Omurga Deformitelerinin Cerrahi Tedavisi - Dr Özgür Akşan

İçindekiler

Omurga Deformiteleri - Dr Özgür Akşan - İzmir

Omurga Deformitelerinin Tanımı ve Etkileri

Omurga deformiteleri, omurganın normal anatomik yapısında meydana gelen çeşitli anormallikler ve şekil bozukluklarıdır. Bu durumlar, omurganın eğriliği, hizalanması ve dengesi ile ilgili değişiklikleri içerir. En yaygın görülen omurga deformiteleri skolyoz, kifoz ve lordozdur. Bu deformiteler, bireyin duruşunu, hareket yeteneğini ve genel yaşam kalitesini etkileyebilir.

Omurga Deformitelerin Çeşitleri ve Etkileri

Skolyoz: Yan Eğrilik ve Dönme

 • Tanım ve Gelişim: Skolyoz, omurganın yanlara doğru eğrilmesi ve dönme hareketini içeren bir durumdur. Çoğunlukla çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıkar ve büyüme sürecinde ilerleyebilir.
 • Türleri: Skolyoz, idiopatik (nedeni bilinmeyen), konjenital (doğuştan) veya nöromusküler (sinir ve kas hastalıklarına bağlı) olabilir.
 • Etkileri ve Semptomlar: Eğrilik ve dönme, omuz ve bel hizasında asimetriye, duruş bozukluklarına ve bazen sırt ağrısına neden olabilir. İleri durumlarda, akciğer ve kalp fonksiyonları üzerinde etkisi olabilir.

Kifoz: Üst Sırt Eğriliği

 • Tanım ve Karakteristikler: Kifoz, üst sırt bölgesinde aşırı öne doğru eğrilikle karakterize edilir. Bu durum, genellikle göğüs omurgasında meydana gelir ve “kamburluk” olarak da bilinir.
 • Nedenleri: Kifoz, postüral bozukluklardan, Scheuermann hastalığından veya yaşlanma ile ilişkili dejeneratif değişikliklerden kaynaklanabilir.
 • Etkileri ve Semptomlar: Kifoz, sırt ağrılarına ve postüral bozukluklara yol açabilir. Şiddetli vakalarda, solunum ve sindirim sistemleri üzerinde baskı yaparak bu sistemlerin fonksiyonlarını etkileyebilir.

Lordoz: Alt Sırt Eğriliği

 • Tanım ve Özellikler: Lordoz, alt sırt bölgesinde aşırı geriye doğru eğrilikle karakterize edilir ve bel bölgesinde aşırı içbükey bir eğri oluşturur.
 • Nedenleri: Lordoz, genellikle postüral bozukluklar veya bel bölgesindeki kasların zayıflığından kaynaklanır. Gebelik veya obezite de lordozun oluşumuna katkıda bulunabilir.
 • Etkileri ve Semptomlar: Lordoz, bel ağrısı ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Ayrıca, alt sırt bölgesindeki kas ve bağ dokularında gerginlik ve ağrıya yol açabilir.

Omurga deformiteleri, kişinin günlük yaşamını ve hareket kabiliyetini etkileyen ciddi durumlardır. Skolyoz, kifoz ve lordoz, omurga sağlığının korunması ve yönetilmesi için özel dikkat gerektiren durumlardır. Bu deformitelerin tanı ve tedavisi, bireysel duruma uygun olarak özelleştirilmeli ve multidisipliner bir yaklaşımla ele alınmalıdır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu deformitelerin tedavisinde bireyselleştirilmiş ve kapsamlı bir yaklaşım sunarak, hastaların semptomlarını hafifletmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler.

 

 
 
 

Tanı Yöntemleri ve Değerlendirme Süreçleri: Omurga Deformiteleri

Omurga deformitelerinin doğru tanısı, etkili bir tedavi planının temelini oluşturur. Tanı süreci, klinik değerlendirme, gelişmiş görüntüleme teknikleri ve bazen özel testleri içerir.

 

1. Klinik Değerlendirme

 • Hasta Öyküsü: Hastanın semptomları, aile sağlık geçmişi ve herhangi bir önceki yaralanma veya cerrahi müdahale hakkında bilgi toplanır.
 • Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın duruşunu, omurganın eğriliğini ve hareket aralığını değerlendirir. Omuz, bel ve kalça hizasındaki asimetri gibi fiziksel bulgulara bakılır.

