Derin Beyin Stimülasyonu - Dr Özgür Akşan - İzmir

İçindekiler

Drin Beyin Stimülasyonu - Dr Özgür Akşan - İzmir

Derin beyin stimülasyonu (DBS), nörolojik bozukluklara yönelik ileri düzey bir tedavi yöntemidir. Parkinson hastalığı, esansiyel tremor, distoni ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi durumların semptomlarını azaltmak ve kontrol altına almak için kullanılır. DBS, özellikle ilaç tedavisine yeterince yanıt vermeyen hastalar için etkili bir alternatif sunar.

 

Bu prosedür, beyin içindeki spesifik hedef bölgelere ince elektrotların cerrahi olarak yerleştirilmesini içerir. Bu elektrotlar, beyin aktivitelerini düzenleyerek anormal nöronal iletimleri modüle eder. DBS’nin temel amacı, beyin fonksiyonlarını optimize etmek ve semptomların şiddetini azaltmaktır.

 

DBS tedavisinde, beyin içine yerleştirilen elektrotlar, göğüs bölgesine yerleştirilen bir pil (pulse jeneratörü) ile bağlanır. Bu cihaz, programlanabilir ve kişiselleştirilebilir elektriksel uyarılar göndererek beyin aktivitesini düzenler. Hastanın semptomlarına ve tedaviye verdiği yanıta göre, bu uyarılar doktor tarafından ayarlanabilir.

DBS tedavisi, nörolojik bozuklukların tedavisinde önemli bir dönüm noktası oluşturmuş ve pek çok hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirmiştir. Ancak, bu tedavi yöntemi karmaşık bir cerrahi prosedürdür ve potansiyel riskleri, yan etkileri ve tedavi sonrası gerekli olan düzenli takibi içerir. Bu nedenle, tedavi kararı, hasta ve sağlık ekibi arasında detaylı bir değerlendirme ve iletişim sürecinin ardından alınmalıdır.

 

Derin beyin stimülasyonu, modern nöroşirurji ve nöroloji alanında devrim yaratan bir tedavi olarak kabul edilmekte ve tedavi alanında sürekli gelişmekte olan bir yöntemdir. Hastaların semptomlarını hafifletme ve işlevsel kapasitelerini artırma potansiyeline sahip bu tedavi, nörolojik rahatsızlıkların yönetiminde yeni ufuklar açmaktadır.

Tedaviye Uygunluk ve Hasta Seçimi: Derin Beyin Stimülasyonu (DBS)

Derin beyin stimülasyonu (DBS), belirli nörolojik durumların tedavisinde kullanılan gelişmiş bir teknolojidir. Ancak, bu tedavinin etkinliği ve güvenliği, hastanın özgün durumuna ve mevcut sağlık koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle, DBS tedavisine uygunluk ve hasta seçimi, dikkatli bir değerlendirme ve kapsamlı kriterlere dayalı bir süreci gerektirir.

 

 1. Parkinson Hastalığı İçin Uygunluk:

  • DBS, ilerlemiş Parkinson hastalığı olan ve ilaç tedavisinden yeterli fayda görmeyen hastalar için uygundur.
  • Hastaların titreme, rijidite (sertlik) ve bradikinezi (hareketlerin yavaşlaması) gibi motor semptomlarının ilaç tedavisine tam olarak yanıt vermemesi gereklidir.
  • Levodopa’ya duyarlılık ve ilaç tedavisindeki dalgalanmalar, DBS için önemli göstergelerdir.
 2. Tremor İçin Uygunluk:

  • DBS, ilaç tedavisine dirençli esansiyel tremor ve Parkinson hastalığına bağlı tremorlar için etkili bir seçenektir.
  • Tedavi, özellikle günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkileyen şiddetli tremor durumlarında tercih edilir.
 3. Distoni İçin Uygunluk:

