Beyin Felci - İnme - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Beyin Felci - İnme - Dr Özgür Akşan - İzmir

Beyin Felci Tanımı ve Genel Bakış

Tanım ve Önemi

 

Beyin felci, beyin fonksiyonlarının aniden bozulmasına neden olan ciddi bir tıbbi durumdur. Genellikle beyne kan akışının engellenmesi (iskemik felç) veya beyin damarlarında meydana gelen yırtılmalar (hemorajik felç) sonucu ortaya çıkar. Bu, beyin hücrelerinin zarar görmesi ve bazı beyin fonksiyonlarının kaybına yol açar. Beyin felci, tüm dünyada yaygın bir sağlık sorunu olup, ciddi engelliliğe ve hatta ölüme yol açabilir.

 

Beyin Felcinin Etkileri

 

Beyin felcinin etkileri, hasar gören beyin bölgesine ve hasarın büyüklüğüne bağlı olarak değişir. Felç, motor becerileri, konuşmayı, görüşü ve hatta bilişsel işlevleri etkileyebilir. Bu durum, hastanın günlük yaşamını, işlevselliğini ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Beyin Felci - İnme: Nedenleri

Beyin felci, beyin dokusuna kan akışının engellenmesi veya beyin içinde meydana gelen kanamalar sonucu oluşur. İskemik ve hemorajik olmak üzere iki ana türü vardır ve her birinin özgül nedenleri bulunmaktadır.

 

A. İskemik Felç

 • Tanım ve Sıklığı: İskemik felç, beyin felci vakalarının yaklaşık %80’ini oluşturur ve genellikle bir kan pıhtısı nedeniyle beyin dokusuna kan akışının kesilmesiyle meydana gelir.
 • Pıhtı Kaynakları: Kan pıhtıları, genellikle kalp veya büyük damarlardan koparak beyne ulaşır. Atriyal fibrilasyon gibi kalp rahatsızlıkları ve karotis arter hastalığı, pıhtı oluşum riskini artırabilir.
 • Damar Daralmaları: Ateroskleroz (damar sertleşmesi) gibi durumlar, beyin damarlarının daralmasına ve kan akışının azalmasına neden olabilir.

B. Hemorajik Felç

 • Tanım ve Etkileri: Hemorajik felç, beyinde meydana gelen bir kanama sonucu oluşur ve genellikle daha ciddi ve ölümcül olabilir.
 • Anevrizma ve Arteriovenöz Malformasyonlar (AVM): Beyin damarlarının zayıf noktalarında (anevrizma) veya anormal damar bağlantılarında (AVM) oluşan yırtılmalar, hemorajik felce neden olabilir.
 • Yüksek Tansiyon: Kronik yüksek tansiyon, beyin damarlarının zayıflamasına ve yırtılmasına yol açabilir, bu da hemorajik felç riskini artırır.
 • Diğer Nedenler: İlaçlar (örneğin, antikoagülanlar), kanama bozuklukları ve tümörler gibi diğer faktörler de hemorajik felç riskini artırabilir.

Beyin felcinin nedenlerinin anlaşılması, bu durumun önlenmesi ve tedavisinde kritik öneme sahiptir. Risk faktörlerinin yönetimi ve erken müdahale, felç riskini azaltabilir ve hastaların yaşam kalitesini koruyabilir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğide Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her bir hasta için risk faktörlerini titizlikle değerlendirerek ve uygun önleyici stratejiler uygulayarak, beyin felcinin oluşumunu önlemeye odaklanır. Bu yaklaşım, hastaların genel sağlık durumunu iyileştirmeyi ve potansiyel felç riskini en aza indirmeyi hedefler.

Beyin Felci - İnme: Belirtiler ve Teşhis

Beyin felcinin belirtileri genellikle ani başlangıçlıdır ve hastanın yaşadığı beyin bölgesinin zarar görmesine bağlı olarak değişir. Bu belirtilerin hızlı tanınması ve acil tıbbi müdahale, felcin etkilerini azaltabilir ve hastanın iyileşme şansını artırabilir.