2. Görüntüleme Testleri

 • Röntgen: Omurganın genel yapısını ve eğriliğin derecesini gösterir. Skolyoz ve kifoz gibi deformitelerin tanısında standart bir yöntemdir.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Omurilik ve çevresindeki yumuşak dokuların detaylı görüntüsünü sağlar. Sinir sıkışmaları veya diğer anormalliklerin varlığını belirlemede kullanılır.
 • Bilgisayarlı Tomografi (BT): Özellikle kemik yapısını ve karmaşık deformiteleri detaylı olarak incelemek için kullanılır.

3. Nörolojik Testler

 • Sinir fonksiyonlarını değerlendirmek için refleks, kas gücü ve duyu testleri yapılır. Bu testler, deformitenin sinir sistemine etkisini anlamada önemlidir.

4. Postüral Değerlendirme

 • Duruş analizi yapılır ve postüral bozukluklar değerlendirilir. Bu analiz, özellikle postüral kifozun tanısında önemlidir.

5. Fonksiyonel Değerlendirmeler

 • Hareket kabiliyeti ve günlük aktivitelerdeki kısıtlamalar değerlendirilir. Bu, tedavi planlamasında ve rehabilitasyon hedeflerinin belirlenmesinde yardımcı olur.

6. Özel Testler

 • Gerektiğinde, omurga deformitesinin nedenini anlamak için genetik testler veya diğer özel testler yapılabilir.

Omurga deformitelerinin tanı süreci, hastanın semptomlarını, fiziksel bulgularını ve görüntüleme test sonuçlarını kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Bu süreç, deformitenin türünü, şiddetini ve etkilediği alanları belirlemekte ve uygun tedavi yaklaşımının seçilmesinde kritik bir rol oynamaktadır. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastaya özgü bir değerlendirme yaparak, en uygun tedavi planını belirler ve uygular. Bu yaklaşım, hastaların en iyi sonuçları elde etmelerini ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerini sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Omurga Deformitelerinin Tedavisinde Karar Verme Süreci: Dr. Özgür Akşan'ın Kliniğindeki Yaklaşım

1. İlk Değerlendirme ve Görüntüleme Tetkikleri

 • Omurga deformitelerinin tanısı için, hastaların güncel omurga röntgenleri ve gerektiğinde manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) görüntüleri incelenir.
 • Eğer güncel görüntüler mevcut değilse, Dr. Özgür Akşan’ın kliniğiyle anlaşmalı görüntüleme merkezlerinde bu çekimler yapılır.
 • Bu görüntüler ve radyolojik raporlar, klinik tarafından aynı gün içinde teslim alınır ve doktor tarafından skolyozun tipini, derecesini ve ilerleme durumunu değerlendirmek için detaylıca incelenir.

2. Fiziksel Muayene ve Değerlendirme

 • Fiziksel muayenede, doktor hastanın omurgasını, duruşunu ve eğrilik derecesini inceler. Omuz ve kalça yükseklikleri, gövde dengesi gibi görsel ve fiziksel bulgular değerlendirilir.
 • Nörolojik testler, sinir fonksiyonlarının etkilenip etkilenmediğini belirlemek için yapılır.

3. Kapsamlı Sağlık Değerlendirmesi

 • Hastanın genel sağlık durumu, skolyozun ilerlemesi ve potansiyel etkileri göz önünde bulundurularak kapsamlı bir sağlık değerlendirmesi yapılır.
 • Bu süreçte, hastanın yaşam tarzı, aktivite seviyesi ve skolyozun günlük yaşam üzerindeki etkileri de dikkate alınır.

4. Tedavi Seçeneklerinin Sunulması ve Karar Verme

 • Değerlendirme sonuçlarına dayanarak, Dr. Özgür Akşan ve ekibi tarafından hastaya uygun tedavi seçenekleri sunulur.
 • Bu aşamada, konservatif tedavi yöntemleri (örneğin bracing ve fizik tedavi) ve gerektiğinde cerrahi müdahale seçenekleri, avantajları ve riskleri ile birlikte anlatılır.

5. Tedavi Sürecinin Başlatılması

 • Hastanın onayı ile tedavi süreci başlatılır. Cerrahi müdahale gerektiğinde, operasyonun planlanması ve hazırlıkları detaylı ve etkin bir şekilde yapılır.
 • Cerrahi olmayan durumlarda, fizik tedavi programları ve diğer tedavi yöntemleri hızlı bir şekilde başlatılır.

