gelişimini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılır.
 • Özellikleri: Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanarak bebeğin beyin yapısının görüntülerini sağlar.
 • Sınırlılıkları: Tüm anomalileri tespit etmekte sınırlı olabilir, özellikle hamileliğin ilerleyen dönemlerinde.

2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI)

 • Kullanımı: Daha detaylı beyin görüntüleri için tercih edilir, özellikle ultrasonla belirsiz bulguların değerlendirilmesinde.
 • Özellikleri: Yüksek çözünürlüklü görüntüler sağlayarak, beyin dokusunun detaylı analizini yapar.
 • Avantajları: İyonize radyasyon içermez, bu nedenle fetus için güvenlidir.

3. Genetik Testler

 • Kullanımı: Genetik anomalilerin ve kromozomal bozuklukların tespitinde kullanılır.
 • Yöntemler: Amniyosentez veya koryon villus biyopsisi gibi prosedürlerle elde edilen örnekler üzerinde gerçekleştirilir.
 • Önemi: Özellikle ailede genetik hastalık öyküsü varsa önemlidir.

4. Diğer Tanısal Araçlar

 • Fetal Ekokardiyografi: Kalp anomalilerinin değerlendirilmesinde kullanılır, bazen beyin gelişimiyle ilişkili olabilir.
 • Fetal Kan Testleri: Annenin kanındaki fetal DNA’nın analizi yoluyla belirli genetik koşulların tespiti.
 • Perinatal İmaging: Hamileliğin son dönemlerinde ve doğum sonrası dönemde detaylı görüntüleme sağlar.

Konjenital beyin anomalilerinin tanısı için kullanılan yöntemler, her bir vakada farklılık gösterebilir ve bebeğin ve annenin sağlık durumuna bağlı olarak seçilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her bir hastanın özel durumunu dikkate alarak ve uygun tanı yöntemlerini kullanarak ve bu süreci titizlikle yönetilebilmesi için hastalara yardımcı olurlar. Bu yaklaşım, etkili tedavi planlaması ve hastanın sağlığının en iyi şekilde korunmasını sağlar.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Konjenital Beyin Anomalilerinde Cerrahi Tedavi Yaklaşımları ve Teknikleri

Konjenital beyin anomalilerinin cerrahi tedavisi, her bir anormallik türüne ve hastanın bireysel durumuna özel olarak planlanır. Bu tedaviler, hem cerrahi tekniklerin gelişmişliği hem de cerrahın beceri ve deneyimine bağlı olarak farklılık gösterir.

 

1. Mikrocerrahi Teknikler

 • Kullanımı: Mikrocerrahi, özellikle kompleks beyin anomalilerinin tedavisinde kullanılır.
 • Avantajları: Daha az invaziv, çevre dokulara daha az zarar verir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.
 • Riskleri: Yüksek teknik beceri gerektirir ve bazı durumlarda komplikasyon riski taşır.

2. Endoskopik Cerrahi

 • Kullanımı: Hidrosefali gibi durumlar için tercih edilen yöntemdir.
 • Özellikleri: Minyatürize kamera ve aletler kullanılarak gerçekleştirilir.
 • Avantajları: Daha az kesik yapılması, kısa hastanede kalış süresi ve daha hızlı iyileşme.

3. Shunt Yerleştirme

 • Kullanımı: Aşırı beyin omurilik sıvısını boşaltmak için kullanılır, özellikle hidrosefali tedavisinde.
 • Özellikleri: Beyin omurilik sıvısını başka bir vücut bölgesine taşıyan bir tüp sistemi yerleştirilir.
 • Riskleri: Shunt tıkanması veya enfeksiyon riski içerir.

4. Rekonstrüktif Cerrahi

 • Kullanımı: Ensefalosel gibi yapısal anormalliklerin düzeltilmesi için uygulanır.
 • Özellikleri: Beyin dokusunun yeniden konumlandırılmasını ve kafatasının yeniden yapılandırılmasını içerir.
 • Avantajları: İşlevsel ve kozmetik sonuçlar sağlar.

5. Osteotomi ve Dekompresif Cerrahi

 • Kullanımı: Bazı anomalilerde, beyin üzerindeki basıncı azaltmak için uygulanır.
 • Özellikleri: Kafatası kemiklerinde kesikler yaparak daha fazla alan sağlar.
 • Riskleri: İyileşme süreci daha uzun olabilir ve enfeksiyon riski içerir.

Konjenital beyin anomalilerinin cerrahi tedavisi, her hasta için özel olarak planlanmalıdır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu süreçte hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarını dikkatlice değerlendirir ve uygun cerrahi yaklaşımın seçilmesi için tıbbi danışmanlık hizmeti sağlar. Tedavi planlaması, hastanın genel sağlık durumu, yaş ve özel ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapılır, böylece en iyi sonuçların elde edilmesi hedeflenir.

Konjenital Beyin Anomalilerinde Komplikasyonlar ve Yönetimi

Cerrahi müdahalelerin ve konjenital beyin anomalilerinin kendine özgü potansiyel komplikasyonları vardır. Bu komplikasyonların etkin bir şekilde yönetilmesi, hastaların sağlık durumlarının ve yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için hayati öneme sahiptir.

