Nöral Tüp Defektleri NTD - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Nöral Tüp Defektleri - Dr Özgür Akşan - İzmir

Nöral Tüp Defektlerinin Genel Tanımı: Nöral Tüp Defektleri (NTD), bebeğin beyin, omurga ve omuriliğinin gelişimi sırasında, genellikle hamileliğin ilk ayında ortaya çıkan ciddi doğumsal anormalliklerdir. Bu durumlar, fetal gelişimin çok erken bir aşamasında, nöral tüpün düzgün kapanmamasından kaynaklanır ve çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

 

NTD’lerin Sınıflandırılması ve Çeşitleri: NTD’ler, etkiledikleri bölgeye ve ortaya çıkardıkları fiziksel anormalliklerin türüne göre sınıflandırılır. En yaygın tipler şunlardır:

 

 1. Spina Bifida: Omurilik gelişimindeki bir anormallik sonucu, omurganın bölümlerinin tam olarak kapanmamasıdır. Bu durum, sinir hasarı ve hareket kısıtlılığı gibi sonuçlar doğurabilir.

 2. Anensefali: Bu, beyin ve kafatasının önemli bir kısmının gelişmemesi durumudur ve genellikle doğumdan kısa bir süre sonra ölümle sonuçlanır.

 3. Ensefalosel: Beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarı doğru çıkıntı yapması durumudur. Bu durum, beyin hasarı ve nörolojik sorunlara neden olabilir.

Her Bir Defektin Özgün Etkileri: Her bir NTD tipinin farklı etkileri vardır. Spina bifida, genellikle yaşam boyu süren hareket kısıtlılığına ve diğer fiziksel engellere yol açabilirken, anensefali ve ensefalosel daha ciddi ve genellikle yaşamsal risk taşıyan durumlardır.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NTD’lerin tanımı, sınıflandırılması ve olası sağlık sonuçları konusunda hastalara ve ailelerine detaylı bilgilendirme ve rehberlik sağlarlar. Tedavi sürecinde, her bir defekt tipine özgü yaklaşımlar ve müdahale yöntemleri geliştirilerek, etkilenen bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına özel çözümler sunulur.

Nöral Tüp Defektlerinin Temel Nedenleri: Risk Faktörleri ve Etkileşimler

Nöral Tüp Defektlerinin Etiyolojisi: Nöral Tüp Defektleri (NTD’ler), bir dizi karmaşık faktörün etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Bu durumların kesin nedenleri tam olarak aydınlatılamamış olmasına rağmen, genetik predispozisyonlar, beslenme eksiklikleri ve çevresel faktörlerin bir arada rol oynadığı bilinmektedir.

 

Folik Asit ve Beslenmenin Rolü: Hamilelik öncesi ve erken hamilelik döneminde folik asit, bir B vitamini türü, eksikliği NTD riskini artırmaktadır. Folik asit, fetal beyin ve omurilik gelişiminde hayati önem taşır. Bu yüzden, hamilelik öncesi ve sırasında yeterli folik asit alımı, NTD’lerin önlenmesinde kritik bir faktördür.

 

Genetik Faktörler: Genetik faktörler, NTD’lerin oluşumunda önemli bir rol oynayabilir. Ailede NTD öyküsü olan bireylerde bu durumların görülme ihtimali daha yüksektir, ancak genetik mekanizmalar hala tam olarak anlaşılamamıştır.

 

Çevresel ve Yaşam Tarzı Risk Faktörleri: Hamilelik sırasında maruz kalınan çevresel faktörler ve anne adayının yaşam tarzı da NTD riskini etkileyebilir. Diyabet, obezite ve bazı ilaçların kullanımı, artmış riskle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, yüksek vücut sıcaklığına maruz kalma (örneğin ateş veya sıcak su banyoları) da riski artırabilir.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NTD’lerin nedenlerini ve önlenmesi yollarını anlamada hastalara rehberlik ederler. Bu yaklaşım, NTD riskinin azaltılmasına yardımcı olmak ve sağlıklı hamilelik süreçlerine katkıda bulunmak amacı taşır.

