Kraniosinostoz - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

drozguraksan.com - Dr Özgür Akşan - 0143 - Kraniosinostoz - Dr Özgür Akşan - İzmir

Kraniosinostozun Genel Tanımı: Kraniosinostoz, çocukların kafatası gelişiminde karşılaşılan bir durumdur, burada kafatası kemikleri arasındaki sütürler, beynin tam olarak gelişmeden önce erken kapanır. Bu erken kapanma, başın anormal şeklinde ve potansiyel sağlık sorunlarında kendini gösterir.

 

Sütürlerin Erken Kapanmasının Etkileri: Normalde, kafatası kemikleri arasındaki sütürler, beyin büyüdükçe genişleme alanı sağlar. Kraniosinostozda, bu sütürlerin erken kapanması, başın eşit olmayan büyümesine ve şekilsiz görünmesine neden olabilir. Bu durum aynı zamanda beyin için yeterli alan bırakmayabilir, bu da beyin üzerinde baskı oluşturabilir ve gelişimsel sorunlara yol açabilir.

 

Kraniosinostozun Çeşitleri: Kraniosinostoz, etkilenen sütüre bağlı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Bazı yaygın tipler şunlardır:

 

 1. Sagittal Sütür Kraniosinostozu: En sık görülen tip olup, kafatasının uzunlamasına büyümesini engeller.

 2. Koronal Sütür Kraniosinostozu: Kafatasının yan taraflarının büyümesini etkiler ve asimetrik bir baş şekline yol açabilir.

 3. Metopik Sütür Kraniosinostozu: Alın bölgesindeki sütürün erken kapanması sonucudur ve trigonosefaliye neden olabilir.

 4. Lambdoid Sütür Kraniosinostozu: Oldukça nadirdir ve kafatasının arka kısmının şeklini etkiler.

Genetik İlişkiler ve Altta Yatan Durumlar: Kraniosinostoz bazen genetik sendromlarla ilişkilendirilir. Crouzon sendromu, Apert sendromu ve Pfeiffer sendromu gibi genetik bozukluklar, bu durumun gelişimine katkıda bulunabilir.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kraniosinostozun tanımı, etkileri ve çeşitleri konusunda derinlemesine bilgi sunarlar. Dr. Akşan, bu durumun teşhis ve tedavi yöntemlerinde ailelere ve hastalara rehberlik eder, özellikle genetik ilişkiler ve sağlık üzerindeki etkileri konusunda önemli bilgiler sağlar.

Kraniosinostozun Nedenleri: Genetik ve Çevresel Etkileşimler

Kraniosinostozun Çok Yönlü Nedenleri: Kraniosinostozun kesin nedenleri henüz tam olarak anlaşılamamış olsa da, bu durumun oluşumunda genetik predispozisyonların ve çevresel faktörlerin karmaşık bir etkileşimi olduğu düşünülmektedir. Bu etkileşim, kafatası kemiklerinin erken kapanmasına ve sonuç olarak kraniosinostozun çeşitli formlarına yol açabilir.

 

Genetik Faktörlerin Rolü: Kraniosinostoz bazen genetik bozukluklarla ilişkilendirilir. Örneğin:

 1. Crouzon Sendromu: Bu genetik durum, yüz ve kafatası kemiklerinin anormal gelişimine neden olur ve kraniosinostoz ile ilişkilidir.

 2. Apert Sendromu: Bu sendrom, parmakların birleşmesi ve kafatası deformiteleri gibi özellikler gösterir ve kraniosinostozu içerebilir.

 3. Pfeiffer Sendromu: Bu durum, el ve ayak parmaklarının anormal gelişimi ile birlikte kraniosinostozu içerebilir.

Bu genetik bozukluklar, belirli gen mutasyonlarından kaynaklanır ve genellikle kafatası kemiklerinin erken birleşmesine yol açar.

 

Çevresel Faktörler: Kraniosinostozun oluşumunda çevresel faktörler de rol oynayabilir. Bunlar arasında hamilelik sırasında maruz kalınan belirli ilaçlar, annenin sağlık durumu ve beslenme alışkanlıkları yer alabilir.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kraniosinostozun olası nedenlerini ve bu durumun genetik yönlerini derinlemesine incelerler. Dr. Akşan, hastaları ve aileleri bu karmaşık durumun genetik ve çevresel etkileri konusunda bilgilendirir ve hastaların her birinin özel durumuna uygun tedavi stratejileri geliştirir.

Kraniosinostozun Farklı Tipleri ve Özgün Karakteristikleri: Kapsamlı Bir İnceleme

Kraniosinostozun Çeşitli Formları: Kraniosinostoz, etkilenen kranial sütüre göre çeşitli tiplere ayrılır. Her bir tip, farklı özellikler, semptomlar ve tedavi gereksinimleri sunar.

