Periferik Sinir Yaralanmaları - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Periferik Sinir Yaralanmaları, omurilikten çıkan ve vücudun çeşitli bölgelerine yayılan sinirlerin hasar görmesi durumudur. Bu sinirler, vücudun motor ve duyu fonksiyonlarını kontrol eder ve hasarları, çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Bu nedenler arasında travma, kesi, çekme veya baskıya maruz kalma gibi faktörler bulunur.

Periferik Sinir Yaralanması Türleri: Detaylı İnceleme

Nöropraksi

 • Tanımı: Nöropraksi, sinirin yapısında herhangi bir bozulma olmaksızın geçici işlev kaybı yaşandığı bir sinir yaralanma türüdür.
 • Nasıl Meydana Gelir: Bu tür yaralanmalar genellikle sinire uygulanan hafif baskı veya darbe sonucu oluşur.
 • Belirtiler: Nöropraksi ile ilişkili belirtiler arasında geçici uyuşma, karıncalanma ve ağrı bulunur.
 • İyileşme Süreci: Sinirin yapısı bozulmadığı için, tam iyileşme genellikle mümkündür ve birkaç hafta ila birkaç ay içinde gerçekleşebilir.
 • Tedavi Yöntemleri: Genellikle konservatif tedavi yöntemleri yeterlidir. Bu, dinlenme, fizik tedavi ve belirtileri hafifletmeye yönelik ilaç tedavilerini içerebilir.

Aksotmezi

 • Tanımı: Aksotmezi, sinir liflerinin kesilmesi durumunda meydana gelen daha ciddi bir yaralanma türüdür.
 • Nasıl Meydana Gelir: Kesici bir travma veya ciddi bir darbe bu tür bir yaralanmaya sebep olabilir.
 • Belirtiler: Aksotmezi, etkilenen bölgede ağrı, ciddi uyuşma veya tamamen his kaybına neden olabilir.
 • İyileşme Süreci: İyileşme süreci daha uzundur ve genellikle cerrahi müdahale gerektirir. Sinir liflerinin onarılması veya yeniden bağlanması için cerrahi teknikler kullanılır.
 • Tedavi Yöntemleri: Cerrahi müdahale, fizik tedavi ve uzun süreli rehabilitasyon bu tür yaralanmalarda sıklıkla gerekli olabilir.

Nörotmezi

 • Tanımı: Nörotmezi, sinirin tamamen kopması durumudur ve en ciddi sinir yaralanma türü olarak kabul edilir.
 • Nasıl Meydana Gelir: Ağır travmalar veya kesici yaralanmalar sonucu ortaya çıkar.
 • Belirtiler: Etkilenen bölgede tam his kaybı, hareket edememe ve ciddi fonksiyon kaybı yaşanabilir.
 • İyileşme Süreci: Bu tür yaralanmalar genellikle kalıcı hasarla sonuçlanır. Sinirin yeniden bağlanması veya greft kullanılması gibi cerrahi müdahaleler gerekebilir, ancak tam iyileşme her zaman mümkün olmayabilir.
 • Tedavi Yöntemleri: Cerrahi onarım, yoğun fizik tedavi ve rehabilitasyon programları, fonksiyon kaybını en aza indirmeye ve hasta konforunu artırmaya yardımcı olabilir.

Periferik Sinir Yaralanmalarının türleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri, yaralanmanın şiddetine ve sinirin hasar gördüğü bölgeye bağlı olarak değişiklik gösterir. İzmir / Alsancak’taki kliniğimizde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tür yaralanmaların tanı ve tedavisinde hastalara kapsamlı tıbbi danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Erken müdahale ve uygun tedavi yaklaşımları, semptomların hafifletilmesinde ve hastanın yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Periferik Sinir Yaralanmalarının Etkileri: Kapsamlı Bir Bakış

Periferik Sinir Yaralanmalarının etkileri, yaralanmanın yerine ve şiddetine bağlı olarak geniş bir yelpazede değişebilir. Bu durum, vücuttaki motor ve duyu işlevlerini önemli ölçüde etkileyebilir.

 

Ağrı ve Duyusal Değişiklikler

 1. Ağrı: Yaralanmış sinirlerden kaynaklanan ağrı, genellikle keskin, yanma tarzında veya elektrik çarpması gibi hissedilebilir.
 2. Uyuşma ve Karıncalanma: Etkilenen bölgede uyuşma, karıncalanma veya “pins and needles” hissi yaygındır. Bu, özellikle uzun süreli basıncın olduğu durumlarda belirgindir.