 

1. Felç Belirtileri

 • Motor Fonksiyonlarda Değişiklik: Yüzde, kolda veya bacakta ani güç kaybı, uyuşukluk veya felç. Bu belirtiler genellikle vücudun bir tarafında yoğunlaşır.
 • Konuşma ve İletişim Sorunları: Konuşmada güçlük, kelimeleri bulmada zorlanma, konuşulanı anlamada veya ifade etmede bozukluklar.
 • Görme Problemleri: Tek veya her iki gözde bulanık görme, çift görme veya görme alanında kısıtlamalar.
 • Denge ve Koordinasyon Kaybı: Baş dönmesi, yürüme zorlukları, denge kaybı veya vücut koordinasyonunda bozulma.
 • Ani Baş Ağrısı ve Diğer Semptomlar: Ani, şiddetli ve açıklanamayan baş ağrıları, bilinç kaybı veya konfüzyon.

2. Teşhis Süreci

 • Tıbbi Öykü ve Fiziksel Muayene: Hasta ve ailesinin sağlık geçmişi, semptomların başlangıcı ve gelişimi, risk faktörleri ve yaşam tarzı ele alınır. Fiziksel ve nörolojik muayene, felcin etkilediği beyin alanlarını belirlemeye yardımcı olur.
 • Görüntüleme Testleri: MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) ve CT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları, beyindeki hasarın yerini ve boyutunu belirlemek için kullanılır. Bu testler, felcin tipini (iskemik veya hemorajik) ve altta yatan nedenleri (örneğin, tıkanıklık veya kanama) tespit etmede önemlidir.
 • Ek Testler: Gerekirse, kan testleri, elektrokardiyogram (EKG) ve karotis ultrasonu gibi ek testler yapılabilir.

3. Erken Tanının Önemi

 • Hızlı Müdahale: Beyin felci belirtileri ortaya çıktığında hızlı müdahale, beyin hasarını sınırlayabilir ve iyileşme sürecini hızlandırabilir.
 • Tedavi Planlaması: Erken tanı, iskemik felç için pıhtı giderici tedavilerin veya hemorajik felç için kanama kontrolü ve cerrahi müdahalelerin zamanında uygulanmasını sağlar.

Beyin felcinin belirtilerinin ve teşhis süreçlerinin iyi anlaşılması, bu ciddi durumun etkin bir şekilde yönetilmesinde temel bir rol oynar. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi için kapsamlı bir yaklaşım benimser. Bu süreç, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve durumuna özel olarak tasarlanmış ve en iyi tedavi sonuçlarını hedeflemektedir.

Beyin Felci - İnme: Acil Müdahale ve İlk Yardım

Beyin felci, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Belirtilerin hızlı tanınması ve etkili ilk yardım uygulamaları, hastanın iyileşme şansını önemli ölçüde artırabilir ve kalıcı hasarı en aza indirebilir.

 

1. Belirtilerin Tanınması ve Acil Durum Bildirimi

 • Hızlı Belirti Tanıma: Beyin felci belirtileri ani ve belirgindir. Bunlar arasında yüzde, kolda veya bacakta güçsüzlük, konuşma zorluğu, görme bozuklukları, denge ve koordinasyon kaybı, şiddetli baş ağrısı bulunur.
 • Acil Servis Çağrısı: Belirtiler fark edildiğinde derhal acil servis numarası aranmalıdır. Belirtilerin başlangıcından itibaren zamanın kritik olduğu unutulmamalıdır.

2. İlk Yardım Önlemleri

 • Hasta Güvenliği: Hastanın güvende olduğundan emin olun. Tehlikeli nesnelerden uzak bir konumda olması sağlanmalıdır.
 • Hastayı Rahat Bir Pozisyonda Tutma: Hastayı rahat bir pozisyona yerleştirin ve başını hafifçe yükseltin. Bu, kan dolaşımını iyileştirebilir ve solunumu kolaylaştırabilir.
 • Solunum ve Bilinç Durumunu İzleme: Hastanın solunumunu ve bilinç durumunu sürekli izleyin. Bilinç kaybı veya solunum güçlüğü durumunda, CPR (Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon) uygulayın.

3. Tıbbi Personelin Gelmesini Beklerken Yapılması Gerekenler

 • Sakin ve Destekleyici Olun: Hastaya sakin ve destekleyici bir şekilde yaklaşın. Panik yapmaktan kaçının ve hastayı rahatlatın.
 • Hastanın İhtiyaçlarını Karşılayın: Eğer hasta bilincinde ve konuşabiliyorsa, ihtiyaçlarını sorun ve yardımcı olun.