İzmir / Alsancak’taki Dr. Özgür Akşan’ın özel kliniğinde omurga deformitelerinin tedavisine karar verme süreci, her hastanın bireysel ihtiyaçlarına ve sağlık durumlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. Her adım, hastanın en iyi sonuçları alması ve tedavi sürecinin başarısını maksimize etmek için titizlikle planlanır. Bu yaklaşım, hasta memnuniyetini ve iyileşme süreçlerini önemli ölçüde iyileştirmeyi amaçlar.

Uzaktan Sağlık Hizmeti

Hastalarımız, son üç ay içinde çekilmiş MRI veya bilgisayarlı tomografi görüntülerini emaryolla.com üzerinden bize ulaştırarak uzaktan sağlık hizmetimizden faydalanabilirler. Bu hizmet, tedavi sürecini daha da hızlandırmaktadır.

Emaryolla.com, kullanıcı dostu ve anlaşılır bir arayüz ile tasarlanmıştır. Bu platformun kullanımı, birkaç basit adımla gerçekleştirilebilir:

 1. Öncelikle emaryolla.com web sitesine girin.
 2. EMAR CD’nizi bilgisayarınızın CD okuyucusuna yerleştirin.
 3. Platformdaki ‘CD SEÇ’ tuşuna tıklayın ve okuyucuda yer alan CD’yi seçin.
 4. İletişim bilgilerinizi belirtin. Bu bilgilerin doğru olması, sonuçlarınızın sizinle etkin bir şekilde paylaşılması için önemlidir.
 5. ‘YOLLA’ tuşuna basın ve sonuçlarınızın uzman ekibe ulaştığından emin olun.

Bu adımların tamamlanmasının ardından, Emaryolla.com üzerindeki uzman ekip, görüntülerinizi hızlı bir şekilde değerlendirecek ve size geri dönüş yapacaktır. Bu platform, tıbbi görüntülerin değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecinde büyük bir kolaylık sağlar ve bu süreci daha az stresli hale getirir.

Emaryolla.com, çağımızın dijitalleşen sağlık hizmetlerine uyum sağlamak ve hastaların yaşam kalitesini artırmak amacıyla geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe tıbbi görüntüleme sonuçlarının hızlı, güvenli ve etkin bir şekilde değerlendirilmesi için önemli bir araç olarak hizmet vermektedir.

Alternatif olarak hastalarımız e-nabız üzerindeki görüntülerini sisteme kayıtlı e-posta adreslerine DICOM formatında göndertip, gelen maili de açmalarına gerek olmaksızın tarafımıza iletebilirler.

Cerrahi Tedavi Yöntemleri ve Yaklaşımları:

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisi, hastanın ihtiyaçlarına, deformitenin ciddiyetine ve semptomların şiddetine göre özelleştirilir. Cerrahi müdahale, deformiteyi düzeltmek, omurganın dengesini ve fonksiyonunu iyileştirmek ve semptomları hafifletmek amacıyla gerçekleştirilir.

 

1. Omurga Füzyonu

 • Amaç: Deformiteli omurga segmentlerinin sabitlenmesi ve kaynaştırılması.
 • Uygulama: Metal implantlar, çubuklar ve vidalar kullanılarak deformiteli omurga segmentleri birleştirilir ve sabitlenir. Bu, omurganın yeniden hizalanmasını ve stabilitesini sağlar.
 • Kullanım Alanları: Skolyoz ve kifoz gibi durumlarda sıklıkla tercih edilir.

2. Osteotomi

 • Amaç: Omurganın yeniden şekillendirilmesi ve düzeltilmesi.
 • Uygulama: Omurgada özel kesiler yapılır ve kemikler yeniden hizalanır. Bu işlem, özellikle ciddi deformitelerde ve omurga eğriliğinin düzeltilmesinde kullanılır.

3. Minimal İnvaziv Cerrahi

 • Amaç: Hastanın daha hızlı iyileşmesini sağlamak ve ameliyat sırasında çevre dokulara daha az müdahale etmek.
 • Uygulama: Daha küçük kesiler ve gelişmiş cerrahi aletler kullanılır. Bu, geleneksel açık cerrahiye göre daha hızlı iyileşme sürecine katkıda bulunur.