 

1. Cerrahi Komplikasyonlar

 • Enfeksiyon: Cerrahi müdahaleler, enfeksiyon riskini taşır. Bu risk, sterilizasyon prosedürleri ve post-operatif bakımla minimize edilir.
 • Kanama ve Hematom: Ameliyat sırasında ve sonrasında kanama riski mevcuttur. Kanamayı kontrol altında tutmak için dikkatli cerrahi teknikler ve gerektiğinde kan transfüzyonları kullanılır.
 • Nörolojik Hasar: Cerrahi müdahale sırasında beyin veya sinir dokusuna zarar verme riski vardır. Bu, deneyimli cerrahlar ve gelişmiş cerrahi navigasyon teknikleriyle azaltılabilir.

2. Anomalilere Özgü Komplikasyonlar

 • Gelişimsel Gecikmeler: Bazı konjenital beyin anomalileri, gelişimsel gecikmelere neden olabilir. Erken müdahale ve özel eğitim programları bu durumların yönetiminde kritik öneme sahiptir.
 • Nörolojik Sorunlar: Epilepsi, motor becerilerde zorluklar ve bilişsel engeller gibi nörolojik sorunlar görülebilir. Multidisipliner bir yaklaşım ve özelleştirilmiş rehabilitasyon programları bu sorunların yönetiminde kullanılır.

3. Komplikasyonların Yönetimi

 • Post-operatif Bakım: Komplikasyonların erken teşhisi ve yönetimi için dikkatli post-operatif izlem ve bakım gerekir.
 • Rehabilitasyon: Fiziksel, konuşma ve mesleki terapiler, hastaların iyileşme sürecini desteklemek ve komplikasyonları yönetmek için önemlidir.
 • Aile ve Hasta Eğitimi: Hastalar ve aileleri, komplikasyonların yönetimi konusunda eğitilir ve desteklenir.

4. Uzun Vadeli Takip

 • Kronik Komplikasyonlar: Uzun vadeli takip, özellikle kronik komplikasyonlar açısından önemlidir. Düzenli sağlık kontrolleri ve gerekli tıbbi müdahalelerle bu durumlar etkin bir şekilde yönetilebilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr Özgür Akşan ve ekibi, konjenital beyin anomalilerinin tedavisi ve komplikasyon yönetimi konusunda bireyselleştirilmiş yaklaşımlar sunar. Her hasta için, potansiyel komplikasyonları en aza indirgeyecek ve hastanın genel sağlık durumunu ve yaşam kalitesini iyileştirecek tedavi stratejileri geliştirirler. Bu süreçte, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, kapsamlı ve özverili bakım sağlamayı hedeflerler.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Pediyatrik beyin cerrahisinde tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Konjenital Beyin Anomalilerinde Uzun Vadeli Bakım ve İzlem

Konjenital beyin anomalileri olan çocuklar için uzun vadeli bakım ve izlem, onların gelişiminde ve genel sağlık durumlarında önemli rol oynar. Bu süreç, çocuğun yaşamının her aşamasında dikkatle planlanmalı ve uygulanmalıdır.

 

1. Gelişimsel İzlem

 • Erken Müdahale Programları: Çocukların motor becerileri, konuşma ve dil gelişimi, sosyal ve duygusal becerileri açısından desteklenmesi gereklidir.
 • Düzenli Değerlendirme: Çocukların gelişimi, pediatrik uzmanlar tarafından düzenli olarak değerlendirilmeli ve gerekli görüldüğünde özel eğitim veya terapilere yönlendirilmelidir.

2. Sağlık Durumlarının İzlenmesi

 • Nörolojik Değerlendirme: Epilepsi, motor koordinasyon problemleri ve bilişsel gelişimle ilgili sorunların izlenmesi önemlidir.
 • Düzenli Sağlık Kontrolleri: Anomalilerle ilişkili olabilecek diğer sağlık sorunları için düzenli sağlık kontrolleri yapılmalıdır.

3. Uzun Vadeli Bakım Stratejileri

 • Eğitim ve Sosyal Destek: Çocukların eğitim ihtiyaçları ve sosyal becerilerinin geliştirilmesi için ailelere ve eğitimcilere rehberlik edilmesi gerekir.
 • Aile Danışmanlığı ve Destek: Ailelere, çocuklarının bakımı ve gelişimiyle ilgili eğitim ve psikolojik destek sunulmalıdır.

4. Uzun Vadeli Sağlık Planlaması

 • Bireyselleştirilmiş Bakım Planları: Her çocuğun sağlık ve gelişim ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş bir bakım planı hazırlanmalıdır.
 • Kronik Durumların Yönetimi: Anomalilerle ilişkili kronik sağlık sorunları, uzman doktorların gözetiminde yönetilmelidir.

5. Multidisipliner Yaklaşım

 • Entegre Bakım: Pediatrik uzmanlar, nörologlar, fizyoterapistler, konuşma terapistleri ve özel eğitim uzmanları gibi çeşitli disiplinlerden uzmanlarla işbirliği içinde çalışılmalıdır.

İzmir Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, konjenital beyin anomalileri olan çocuklara yönelik uzun vadeli bakım ve izlem süreçlerinde multidisipliner bir yaklaşım benimser. Bu süreç, çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre şekillendirilir ve onların gelişimini, sağlığını ve yaşam kalitesini desteklemeyi amaçlar. Ailelerin eğitimi ve desteği, bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.