Nöral Tüp Defektlerinin Genetik ve Çevresel Risk Faktörleri: Etkileşimlerin İncelenmesi

Genetik Yatkınlık ve NTD’ler: NTD’lerin oluşumunda genetik faktörlerin rolü, araştırmacılar ve klinik uzmanlar için önemli bir inceleme alanıdır. Ailede NTD öyküsü olan bireylerde bu durumların tekrarlama riski daha yüksektir, bu da genetik yatkınlığın bu defektlerin oluşumunda etkili olduğunu göstermektedir. Ancak, NTD’lerin genetik temelleri tam olarak çözümlenmemiştir ve genellikle çok sayıda genin etkileşimi ile ilişkilendirilir.

 

Çevresel Tetikleyiciler ve Yaşam Tarzı Faktörleri: NTD’lerin oluşumunda çevresel faktörler de önemli bir rol oynar. Bu çevresel faktörler şunları içerebilir:

 1. Beslenme Eksiklikleri: Özellikle hamilelik öncesi ve erken dönemde folik asit eksikliği, NTD riskini önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, folik asit açısından zengin gıdaların tüketimi ve folik asit takviyeleri önem taşır.

 2. Hamilelik Sırasında Maruz Kalınan Durumlar: Anne adayının diyabet, obezite gibi sağlık durumları, yüksek vücut sıcaklığına maruz kalma (ateş, sıcak su banyoları vb.) ve belirli ilaçların kullanımı, NTD riskini artırabilir.

 3. Çevresel Toksinler ve Kimyasallar: Hamilelik sırasında bazı toksinlere ve kimyasallara maruz kalma, özellikle gelişmekte olan fetüs için risk oluşturabilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NTD’lerin genetik ve çevresel risk faktörlerinin derinlemesine incelenmesi konusunda hastalara ve hamilelik planlayan çiftlere tıbbi danışmanlık hizmeti sunarlar. Dr. Akşan, genetik danışmanlık ve çevresel risk faktörlerinin yönetimi konusunda bireyleri bilgilendirerek, NTD riskini en aza indirgemek için stratejiler geliştirir. Bu yaklaşım, etkilenen bireyler ve aileler için bütüncül bir destek ve rehberlik sağlamayı amaçlar.

Nöral Tüp Defektlerinin Çeşitleri ve Karakteristik Özellikleri: Bir Genel Bakış

Nöral Tüp Defektlerinin Çeşitliliği: Nöral Tüp Defektleri (NTD’ler), fetal gelişim sırasında nöral tüpün düzgün kapanmamasından kaynaklanan bir dizi farklı durumu içerir. Bu defektler, etkiledikleri anatomik bölgeye ve ortaya çıkardıkları spesifik fiziksel anormalliklere göre sınıflandırılır.

 

 1. Spina Bifida:

  • Tanım ve Etkileri: Spina bifida, omurga gelişimindeki bir bozukluktur ve omuriliğin omurgadan bir açıklıkta çıkıntı yapmasıyla karakterizedir.
  • Sağlık Sonuçları: Bu durum, sinir hasarı, hareket bozuklukları ve bazen idrar ve bağırsak kontrolünde sorunlara yol açabilir. Semptomların şiddeti, kistin boyutu ve yerleşim yerine bağlı olarak değişir.
 2. Anensefali:

  • Tanım ve Etkileri: Anensefali, bebeğin beyin ve kafatasının önemli bir kısmının gelişmemesi durumudur.
  • Sağlık Sonuçları: Bu ciddi durum, genellikle doğumdan kısa bir süre sonra ölümle sonuçlanır, çünkü bebeğin beyin fonksiyonları büyük ölçüde eksiktir veya yoktur.
 3. Ensefalosel:

  • Tanım ve Etkileri: Ensefalosel, beyin dokusunun kafatasındaki bir açıklıktan dışarı çıkıntı yapması durumudur.
  • Sağlık Sonuçları: Bu durum, beyin hasarı ve nörolojik sorunlara neden olabilir. Tedavi ve sağlık sonuçları, çıkıntının boyutuna ve yerleşimine bağlı olarak değişkenlik gösterir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NTD’lerin çeşitleri ve karakteristik özellikleri hakkında kapsamlı bilgi sunarak, bu durumların tanı ve tedavi süreçlerinde hastalara ve ailelerine rehberlik ederler. Dr. Akşan’ın ekibi, spesifik NTD tiplerine yönelik özelleştirilmiş tedavi planları geliştirir ve her bir hastanın bireysel ihtiyaçlarını karşılamak için multidisipliner bir yaklaşım benimser.