Motor Fonksiyonlarda Azalma ve Kas Güçsüzlüğü

 1. Hareket Kısıtlılığı: Etkilenen sinirin kontrol ettiği kaslarda güç kaybı olabilir, bu da hareket kısıtlılığına yol açabilir.
 2. Kas Atrofisi: Uzun süreli sinir hasarı durumunda, etkilenen bölgedeki kaslar zayıflayabilir ve hacim kaybedebilir.

El, Kol, Ayak ve Bacaklarda Etkiler

 1. Motor ve Duyusal Kayıplar: Yaralanma ellerde, kollarda, ayaklarda veya bacaklarda meydana geldiğinde, bu bölgelerde motor beceri ve duyu işlevlerinde azalma görülebilir.
 2. Günlük İşlevlerde Zorluklar: Etkilenen bölgede his kaybı veya güçsüzlük, günlük aktiviteleri gerçekleştirmeyi zorlaştırabilir, örneğin yazı yazma, nesne tutma veya yürüme gibi.

Psikolojik Etkiler ve Yaşam Kalitesi

 1. Psikolojik Etkiler: Kronik ağrı ve hareket kısıtlılığı, psikolojik stres, anksiyete ve depresyon gibi durumlara yol açabilir.
 2. Yaşam Kalitesinde Düşüş: Periferik Sinir Yaralanmaları, hastaların yaşam kalitesini ve işlevselliğini önemli ölçüde etkileyebilir.

Periferik Sinir Yaralanmalarının etkileri, fiziksel, duyusal ve psikolojik açılardan çeşitlilik gösterir. İzmir / Alsancak’taki kliniğimizde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tür yaralanmaların etkilerini azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini iyileştirmek için kapsamlı tıbbi danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Periferik Sinir Yaralanmalarının Nedenleri ve Risk Faktörleri: Derinlemesine Bir İnceleme

Periferik Sinir Yaralanmalarının ortaya çıkmasına katkıda bulunan birçok neden ve risk faktörü bulunmaktadır. Bu faktörlerin anlaşılması, önleme ve erken müdahale stratejilerinin geliştirilmesinde önemlidir.

Fiziksel Travma

 • Kaza ve Düşmeler: Trafik kazaları, düşmeler veya sporla ilişkili yaralanmalar gibi olaylar sıklıkla sinir hasarına yol açabilir. Bu tür travmalar, genellikle aniden ve şiddetli bir şekilde etkiler.
 • Etkilenen Bölgeler: Bu tür travmalar genellikle uzuvları, özellikle de kolları ve bacakları etkiler.

Cerrahi Müdahaleler

 • Riskli İşlemler: Bazı cerrahi işlemler, özellikle ortopedik veya vasküler ameliyatlar sırasında sinir hasarına sebep olabilir.
 • Önleme ve Dikkat: Cerrahların sinirlere zarar verme riskini en aza indirmek için dikkatli olmaları gerekmektedir.

Tekrarlayan Hareketler

 • Meslek ve Hobi Aktiviteleri: Belirli meslekler veya hobi aktiviteleri, özellikle bilgisayar kullanımı, alet kullanımı veya müzik aleti çalma gibi tekrarlayan hareketleri içerenler, uzun süreli sinir sıkışmalarına yol açabilir.
 • Kronik Stres ve Yaralanma: Uzun süreli ve tekrarlayan hareketler, özellikle uygun olmayan ergonomi veya aşırı zorlama durumlarında, sinirler üzerinde kronik stres yaratarak yaralanmaya neden olabilir.

Periferik Sinir Yaralanmalarının nedenlerini ve risk faktörlerini anlamak, bu yaralanmaları önlemek ve erken müdahale etmek için hayati öneme sahiptir. İzmir / Alsancak’taki kliniğimizde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalara bu konuda rehberlik ve destek sunarak, etkili önleme ve tedavi stratejileri geliştirmektedir.