 

 1. Sagittal Sütür Kraniosinostozu:

  • Tanımı: En yaygın görülen tip olup, sagittal sütürün erken kapanması sonucu ortaya çıkar.
  • Etkileri: Kafatasının uzun ve dar bir şekilde büyümesine neden olur, genellikle ‘tekne şeklinde’ bir başa yol açar.
  • Tedavi: Genellikle cerrahi müdahale ile sütürün yeniden şekillendirilmesi gereklidir.
 2. Metopik Sütür Kraniosinostozu:

  • Tanımı: Metopik sütürün erken kapanmasından kaynaklanır.
  • Etkileri: Alın bölgesinde üçgen şeklinde bir kafa yapısına ve yüzde asimetriye neden olabilir.
  • Tedavi: Bu durumun tedavisi genellikle cerrahi işlemi içerir.
 3. Koronal Sütür Kraniosinostozu:

  • Tanımı: Bir veya her iki koronal sütürün erken kapanması.
  • Etkileri: Asimetrik bir kafa şekline ve yüzde eşitsizliklere yol açabilir.
  • Tedavi: Cerrahi yöntemlerle sütürlerin düzeltilmesi ve başın simetrisinin sağlanması hedeflenir.
 4. Lambdoid Sütür Kraniosinostozu:

  • Tanımı: En nadir görülen tiptir ve lambdoid sütürün erken kapanması sonucu oluşur.
  • Etkileri: Kafatasının arka tarafında düzleşmeye ve başın bir tarafında çıkıntıya neden olur.
  • Tedavi: Bu tip genellikle cerrahi müdahale gerektirir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kraniosinostozun çeşitli tiplerini ve bunların özgün karakteristiklerini detaylı bir şekilde ele alır. Dr. Akşan, her bir tipin gerektirdiği özelleştirilmiş tedavi yöntemlerini ve cerrahi müdahale seçeneklerini sunarak, hastaların ve ailelerin bu karmaşık durumları anlamalarına ve yönetmelerine yardımcı olur.

Kraniosinostozun Teşhis Süreci: Kritik Adımlar ve Görüntüleme Yöntemleri

Kraniosinostozun Başlangıç Teşhisi: Kraniosinostoz, genellikle bir çocuğun fiziksel muayenesi ve ayrıntılı tıbbi geçmişi ile ilk olarak teşhis edilir. Doktorlar, kafatasının şeklini ve boyutunu inceleyerek ve çocuğun gelişim öyküsünü değerlendirerek bu durumun belirtilerini saptayabilirler.

 

Fiziksel Muayene ve Gözlemler:

 • Kafatası İncelemesi: Doktorlar, çocuğun kafatasını elle muayene ederek sütürlerin erken kapanıp kapanmadığını belirler. Ayrıca, başın asimetrik veya anormal şeklini gözlemleyebilirler.
 • Gelişimsel Değerlendirme: Çocuğun genel gelişimi ve motor becerileri, potansiyel gelişimsel gecikmeler veya sorunlar için değerlendirilir.

Görüntüleme Testleri: Kraniosinostozun teşhisinde, detaylı görüntüleme testleri kritik bir rol oynar:

 1. X-ışınları:

  • Kafatası kemiklerinin yapısını ve sütürlerin durumunu görselleştirmek için kullanılır.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taramaları:

  • BT taramaları, kafatası kemiklerinin detaylı görüntülerini sağlar ve hangi sütürlerin etkilendiğini belirlemeye yardımcı olur.
 3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI):

  • MRI, beyin dokusunun ve kafatası yapısının daha ayrıntılı görüntülerini sunar. Bu, altta yatan nedenleri ve beyin gelişimi üzerindeki potansiyel etkileri değerlendirmek için önemlidir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kraniosinostozun teşhis sürecini ve bununla ilişkili kritik görüntüleme testlerini ayrıntılı bir şekilde ele alırlar. Dr. Akşan, teşhis konulmasından tedavi planlamasına kadar her adımda ailelere rehberlik ve destek sunar. Ayrıca, gelişmiş görüntüleme tekniklerinin kullanımı ve bu tekniklerin kraniosinostoz teşhisi ve yönetimindeki önemi hakkında bilgi sağlar.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Kraniosinostoz Tedavisinde Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Yaklaşımlar

Cerrahi Olmayan Tedavi Seçenekleri: Hafif kraniosinostoz vakalarında, cerrahiye gerek kalmadan başın şeklini düzeltmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yaklaşımlar, genellikle bebek ve küçük çocuklarda uygulanır.

 

 1. Kask ve Baş Bantları:
  • Kullanımı: Kafatasının anormal büyümesini düzeltebilmek için özel olarak tasarlanmış kasklar veya baş bantları kullanılır.
  • Etkililik: Bu cihazlar, kafatası kemikleri hala esnekken ve beyin büyümesine minimal risk olduğunda etkili bir yöntemdir. Kafatasının doğru şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri: Daha ciddi kraniosinostoz vakalarında, etkilenen kafatası bölgesinin düzeltilmesi için cerrahi müdahale gerekebilir.

 1. Açık Kranial Boşluk Rekonstrüksiyonu:

  • İşlem: Bu yöntem, etkilenen kafatası bölümünün yeniden şekillendirilmesini içerir. Cerrah, saç derisine bir kesi yaparak kafatası kemiklerine erişir ve bunları düzeltir.
  • Zamanlama: Bu cerrahi genellikle çocuk biraz daha büyüdüğünde ve kafatası kemikleri daha sağlam hale geldiğinde yapılır.
 2. Endoskopik Şerit Kraniyektomi:

  • İşlem: Daha az invaziv bir yöntem olan endoskopik şerit kraniyektomi, etkilenen sütürün çıkarılmasını içerir. Bu, beynin normal büyümesine izin verir.
  • Sonrası: Ameliyattan sonra, bebek kafatasının şeklini düzeltmeye yardımcı olmak için bir kask takar.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, kraniosinostozun tedavisinde hem cerrahi hem de cerrahi olmayan yaklaşımları sunar. Dr. Akşan, her bir hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre tedavi yöntemlerini belirler ve aileleri bu süreçte bilgilendirir ve destekler. Ailelere cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi seçeneklerinin avantajları ve potansiyel riskleri hakkında kapsamlı bilgi sağlanır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Kraniosinostoz için cerrahi tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.