  • DBS, ilaçlara dirençli ve ciddi şekilde yaşam kalitesini etkileyen distoni vakalarında uygulanabilir.
  • Genetik ya da edinsel distoni durumlarında, tedavinin semptomları azaltmada etkili olduğu gözlemlenmiştir.
 4. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) İçin Uygunluk:

  • DBS, geleneksel tedavilere (ilaç ve psikoterapi) yanıt vermeyen şiddetli OKB vakalarında alternatif bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir.
  • Hastanın OKB’sinin tedaviye dirençli olduğunun belgelenmesi ve hastalığın yaşam kalitesi üzerinde ciddi etkilerinin olması gereklidir.

Hasta Seçimi Sürecinde Dikkate Alınması Gerekenler:

 • Hastanın mevcut sağlık durumu, daha önce uygulanan tedavilere yanıtı ve yaşam tarzı gibi faktörler dikkate alınmalıdır.
 • Psikiyatrik durumların ve bilişsel işlevlerin detaylı bir değerlendirmesi yapılmalıdır.
 • DBS tedavisine uygunluk, multidisipliner bir ekip tarafından, hastanın genel sağlık durumu, semptomların şiddeti ve tedaviye yanıt potansiyeli göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.

DBS tedavisinin başarısı büyük ölçüde doğru hasta seçimine ve her hastaya özgü tedavi planlamasına bağlıdır. Bu nedenle, tedaviye karar vermeden önce, hastaların tıbbi geçmişi, semptomları ve yaşam tarzları dikkatlice değerlendirilmelidir.

İzmir – Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS tedavisini uygularken, hastanın bireysel durumunu göz önünde bulundurarak, uygun tedavi planını belirlenmesi için hastalara tıbbi danışmanlık hizmeti sağlar. Tedavi, multidisipliner bir sağlık ekibi tarafından yönetilmeli ve hastanın tedaviye olan yanıtı sürekli olarak değerlendirilmelidir. DBS tedavisi, uygun hasta seçimi ve titiz bir cerrahi uygulama ile nörolojik rahatsızlıkların etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

Derin Beyin Stimülasyonu: Parkinson, Tremor, Distoni ve Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Tanı Süreçleri

Parkinson Hastalığı: Tanı Süreci

Parkinson hastalığı, nörodejeneratif bir rahatsızlık olup, beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı ile karakterize edilir. Bu hastalığın tanısı, klinik semptomlar ve nörolojik muayenelerle konulur.

 

Klinik Değerlendirme
 1. Motor Semptomlar: Titreme, kas sertliği, hareketlerde yavaşlama ve postüral instabilite gibi klasik motor belirtiler incelenir.
 2. Nörolojik Muayene: Hastanın motor fonksiyonları, refleksleri ve yürüyüşü değerlendirilir.
Görüntüleme ve Laboratuvar Testleri
 1. MRI ve PET Taramaları: Beyin yapısını ve dopamin seviyelerini değerlendirmek için kullanılır.
 2. DatScan: Dopamin taşıyıcılarının görüntülenmesi için kullanılan özel bir tarama yöntemidir.

Tremor: Tanı Süreci

Tremor, istemsiz kas titremeleriyle karakterize bir hareket bozukluğudur. Tremorun tanısı, klinik gözlemler ve bazen ilave testlerle yapılır.

 

Klinik Değerlendirme
 1. Tremor Türleri: İstirahat, hareket veya duruş sırasında meydana gelen tremorlar ayrıntılı olarak incelenir.
 2. Nörolojik Muayene: Hastanın koordinasyonu, kas gücü ve refleksleri değerlendirilir.
Görüntüleme ve Laboratuvar Testleri
 1. MRI: Beyin yapısını incelemek için kullanılır.
 2. Laboratuvar Testleri: Tiroid fonksiyon testleri gibi diğer nedenleri dışlamak için yapılır.