4. Acil Servis Personeline Bilgi Verme

 • Belirtilerin Açıklaması: Hastanın belirtilerini ve başlangıç zamanını açıkça ifade edin.
 • Tıbbi Geçmiş ve İlaçlar: Hastanın tıbbi geçmişi ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi verin.

Beyin Felci - İnme: Uzun Vadeli Etkileri

Beyin felci, hastaların hayatlarını uzun vadeli olarak etkileyebilecek ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu etkiler, felcin şiddetine, etkilenen beyin bölgesine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir.

 

1. Motor Fonksiyon Kaybı ve Fiziksel Engeller

 • Kas Güçsüzlüğü ve Felç: Felç, genellikle vücudun bir tarafındaki kas güçsüzlüğü veya felç ile karakterizedir. Bu, hareket kabiliyetini, dengeyi ve koordinasyonu etkiler.
 • Motor Becerilerde Değişiklik: Günlük aktiviteleri gerçekleştirme becerisi azalabilir, bu da hastaların bağımsızlık düzeyini etkileyebilir.

2. Konuşma ve Dil Sorunları

 • Afazi ve Disartri: Beyin felci, konuşma (disartri) ve dil işleme (afazi) bozukluklarına neden olabilir. Bu durumlar, iletişim yeteneğini ve sosyal etkileşimi etkiler.

3. Bilişsel Bozukluklar

 • Hafıza ve Dikkat Sorunları: Bazı beyin felci hastaları, hafıza, dikkat ve problem çözme becerilerinde azalma yaşayabilir.
 • Yönlendirme ve Algısal Bozukluklar: Zaman ve mekân algısında bozulmalar, bilişsel işlevlerdeki değişikliklere bağlı olarak gelişebilir.

4. Duygusal Değişiklikler ve Psikolojik Etkiler

 • Depresyon ve Anksiyete: Beyin felci hastaları, travmatik deneyimin psikolojik etkileri nedeniyle depresyon ve anksiyete yaşayabilirler.
 • Kişilik Değişiklikleri ve Duygusal Dalgalanmalar: Bazı hastalarda, kişilik değişiklikleri ve duygusal kontrolde zorluklar görülebilir.

5. Sosyal ve Mesleki Etkiler

 • Sosyal İzolasyon ve İlişkilerde Değişiklikler: Fiziksel ve bilişsel kısıtlamalar, sosyal etkileşimleri ve kişisel ilişkileri zorlaştırabilir.
 • İş ve Kariyer Üzerindeki Etkiler: Beyin felci, hastaların iş hayatını ve mesleki becerilerini etkileyebilir.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Beyin Felci - İnme: Tedavi Yöntemleri

Beyin felci tedavisi, felcin türüne ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. İskemik ve hemorajik felçler, farklı tedavi yaklaşımlarını gerektirir.

 

A. İskemik Felç için Tedavi

 • Acil Müdahale: İskemik felçte en kritik faktör, tedavinin zamanlamasıdır. Erken müdahale, beyin hasarını sınırlayabilir ve iyileşme şansını artırabilir.
 • Pıhtı Giderici İlaçlar: Trombolitik ajanlar, pıhtıyı çözmek ve kan akışını yeniden sağlamak için kullanılır. Bu ilaçların, felç belirtilerinin başlamasından sonraki ilk birkaç saat içinde verilmesi gerekmektedir.
 • Antikoagülanlar ve Antiplateletler: Kanın pıhtılaşma eğilimini azaltmak ve tekrarlayan felçleri önlemek için kullanılır.
 • Damar Açıcı Cerrahi İşlemler: Bazı durumlarda, daralmış veya tıkanmış damarları açmak için cerrahi müdahaleler gerekebilir. Örneğin, karotis endarterektomi veya anjiyoplasti.