Nöral Tüp Defektlerinin Tanısı ve Erken Tespiti: Önleyici Taramalar ve Yöntemler

Nöral Tüp Defektlerinin Tanısında Önemli Adımlar: Nöral Tüp Defektleri (NTD’ler), genellikle hamilelik sırasında yapılan tarama testleriyle tanımlanır. Bu testler, fetüste NTD’lerin varlığını ve türünü belirlemek için kritik önem taşır.

 

 1. Kan Testleri:

  • MSAFP Testi: Anne serumu alfa-fetoprotein (MSAFP) testi, NTD’lerin varlığını gösterebilecek yüksek protein seviyelerini tespit etmek için kullanılır. Anormal sonuçlar, daha detaylı taramaların yapılmasını gerektirebilir.
 2. Ultrason Taramaları:

  • Detaylı İnceleme: Ultrason taramaları, fetüste fiziksel anormallikleri ve potansiyel NTD’leri görselleştirmek için yaygın olarak kullanılır. Bu taramalar, genellikle hamileliğin ikinci trimesterinde yapılır.
 3. Amniosentez:

  • Genetik Test: Amniosentez, amniyon sıvısından alınan bir örnek üzerinde yapılan genetik testtir. Bu test, bebeğin kromozomlarındaki olası anormallikleri tespit edebilir ve NTD teşhisinde yardımcı olur.

Doğum Sonrası Tanı ve Değerlendirme: Doğumdan sonra, fiziksel muayene genellikle NTD’leri tanımlamada kullanılır. Ek olarak, defektin boyutunu ve etkilerini değerlendirmek için X-ışınları, MRI ve BT taramaları gibi görüntüleme testleri gerekebilir.

 

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NTD’lerin tanısı ve erken tespiti konusunda hastalara ve hamilelik planlayan çiftlere tıbbi danışmanlık hizmeti sunar. Dr. Akşan, modern tarama yöntemlerinin önemini vurgulayarak, NTD riskinin erken aşamada belirlenmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi için gerekli bilgileri ve destekleri sağlar.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Nöral Tüp Defektlerinde Cerrahi ve Cerrahi Olmayan Tedavi Yaklaşımları

Cerrahi Olmayan Tedavi Seçenekleri: Nöral Tüp Defektleri’nin (NTD’ler) tedavisinde, cerrahi dışı yöntemler önemli bir rol oynayabilir. Bu tedaviler, özellikle semptom yönetimi ve potansiyel komplikasyonların önlenmesine odaklanır.

 

 1. Spina Bifida ve Mesane Yönetimi:
  • Spina bifida durumunda, mesane fonksiyonları etkilenebilir. Bu durumda, kateterizasyon ve ilaç tedavisi gibi yöntemler mesane yönetiminde etkili olabilir.
 2. Fizik Tedavi:
  • Hareket kabiliyetini ve günlük yaşam aktivitelerini desteklemek için fizik tedavi önemlidir. Fizik tedavi, hastaların hareketliliklerini artırabilir ve kas gücünü geliştirebilir.

Cerrahi Tedavi Yaklaşımları: NTD’lerin tedavisinde cerrahi müdahale, durumun tipine ve ciddiyetine bağlı olarak değişir.

 1. Prenatal Cerrahi:

  • Spina bifida vakalarında prenatal cerrahi, hamileliğin ilerleyen dönemlerinde uygulanabilir. Bu yaklaşım, omurgadaki açıklığın kapanmasını içerir ve gelecekteki komplikasyonları azaltmayı hedefler.
 2. Doğum Sonrası Cerrahi:

  • Doğum sonrası gerçekleştirilen cerrahi işlemler, defektin kapatılmasını ve hidrosefali gibi ek sorunların yönetimini içerir. Şant yerleştirme işlemleri, beyinde aşırı sıvı birikmesini kontrol altına almak için kullanılır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, NTD’lerin cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi yöntemlerine ilişkin kapsamlı bilgi ve danışmanlık sunar. Dr. Akşan, her bir hastanın özel durumuna ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları geliştirir, bu süreçte ailelerle yakın iş birliği yaparak, NTD’li hastaların yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Nöral tüp defektleri için cerrahi tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.