Derin Beyin Stimülasyonu

Derin beyin stimülasyonu (DBS), Parkinson hastalığı, tremor, distoni ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Bu prosedür, beyin içine yerleştirilen ince elektrotlar aracılığıyla beyne elektriksel uyarılar göndererek etki yaratır. 

 

DBS’nin temel amacı, beyin aktivitesini düzenlemek, anormal sinir iletimlerini modüle etmek ve semptomların azalmasını ya da kontrol altına alınmasını sağlamaktır. DBS tedavisi genellikle iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada, beyin içine elektrotların hassas bir şekilde yerleştirildiği ameliyat gerçekleştirilir. İkinci aşamada ise, elektrotlara bağlı olan, pil benzeri bir cihaz (pulse jeneratörü) cilt altına yerleştirilir. Bu cihaz, programlanmış düzenli aralıklarla beyne, bahsi geçen elektriksel uyarıları gönderir. DBS tedavisi, her hastanın bireysel durumuna göre uyarlanır. Elektrotların yerleştirildiği beyin bölgeleri, uygulanan elektrik uyarılarının frekansı, şiddeti ve süresi gibi faktörler, hastanın özel ihtiyaçlarına ve tedaviye karşı yanıtına bağlı olarak belirlenir.

DBS tedavisi semptomların kontrol altına alınmasında genellikle etkili olmaktadır. Parkinson hastalığı olan kişilerde titreme, sertlik ve hareket kontrolüyle ilgili semptomların azalmasına yardımcı olabilir. Distoni durumunda kas spazmlarının ve yanlış hareketlerin azalmasına katkıda bulunabilir. Obsesif-kompulsif bozuklukta ise obsesyonlar ve takıntılar üzerinde etkili olabilir.

 

Her ne kadar DBS tedavisi genellikle iyi tolere edilse de cerrahi bir işlem olması sebebiyle belirli riskler içermektedir. Bu riskler arasında enfeksiyon, beyin hasarı, kanama, elektrot hareketi veya kırılması gibi komplikasyonlar yer alır. Ancak, DBS tedavisi genellikle hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir.

 

DBS tedavisi, bir multidisipliner sağlık ekibi tarafından yönetilmeli ve hastanın bireysel durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Hastaların tedaviden beklentilerini doktorlarıyla ayrıntılı bir şekilde konuşmalıdırlar.