B. Hemorajik Felç için Tedavi

 • Kanamanın Durdurulması ve Beyin Basıncının Azaltılması: Acil cerrahi müdahale, kanamayı durdurmak ve beyin içindeki basıncı azaltmak için gerekebilir. Bu, anevrizmanın kapatılması veya kanamayı durdurmak için cerrahi müdahaleleri içerebilir.
 • İntrakraniyal Basıncı Yönetmek: Beyin basıncını düşürmek için ilaçlar ve bazen ventriküler drenaj gibi prosedürler kullanılabilir.
 • Destekleyici Bakım: Kanama kontrol altına alındıktan sonra, hastanın solunum ve kardiyovasküler fonksiyonlarını desteklemek ve komplikasyonları önlemek için yoğun bakım gerekebilir.

Rehabilitasyon

 • Fiziksel ve Mesleki Terapi: Hareket ve günlük işlevleri geri kazanmada yardımcı olur.
 • Konuşma ve Dil Terapisi: Konuşma ve yutma sorunlarını ele alır.
 • Psikolojik Destek ve Danışmanlık: Felç sonrası duygusal ve bilişsel değişikliklerin yönetiminde yardımcı olur.

Beyin felci tedavisi, karmaşık ve çok yönlü bir yaklaşım gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş tedavi planları geliştirerek, hastalara tıbbi danışmanlık sağlar. Tedavi süreci, hastanın genel sağlık durumu, felcin şiddeti ve nedenine göre şekillendirilir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklanır.

Dr Özgür Akşan'la Tedaviye Karar Verme Süreci

Beyin felcinde tedaviye karar verme süreci, hastanın durumu ve tedaviye yanıtının dikkatli bir değerlendirmesini gerektirir. Dr. Özgür Akşan’ın kliniğinde bu karar, kapsamlı bir tetkik ve değerlendirme sürecinin ardından alınır.

 

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Hastaların güncel manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir. Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, klinikle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde gerekli çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyoloji raporları, muayene günü içinde klinik tarafından teslim alınarak doktor tarafından detaylıca incelenir.

2. Kan ve İdrar Tahlilleri

 • Kan ve idrar tahlilleri, hastaların genel sağlık durumunu değerlendirmek için önemlidir.
 • Çoğu durumda, bu tahliller için hastaların laboratuvarlara gitmelerine gerek kalmaz; örnekler doğrudan klinikte alınır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastalığın durumu, ilerlemesi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörler göz önünde bulundurulur.
 • Bu değerlendirme, hastaya en uygun tedavi seçeneklerinin belirlenmesinde kritik rol oynar.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, doktor tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu süreçte, konservatif veya cerrahi müdahalenin gerekliliği ve yararları ile riskler detaylıca anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın tedavi seçeneklerini kabul etmesi durumunda, tedavi süreci aynı gün içerisinde başlatılabilir.
 • Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyon planlaması ve hazırlıklar hızlı ve etkin bir şekilde yapılır.

Tedaviye karar verme süreci, hastaların ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış ve hastaların sağlık durumlarına göre özelleştirilmiştir. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanmıştır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Beyin Felci - İnme: Rehabilitasyon ve İyileşme Süreci

Beyin felci sonrası iyileşme süreci, hastanın felçten etkilenme derecesine ve hasarın yaygınlığına bağlı olarak uzun ve zorlu olabilir. Rehabilitasyon, bu sürecin merkezinde yer alır ve hastaların bağımsızlık seviyelerini artırmak, yaşam kalitelerini iyileştirmek ve tekrar eden felçleri önlemek için kritik öneme sahiptir.

 

A. Hareket Restorasyonu ve Fizik Tedavi

 • Fizik Tedavi: Motor becerileri ve vücut fonksiyonlarını iyileştirmeye yönelik egzersizler içerir. Fizik terapistleri, felçten etkilenen uzuvların gücünü ve hareket kabiliyetini artırmak için bireyselleştirilmiş egzersiz programları geliştirir.
 • Mesleki Terapi: Günlük aktiviteleri gerçekleştirme yeteneğini geliştirmek için kullanılır. Mesleki terapistler, hastaların yemek yeme, giyinme ve kişisel bakım gibi temel aktiviteleri bağımsız bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur.

B. Konuşma ve Dil Terapisi

 • Konuşma Bozuklukları Tedavisi: Konuşma terapistleri, afazi ve disartri gibi konuşma bozukluklarını değerlendirir ve tedavi eder.
 • Dil ve İletişim Becerileri: Dil anlama ve ifade etme becerilerini geliştirmek için bireyselleştirilmiş terapi programları uygulanır.

C. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

 • Sağlıklı Beslenme: Dengeli ve sağlıklı bir diyet, genel iyilik halini artırır ve felç riskini azaltmaya yardımcı olur.
 • Düzenli Egzersiz: Kardiyovasküler sağlığı iyileştirmek ve ek felç riskini azaltmak için düzenli egzersiz önerilir.
 • Stres Yönetimi: Stres yönetimi teknikleri, duygusal sağlığı destekler ve hastaların genel iyilik halini iyileştirmeye yardımcı olur.

D. Sosyal ve Psikolojik Destek

 • Psikolojik Danışmanlık: Depresyon, anksiyete ve duygusal zorluklarla başa çıkmak için psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri sunulur.
 • Sosyal Destek: Destek grupları ve sosyal etkinlikler, felçli bireylerin sosyal izolasyonu önlemelerine ve toplumla etkileşimlerini artırmalarına yardımcı olur.

Rehabilitasyon ve iyileşme süreci, her hastanın ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların bütünsel iyileşmesini desteklemek için multidisipliner bir tedavi planı sunar. Bu süreç, hastaların fiziksel, bilişsel ve duygusal ihtiyaçlarını dikkate alır ve onların bağımsızlıklarını ve yaşam kalitelerini en üst düzeye çıkarmayı hedefler.

Beyin Felci - İnme: Önleyici Önlemler ve Risk Faktörleri Yönetimi

Beyin felci, çeşitli risk faktörleri tarafından tetiklenebilen ciddi bir sağlık durumudur. Bu risk faktörlerinin yönetimi ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri, beyin felci riskini önemli ölçüde azaltabilir ve genel sağlık durumunu iyileştirebilir.

 

A. Risk Faktörleri ve Yönetimi

 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon): Beyin felcinin en önemli risk faktörlerinden biridir. Düzenli tansiyon kontrolü, uygun diyet ve gerekirse ilaç tedavisi ile yönetilebilir.
 • Sigara Kullanımı: Sigara içmek, damar sertliğini artırarak felç riskini artırır. Sigarayı bırakma programları ve destek hizmetleri, bu riski azaltmada yardımcı olabilir.
 • Aşırı Alkol Tüketimi: Aşırı alkol tüketimi, yüksek tansiyona ve hemorajik felce yol açabilir. Alkol tüketimini sınırlamak, felç riskini azaltır.
 • Obezite ve Fiziksel Aktivite Eksikliği: Fazla kilo ve hareketsiz yaşam tarzı, felç riskini artırır. Düzenli fiziksel aktivite ve sağlıklı kilo yönetimi bu riski azaltmada etkilidir.
 • Diyabet Yönetimi: Yüksek kan şekeri seviyeleri, damar hasarına ve dolayısıyla felç riskine katkıda bulunur. Diyabetin etkili bir şekilde yönetilmesi önemlidir.

B. Sağlıklı Yaşam Seçimleri

 • Düzenli Egzersiz: Haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik aktivite, kalp sağlığını iyileştirmek ve felç riskini azaltmak için önerilir.
 • Sağlıklı Beslenme: Dengeli bir diyet, yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet riskini azaltmaya yardımcı olur. Taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar ve az işlenmiş gıdaları içeren bir beslenme planı uygulanmalıdır.
 • Düzenli Sağlık Kontrolleri: Düzenli sağlık kontrolleri, risk faktörlerinin erken teşhisinde ve yönetiminde önemli bir rol oynar. Özellikle 40 yaş üstü bireyler için düzenli tansiyon, kolesterol ve kan şekeri seviyesi kontrolleri önerilir.
 • Stres Yönetimi: Stres, yüksek tansiyona ve kalp sağlığı problemlerine katkıda bulunabilir. Meditasyon, yoga ve diğer rahatlama teknikleri, stres yönetiminde etkili olabilir.

Beyin felci önleme, bireylerin yaşam tarzı seçimlerine ve risk faktörlerinin proaktif yönetimine bağlıdır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalara risk faktörlerini azaltma konusunda rehberlik eder ve sağlıklı yaşam tarzı değişikliklerini teşvik eder. Bu yaklaşım, bireylerin beyin felci riskini azaltmalarına ve genel sağlık durumlarını iyileştirmelerine yardımcı olur.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.