Distoni: Tanı Süreci

Distoni, kasların istemsiz kasılmaları ve anormal hareketleri ile karakterize bir hareket bozukluğudur. Tanı, klinik semptomlar ve nörolojik muayeneye dayanır.

 

Klinik Değerlendirme
 1. Hareket ve Duruş Anormallikleri: Kas spazmları, anormal duruş ve hareketler değerlendirilir.
 2. Nörolojik Muayene: Motor fonksiyonlar ve nörolojik durum incelenir.
Görüntüleme ve Laboratuvar Testleri
 1. Genetik Testler: Bazı distoni formlarının genetik kökenlerini belirlemek için yapılır.
 2. MRI ve PET Taramaları: Beyin yapısı ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Tanı Süreci

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB), tekrarlayıcı obsesyonlar ve kompulsiyonlarla karakterize bir anksiyete bozukluğudur. OKB’nin tanısı, psikiyatrik değerlendirme ve belirtilerin kapsamlı bir analiziyle konulur.

 

Psikiyatrik Değerlendirme
 1. Klinik Görüşme: Hastanın obsesyonları, kompulsiyonları ve bunların günlük yaşama etkileri incelenir.
 2. Anksiyete ve Depresyon Değerlendirmeleri: OKB ile sıklıkla birlikte görülen diğer duygudurum bozuklukları da değerlendirilir.
Görüntüleme ve Laboratuvar Testleri
 1. MRI ve EEG: Beyin yapısını ve fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılabilir.
 2. Psikolojik Testler: Hastanın psikolojik durumu ve OKB’nin şiddetini değerlendirmek için kullanılır.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Derin Beyin Stimülasyonu: Tedavi Öncesi Hazırlık ve Değerlendirme

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) operasyonu, detaylı bir hazırlık ve değerlendirme sürecini gerektirir. Bu süreç, hastanın sağlık durumunu kapsamlı bir şekilde incelemeyi ve operasyon için en uygun koşulları belirlemeyi amaçlar.


Tetkikler ve Değerlendirmeler

 1. Nörolojik Değerlendirme: Hastanın nörolojik durumu, semptomların şiddeti ve DBS tedavisine uygunluğu değerlendirilir.
 2. Görüntüleme Testleri: MRI veya CT taramaları, beyin yapısını detaylı bir şekilde incelemek ve elektrotların yerleştirileceği alanları belirlemek için kullanılır.
 3. Medikal İnceleme: Hastanın genel sağlık durumu, varsa diğer tıbbi koşullar ve kullanılan ilaçlar gözden geçirilir.

Hazırlık Süreci

 • Hastaların Bilgilendirilmesi: DBS operasyonu, riskleri, beklentileri ve sonrasında yaşam tarzı değişiklikleri hakkında hastalar ayrıntılı olarak bilgilendirilir.
 • Psikolojik Danışmanlık: DBS’nin psikolojik etkileri ve operasyon sonrası uyum süreci hakkında hastalara destek sağlanır.
 • Operasyon Planlaması: Elektrotların yerleştirilmesi ve pulse jeneratörünün konumlandırılması için cerrahi planlama yapılır.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS operasyonu öncesinde hastaların her yönüyle titizlikle değerlendirilmesini sağlar. Bu kapsamlı hazırlık ve değerlendirme süreci, operasyonun başarısını artırmak ve hastaların tedaviye en iyi şekilde yanıt vermesini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Her adım, hastanın güvenliği ve tedavi sonuçlarının optimizasyonu için dikkatle planlanır.

Derin Beyin Stimülasyonu: Uygulama

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) tedavisi, iki aşamalı bir cerrahi işlemi içerir ve hastanın semptomlarının kontrolüne yardımcı olmak için beyin aktivitesini modüle eder.