4. Düzeltici ve Destekleyici İmplantlar

 • Amaç: Omurganın düzeltilmesi ve desteklenmesi.
 • Uygulama: Metal implantlar, çubuklar ve vidalar kullanılarak omurganın dengesi ve hizası sağlanır.

5. Pedikül Subtraksiyon Osteotomisi (PSO)

 • Amaç: Ağır kifoz ve skolyoz tedavisinde kullanılır.
 • Uygulama: Omurga kemiklerinin belirli bölümleri çıkarılır ve omurganın yeniden hizalanması sağlanır.

6. Vertebral Kolon Rezeksiyonu

 • Amaç: Şiddetli omurga deformitelerinin düzeltilmesi.
 • Uygulama: Bir veya daha fazla omurga vertebra tamamen çıkarılır ve omurga yeniden hizalanır ve sabitlenir.

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisi, karmaşık ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, her hastanın bireysel durumunu özel olarak değerlendirerek uygun tedavi yönteminin belirlenmesi için hastalara danışmanlık hizmeti sağlarlar. Bu süreç hastaların semptomlarını hafifletmeyi, omurganın işlevselliğini iyileştirmeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefler. Her cerrahi müdahale, hastanın ihtiyaçlarına ve sağlık durumuna göre dikkatlice planlanır ve uygulanır.

Cerrahi Sonrası İyileşme ve Rehabilitasyon

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisinden sonra, iyileşme ve rehabilitasyon süreci büyük önem taşır. Bu süreç, hastanın hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesini sağlamak, omurga stabilitesini korumak ve hastanın günlük yaşamına geri dönebilmesini desteklemek için tasarlanmıştır.

 

1. Cerrahi Sonrası İyileşme

 • Hastane Süreci: Cerrahi sonrası hastalar genellikle birkaç gün hastanede kalır. Bu süreçte ağrı yönetimi, yara bakımı ve erken mobilizasyon önemlidir.
 • Ağrı Yönetimi: Cerrahi sonrası ağrı, uygun ağrı yönetimi stratejileri ile kontrol altına alınır. Ağrı kesici ilaçlar ve gerektiğinde fiziksel terapi yöntemleri kullanılabilir.

2. Rehabilitasyon Programları

 • Fizik Tedavi: Cerrahi sonrası rehabilitasyon, genellikle fizik tedavi ile başlar. Bu, kas gücünü artırmak, esnekliği iyileştirmek ve genel hareket kabiliyetini geliştirmek için bireyselleştirilmiş egzersiz programlarını içerir.
 • Egzersiz ve Aktivite: İyileşme sürecinde hastaların belirli egzersizleri yapmaları ve günlük aktivitelerine kademeli olarak dönmeleri teşvik edilir.

3. Yaşam Tarzı Değişiklikleri

 • Evde Bakım: Cerrahi sonrası hastalar, evde bakım konusunda eğitilir. Bu, yara bakımı, aktivite düzeyinin yönetimi ve kişisel ihtiyaçların karşılanmasıyla ilgilidir.
 • Beslenme ve Diyet: Düzgün beslenme, iyileşmeyi hızlandırmak ve genel sağlığı desteklemek için önemlidir.
 • Psikolojik Destek: Cerrahi ve iyileşme süreci zorlayıcı olabilir. Gerekirse, hastalara psikolojik destek ve danışmanlık sağlanır.

4. Uzun Vadeli Takip ve Değerlendirme

 • Düzenli Kontroller: Hastaların uzun vadeli takibi, cerrahi sonuçların değerlendirilmesi ve olası komplikasyonların erken tespiti için yapılır.
 • Aktivite ve Sporlara Dönüş: Hastaların aktivite ve sporlara güvenli bir şekilde dönüşü, bireysel duruma ve iyileşme hızına bağlı olarak planlanır.

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisi sonrası iyileşme süreci ve rehabilitasyon, hastanın tam ve etkili bir şekilde iyileşmesi için hayati öneme sahiptir. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastalara bu süreçte kapsamlı destek ve rehberlik sunarak, onların iyi sonuçlar elde etmelerini ve yaşam kalitelerini iyileştirmelerini sağlamak için tıbbi danışmanlık hizmeti verirler. Bu süreç, hastaların bireysel ihtiyaçlarına ve durumlarına göre özelleştirilir ve her adım titizlikle planlanır.