Periferik Sinir Yaralanmalarının Tanı Yöntemleri: Kapsamlı Bir İnceleme

Periferik Sinir Yaralanmalarının doğru tanısı, etkili tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için hayati öneme sahiptir. Tanı süreci, genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 

Klinik Muayene

 • Fiziksel Değerlendirme: Doktor tarafından yapılan fiziksel muayene, yaralanmanın tespiti için ilk adımdır. Bu muayenede, doktor, hareket kabiliyeti, duyu işlevi ve kas gücü gibi faktörleri değerlendirir.
 • Hasta Geçmişi ve Semptom Analizi: Hastanın geçmişi ve semptomları detaylıca incelenir. Bu, yaralanmanın nedenlerini ve etkilediği bölgeleri anlamak için önemlidir.

Elektromiyografi (EMG)

 • İşlevsel Test: EMG, sinirlerin ve kasların elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Bu test, sinir hasarının varlığını ve derecesini anlamak için kullanılır.
 • Teşhisin Doğrulanması: EMG, yaralanmanın teşhisinde ve sinir fonksiyon bozukluklarının detaylı değerlendirilmesinde yardımcı olabilir.

Sinir İleti Çalışması

 • İleti Hızı Ölçümü: Sinir İleti Çalışması, sinirlerin ne kadar hızlı elektriksel sinyal ilettiğini ölçer. Bu, sinir hasarının yerini ve şiddetini belirlemekte yardımcı olur.
 • Kapsamlı Değerlendirme: Bu test, yaralanmanın etkilediği sinirin tam olarak hangisi olduğunu anlamada önemli bir rol oynar.

Bu tanı yöntemleri, doktorların Periferik Sinir Yaralanmalarını doğru bir şekilde teşhis etmelerini sağlar ve uygun tedavi planlarının oluşturulmasına yardımcı olur. İzmir / Alsancak’taki kliniğimizde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tanı yöntemleriyle hastalara doğru ve etkili tedavi seçenekleri sunmaktadır.

Periferik Sinir Yaralanmalarında Tedavi Yöntemleri

Konservatif Tedaviler

 1. Dinlenme: Hafif yaralanmalarda, etkilenen bölgenin dinlendirilmesi önemlidir. Bu, sinirin iyileşme sürecini hızlandırabilir ve daha fazla hasarın önlenmesine yardımcı olabilir.
 2. Fizik Tedavi ve Egzersizler: Sinir fonksiyonlarını ve kas gücünü geliştirmek için özel fizik tedavi egzersizleri uygulanabilir. Bu egzersizler, esneklik ve hareket aralığını artırarak iyileşmeyi destekler.
 3. Ağrı Yönetimi: Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar, semptomların hafifletilmesinde kullanılabilir.

Cerrahi Müdahale

 1. Sinir Onarımı: Daha ciddi yaralanmalarda, sinir onarımı veya yeniden yapılandırması için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu, kesilen veya hasar gören sinir uçlarının birleştirilmesi anlamına gelir.
 2. Sinir Greftleri: Eğer sinir hasarı geniş bir alana yayılmışsa, sinir greftleri kullanılabilir. Bu, başka bir vücut bölgesinden alınan sinir dokusunun hasarlı bölgeye nakledilmesini içerir.
 3. Cerrahi Sonrası İyileşme: Cerrahi müdahale sonrasında, iyileşme süreci genellikle uzundur ve dikkatli yönetim gerektirir.

Rehabilitasyon

 1. Fizik Tedavi: Cerrahi sonrası rehabilitasyon, iyileşme sürecinin önemli bir parçasıdır ve genellikle fizik tedavi ile başlar. Bu, sinir fonksiyonlarının iyileştirilmesine ve kas gücünün yeniden kazanılmasına odaklanır.
 2. Kapsamlı Rehabilitasyon Programları: Rehabilitasyon, hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilen kapsamlı programlar içerebilir. Bu, ağrı yönetimi, güçlendirme egzersizleri ve günlük aktiviteler için adaptasyon tekniklerini içerir.

Periferik Sinir Yaralanmalarının tedavisi, yaralanmanın türüne ve şiddetine bağlı olarak değişir. Konservatif tedaviler, cerrahi müdahale ve kapsamlı rehabilitasyon programları, hastaların iyileşme sürecini destekler ve fonksiyonel iyileşmeyi hedefler. İzmir / Alsancak’taki kliniğimizde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu tür yaralanmaların tedavisinde hastalara kapsamlı ve özelleştirilmiş tıbbi danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.