 

İlk Aşama: Elektrotların Yerleştirilmesi

 1. Cerrahi İşlem: Özel olarak tasarlanmış elektrotlar, beyin içinde önceden belirlenen hedef noktalara hassas bir şekilde yerleştirilir.
 2. Navigasyon ve İzleme: Cerrahi sırasında, ileri düzey görüntüleme ve navigasyon teknolojileri kullanılarak elektrotların doğru konumlandırılması sağlanır.
 3. Hasta Uyanıklığı: Bazı durumlarda, hastanın cerrahi sırasında uyanık kalması ve belirli görevleri yerine getirmesi, elektrotların doğru yere yerleştirilmesine yardımcı olabilir.

İkinci Aşama: Pulse Jeneratörünün Yerleştirilmesi

 1. Cihazın İmplantasyonu: Pulse jeneratörü, genellikle hastanın göğüs altına veya karın bölgesine yerleştirilir.
 2. Bağlantı ve Programlama: Elektrotlar, cilt altına yerleştirilen pulse jeneratörüne bağlanır. Bu cihaz, belirlenen aralıklarla elektriksel uyarıları beyne gönderir.
 3. Kişiselleştirilmiş Ayarlar: Cihazın ayarları, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve tedaviye yanıtlarına göre özelleştirilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS tedavisinin her aşamasında hastaların özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurur. Tedavinin uygulanması sırasında, hastaların güvenliği ve konforu en yüksek önceliktir. DBS tedavisi, nörolojik rahatsızlıkları olan hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirebilir. Her aşamada yapılan kapsamlı planlama ve hastalarla yakın iş birliği, tedavinin başarısını maksimize etmeye yardımcı olur.

Derin Beyin Stimülasyonu: Uzun Vadeli Takip ve Yönetim

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) tedavisi sonrası uzun vadeli takip ve yönetim, hastaların sağlık durumlarını optimize etmek ve tedavinin sürekliliğini sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu süreç, elektrot ve pil jeneratörünün bakımını, ayarlarının düzenlenmesini ve gerektiğinde değişimini içerir.

 

Elektrot ve Pil Jeneratörünün Bakımı

 1. Düzenli Kontroller: DBS sisteminin etkinliği ve güvenliği, düzenli tıbbi kontrollerle değerlendirilir. Bu kontroller, elektrotların yerinde olup olmadığını ve sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılır.
 2. Sistem Ayarlarının Ayarlanması: DBS sisteminin ayarları, hastanın semptomlarına ve yaşam tarzına göre zaman içinde yeniden düzenlenebilir. Bu, optimal tedavi sonuçlarını sağlamak için önemlidir.

Pil Ömrü ve Değişimi

 1. Pil Ömrü: DBS sisteminin pil ömrü, kullanım sıklığına ve ayarlarına bağlı olarak değişir. Genellikle birkaç yıl sürebilir, ancak düzenli olarak kontrol edilmesi gerekir.
 2. Pil Değişimi: Pilin ömrü sona erdiğinde, yeni bir pilin cerrahi olarak yerleştirilmesi gerekebilir. Bu işlem genellikle ayaktan tedavi olarak gerçekleştirilir ve hastanın hastanede kalmasını gerektirmez.

İzmr / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS tedavisinin her aşamasında, özellikle uzun vadeli takip ve yönetim sürecinde hastalarına yakın destek sunar. Düzenli kontroller ve sistemin etkin yönetimi, tedavinin sürekliliğini ve hastaların yaşam kalitesinin artmasını sağlamada önemli rol oynar. DBS tedavisi, hastaların yaşam boyu sağlık durumlarına pozitif etkilerde bulunabilir, ancak bu etkinin sürdürülmesi için sürekli takip ve uygun yönetim gerekir.

Derin Beyin Stimülasyonu: Yan Etkiler ve Komplikasyonların Yönetimi

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS) tedavisi, Parkinson hastalığı, tremor ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi durumları tedavi etmek için kullanılan etkili bir yöntemdir. Ancak, her cerrahi müdahale ve tedavi yöntemi gibi DBS de bazı yan etkiler ve komplikasyonlar riski taşır. Bu risklerin yönetimi, tedavi sürecinin başarısı için kritik öneme sahiptir.