Riskler ve Komplikasyonlar

Her cerrahi müdahalede olduğu gibi, omurga deformitelerinin cerrahi tedavisi de belirli riskler ve potansiyel komplikasyonlar içerir. Hastalar ve aileleri, cerrahi kararı almadan önce bu risklerin farkında olmalı ve değerlendirmelidir.


1. Enfeksiyon Riski

 • Tanım: Cerrahi bölgede veya implantların yerleştirildiği alanda enfeksiyon gelişme riski.
 • Önlemler ve Tedavi: Antibiyotikler ve steril cerrahi teknikler kullanılarak risk azaltılır. Enfeksiyon belirtileri fark edildiğinde hızlı müdahale önemlidir.

2. Kanama ve Kan Transfüzyonu Gerekliliği

 • Tanım: Cerrahi sırasında aşırı kan kaybı riski. Bazı durumlarda kan transfüzyonu gerekebilir.
 • Önlemler ve Tedavi: Kan kaybını en aza indirmek için dikkatli cerrahi teknikler ve gerekirse kan transfüzyonları uygulanır.

3. Sinir Hasarı

 • Tanım: Cerrahi müdahale sırasında sinirlerin zarar görebilmesi riski.
 • Etkiler: Uyuşma, güç kaybı veya diğer nörolojik sorunlar.
 • Önlemler ve Tedavi: İleri cerrahi teknikler ve dikkatli planlama ile sinir hasarı riski en aza indirilir.

4. Omurga Stabilitesinde Sorunlar

 • Tanım: Cerrahi sonrası omurganın istenilen düzeyde stabil olmaması.
 • Önlemler ve Tedavi: İleri cerrahi teknikler ve doğru implant seçimi ile risk azaltılır.

5. İmplant Sorunları

 • Tanım: Metal implantların yerinden oynaması, kırılması veya vücut tarafından reddedilmesi.
 • Önlemler ve Tedavi: Kaliteli implant malzemeleri ve doğru cerrahi uygulamalarla riskler minimize edilir.

6. Anesteziye Bağlı Komplikasyonlar

 • Tanım: Anestezinin neden olabileceği komplikasyonlar, örneğin alerjik reaksiyonlar veya solunum sorunları.
 • Önlemler ve Tedavi: Hastanın tıbbi geçmişi dikkatlice incelenir ve anesteziye yönelik detaylı planlama yapılır.

7. Uzun Süreli Ağrı ve Rahatsızlık

 • Tanım: Cerrahi sonrası uzun süreli ağrı ve rahatsızlık durumları.
 • Önlemler ve Tedavi: Ağrı yönetimi stratejileri ve gerektiğinde fizik tedavi uygulanır.

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisi sırasında ve sonrasında ortaya çıkabilecek riskler ve komplikasyonlar, her hasta için ciddi bir değerlendirme konusudur. İzmir / Alsancak’taki özel kliniğinde Dr. Özgür Akşan ve ekibi, bu riskleri en aza indirmek için titizlikle çalışır ve hastaların güvenliği ve sağlığı için danışmanlık hizmeti sağlarlar. Hastaların ve ailelerinin bu risklerin farkında olması ve tedavi kararlarını bilinçli bir şekilde alması önemlidir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri ve Uzun Dönem Bakım

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisi sonrasında, hastaların yaşam tarzında yapılması gereken önemli değişiklikler ve uzun dönem bakım planları bulunmaktadır. Bu değişiklikler ve bakım yöntemleri, hastaların iyileşme sürecini destekler ve tedavinin uzun vadeli başarısını artırır.

 

1. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

 • Değişiklikler: Cerrahi sonrası dönemde, hastaların fiziksel aktivite seviyelerini kademeli olarak artırmaları önerilir. Doktorun önerdiği egzersizler ve aktiviteler, omurga sağlığını destekler ve esnekliği artırır.
 • Uzun Dönem Bakım: Düzenli egzersiz ve fiziksel aktivite, omurga sağlığını korumak ve genel fiziksel kondisyonu iyileştirmek için önemlidir.

2. Ergonomik Düzenlemeler

 • Değişiklikler: İş yerinde ve evde ergonomik düzenlemeler yapmak, omurgaya gelen baskıyı azaltır ve rahat bir duruş sağlar.
 • Uzun Dönem Bakım: Ergonomik mobilyalar ve duruş destekleri, omurga sağlığını korumak ve ağrıları önlemek için uzun vadeli önem taşır.

3. Beslenme ve Diyet

 • Değişiklikler: Dengeli ve sağlıklı bir diyet, iyileşme sürecini hızlandırır ve vücudu güçlendirir.
 • Uzun Dönem Bakım: Sağlıklı beslenme, kemik sağlığını destekler ve genel sağlık durumunu iyileştirir.

4. Ağrı Yönetimi

 • Değişiklikler: Cerrahi sonrası dönemde ağrı yönetimi stratejileri, hastanın konforunu artırır ve iyileşme sürecini destekler.
 • Uzun Dönem Bakım: Kronik ağrı yönetimi, fizik tedavi ve alternatif tedavi yöntemleri, uzun dönemde hastaların rahatını sağlar.

5. Psikolojik Destek

 • Değişiklikler: Cerrahi ve iyileşme süreci, psikolojik olarak zorlayıcı olabilir. Psikolojik destek ve danışmanlık, bu süreçte hastalara yardımcı olur.
 • Uzun Dönem Bakım: Düzenli psikolojik destek, hastanın duygusal iyiliğini ve yaşam kalitesini artırır.

6. Düzenli Tıbbi Takip

 • Değişiklikler: Cerrahi sonrası düzenli tıbbi kontroller, iyileşme sürecini izler ve olası komplikasyonları erken tespit eder.
 • Uzun Dönem Bakım: Uzun vadeli sağlık takibi, hastanın genel sağlık durumunu izler ve gelecekteki sağlık sorunlarını önler.

Omurga deformitelerinin cerrahi tedavisinden sonra yaşam tarzı değişiklikleri ve uzun dönem bakım, hastaların iyileşme sürecini ve tedavi sonuçlarını optimize etmek için hayati önem taşır. İzmir / Alsancak’taki Dr. Özgür Akşan ve ekibi, hastaların cerrahi sonrası dönemde olabildiğince iyi şekilde desteklenmelerini ve yaşam kalitelerinin artırılmasını hedefler. Bu süreç, hastaların bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilir ve her adım titizlikle planlanır.

Özel Sağlık Sigortası

Kliniğimiz, pek çok özel sağlık sigortası ile anlaşmalıdır. Bu sayede, hastalarımızın tedavi süreçlerini daha rahat bir şekilde yönetmelerine yardımcı oluyoruz. Anlaşmalı kurumları klinik websitemize giderek görebilirsiniz.

İletişime Geçin

Boyun fıtığı tedavisi hakkında daha fazla bilgi almak veya Dr. Özgür Akşan ve ekibimizle iletişime geçmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Alsancak, İzmir’deki kliniğimizde sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Dr Özgür Akşan Kimdir?

   

Dr Özgür Akşan, 1977 Trabzon doğumludur. Yüksek öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlayarak 2000 yılında Tıp Doktoru olmuştur.

 

Pratisyen hekimliğini Trabzon Arpacılı Sağlık Ocağında Sorumlu Hekim olarak yapmıştır. Uzman hekimliği için, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalında uzmanlık eğitimine başlamıştır ve 2007 yılında tamamlayarak Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji) Uzmanı olmuştur.

 

Mecburi hizmetini tamamlamak için Muş iline atanmıştır. Göreve Muş Devlet Hastanesinde başlayan Akşan, Muş ilinde bir ilk olarak mikroskop ile bel ve boyun fıtığı ameliyatlarına başlatmıştır. Burada ayrıca Başhekim yardımcılığı görevini ve yoğun bakımların sorumluluğunu da üstlenmiştir.

 

Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra, vatani görevini yedek subay olarak Eskişehir Hava Hastanesi Nöroşirürji bölümünde yerine getirmiştir. Sonrasında İzmir Özel Tınaztepe Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi bölümünde 6 sene çalışmıştır. Daha sonra İzmir / Alsancak’ta kendi özel muayenehanesini kurmuştur. Bu muayenehane, zaman içerisinde diğer meslektaşlarının da kendisine katılmasıyla klinikleştirmiştir ve bugün de hastalarına, muayenehanesinde (Beyin ve Sinir Kliniğinde) hizmet vermektedir. Beyin ve Sinir Cerrahisi branşında Beyin Tümörleri, beyin kanamaları, Bel ve Boyun fıtıkları, kanal daralmaları gibi hasta ameliyatlarını özel hastanelerde yapmaktadır (Hastaneler: İzmir Özel Gazi Hastanesi ve İzmir Acıbadem Kent Hastanesi).