 

Yan Etkiler

 1. Nörolojik Yan Etkiler: DBS tedavisi sonrası bazı hastalarda geçici veya sürekli nörolojik yan etkiler görülebilir. Bunlar arasında konuşma bozuklukları, hafıza sorunları ve motor becerilerde değişiklikler bulunur.
 2. Psikolojik Yan Etkiler: Bazı hastalarda duygudurum değişiklikleri, depresyon veya anksiyete gibi psikolojik yan etkiler ortaya çıkabilir.

Komplikasyonlar ve Müdahale

 1. Cerrahi Komplikasyonlar: Enfeksiyon, kanama ve elektrot yerleşimiyle ilgili sorunlar gibi cerrahi komplikasyonlar meydana gelebilir. Bu durumlarda hızlı ve etkili tıbbi müdahale gereklidir.
 2. Cihazla İlgili Komplikasyonlar: Pil jeneratörü veya elektrotların yerinden oynaması gibi cihazla ilgili komplikasyonlar oluşabilir. Bu durumlar, cerrahi müdahale veya ayarların yeniden düzenlenmesi ile çözülebilir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS tedavisinin yan etkilerini ve potansiyel komplikasyonlarını yakından takip eder ve gerekli müdahaleleri yapar. Hastaların ve ailelerinin bu riskler hakkında bilinçlendirilmesi, tedavi sürecinin başarısı için önemlidir. Etkin yan etki yönetimi ve komplikasyonlara hızlı müdahale, hastaların DBS tedavisinden maksimum fayda sağlamalarını ve yaşam kalitelerinin artmasını destekler.

Derin Beyin Stimülasyonu: Yaşam Kalitesi ve Tedavi Sonuçları

Derin Beyin Stimülasyonu (DBS), Parkinson hastalığı, tremor ve obsesif-kompulsif bozukluk gibi çeşitli nörolojik rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan gelişmiş bir cerrahi yöntemdir. Bu tedavinin başarılı uygulanması, hastaların yaşam kalitesi üzerinde önemli etkiler yaratır ve günlük işlevselliğini iyileştirebilir.

 

Yaşam Kalitesindeki İyileşme

 1. Motor Fonksiyonlardaki Gelişme: Parkinson hastalığı olan hastalarda DBS, titreme ve kas sertliği gibi motor semptomların azalmasına yardımcı olur, böylece günlük aktiviteleri daha rahat yapabilmelerini sağlar.
 2. Duygudurum ve Bilişsel İyileşmeler: DBS, hastaların genel duygudurumunu ve bilişsel işlevlerini olumlu yönde etkileyebilir. Depresyon ve anksiyete semptomlarının hafiflemesi, genel yaşam memnuniyetinde artışa neden olabilir.

Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

 1. Semptom Kontrolü: DBS, özellikle iyi ayarlandığında, nörolojik semptomların kontrol altına alınmasında etkilidir. Hastaların motor ve bilişsel fonksiyonlarında gözle görülür iyileşmeler görülebilir.
 2. Uzun Vadeli Etkiler: DBS, uzun vadede hastaların yaşam kalitesini artırmada etkili olabilir. Ancak, tedavi süreci ve cihaz ayarlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir.

İzmir / Alsancak’taki özel kliğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, DBS tedavisinin sonuçlarını hastaların bireysel ihtiyaçları ve yaşam kaliteleri açısından değerlendirir. Bu yaklaşım, hastaların tedaviden maksimum fayda sağlamalarını ve günlük yaşamlarında önemli iyileşmeler yaşamalarını destekler. Tedavi süreci boyunca hastaların yaşam kalitesindeki değişiklikleri yakından izlemek, tedavi sonuçlarının sürekli olarak iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.