Beyin ve Sinir Kliniği

     Beyin ve Sinir, Dr. Özgür Akşan önderliğinde İzmir’de beyin ve sinir cerrahisi alanında hizmet veren bir sağlık kuruluşudur. Alsancak’ta bulunan kliniğimizde, deneyimli hekim kadromuz ve multidisipliner yaklaşımımız ile 2016 yılından bugüne hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

     Kliniğimiz, güncel tıbbi bilgiler ve uygulamalar doğrultusunda tanı ve tedavi yöntemleri sunar. Beyin ve Sinir olarak, her hastanın benzersiz ihtiyaçlarını anlamaya çalışır ve tedavi planlarımızı da bu doğrultuda şekillendirir; detaylı tanı tekniklerimizle hastalarımızın durumunu dikkatle inceler ve bu verilere dayanarak kişiye özel bir tedavi planı oluştururuz.

     Tedavi sürecinde, hastalarımızın rahatı, sağlığı ve iyiliği her zaman önceliğimizdir. Alanımızın getirdiği sorumluluk bilinciyle hastalarımızla yakın bir iletişim kurar, onların beklentilerini anlamaya çalışırız. Her adımda hastalarımızın sorularını yanıtlar, endişelerini giderir ve kendilerini güvende hissetmeleri için destek sağlarız.

 

     Bizim için, tedavi yalnızca semptomları yönetmekten öte, yaşam kalitesini artırmak ve hastalarımızın aktif yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktır. Bu nedenle, her hastanın özel durumunu ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kapsamlı bir tedavi planı oluşturmayı amaçlarız.

 

     Hastalarımızdan aldığımız geri bildirimlerle kendimizi geliştirmeye devam edip  modern teknolojiyi ve bütüncül bir tıp yaklaşımını kullanarak, her hasta için en uygun tedavi seçeneklerini sunmak en temel hedefimizdir.

 

     Deneyimli uzman kadrolarımız ve işbirliği yaptığımız, alanında önde gelen kuruluşlarla yıllardır bir çok hastamızda olumlu ilerleyen tedavi süreçleri görmek bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. 

 

     Sağlığınız ve iyiliğiniz bizim önceliğimizdir.

 

     Sizleri de kliniğimizde ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Hukuki Koruma Bildirimi

  Bu internet sitesinde bulunan tıbbi bilgilendirme yazıları, genel bilgilendirme amacıyla sunulmaktadır. Bu bildirim ise, sitemizde yer alan tıbbi bilgilendirme yazılarının doğru kullanımını teşvik etmek ve okuyucularımızın bilinçli kararlar vermelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yazılarımızı okumanız ve içeriklerimizi dikkate alırken bu şartları göz önünde bulundurmanızı önemle tavsiye ederiz.

 

     Lütfen, aşağıda belirtilen şartları ve koşulları dikkatlice okuyunuz.

 

 •       İnternet sitemiz içeriğindeki yazılarımız genel bilgilendirme amaçlıdır:

     Bu yazılar, tıbbi konular hakkında genel bilgiler sunmayı amaçlar. Ancak, bu bilgiler tıbbi danışmanlık veya teşhis niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu veya semptomunuz varsa, lütfen hekiminize başvurunuz.

 

 •       Herhangi bir tıbbi karar vermeden önce bir uzmana başvurmanız gerekmektedir:

 

     Tıbbi sorunlarınızla ilgili kesin teşhis ve tedavi için bir sağlık kuruluşuna veya hekiminize danışmanız önemlidir. Yazılarımız, sağlık uzmanınızın görüşünün yerini almayı amaçlamaz.

 

 •       Hukuki sorumluluk:

 

     Bu yazılar, yalnızca genel bilgilendirme amacıyla sunulmuştur. Yazılarımızdaki bilgilere dayanarak alınan herhangi bir eylem veya karardan dolayı sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu nedenle, bu yazılardan kaynaklanan herhangi bir zarar veya kayıptan dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

 

 •       İnternet sitesi içeriklerinin kullanımı:

     Tarafımızca paylaşılan ve yayınlanan yazı ve görsellerin kopyalanması, dağıtılması veya herhangi bir ticari amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. Yazı veya görsellerimizin izinsiz kullanılması durumunda hukuki yaptırımlara başvurma hakkımız saklıdır.